Chỉ đạo - Điều hành

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2024

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2024

 •   28/12/2023 10:13:43 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Thông tư số 37/2023/TT-BCT ngày 22/12/2023 của Bộ Công Thương quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024. Theo đó, quy định về lượng, đối tượng phân giao và phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024
THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 •   28/12/2023 09:54:49 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh
Tuyên truyền, vận động người dân chủ động nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật

Tuyên truyền, vận động người dân chủ động nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật

 •   13/12/2023 10:00:14 PM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương đăng tải 02 tài liệu do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh biên soạn để tuyên truyền cho cán bộ, công chức và Nhân dân
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh khí đối với các cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh khí đối với các cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   08/12/2023 10:21:30 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 14/11/2023 đến ngày 24/11/2023, Đoàn thanh tra Sở Công Thương đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh khí đối với các cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh khí đối với các cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh khí đối với các cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   27/11/2023 10:55:02 PM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 14/11 đến ngày 21/11/2023, Đoàn thanh tra do Sở Công thương chủ trì phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường đến và làm việc tại các cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung về kinh doanh xăng dầu

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung về kinh doanh xăng dầu

 •   27/11/2023 10:31:50 PM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
Phương thức thông quan hàng hóa đối với mặt hàng tạp hoá khô tại các cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình

Phương thức thông quan hàng hóa đối với mặt hàng tạp hoá khô tại các cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình

 •   27/11/2023 10:21:21 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 31/10/2023, phía Trung Quốc thực hiện điều chỉnh phương thức thông quan hàng hoá nhập khẩu đối với mặt hàng tạp hoá khô tại các cặp cửa khẩu phụ Tân Thanh - Pò Chài, Cốc Nam - Lũng Nghịu, Na Hình - Kéo Ái
Tổng kết công tác dân vận năm 2023

Tổng kết công tác dân vận năm 2023

 •   20/11/2023 02:49:02 PM
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương ban hành Báo cáo số 2650/BC-SCT ngày 23/10/2023 về kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2023
Bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

 •   13/11/2023 03:21:38 PM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị số 13/CT-BCT ngày 30/10/2023 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp tết nguyên đán Giáp Thìn 2024
Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH sản xuất tinh bột khoai mì Bình Minh

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH sản xuất tinh bột khoai mì Bình Minh

 •   27/10/2023 02:08:51 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/10/2023, Đoàn thanh tra do Sở Công thương chủ trì phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường và Công an Tỉnh đến và làm việc tại Công ty TNHH sản xuất tinh bột khoai mì Bình Minh
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ

 •   24/10/2023 07:43:15 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 3040/KH-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030
Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030

Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030

 •   24/10/2023 07:40:13 AM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030
Sửa đổi, bổ sung quy định về phí, lệ phí để khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Sửa đổi, bổ sung quy định về phí, lệ phí để khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

 •   20/10/2023 11:03:39 AM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định thu phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/12/2023
Tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2023 – Vietnam Grand Sale 2023” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2023 – Vietnam Grand Sale 2023” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   20/10/2023 11:00:41 AM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Bắt đầu từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/01/2024
Thông báo bảo trì Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh

Thông báo bảo trì Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh

 •   03/10/2023 02:25:04 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Trong thời gian từ 12 giờ ngày 07/10/2023 đến hết ngày 08/10/2023
Thông báo việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

Thông báo việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

 •   03/10/2023 10:54:24 AM
 •   Đã xem: 262
 •   Phản hồi: 0
Để tiết giảm chi phí, thời gian, Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh khuyến nghị tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong thực hiện TTHC
Kết quả thực hiện công tác thanh tra 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

Kết quả thực hiện công tác thanh tra 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

 •   29/09/2023 08:36:00 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Trong 9 tháng đầu năm Thanh tra Sở Công Thương đã ban hành 18 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền phạt là 136.770.000 đồng
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 •   27/09/2023 03:55:00 PM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII)

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây