Hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung

Thông báo chấp nhận đăng ký “Hợp đồng mua bán căn hộ”

Thông báo chấp nhận đăng ký “Hợp đồng mua bán căn hộ”

 •   24/12/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 820
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Phố Vàng cho “Hợp đồng mua bán căn hộ”
Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

 •   27/03/2019 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 818
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Trung tâm Kinh doanh VNPT – Tây Ninh – Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông.
Thông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Thông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

 •   27/03/2018 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 837
 •   Phản hồi: 0
Sau khi xem xét hồ sơ mã số1800116000045 tiếp nhận ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Điện lực Trảng Bàng (Đơn vị) về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt, Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Đơn vị. Đề nghị Đơn vị thông báo cho người tiêu dùng về nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được chấp nhận.
Thông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Thông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

 •   27/03/2018 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 829
 •   Phản hồi: 0
Sau khi xem xét hồ sơ mã số1800116000060 tiếp nhận ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Điện lực Tân Biên (Đơn vị) về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt, Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Đơn vị. Đề nghị Đơn vị thông báo cho người tiêu dùng về nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được chấp nhận.
Thông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Thông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

 •   27/03/2018 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 839
 •   Phản hồi: 0
Sau khi xem xét hồ sơ mã số1800116000046 tiếp nhận ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Điện lực Dương Minh Châu (Đơn vị) về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt, Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Đơn vị. Đề nghị Đơn vị thông báo cho người tiêu dùng về nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được chấp nhận.
Thông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Thông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

 •   27/03/2018 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 831
 •   Phản hồi: 0
Sau khi xem xét hồ sơ mã số1800116000049 tiếp nhận ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Điện lực Bến Cầu (Đơn vị) về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt, Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Đơn vị. Đề nghị Đơn vị thông báo cho người tiêu dùng về nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được chấp nhận.
Thông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Thông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

 •   27/03/2018 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 835
 •   Phản hồi: 0
Sau khi xem xét hồ sơ mã số1800116000050 tiếp nhận ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Điện lực Hòa Thành (Đơn vị) về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt, Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Đơn vị. Đề nghị Đơn vị thông báo cho người tiêu dùng về nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được chấp nhận.
Thông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Thông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

 •   27/03/2018 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 828
 •   Phản hồi: 0
Sau khi xem xét hồ sơ mã số1800116000090 tiếp nhận ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Điện lực Tân Châu (Đơn vị) về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt, Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Đơn vị. Đề nghị Đơn vị thông báo cho người tiêu dùng về nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được chấp nhận.
Thông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Thông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

 •   27/03/2018 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 817
 •   Phản hồi: 0
Sau khi xem xét hồ sơ mã số1800116000055 tiếp nhận ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Điện lực thành phố Tây Ninh (Đơn vị) về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt, Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Đơn vị. Đề nghị Đơn vị thông báo cho người tiêu dùng về nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được chấp nhận.
Thông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Thông báo về việc chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

 •   27/03/2018 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 951
 •   Phản hồi: 0
Sau khi xem xét hồ sơ mã số 1800116000016 tiếp nhận ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Công ty Điện lực Tây Ninh (Công ty) về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với hợp đồng: Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt; Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Công ty. Đề nghị Công ty thông báo cho người tiêu dùng về nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được chấp nhận.
MẪU THÔNG TIN ĐĂNG TẢI HĐTM/ĐKGDC ĐƯỢC CHẤP THUẬN LÊN TRANG TIN CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

MẪU THÔNG TIN ĐĂNG TẢI HĐTM/ĐKGDC ĐƯỢC CHẤP THUẬN LÊN TRANG TIN CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

 •   29/09/2014 04:35:00 PM
 •   Đã xem: 861
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây