Lịch sử hình thành

Tóm lược lịch sử hình thành
Cách mạng tháng Tám thành công, vào ngày 28/8/1945 Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra Tuyên cáo về Nội các thống nhất quốc gia, trong đó có Bộ Kinh tế Quốc gia (tiền thân của ngành công nghiệp và thương mại Việt Nam); đến ngày 26/11/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 220/SL thành lập Bộ Kinh tế nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; ngày 14/5/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 21/SL đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương.
Trong quá trình hình thành xây dựng và phát triển, ngành Công Thương có những biến đổi quan trọng để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng của đất nước. Năm 1955, Bộ Công Thương tách ra thành Bộ Công nghiệp và Bộ Thương nghiệp. Năm 1958, Bộ Thương nghiệp tách ra thành Bộ Nội thương và Bộ Ngoại thương. Năm 1960, Bộ Công nghiệp tách ra thành Bộ Công nghiệp nặng, Bộ Công nghiệp nhẹ và Tổng Cục Địa chất. Năm 1969, Bộ Công nghiệp nặng tách ra thành Bộ Cơ khí và Luyện kim, Bộ Điện và Than, Tổng Cục Hóa chất. Năm 1981, Bộ Điện và Than tách ra thành Bộ Mỏ và Than và Bộ Điện lực, đến năm 1987 lại nhập thành Bộ Năng lượng. Năm 1988, Bộ Ngoại thương hợp nhất với một bộ phận của Ủy ban Kinh tế Đối ngoại thành Bộ Kinh tế Đối ngoại. Năm 1990, thành lập Bộ Thương nghiệp trên cơ sở Bộ Kinh tế đối ngoại, Bộ Nội thương, Bộ Vật tư để thống nhất quản lý nhà nước các hoạt động thương nghiệp và dịch vụ; Đổi tên Bộ Cơ khí và Luyện kim thành Bộ Công nghiệp nặng để thống nhất quản lý nhà nước đối với các ngành cơ khí luyện kim, điện tử, mỏ, địa chất, dầu khí; phê chuẩn việc giải thể Tổng Cục Mỏ và Địa chất, Tổng Cục Hóa chất và Tổng Cục Dầu khí và Khí đốt Việt Nam. Năm 1991, đổi tên Bộ Thương nghiệp thành Bộ Thương mại và Du lịch. Đến năm 1992, Nghị quyết của Quốc hội danh sách các Bộ và cơ quan nganh Bộ, trong đó có Bộ Thương mại và Du lịch được đổi tên thành Bộ Thương mại. Năm 1995, Bộ Công nghiệp được thành lập trên cơ sở hợp nhất các Bộ Công nghiệp nặng, Bộ Công nghiệp nhẹ và Bộ Năng lượng.
Ngày 31/7/2007, Quốc hội khóa XII thông qua Nghị quyết số 01/2007/QH12 hợp nhất Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại thành Bộ Công Thương như hiện nay.
Ngày 02/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1418/QĐ-TTg lấy ngày 14 tháng 5 hàng năm là “Ngày truyền thống của Ngành Công Thương Việt Nam.
Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Sở Công nghiệp với Sở Thương mại tại Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của UBND tỉnh Tây Ninh.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây