Thông báo

Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu

Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu

 •   05/02/2024 09:33:34 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15 tháng 01 năm 2024, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu.
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 01/2024

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 01/2024

 •   24/01/2024 07:23:34 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Tháng 01 năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm so tháng trước (-2,4%) và tăng so với tháng cùng kỳ (+32,86%)
Cảnh báo lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 12/2023

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 12/2023

 •   20/01/2024 10:12:50 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Công văn số 2074/CATTT-NCSC của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

 •   20/01/2024 10:04:23 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Trong các ngày từ 22/01/2024 đến 28/01/2024, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện
Thông báo Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Sở Công Thương

Thông báo Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Sở Công Thương

 •   09/01/2024 08:37:34 PM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thanh tra của tỉnh Tây Ninh năm 2024, Sở Công Thương thông báo Kế hoạch thanh tra năm 2024 đến các đối tượng thanh tra
Tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên không gian mạng

Tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên không gian mạng

 •   09/01/2024 08:30:32 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Các hình thức lừa đảo trên không gian mạng được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau và ngày càng tinh vi, trong đó nhằm vào nhiều nhóm đối tượng, bao gồm: người già, thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động, nhân viên công sở… với những hình thức dẫn dụ khác nhau, mục đích tạo lòng tin, đánh cắp thông tin, sau đó thực hiện hành vi phạm tội
Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

 •   03/01/2024 02:25:09 PM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Trong các ngày từ 01/01/2024 đến 07/01/2024, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện
THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 •   28/12/2023 09:54:49 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh
Một số câu hỏi – đáp về các quy định quản lý đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND

Một số câu hỏi – đáp về các quy định quản lý đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND

 •   28/12/2023 03:41:22 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bộ câu hỏi – đáp xoay quanh các vấn đề về định hướng đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; quy định về phân cấp, các tiêu chí về địa điểm, khoảng cách giữa các cửa hàng; trách nhiệm của tổ chức tham gia đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh
Khôi phục thông quan tại cặp cửa khẩu Nà Nưa (Việt Nam)- Nà Hoa (Trung Quốc)

Khôi phục thông quan tại cặp cửa khẩu Nà Nưa (Việt Nam)- Nà Hoa (Trung Quốc)

 •   25/12/2023 09:39:39 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương Tây Ninh nhận được Công văn số 1959/SCT-QLTM ngày 15/12/2023 của Sở Công Thương Lạng Sơn về việc đề nghị phối hợp thông tin về việc khôi phục thông quan tại cặp cửa khẩu Nà Nưa (Việt Nam) - Nà Hoa (Trung Quốc).
Dừng in thẻ BHYT giấy đối với người hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp thất nghiệp; người tham gia BHXH bắt buộc, tham gia BHYT hộ gia đình

Dừng in thẻ BHYT giấy đối với người hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp thất nghiệp; người tham gia BHXH bắt buộc, tham gia BHYT hộ gia đình

 •   25/12/2023 09:24:43 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/12/2023 Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 2709/BHXH-TST về việc dừng in thẻ BHYT giấy đối với người hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp thất nghiệp; người tham gia BHXH bắt buộc, tham gia BHYT hộ gia đình
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh khí đối với các cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh khí đối với các cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   08/12/2023 10:21:30 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 14/11/2023 đến ngày 24/11/2023, Đoàn thanh tra Sở Công Thương đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh khí đối với các cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cảnh báo lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng Cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 11/2023

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng Cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 11/2023

 •   29/11/2023 03:10:35 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Công văn số 2074/CATTT-NCSC của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

 •   29/11/2023 03:03:04 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Trong các ngày từ 04/12/2023 đến 10/12/2023, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện
Cảnh báo ỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng nghiêm trọng trong F5 BIG-IP

Cảnh báo ỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng nghiêm trọng trong F5 BIG-IP

 •   28/11/2023 02:00:42 PM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Công văn số 1943/CATTT-NCSC của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông
Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh khí đối với các cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh khí đối với các cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   27/11/2023 10:55:02 PM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 14/11 đến ngày 21/11/2023, Đoàn thanh tra do Sở Công thương chủ trì phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường đến và làm việc tại các cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cơ hội xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt may sang Algeria

Cơ hội xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt may sang Algeria

 •   27/11/2023 10:40:12 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Trong 3 ngày từ 19 đến 21/11/2023, Thương vụ Việt Nam tại Algeria đã tham dự Triển lãm quốc tế về dệt may, da giày và trang thiết bị lần thứ 6 tại Algeria tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Pins Maritims, thủ đô Algeria. Đây là sự kiện do công ty CGCOM EVENT tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Algeria
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung về kinh doanh xăng dầu

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung về kinh doanh xăng dầu

 •   27/11/2023 10:31:50 PM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
Phương thức thông quan hàng hóa đối với mặt hàng tạp hoá khô tại các cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình

Phương thức thông quan hàng hóa đối với mặt hàng tạp hoá khô tại các cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình

 •   27/11/2023 10:21:21 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 31/10/2023, phía Trung Quốc thực hiện điều chỉnh phương thức thông quan hàng hoá nhập khẩu đối với mặt hàng tạp hoá khô tại các cặp cửa khẩu phụ Tân Thanh - Pò Chài, Cốc Nam - Lũng Nghịu, Na Hình - Kéo Ái

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây