Công nghiệp

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 02/2023

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 02/2023

 •   21/02/2023 10:23:00 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Tháng 02 năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng so tháng trước (+8,94%), và tăng so với tháng cùng kỳ (+18,75%)
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 12/2022

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 12/2022

 •   22/12/2022 09:07:00 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Tháng 12 năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng so tháng trước (+9,09%) và tăng so với tháng cùng kỳ (+8,04%)
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 11/2022

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 11/2022

 •   20/11/2022 09:33:00 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Tháng 11 năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng so tháng trước (+9,85%) và tăng so với tháng cùng kỳ (+3,46%)
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 10/2022

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 10/2022

 •   20/11/2022 09:30:00 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Tháng 10 năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm so tháng trước (-3,42%) và tăng nhẹ so với tháng cùng kỳ (+0,60%)
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 9/2022 và 9 tháng đầu năm 2022

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 9/2022 và 9 tháng đầu năm 2022

 •   20/11/2022 09:24:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Tháng 9 năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm so tháng trước (-4,10%) và tăng mạnh so với tháng cùng kỳ (+46,8%).
Nhìn chung, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 tăng (+20,10%) và các phân ngành kinh tế đều tăng so với cùng kỳ.
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2022

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2022

 •   22/08/2022 09:36:00 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Tháng 8 năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng so tháng trước (+2,14%) và tăng mạnh so với tháng cùng kỳ (+93,78%).
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2022

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2022

 •   26/07/2022 10:33:00 PM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Tháng 7 năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng nhẹ so tháng trước (+0,02%) và tăng so với tháng cùng kỳ (+31,09%)
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2022

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2022

 •   21/06/2022 04:33:00 AM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Tháng 6 năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng so tháng trước (+2,85%) và tăng so với tháng cùng kỳ (+12,72%).
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2022

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2022

 •   24/05/2022 10:35:00 PM
 •   Đã xem: 187
 •   Phản hồi: 0
Tháng 5 năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng so tháng trước (+3,49%) và tăng so với tháng cùng kỳ (+9,31%)
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 4/2022

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 4/2022

 •   20/04/2022 05:49:00 AM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0
Tháng 4 năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm so tháng trước (-6,31%) và tăng so với tháng cùng kỳ (+7,06%)
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2022

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2022

 •   22/03/2022 09:59:00 PM
 •   Đã xem: 2067
 •   Phản hồi: 0
Tháng 3 năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng so tháng trước (+26%) và tăng nhẹ so với tháng cùng kỳ (+8,2%).
Hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 11 và 11 tháng năm 2021

Hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 11 và 11 tháng năm 2021

 •   29/11/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 793
 •   Phản hồi: 0
Tháng 11 năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khá so tháng trước (+9,04%) và tăng nhẹ so với tháng cùng kỳ năm 2020 (+5,43%)
Luỹ kế 11 tháng năm 2021, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa tăng nhẹ (+0,05 %) so cùng kỳ năm 2020 (chỉ số IIP ước 11 tháng 2020 tăng (+7,16%))
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 10 và 10 tháng năm 2021

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 10 và 10 tháng năm 2021

 •   29/10/2021 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 775
 •   Phản hồi: 0
Tháng 10 năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khá so tháng trước (+41,51%) và giảm tương đối nhẹ so với tháng cùng kỳ năm 2020 (-3,64%)
Luỹ kế 10 tháng năm 2021, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn giảm nhẹ (-1,17%) so cùng kỳ năm 2020.
Bản tin hoạt động ngành Công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 7 và 7 tháng năm 2021

Bản tin hoạt động ngành Công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 7 và 7 tháng năm 2021

 •   22/07/2021 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 777
 •   Phản hồi: 0
Tháng 7 năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm nhẹ so tháng trước (-2,95%) và tăng khá so tháng cùng kỳ (4,89%). Các phân ngành kinh tế trong tháng phần lớn giảm. Trong 7 tháng đầu năm 2021, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển và tăng trưởng
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021

 •   24/06/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 753
 •   Phản hồi: 0
Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển và tăng trưởng.
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 5/2021

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 5/2021

 •   24/05/2021 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 1102
 •   Phản hồi: 0
Tháng 5 năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng nhẹ so tháng trước (+0,44%) và tăng khá so tháng cùng kỳ (+10,44%).
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 4/2021

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 4/2021

 •   26/04/2021 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 3191
 •   Phản hồi: 0
Tháng 4 năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm nhẹ so tháng trước (-4,94%) và tăng mạnh so tháng cùng kỳ (+23,60%)
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bản tỉnh tháng 3/2021

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bản tỉnh tháng 3/2021

 •   26/03/2021 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 732
 •   Phản hồi: 0
Tháng 3 năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng mạnh so tháng trước (+30,64%) và tăng khá so tháng cùng kỳ (+8,72%). Các phân ngành kinh tế trong tháng đều tăng do các doanh nghiệp đã bắt đầu hoạt động bình thường trở lại sau tết Nguyên đán.
Hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 01/2021

Hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 01/2021

 •   01/02/2021 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 747
 •   Phản hồi: 0
Tháng 01 năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm nhẹ so tháng trước (-0,25%) và tăng mạnh so tháng cùng kỳ (+32,12%). Các phân ngành kinh tế trong tháng phần lớn đều giảm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây