Năng Lượng

Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

 •   03/01/2024 02:25:09 PM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Trong các ngày từ 01/01/2024 đến 07/01/2024, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện
Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

 •   29/11/2023 03:03:04 PM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Trong các ngày từ 04/12/2023 đến 10/12/2023, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện
Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

 •   09/10/2023 03:09:06 PM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Trong các ngày từ 16/10/2023 đến 22/10/2023, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện
Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

 •   04/10/2023 09:28:48 AM
 •   Đã xem: 411
 •   Phản hồi: 0
Trong các ngày từ 09/10/2023 đến 15/10/2023, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 •   27/09/2023 03:55:00 PM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII)
Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

 •   27/09/2023 03:41:00 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Trong các ngày từ 02/10/2023 đến 08/10/2023, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện
Lớp đào tạo “Cán bộ quản lý năng lượng” cho các Doanh nghiệp là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lớp đào tạo “Cán bộ quản lý năng lượng” cho các Doanh nghiệp là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   23/08/2023 05:57:00 PM
 •   Đã xem: 633
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương phối hợp với Vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững – Bộ Công Thương, WWF và Công ty CP giải pháp công nghệ Việt Nam tổ chức.
Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

 •   23/08/2023 03:17:00 PM
 •   Đã xem: 691
 •   Phản hồi: 0
Trong các ngày từ 28/8/2023 đến 03/9/2023, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện
Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

 •   17/08/2023 09:23:00 AM
 •   Đã xem: 624
 •   Phản hồi: 0
Trong các ngày từ 21/8/2023 đến 27/8/2023, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện
Thông báo thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ khách hàng mua điện qua trạm biến áp công cộng của Công ty Điện lực Tây Ninh

Thông báo thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ khách hàng mua điện qua trạm biến áp công cộng của Công ty Điện lực Tây Ninh

 •   17/08/2023 09:20:00 AM
 •   Đã xem: 822
 •   Phản hồi: 0
Kể từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2023, ngày ghi chỉ số hiện tại của Quý khách hàng sẽ được dịch chuyển mỗi tháng thêm 03 (ba) ngày
Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây (trong các ngày từ 14/8/2023 đến 20/8/2023)

Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây (trong các ngày từ 14/8/2023 đến 20/8/2023)

 •   10/08/2023 10:28:00 AM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Trong các ngày từ 14/8/2023 đến 20/8/2023, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện
Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

 •   28/07/2023 09:38:00 AM
 •   Đã xem: 283
 •   Phản hồi: 0
Trong các ngày từ 31/7/2023 đến 06/8/2023, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện
Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

 •   20/07/2023 11:29:00 AM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0
Trong các ngày từ 24/7/2023 đến 30/7/2023, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện
Mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 15%, giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 6.5%

Mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 15%, giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 6.5%

 •   11/07/2023 10:04:00 AM
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/7/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1750/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Ngành Công Thương đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

 •   05/07/2023 02:16:00 PM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0
Trong các ngày từ 10/7/2023 đến 16/7/2023, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện
Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

 •   05/07/2023 02:01:00 PM
 •   Đã xem: 242
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới
Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả tại các doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả tại các doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

 •   19/06/2023 05:15:00 PM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0
Đoàn thanh tra Sở Công thương chủ trì phối hợp cùng Ban Quản lý khu kinh tế Tỉnh và Công ty Điện lực Tây Ninh đến làm việc tại 03 doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trong khu công nghiệp Phước Đông về sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả là: Công ty cổ phần TKG Eco Material Vina; Công ty TNHH JinYu Việt Nam; Công ty TNHH ACTR
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây