THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thứ năm - 28/12/2023 21:54 151 0
Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2022 phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Kế hoạch số 3951/KH-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Công văn số 2417/UBND-NC ngày 02/8/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Công Thương ra Thông cáo báo chí về Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh như sau:
1. Hiệu lực thi hành: Ngày 04 tháng 01 năm 2024 và thay thế Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.
2. Sự cần thiết, mục đích ban hành: 
2.1. Cơ sở pháp lý:
Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Thông tư số 15/2023/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ.
 2.2. Cơ sở thực tiễn
Ngày 28 tháng 01 năm 2023, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BCT (gọi tắt là Thông tư 04) hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2022; Ngày 04 tháng 4 năm 2022 Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 612/QĐ-BCT đính chính Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Quyết định 612). Trên cơ sở đó Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.
Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 15/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương (Theo đó điều chỉnh 09 nội dung tại 02/06 điều của Thông tư 04) và bãi bỏ Quyết định 612. Do đó, căn cứ ban hành Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 đã bị sửa đổi, bổ sung đồng thời Thông tư 15/2023/TT-BCT cũng bãi bỏ (Quyết định 612) và một số nội dung tại Thông tư số 15/2023/TT-BCT cần được triển khai thực hiện.
Chính từ những cơ sở nêu trên, việc tham mưu Quyết định ban hành quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Sở Công Thương trên cơ sở Thông tư Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư số 15/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương là hết sức cần thiết.
2.3. Mục đích của việc ban hành
Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Đảng và quy định của pháp luật nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành Công Thương gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Đáp ứng kịp thời chỉ đạo của Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện trong việc áp dụng văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.
3. Nội dung chủ yếu:
3.1. Quyết định gồm 05 Điều, cụ thể:
- Điều 1. Vị trí và chức năng
- Điều 2. Nhiệm vụ và Quyền hạn
- Điều 3. Cơ cấu tổ chức
- Điều 4. Biên chế
- Điều 5. Tổ chức thực hiện
3.2. Nội dung chủ yếu của Quyết định: Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh
3.3. Các quy định chính:
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.
SCTTN

Tác giả: quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây