Số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Công Thương Tây Ninh

Để kịp thời tiếp thu và xử lý các kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về thái độ ứng xử, tác phong, lề lối làm việc và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Công Thương và nhằm góp phần hỗ trợ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Sở Công Thương Tây Ninh thông báo số điện thoại đường dây nóng và hộp thư góp ý.

1. Số điện thoại đường dây nóng:

Stt ​ Họ và tên ​ Chức danh ​ Số điện thoại liên lạc ​
Điện thoại bàn Di động
1 Lê Anh Tuấn Giám đốc 0276.3824278 0913647855
2 Bùi Thị Thúy Hằng Chánh Văn phòng 0276.3814885 0913642634
3 Văn Thế Thiện Chánh Thanh tra 0276.3813169 0909879747

 

2. Hộp thư góp ý:

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp góp ý thông qua 02 hình thức:

- Góp ý bằng thư theo hình thức gửi trực tiếp đến địa chỉ: Số 304, đường CMT8, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Góp ý bằng thư điện tử gửi vào địa chỉ: Soct@tayninh.gov.vn

3. Nội dung kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận:

- Thái độ ứng xử, tác phong, lề lối làm việc và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Công Thương;

- Việc chấp hành, thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý, giải quyết thủ tục hành chính của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công thương;

- Hành vi tiêu cực, sách nhiễu của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Công thương khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

 

4. Yêu cầu đối với kiến nghị, phản ánh:

Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương;

Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt;

- Nội dung kiến nghị, phản ánh và tài liệu đính kèm (nếu có) phải chính xác, rõ ràng;

- Nêu rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín khi cần thiết liên hệ) của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có phản ánh, kiến nghị;

- Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo thì thực hiện theo quy định, quy trình tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành.

Sở Công Thương Tây Ninh thông báo đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết để liên hệ./.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây