Tăng cường công tác quản lý an toàn hóa chất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới

Thứ tư - 08/12/2021 23:00 1.142 0
Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung

Để công tác quản lý an toàn hóa chất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới theo đúng quy định, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn tỉnh:

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công nhân viên trong đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về công tác đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ, an toàn môi trường, an toàn lao động liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất tại đơn vị.

- Tăng cường kiểm tra các vị trí, nguồn, điểm có nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất tại đơn vị, kịp thời phát hiện, sửa chữa, khắc phục và có giải pháp bảo vệ an toàn khu vực. Bổ sung trang bị, phương tiện ứng phó sự cố hóa chất đầy đủ về số lượng, chủng loại, đảm bảo phù hợp, hiệu quả khi sử dụng.

- Rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh hóa chất như yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa; yêu cầu đối với công nghệ, thiết bị, dụng cụ, bao bì; yêu cầu đối với bảo quản, vận chuyển hóa chất; yêu cầu đối với hoạt động san chiết, đóng gói hóa chất quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

- Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh không được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, tồn chứa và sử dụng hóa chất cấm quy định tại Phụ lục 3 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

- Đảm bảo sản xuất, kinh doanh hóa chất đáp ứng đúng quy mô, chủng loại hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

- Đối với những doanh nghiệp đã được phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thì phải lập kế hoạch và tiến hành diễn tập ứng phó sự cố hóa chất định kỳ hàng năm.

- Tổ chức tập huấn kỹ thuật an toàn hóa chất định kỳ 02 năm/lần cho cán bộ, công nhân làm việc có liên quan đến hóa chất theo quy định tại Điều 31, 32, 33, 34 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

- Xây dựng phiếu an toàn hóa chất theo quy định tại Điều 24 Nghị định 113/2017/NĐ-CP và Phụ lục 9 Thông tư số 32/2017/TT-BCT. Phiếu an toàn hóa chất phải được phổ biến, hướng dẫn đến người tiếp xúc trực tiếp với hóa chất nguy hiểm đó để có biện pháp phòng ngừa và biết cách xử lý khi có sự cố xảy ra.

- Thực hiện ghi nhãn hóa chất theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và Phụ lục 8 của Thông tư số 32/2017/TT-BCT.

- Thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất qua Hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia trước ngày 15 tháng 01 hàng năm tại địa chỉ: http://chemicaldata.gov.vn theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương.

- Có trách nhiệm báo cáo đột xuất tình hình hoạt động hóa chất khi có sự cố xảy ra trong hoạt động hóa chất, chấm dứt hoạt động hóa chất và khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Đối với các doanh nghiệp sử dụng, tồn trữ hóa chất trên địa bàn tỉnh:

- Tăng cường kiểm tra các vị trí, nguồn, điểm có nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất tại đơn vị, kịp thời phát hiện, sửa chữa, khắc phục và có giải pháp bảo vệ an toàn khu vực. Bổ sung trang bị, phương tiện ứng phó sự cố hóa chất đầy đủ về số lượng, chủng loại, đảm bảo phù hợp, hiệu quả khi sử dụng.

- Rà soát danh mục hóa chất theo Phụ lục IV của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP để xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và trình Bộ Công Thương thẩm định và phê duyệt.

- Đối với hóa chất nguy hiểm không thuộc danh mục hoặc dưới ngưỡng quy định tại Phụ lục IV của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP thì xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo hướng dẫn tại Phụ lục 6 của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương phù hợp với quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính của hóa chất nguy hiểm, đảm bảo tốt nhất khả năng phòng ngừa và ứng phó khi xảy ra sự cố, ra Quyết định ban hành Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và nộp về Sở Công Thương.

- Đối với những doanh nghiệp đã được phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thì phải lập kế hoạch và tiến hành diễn tập ứng phó sự cố hóa chất định kỳ hàng năm theo quy định.

- Đối với những doanh nghiệp đã xây dựng Kế hoạch/Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thì phải bảo đảm đúng các nội dung đề ra tại Kế hoạch/Biện pháp đã được xây dựng. Trường hợp có sự thay đổi trong quá trình đầu tư và hoạt động liên quan đến những nội dung đề ra trong Kế hoạch/Biện pháp, doanh nghiệp phải bổ sung, chỉnh sửa kịp thời.

- Tổ chức tập huấn kỹ thuật an toàn hóa chất định kỳ 02 năm/lần cho cán bộ, công nhân làm việc có liên quan đến hóa chất theo quy định tại Điều 31, 32, 33, 34 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

- Thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng, tồn trữ hóa chất qua Hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia trước ngày 15 tháng 01 hàng năm tại địa chỉ: http://chemicaldata.gov.vn theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương.

- Có trách nhiệm báo cáo đột xuất tình hình hoạt động hóa chất khi có sự cố xảy ra trong hoạt động hóa chất, chấm dứt hoạt động hóa chất và khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên hệ phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường của Sở Công Thương (số điện thoại: 0936227832 gặp anh Nguyễn Thành Sang) để được hướng dẫn.

Sở Công Thương đề nghị Quý doanh nghiệp quan tâm, phối hợp thực hiện.

CV trien khai tang cuong quan ly an toan hoa chat_Signed.pdf

Phòng KTATMT - SCT

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây