Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

Thứ bảy - 20/01/2024 22:04 33 0
Trong các ngày từ 22/01/2024 đến 28/01/2024, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện
Thông báo việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây
 1. THÀNH PHỐ TÂY NINH:
 • Ngày 22/01/2024: Khu phố 1 phường IV; khu phố Ninh Tân, Ninh Trung phường Ninh Sơn; khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh và ấp Bình Trung, Giồng Cà, Đồng Cỏ Đỏ xã Bình Minh từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 23/01/2024: Khu phố 2 phường I; khu phố 3 phường II; khu phố Ninh Đức, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh; khu phố Ninh Thành phường Ninh Sơn; ấp Tân Hòa xã Tân Bình và ấp Bàu Lùn xã Bình Minh từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 24/01/2024: Khu phố Ninh Phúc phường Ninh Thạnh; khu phố Ninh Thọ phường Ninh Sơn và ấp Tân Phước xã Tân Bình từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 25/01/2024: Ấp Tân Lập xã Tân Bình từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 26/01/2024: Ấp Tân Trung xã Tân Bình từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 27/01/2024: Khu phố 5, 6 phường III và ấp Thạnh Hiệp, Thạnh Lợi, Thạnh Trung xã Thạnh Tân từ 08giờ đến 17giờ.
 1. THỊ XÃ HÒA THÀNH:
 • Ngày 23/01/2024: Khu phố Hiệp An phường Hiệp Tân; khu phố Long Chí phường Long Thành Trung và ấp Trường Ân xã Trường Đông từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 24/01/2024: Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung; khu phố Long Thời phường Long Thành Bắc; ấp Trường Thiện xã Trường Hòa và ấp Trường Lưu xã Trường Đông từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 25/01/2024: Khu phố Long Thành phường Long Thành Trung; khu phố Hiệp Hòa, Hiệp Long phường Hiệp Tân và ấp Trường Huệ xã Trường Tây từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 26/01/2024: Khu phố Long Mỹ, Long Thời phường Long Thành Bắc; ấp Trường Giang xã Trường Tây và ấp Trường Cửu xã Trường Hòa từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 27/01/2024: Ấp Trường An xã Trường Tây từ 08giờ đến 17giờ.
 1. THỊ XÃ TRẢNG BÀNG:
 • Ngày 22/01/2024: Ấp Tân Thuận, Xóm Suối xã Hưng Thuận từ 07giờ30 đến 17giờ. Ấp Phước Tân xã Phước Bình từ 08giờ đến 11giờ30.
 • Ngày 23/01/2024: Khu phố Lộc Chánh phường Lộc Hưng từ 07giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 24/01/2024: Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh từ 07giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 25/01/2024: Khu phố An Bình phường An Tịnh từ 07giờ đến 18giờ. Ấp Gò Ngãi xã Phước Bình từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 26/01/2024: Khu phố Phước Hậu, Phước Hiệp phường Gia Bình từ 07giờ30 đến 17giờ.
 1. HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU:
 • Ngày 22/01/2024: Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít từ 08giờ đến 13giờ30. Ấp Khởi An xã Cầu Khởi từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 23/01/2024: Ấp Thuận Bình, Thuận Tân xã Truông Mít từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 24/01/2024: Ấp Tân Định 2 xã Suối Đá và ấp Phước Tân 2 xã Phan từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 25/01/2024: Ấp Phước Bình 2 xã Suối Đá và ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 26/01/2024: Ấp Thuận An xã Truông Mít và ấp Lộc Thuận, Lộc Hiệp xã Lộc Ninh từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 27/01/2024: Khu phố 3, 4 Thị trấn và ấp B4, Phước Bình, Phước Nghĩa xã Phước Minh từ 08giờ đến 17giờ.
 1. HUYỆN CHÂU THÀNH:
 • Ngày 22/01/2024: Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền và ấp Bình Hòa xã Thái Bình từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Nam Bến Sỏi xã Thành Long và ấp Gò Nổi xã Ninh Điền từ 08giờ đến 17giờ. Ấp Trà Sim xã Ninh Điền từ 13giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 23/01/2024: Ấp Tua Hai xã Đồng Khởi và ấp Long Châu xã Long Vĩnh từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Suối Dộp xã Thái Bình và ấp Thanh Thuận xã Thanh Điền từ 13giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 24/01/2024: Ấp Bình Phong xã Thái Bình và ấp Bến Cầu xã Biên Giới từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi và ấp Cầu Trường xã Hảo Đước từ 13giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 25/01/2024: Ấp Xóm Ruộng xã Trí Bình từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Thanh An xã An Bình từ 13giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 26/01/2024: Ấp Thanh Phước xã Thanh Điền và ấp Long Đại xã Long Vĩnh từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Thanh Bình xã An Bình và ấp Thanh Hùng xã Thanh Điền từ 13giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 27/01/2024: Ấp Vịnh xã An Cơ và ấp Tân Định xã Biên Giới từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Thành Tây xã Thành Long và ấp Phước Lợi xã Phước Vinh từ 13giờ30 đến 17giờ.
 1. HUYỆN GÒ DẦU:
 • Ngày 22/01/2024: Ấp Cây Xoài xã Thanh Phước; ấp Cây Trắc xã Phước Đông và ấp Phước Tây xã Phước Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 23/01/2024: Ấp Cẩm Bình xã Cẩm Giang từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 24/01/2024: Ấp Suối Cao A, Suối Cao B xã Phước Đông và ấp Xóm Đồng xã Thanh Phước từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 25/01/2024: Ấp 1, 2 xã Bàu Đồn; ấp Bến Mương, Bến Chò, Bến Rộng xã Thạnh Đức và ấp Cẩm An xã Cẩm Giang từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 26/01/2024: Ấp 3, 4 xã Bàu Đồn từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 27/01/2024: Khu phố Thanh Bình A Thị trấn; ấp Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3 xã Thanh Phước và ấp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.
 1. HUYỆN BẾN CẦU:
 • Ngày 23/01/2024: Tổ 1 ấp Rừng Dầu xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận từ 08giờ đến 17giờ. Ấp Long Phi xã Long Thuận từ 13giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 24/01/2024: Ấp Voi xã An Thạnh và ấp Tân Lập xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Bến xã An Thạnh và ấp Long Thạnh xã Long Chữ từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 28/01/2024: Khu phố 1, 2, 4 Thị trấn; ấp Thuận Hòa, Thuận Tâm, Thuận Chánh xã Lợi Thuận; ấp A, B và ấp Rừng Dầu (trừ tổ 1) xã Tiên Thuận từ 07giờ đến 11giờ30. Ấp Thuận Đông xã Lợi Thuận và ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận từ 07giờ đến 17giờ.
 1. HUYỆN TÂN CHÂU:
 • Ngày 26/01/2024: Ấp Trảng Ba Chân xã Suối Ngô từ 08giờ đến 17giờ.
 1. HUYỆN TÂN BIÊN:
 • Ngày 22/01/2024: Ấp Thạnh Phước xã Thạnh Bình từ 08giờ đến 11giờ30. Tổ 4 ấp Suối Mây xã Thạnh Bắc từ 13giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 23/01/2024: Tổ 3 ấp Suối Mây xã Thạnh Bắc từ 08giờ đến 11giờ30.
 • Ngày 24/01/2024: Ấp Suối Ông Đình xã Trà Vong từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 25/01/2024: Ấp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình từ 08giờ đến 11giờ30. Tổ 5 ấp Suối Mây xã Thạnh Bắc từ 13giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 26/01/2024: Ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Bình từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 27/01/2024: Ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình từ 08giờ đến 17giờ.

Tác giả: quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây