Tin tức sự kiện

Kết quả xử phạt vi phạm hành chính năm 2015 của Thanh tra Sở Công Thương

Kết quả xử phạt vi phạm hành chính năm 2015 của Thanh tra Sở Công Thương

 •   29/12/2015 03:50:00 PM
 •   Đã xem: 759
 •   Phản hồi: 0
Trong năm 2015, Thanh tra Sở Công Thương đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 trường hợp trong lĩnh vực điện lực
Kết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 11/2015 của Sở Công Thương ( Số liệu tính từ ngày 01/11/2015 đến ngày 30/11/2015)

Kết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 11/2015 của Sở Công Thương ( Số liệu tính từ ngày 01/11/2015 đến ngày 30/11/2015)

 •   24/12/2015 05:50:00 PM
 •   Đã xem: 387
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 01/11/2015 đến ngày 30/11/2015, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 111 vụ, tổng số tiền xử phạt là 237.150.000 đồng, cụ thể như sau:
Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Công Thương Tây Ninh

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Công Thương Tây Ninh

 •   03/12/2015 04:20:00 PM
 •   Đã xem: 2334
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/11/2015 Sở Công Thương đã ban hành Quyết định Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Công Thương Tây Ninh
Kết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 10/2015 của Sở Công Thương (Số liệu tính từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/10/2015)

Kết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 10/2015 của Sở Công Thương (Số liệu tính từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/10/2015)

 •   19/11/2015 11:40:00 PM
 •   Đã xem: 740
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/10/2015, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 87 trường hợp, tổng số tiền phạt là 272.250.000đồng, cụ thể như sau:
Kết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 9/2015 của Sở Công Thương ( Số liệu tính từ ngày 01/9/2015 đến ngày 30/9/2015)

Kết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 9/2015 của Sở Công Thương ( Số liệu tính từ ngày 01/9/2015 đến ngày 30/9/2015)

 •   22/10/2015 11:10:00 PM
 •   Đã xem: 737
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 01/9/2015 đến ngày 30/9/2015, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 114 trường hợp, tổng số tiền phạt là 174.400.000 đồng, cụ thể như sau:
Kết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 8/2015 của Sở Công Thương ( Số liệu tính từ ngày 01/8/2015 đến ngày 31/8/2015)

Kết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 8/2015 của Sở Công Thương ( Số liệu tính từ ngày 01/8/2015 đến ngày 31/8/2015)

 •   02/10/2015 10:25:00 PM
 •   Đã xem: 759
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 01/8/2015 đến ngày 31/8/2015, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 113 trường hợp, tổng số tiền phạt là 283.560.000 đồng, cụ thể như sau:
Kết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 7/2015 của Sở Công Thương (Số liệu tính từ ngày 01/7/2015 đến ngày 31/7/2015)

Kết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 7/2015 của Sở Công Thương (Số liệu tính từ ngày 01/7/2015 đến ngày 31/7/2015)

 •   14/09/2015 11:25:00 PM
 •   Đã xem: 526
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 01/7/2015 đến ngày 31/7/2015, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 153 trường hợp, tổng số tiền phạt là 435.825.000 đồng, cụ thể như sau:
Kết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 6/2015 của Sở Công Thương ( Số liệu tính từ ngày 01/6/2015 đến ngày 30/6/2015)

Kết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 6/2015 của Sở Công Thương ( Số liệu tính từ ngày 01/6/2015 đến ngày 30/6/2015)

 •   13/08/2015 10:25:00 PM
 •   Đã xem: 737
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 01/6/2015 đến ngày 30/6/2015, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 135 trường hợp, tổng số tiền phạt là 289.250.000 đồng, cụ thể như sau:
Kết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 5/2015 của Sở Công Thương (Số liệu tính từ ngày 01/5/2015 đến ngày 31/5/2015)

Kết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 5/2015 của Sở Công Thương (Số liệu tính từ ngày 01/5/2015 đến ngày 31/5/2015)

 •   27/07/2015 10:55:00 PM
 •   Đã xem: 733
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 01/5/2015 đến ngày 31/5/2015, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 122 trường hợp, tổng số tiền phạt là 240.555.000 đồng, cụ thể như sau:
Kết quả xử phạt vi phạm hành chính tháng 4/2015 (Số liệu tính từ ngày 01/4/2015 đến ngày 30/4/2015)

Kết quả xử phạt vi phạm hành chính tháng 4/2015 (Số liệu tính từ ngày 01/4/2015 đến ngày 30/4/2015)

 •   09/07/2015 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 787
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 01/4/2015 đến ngày 30/4/2015, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 78 trường hợp, tổng số tiền phạt là 238.320.000 đồng, cụ thể như sau:
Kết quả xử phạt vi phạm hành chính tháng 3/2015 (Số liệu tính từ ngày 01/3/2015 đến ngày 31/3/2015)

Kết quả xử phạt vi phạm hành chính tháng 3/2015 (Số liệu tính từ ngày 01/3/2015 đến ngày 31/3/2015)

 •   09/07/2015 09:55:00 PM
 •   Đã xem: 743
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 01/3/2015 đến ngày 31/3/2015, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 42 trường hợp, tổng số tiền phạt là 71.575.000 đồng, cụ thể như sau:
Kết quả xử phạt vi phạm hành chính tháng 02/2015 (Số liệu tính từ ngày 01/02/2015 đến ngày 28/02/2015)

Kết quả xử phạt vi phạm hành chính tháng 02/2015 (Số liệu tính từ ngày 01/02/2015 đến ngày 28/02/2015)

 •   27/04/2015 04:20:00 PM
 •   Đã xem: 735
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 01/02/2015 đến ngày 28/02/2015, Sở Công Thương đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 36 trường hợp, tổng số tiền phạt là 92.650.000 đồng, cụ thể như sau:
Kết quả lấy ý kiến đóng góp Dự thảo bộ luật dân sự (sửa đổi)

Kết quả lấy ý kiến đóng góp Dự thảo bộ luật dân sự (sửa đổi)

 •   20/04/2015 08:55:00 PM
 •   Đã xem: 771
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
Lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

 •   11/03/2015 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 792
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự ( sửa đổi) của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 12/02/2015.
Kết quả xử phạt vi phạm hành chính tháng 01/2015

Kết quả xử phạt vi phạm hành chính tháng 01/2015

 •   03/03/2015 05:50:00 PM
 •   Đã xem: 787
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/01/2015, Sở Công Thương đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 116 trường hợp, tổng số tiền phạt là 229.050.000 đồng, cụ thể như sau:
Trả lời đơn kiến nghị có liên quan đến lĩnh vực điện lực

Trả lời đơn kiến nghị có liên quan đến lĩnh vực điện lực

 •   05/01/2015 11:20:00 PM
 •   Đã xem: 751
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương có nhận được đơn kiến nghị của ông Đinh Văn Đô; địa chỉ: số 5, ấp Tân Định 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh ngày 04/12/2014 về việc công trình điện đi qua đất nhà ông gây hư hại một số hoa màu, cây ăn trái trên đất.
Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến kiểm toán năng lượng

Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến kiểm toán năng lượng

 •   24/12/2014 05:05:00 PM
 •   Đã xem: 805
 •   Phản hồi: 0
Theo quy định tại Điều 19 và Điều 21 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến kiểm toán năng lượng cụ thể như sau:
Công tác thanh kiểm tra năm 2014 của Thanh tra Sở Công Thương

Công tác thanh kiểm tra năm 2014 của Thanh tra Sở Công Thương

 •   20/11/2014 03:20:00 PM
 •   Đã xem: 772
 •   Phản hồi: 0
Trong năm 2014, Thanh tra Sở Công Thương đã phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở, các đơn vị có liên quan tiến hành 11 cuộc thanh kiểm tra.
Kết quả công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2014 của Thanh tra sở Công Thương

Kết quả công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2014 của Thanh tra sở Công Thương

 •   20/11/2014 03:15:00 PM
 •   Đã xem: 759
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 01/10/2013 đến ngày 30/9/2014: Thanh tra Sở Công Thương đã xử lý vi phạm hành chính đối với 08 vụ vi phạm trong lĩnh vực điện lực

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây