Thông tin tuyên truyền

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

 •   05/10/2021 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 776
 •   Phản hồi: 0
Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2021 đến ngày 07/10/2021 với chủ đề “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19”.
Tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin

 •   05/10/2021 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 766
 •   Phản hồi: 0
4 tập phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng.
Khảo sát ý kiến và sự hài lòng của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đối với TTHC ngành Công Thương

Khảo sát ý kiến và sự hài lòng của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đối với TTHC ngành Công Thương

 •   30/09/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 739
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương Tây Ninh tổ chức khảo sát ý kiến của doanh nghiệp để rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa quy định TTHC của ngành Công Thương, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.
Kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh

 •   26/09/2021 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 776
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch do Tiểu ban tuyên truyền thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tây Ninh xây dựng.
Triển khai hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Triển khai hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

 •   11/09/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 759
 •   Phản hồi: 0
Triển khai Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Giới thiệu một số thông tin và các biện pháp phục vụ công tác phòng, chống dịch covid 19 trong tình hình hiện nay

Giới thiệu một số thông tin và các biện pháp phục vụ công tác phòng, chống dịch covid 19 trong tình hình hiện nay

 •   01/09/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 772
 •   Phản hồi: 0
Các nội dung quy định về cách ly y tế; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh; tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống Covid-19; nội dung chính sách, pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã được Bộ Tư pháp biên soạn, tổng hợp lại thành hệ thống tài liệu, infographic, video clips…
Triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

 •   15/07/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 734
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/7/2021, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch 2283/KH-UBND để Triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Đảng ủy Sở Công Thương quán triệt, triển khai văn bản

Đảng ủy Sở Công Thương quán triệt, triển khai văn bản

 •   05/07/2021 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 779
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh, Đảng ủy Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 171-CV/ĐUSCT ngày 29/6/2021 về việc quán triệt và triển khai Kết luận số 01-KL/TW, Kết luận số 07-KL/TW và bài viết của đ/c Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến các chi bộ trực thuộc
Tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV năm 2021-2022

Tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV năm 2021-2022

 •   05/07/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 766
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn Số 215-CV/TU ngày 22/6/2021 của Tỉnh ủy Tây Ninh ban hành về việc Tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV năm 2021-2022, Sở Công Thương gửi nội dung thể lệ giải đến công chức, viên chức, người lao động Sở, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân biết tham gia
Cuộc thi viết về “Gương người tốt quanh ta”

Cuộc thi viết về “Gương người tốt quanh ta”

 •   18/06/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 750
 •   Phản hồi: 0
Nhằm kịp thời phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, xuất sắc, gương người tốt, việc tốt, những hành động, nghĩa cử tốt đẹp, có sức lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về “Gương người tốt quanh ta”.
Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra

Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra

 •   18/06/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 760
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương tuyên truyền Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra” do Cục Bồi thường nhà nước đã phối hợp với dự án UNDP xây dựng
Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

 •   08/06/2021 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 740
 •   Phản hồi: 0
Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021)
Kết quả đạt được sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Kết quả đạt được sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

 •   08/06/2021 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 764
 •   Phản hồi: 0
Phổ biến kết quả đạt được sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Quy định chi mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Quy định chi mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   04/06/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 764
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/5/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh ban hành Quy định số 649-QĐ/TU về việc chi mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Quy định số 649-QĐ/TU có hiệu lực kể từ ngày 24/5/2021 và thay thế Quyết định số 5087-QĐ/TU ngày 06/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy định chi mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện nghiêm các biện phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện nghiêm các biện phòng, chống dịch COVID-19

 •   06/05/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1350
 •   Phản hồi: 0
Quyết tâm cao nhất, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, kiên quyết giữ vững thành quả phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua.
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam

 •   27/04/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 761
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam
Triển khai luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (phần 2)

Triển khai luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (phần 2)

 •   15/03/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 759
 •   Phản hồi: 0
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đã chính thức được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV vào ngày 13/11/2020. Luật sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.
Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính (phần 1)

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính (phần 1)

 •   25/02/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 813
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/02/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 383/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi tắt là Luật sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nhằm đảm bảo công tác triển khai văn bản kịp thời, toàn diện, thống nhất và hiệu quả.
Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ

Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ

 •   12/01/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 797
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo; có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2021, thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây