Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Tây NinhQuyết định60CV 2665-SCT-VP.PDF17/01/2020
2Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế phối hợp trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuy chế228Gop Y Du Thao QC Phoi hop.rar29/11/2019
3lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch chợ Lợi Thuận huyện Bến Cầu Quyết định472LAY Y KIEN QUY HOACH QUY HOACH CHO LOI THUAN HUYEN BEN CAU_Signed.pdf472QUYET DINH DIEU CHINH QUY HOACH CHO LOI THUAN HUYEN BEN CAU.doc01/08/2019
4lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Tây Ninh về việc triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thưKế hoạch664927.SCT-QLTM_Signed.pdf664Ke Hoach UBND Thuc hien CTHD CT 30 - Tay Ninh.doc24/06/2019
5Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017Nghị định364To trinh va du thao Nghi dinh thay the Nghi dinh so 67-2017 ngay 25.5.2017.doc15/05/2019
6Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia20099. CONG VAN 1848.BCT-CT.pdf990840.SCT-QLTM_Signed.pdf09/05/2019
7Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranhNghị định783Lay y kien gop y du thao Nghi dinh quy dinh ve xu ly vi pham phap luat trong linh vuc canh tranh_Signed.pdf19/03/2019
8Sở Công Thương lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 185/2013/NĐ-CP và Nghị định số 124/2015/NĐ-CPNghị định78Dự thảo NĐ thay thế NĐ 185.2013 bản in (1).doc78Lay y kien gop y du thao Nghi dinh thay the Nghi dinh 185-2013-ND.CP va Nghi dinh so 124-2015-ND.CP_Signed (2).pdf12/03/2019
9Sở Công Thương lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và công nghiệp hỗ trợ địa phương trên địa tỉnhQuyết định358DU THAO Quyet dinh ban hanh quy che quan ly Kinh phi Khuyến công CNHT.doc25/02/2019
10Lấy ý kiến điều chỉnh, bổ sung di dời chợ Phan vào quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 (Lần 2)Quyết định396DU THAO QUYET DINH.doc20/10/2018
11Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh803DT QCPH QL hoat dong BHDC tren dia ban tinh Tây Ninh.doc931Quyet dinh ban hanh Quy che phoi hop QLNN ve hoat dong kinh danh theo phuong thuc da cap.doc18/10/2018
12Lấy ý kiến điều chỉnh, bổ sung di dời chợ Phan vào quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020Quyết định632Du Thao QĐ di dời chợ Phan - DMC.doc73156.TTr.UBND-0 6.7.2018-To trinh xin chu truong dieu chinh bo sung quy hoach phat trien mang luoi buon ban le (1).pdf733871.VP.KTTC-19.7.2018- THAM MUU TO TRINH DIEU CHINH QUY HOACH BAN BUON BAN LE_Signed (2).pdf15/08/2018
13Góp ý đối với Đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý ngành phân phối226VAN BAN DE NGHI GOP Y CUA BO CONG THUONG.pdf226VAN BAN LAY Y KIEN GOP Y VE DE NGHI XAY DUNG NGHI DINHPHAT TRIEN VA QUAN LY NGANH PHAN PHOI_Signed.pdf10/05/2018
14Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013Nghị định253Dự thảo 2 NĐ 185 gửi xin ý kiến, đăng wesite.doc253Tờ trình CP NĐ 185 sửa đổi.doc04/05/2018
15Góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 17/9/2009 của UBND tỉnh Tây NinhQuyết định824.du thao Quyet dinh.docx82SCT.KHTH. 04.4.2018. Lay y kien du thao Quyet dinh thay the Quyet dinh 50_Signed.pdf04/05/2018