Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định3692. Quy che Bao ve quy.pdf369SCT lay y kien QC BVQLNTD_Signed.pdf542. Quy che Bao ve quyen cua nguoi tieu dung 2021.doc12/04/2021
2Lấy ý kiến dự thảo QĐ thay thế QĐ số 33/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 phân cấp quản lý nhà nước về ATTPQuyết định838Du thao Quyet dinh ban hanh Quy dinh phan cap QLNN ve ATTP cap huyen quan ly-HC.doc838Van ban gui cac so, nganh gop y du thao Quyet dinh thay the Quyet dinh so 33 (1)_Signed.pdf26/07/2020
3Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý vât liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định9911000 ub.signed.pdf991Công văn lấy ý kiến Du thao Quy che VLNCN_Signed.pdf991Du thao Qui Che VLNCN Tay Ninh.docx11/07/2020
4Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Tây NinhQuyết định798Quy dinh kem theo Quyet dinh.doc798Quyet dinh ban hanh Quy dinh.doc20/03/2020
5Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Tây NinhQuyết định20/03/2020
6Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế phối hợp trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuy chế228Gop Y Du Thao QC Phoi hop.rar29/11/2019
7lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch chợ Lợi Thuận huyện Bến Cầu Quyết định472LAY Y KIEN QUY HOACH QUY HOACH CHO LOI THUAN HUYEN BEN CAU_Signed.pdf472QUYET DINH DIEU CHINH QUY HOACH CHO LOI THUAN HUYEN BEN CAU.doc01/08/2019
8lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Tây Ninh về việc triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thưKế hoạch664927.SCT-QLTM_Signed.pdf664Ke Hoach UBND Thuc hien CTHD CT 30 - Tay Ninh.doc24/06/2019
9Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017Nghị định364To trinh va du thao Nghi dinh thay the Nghi dinh so 67-2017 ngay 25.5.2017.doc15/05/2019
10Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia20099. CONG VAN 1848.BCT-CT.pdf990840.SCT-QLTM_Signed.pdf09/05/2019
11Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranhNghị định783Lay y kien gop y du thao Nghi dinh quy dinh ve xu ly vi pham phap luat trong linh vuc canh tranh_Signed.pdf19/03/2019
12Sở Công Thương lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 185/2013/NĐ-CP và Nghị định số 124/2015/NĐ-CPNghị định78Dự thảo NĐ thay thế NĐ 185.2013 bản in (1).doc78Lay y kien gop y du thao Nghi dinh thay the Nghi dinh 185-2013-ND.CP va Nghi dinh so 124-2015-ND.CP_Signed (2).pdf12/03/2019
13Sở Công Thương lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và công nghiệp hỗ trợ địa phương trên địa tỉnhQuyết định358DU THAO Quyet dinh ban hanh quy che quan ly Kinh phi Khuyến công CNHT.doc25/02/2019
14Lấy ý kiến điều chỉnh, bổ sung di dời chợ Phan vào quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 (Lần 2)Quyết định396DU THAO QUYET DINH.doc20/10/2018
15Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh803DT QCPH QL hoat dong BHDC tren dia ban tinh Tây Ninh.doc931Quyet dinh ban hanh Quy che phoi hop QLNN ve hoat dong kinh danh theo phuong thuc da cap.doc18/10/2018