Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2021Lê Anh Tuấn
2Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020Lê Anh Tuấn
3Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV năm 2020Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV năm 2020Lê Anh Tuấn
4Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách của Sở Công Thương để thực hiện Kế hoạch phục vụ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách của Sở Công Thương để thực hiện Kế hoạch phục vụ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021Lê Anh Tuấn
5Công bố công khai giảm dự toán chi ngân sách năm 2020 của Sở Công ThươngCông bố công khai giảm dự toán chi ngân sách năm 2020Lê Anh Tuấn
6Kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 của Sở Công ThươngThực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Tây NinhLê Anh Tuấn
7Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 của Sở Công ThươngSở Công Thương công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020Lê Anh Tuấn
8Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách được giao cho các đơn vị trực thuộc năm 2021 Sở Công Thương công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách được giao cho các đơn vị trực thuộc năm 2021 Lê Anh Tuấn
9Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại công khai tài chính quý III năm 2020Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại công khai tài chính quý III năm 2020Nguyễn Văn Thạnh
10Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại công khai tài chính quý II năm 2020Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại công khai tài chính quý II năm 2020Nguyễn Văn Thạnh
11Sở Công Thương công khai dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2020Công khai dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2020Phân loại CKMBLê Anh Tuấn
12Sở Công Thương công khai dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2020Công khai dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2020Lê Anh Tuấn
13Sở Công Thương công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019
14Kết quả xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Công ThươngTừ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/6/2020, Thanh tra Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 16 trường hợp, tổng số tiền phạt là 93,5 triệu đồng.Lê Anh Tuấn
15Sở Công Thương công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020Công bố công khai số liệu việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020Lê Anh Tuấn