Lạc Việt - Portal - Dịch Vụ Công
Lạc Việt - Portal - Dịch Vụ Công
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1Thủ tục cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệpHóa chấtMức độ 2Sở Công Thương
29. Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầuLưu thông hàng hóaMức độ 2
382. Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia côngMức độ 2
481. Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B, CCông nghiệp nặngMức độ 2
580. Thông báo thực hiện khuyến mạiXúc tiến thương mạiMức độ 2
68. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầuLưu thông hàng hóaMức độ 2
779. Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mạiXúc tiến thương mạiMức độ 2
878. Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mạiXúc tiến thương mạiMức độ 2
977. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủiXúc tiến thương mạiMức độ 2
1076. Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủiXúc tiến thương mạiMức độ 2
1175. Thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứngMức độ 2
1274. Đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung Quản lý cạnh tranhMức độ 2