Sở Công Thương Tây Ninh có 02 đơn vị trực thuộc:

 

1.    Chi cục Quản lý thị trường
Địa chỉ: 16D12 Võ Thị Sáu, KP3, P3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Số điện thoại: 066.3826404     
Fax: 066.3826404
Email: chicucqltt@tayninh.gov.vn
* Lãnh đạo chi cục:

  • Chi cục trưởng: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Điện thoại: 066.3815761 (DĐ: 0911829888)
  • Email:thuhiennt@tayninh.gov.vn
  • Phó Chi cục trưởng: Ông Cao Văn Năm
  • Phó Chi cục trưởng: Ông Châu Thanh Long

2.   Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp
Địa chỉ: 281 Cách mạng Tháng 8, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Số điện thoại: 066.3839947      
Fax: 066.3839947
Email: ttkctayninh@gmail.com
Website: khuyencongtayninh.gov.vn
* Lãnh đạo Trung tâm:

  • Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Mẫn
  • Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Thạnh
  • Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Thế Phương

3.   Trung tâm Khuyến công Xúc tiến