Thông tin liên hệ


S Công Thương Tây Ninh 

Địa Ch: 304 CMT8, khu Ph 3, phường 2, thành Ph Tây Ninh, tnh Tây Ninh

Đin Thoi: 0276.3814885; 0276.8501171

Fax: 0276.3824726

Email: soct@tayninh.gov.vn

Website: www.socongthuong.tayninh.gov.vn 

Số điện thoại đường dây nóng: STT

Họ và tên

Chức danh
Số điện thoại liên lạc
Điện thoại bànDi động
1Lê Anh TuấnGiám đốc​0276.38242780913647855
2Lương Nhất TuấnPhụ trách Văn phòng0276.38885850918383585
3Văn Thế Thiện​Chánh Thanh tra0276.38131690915411072


Địa Ch Trên Bn Đồ S: