Thông tin liên hệ


SCT.jpg


S Công Thương Tây Ninh 

Địa Ch: 304 CMT8, khu Ph 3, phường 2, thành Ph Tây Ninh, tnh Tây Ninh

Đin Thoi: 0276.3814885; 0276.3888585

Email: soct@tayninh.gov.vn

Website: www.socongthuong.tayninh.gov.vn 

Số điện thoại đường dây nóng: 


STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại liên lạc
Điện thoại bànDi động
1Lê Anh Tuấn
Giám đốc0276.38242780913647855
2Văn Thế ThiệnChánh Thanh tra0276.38131690909879747
3Lương Nhất Tuấn
Phụ trách Văn phòng0276.3888585
0918383585


Địa Ch Trên Bn Đồ S: