Thông tin liên hệ


S Công Thương Tây Ninh 

Địa Ch: 304 CMT8, khu Ph 3, phường 2, thành Ph Tây Ninh, tnh Tây Ninh

Đin Thoi: 0276.3814885; 0276.8501171

Fax: 0276.3824726

Email: soct@tayninh.gov.vn

Website: www.socongthuong.tayninh.gov.vn 

Số điện thoại đường dây nóng: 


STT

Họ và tên

Chức danh
Số điện thoại liên lạc
Điện thoại bànDi động
1Lê Thành CôngGiám đốc0276.38242780909563567
2Văn Thế ThiệnQ. Chánh Thanh tra0276.38131690909879747
3Nguyễn Thị Bích LệChánh Văn phòng0276.85011710915411072


Địa Ch Trên Bn Đồ S: