Tin tức - Tin tức sự kiện
 
Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/12/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 31 vụ, tổng số tiền xử phạt là 417.170.686 đồng.
 
Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 30/11/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 52 vụ, tổng số tiền xử phạt là 441.633.000 đồng
 
Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/10/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 66 vụ, tổng số tiền xử phạt là 340.429.000 đồng.
 
Từ ngày 01/9/2017 đến ngày 30/9/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 79 vụ, tổng số tiền xử phạt là 234.200.000 đồng
 
Từ ngày 01/8/2017 đến ngày 31/8/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 53 vụ, tổng số tiền xử phạt là 234.200.000 đồng.
 
Trong 9 tháng đầu năm 2017, Sở Công Thương đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 07 vụ việc sản xuất hàng giả là cà phê bột không có giá trị sử dụng vượt thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường.
 
Sáng ngày 29/8/2017, tại trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh, Chi đoàn Sở Công Thương đã cử 02 đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo với 350 ml máu/ mỗi người; trong đó, 01 đoàn viên hiến máu lần thứ 22 và 01 đoàn viên hiến máu lần thứ 04.
 
Bên cạnh công tác chuyên môn, các bạn đoàn viên Chi đoàn Sở luôn tham gia tích cực các hoạt động phong trào do Đoàn cấp trên, Khối thi đua, các Chi đoàn bạn, Ban chấp hành Chi đoàn phát động và phối hợp tổ chức như hội thao, thăm và tặng quà cho các Đồn biên phòng, tặng quà cho học sinh nghèo, phiên chợ Hàng Việt về nông thôn, công trình thắp sáng đường quê… Một trong số đó là các công trình thanh niên do Chi đoàn Sở thực hiện như Kiot tra cứu thông tin được bố trí tại trụ sở làm việc để người dân sử dụng, chủ nhật xanh dọn dẹp xung quanh trụ sở làm việc,…
 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh tại Công văn số 2216/UBND-KGVX ngày 22/8/2017 về việc phát động Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ 2, Sở Công Thương thực hiện thông tin tuyên truyền nội dung và thể lệ Cuộc thi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.
 
Từ ngày 01/7/2017 đến ngày 31/7/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 52 vụ, tổng số tiền xử phạt là 248.750.000 đồng
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Kết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 12/2017 của Sở Công ThươngKết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 12/2017 của Sở Công Thương
Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/12/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 31 vụ, tổng số tiền xử phạt là 417.170.686 đồng.

Cụ thể như sau:

-   Số vụ vi phạm hành chính do Thanh tra Sở xử lý: 0.

-   Số vụ vi phạm hành chính do Quản lý thị trường xử lý: 31 vụ (trong đó: xử lý tồn: 13 vụ), tổng số tiền phạt là 417.170.686 đồng, chủ yếu là hành vi vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điếu, đường cát nhập lậu; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ;... ./.

Phòng Thanh Tra - SCT

2/1/2018 12:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinKết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 12/2017 của Sở Công Thương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/12/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 31 vụ, tổng số tiền xử phạt là 417.170.686 đồng.
2/1/2018 12:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai thực hiện Nghị định số 113/2017/NĐ-CP  ngày 09/10/2017 của Chính phủ và Thông tư số 32/2017/TT-BCT  ngày 28/12/2017 của Bộ Công ThươngTriển khai thực hiện Nghị định số 113/2017/NĐ-CP  ngày 09/10/2017 của Chính phủ và Thông tư số 32/2017/TT-BCT  ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5105/VP-KTTC ngày 26/10/2017 về việc giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.
Đồng thời, ngày 28/12/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 32/2017/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

Nay Sở Công Thương thông báo đến các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ và Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương.

Toàn văn Nghị định số 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 32/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương được đăng tải trên mục "Văn bản pháp quy" của website Sở Công Thương, địa chỉ: https://socongthuong.tayninh.gov.vn/.

Đề nghị các đơn vị khai thác văn bản tại địa chỉ đã thông báo để thực hiện đúng quy định, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất căn cứ vào mẫu 05a Phụ lục 5 để báo cáo tình hình hoạt động hóa chất của đơn vị gửi về Sở Công Thương trước ngày 15/01 hàng năm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ về Sở Công Thương (Phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường, địa chỉ: số 304, đường Cách mạng tháng 8, Khu phố 3, Phường II, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; điện thoại: 02763.820273) để được hướng dẫn.

THONG BAO TRIEN KHAI THUC HIEN NĐ 113 VA THONG TU 32_Signed.pdf

Phòng KTATMT - SCT

1/8/2018 9:00 PMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hànhTinTriển khai thực hiện Nghị định số 113/2017/NĐ-CP  ngày 09/10/2017 của Chính phủ và Thông tư số 32/2017/TT-BCT  ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5105/VP-KTTC ngày 26/10/2017 về việc giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.
Đồng thời, ngày 28/12/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 32/2017/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.
1/8/2018 9:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018
Ngày 15/12/2017, Giám đốc Sở Công Thương đã phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 với 04 cuộc thanh tra hành chính và 30 cuộc thanh tra chuyên ngành.

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/09/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng Chương trình thanh tra, Kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Công văn số 2139/TTCP-KHTCTH ngày 30/8/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 4367/QĐ-BCT ngày 21/11/2017 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018,

Ngày 15/12/2017, Giám đốc Sở Công Thương đã phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 với 04 cuộc thanh tra hành chính và 30 cuộc thanh tra chuyên ngành./.

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 20182648-QĐ-SCT.pdf


Phòng Thanh tra - SCT

1/6/2018 12:00 AMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hànhTinQuyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 15/12/2017, Giám đốc Sở Công Thương đã phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 với 04 cuộc thanh tra hành chính và 30 cuộc thanh tra chuyên ngành.
1/6/2018 12:00 AMYesĐã ban hành
Lịch Tiếp công dân năm 2018 của Sở Công Thương Tây NinhLịch Tiếp công dân năm 2018 của Sở Công Thương Tây Ninh
Sở Công Thương Tây Ninh thông báo lịch tiếp công dân năm 2018 của ông Lê Thành Công - Giám đốc Sở, mỗi tháng 01 ngày.

Lịch tiếp công dân năm 2018 của ông Lê Thành Công - Giám đốc Sở, mỗi tháng 01 ngày, cụ thể như sau:


Ngày, tháng, nămBộ phận cùng Lãnh đạo Sở tiếp công dânGhi chú
16/01/2018 – Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
13/02/2018 – Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
13/3/2018 – Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
10/4/2018 – Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
15/5/2018 – Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
12/6/2018 – Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
10/7/2018 – Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
14/8/2018 – Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
11/9/2018 – Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
16/10/2018 – Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
13/11/2018 – Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
11/12/2018 – Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 

Trường hợp bận việc đột xuất không thể tiếp công dân theo lịch nêu trên, Giám đốc Sở sẽ ủy quyền cho Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng hoặc Trưởng các phòng chuyên môn có liên quan tiếp công dân và có trách nhiệm báo cáo lại Giám đốc giải quyết.
Thanh tra Sở có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở tiếp công dân thường xuyên trong các ngày còn lại.

Địa điểm tiếp công dân: Sở Công Thương (số 304 Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 3, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).
*  Thời gian tiếp công dân: - Buổi sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.                                           
                                              - Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.
Điện thoại liên hệ: 0276.3813169 – Thanh tra Sở Công Thương.
Trân trọng ./.
Thanh tra - SCT
1/3/2018 11:00 PMĐã ban hànhTinLịch Tiếp công dân năm 2018 của Sở Công Thương Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Công Thương Tây Ninh thông báo lịch tiếp công dân năm 2018 của ông Lê Thành Công - Giám đốc Sở, mỗi tháng 01 ngày.
1/3/2018 11:00 PMYesĐã ban hành
Kết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 11/2017 của Sở Công ThươngKết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 11/2017 của Sở Công Thương
Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 30/11/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 52 vụ, tổng số tiền xử phạt là 441.633.000 đồng

Cụ thể như sau:

 • Số vụ vi phạm hành chính do Thanh tra Sở xử lý: 01 vụ, hành vi trộm cắp điện, tổng số tiền phạt là 3.500.000 đồng.
 • Số vụ vi phạm hành chính do Quản lý thị trường xử lý: 51 vụ (trong đó: xử lý tồn: 14 vụ), tổng số tiền phạt là 438.133.000 đồng, chủ yếu là hành vi vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điếu, đường cát nhập lậu; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sản xuất thực phẩm mà không có giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm... 
Ngoài ra, lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện 04 trường hợp vi phạm về chất lượng xăng nhưng đã chuyển hồ sơ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành QĐXPVPHC do vượt thẩm quyền xử phạt của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường./. 
Phòng Thanh tra - SCT
12/21/2017 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinKết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 11/2017 của Sở Công Thương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 30/11/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 52 vụ, tổng số tiền xử phạt là 441.633.000 đồng
12/21/2017 5:00 PMYesĐã ban hành
Kết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 10/2017 của Sở Công ThươngKết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 10/2017 của Sở Công Thương
Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/10/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 66 vụ, tổng số tiền xử phạt là 340.429.000 đồng.

Cụ thể như sau:

 • Số vụ vi phạm hành chính do Thanh tra Sở xử lý: 0.
 • Số vụ vi phạm hành chính do Quản lý thị trường xử lý: 66 vụ (trong đó: xử lý tồn: 01 vụ), tổng số tiền phạt là 340.429.000 đồng, chủ yếu là hành vi vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điếu, đường cát nhập lậu; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ…/
Phòng Thanh tra - SCT
11/21/2017 9:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinKết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 10/2017 của Sở Công Thương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/10/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 66 vụ, tổng số tiền xử phạt là 340.429.000 đồng.
11/21/2017 9:00 PMYesĐã ban hành
Kết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 9/2017 của Sở Công ThươngKết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 9/2017 của Sở Công Thương
Từ ngày 01/9/2017 đến ngày 30/9/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 79 vụ, tổng số tiền xử phạt là 234.200.000 đồng

Cụ thể như sau:

 • Số vụ vi phạm hành chính do Thanh tra Sở xử lý: 0.
 • Số vụ vi phạm hành chính do Quản lý thị trường xử lý: 79 vụ (trong đó: xử lý tồn: 29 vụ), tổng số tiền phạt là 340.429.000 đồng, chủ yếu là hành vi vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điếu, đường cát nhập lậu; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ…
Thanh tra - SCT
10/11/2017 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinKết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 9/2017 của Sở Công Thương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 01/9/2017 đến ngày 30/9/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 79 vụ, tổng số tiền xử phạt là 234.200.000 đồng
10/11/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủTriển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 08/6/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 1534/UBND-KTTC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

Trong đó cần chú ý một số nội dung như sau:

- Khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp, không làm cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2017 đã được phê duyệt tránh chồng chéo, trùng lắp;

- Các cuộc thanh tra, kiểm tra phải đúng định hướng, kế hoạch đã được phê duyệt; nội dung thanh kiểm tra phải giới hạn trong phạm vi quản lý nhà nước được giao; phải tuân thủ chặt chẽ về quy trình, nội dung, thời gian;

- Thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chỉ được tiến hành khi dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng, kết luận thanh tra, kiểm tra phải xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm. Không mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra vượt quá nội dung của quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất;

- Thủ trưởng các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra việc thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời các trùng lắp, chồng chéo, xử lý trách nhiệm các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra để xảy ra chồng chéo, trùng lắp, đảm bảo tính kế thừa kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra đã thực hiện./.

Toàn văn 1534-UBND-KTTC.PDF

Toàn văn  Chỉ Thị 20.signed.pdf

Thanh Tra - SCT

9/20/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinTriển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 08/6/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 1534/UBND-KTTC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
9/20/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Kết quả xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh tháng 8/2017Kết quả xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh tháng 8/2017
Từ ngày 01/8/2017 đến ngày 31/8/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 53 vụ, tổng số tiền xử phạt là 234.200.000 đồng.

Cụ thể như sau:

 • Số vụ vi phạm hành chính do Thanh tra Sở xử lý: 0.
 • Số vụ vi phạm hành chính do Quản lý thị trường xử lý: 53 vụ (trong đó: xử lý tồn: 20 vụ), tổng số tiền phạt là 234.200.000 đồng, chủ yếu là hành vi vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điếu, đường cát nhập lậu; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ…
Phòng Thanh tra - SCT
9/15/2017 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinKết quả xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh tháng 8/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 01/8/2017 đến ngày 31/8/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 53 vụ, tổng số tiền xử phạt là 234.200.000 đồng.
9/15/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH  ĐỐI VỚI HÀNH VI SẢN XUẤT HÀNG GIẢ LÀ CÀ PHÊ BỘT KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNGQUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH  ĐỐI VỚI HÀNH VI SẢN XUẤT HÀNG GIẢ LÀ CÀ PHÊ BỘT KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG
Trong 9 tháng đầu năm 2017, Sở Công Thương đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 07 vụ việc sản xuất hàng giả là cà phê bột không có giá trị sử dụng vượt thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường.

Hành vi sản xuất xuất hàng giả là cà phê bột không có giá trị sử dụng vi là hành vi sản xuất cà phê bột có hàm lượng cafein thấp hơn tiêu chuẩn Việt Nam quy định hàm lượng cafein ≥ 1%. Trong số các vụ việc vi phạm đã bị xử phạt, tuy trên bao bì sản phẩm ghi nhận hàm lượng cafein là ≥ 1% nhưng khi lực lượng Quản lý thị trường tiến hành lấy mẫu và gửi đi kiểm nghiệm tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 – thành phố Hồ Chí Minh thì kết quả không đạt. Thậm chí có trường hợp hàm lượng cafein có trong cà phê bột chỉ đạt mức 0.1%, tức là chỉ đạt 10% theo mức quy định.

Hành vi này đã vi phạm quy định tại Điều 12 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cụ thể quy định xử phạt đối với hành vi sản xuất hàng giả là cà phê bột không có giá trị sử dụng như sau:

1.    Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

 • Căn cứ tổng giá trị hàng hóa vi phạm, Khoản 1,2 Điều 12 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định mức phạt tiền:

+ Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị dưới 3.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 14.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 • Trên đây là mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm do cá nhân (bao gồm hộ kinh doanh) thực hiện. Trường hợp hành vi vi phạm do tổ chức thực hiện thì phạt tiền gấp 02 lần mức tiền phạt nêu trên theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP.

2.    Hình thức xử phạt bổ sung: Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định:

+ Tịch thu tang vật vi phạm;

+ Tịch thu phương tiện là công cụ, máy móc và vật khác được sử dụng để sản xuất hàng giả;

+ Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 12 tháng đến 24 tháng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;

+ Đình chỉ hoạt động một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất vi phạm từ 12 tháng đến 24 tháng.

3.    Biện pháp khắc phục hậu quả: Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định: Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm.

Nghị Định 185-2013-NĐ-CP.pdf

9/13/2017 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinQUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH  ĐỐI VỚI HÀNH VI SẢN XUẤT HÀNG GIẢ LÀ CÀ PHÊ BỘT KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Trong 9 tháng đầu năm 2017, Sở Công Thương đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 07 vụ việc sản xuất hàng giả là cà phê bột không có giá trị sử dụng vượt thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường.
9/13/2017 5:00 PMYesĐã ban hành
Đoàn viên Chi đoàn Sở Công Thương tham gia hiến máu nhân đạoĐoàn viên Chi đoàn Sở Công Thương tham gia hiến máu nhân đạo
Sáng ngày 29/8/2017, tại trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh, Chi đoàn Sở Công Thương đã cử 02 đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo với 350 ml máu/ mỗi người; trong đó, 01 đoàn viên hiến máu lần thứ 22 và 01 đoàn viên hiến máu lần thứ 04.

​Hoạt động hiến máu nhân đạo là một trong những hoạt động luôn được Ban chấp hành Chi đoàn Sở Công Thương quan tâm phổ biến và vận động các bạn đoàn viên tham gia một cách tích cực. Hằng năm, trong các đợt vận động hiến máu nhân đạo, Chi đoàn Sở Công Thương đều có đoàn viên tham gia.

Chi đoàn SCT

8/30/2017 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinĐoàn viên Chi đoàn Sở Công Thương tham gia hiến máu nhân đạo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sáng ngày 29/8/2017, tại trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh, Chi đoàn Sở Công Thương đã cử 02 đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo với 350 ml máu/ mỗi người; trong đó, 01 đoàn viên hiến máu lần thứ 22 và 01 đoàn viên hiến máu lần thứ 04.
8/30/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Công trình Thanh niên Chi đoàn Sở Công ThươngCông trình Thanh niên Chi đoàn Sở Công Thương
Bên cạnh công tác chuyên môn, các bạn đoàn viên Chi đoàn Sở luôn tham gia tích cực các hoạt động phong trào do Đoàn cấp trên, Khối thi đua, các Chi đoàn bạn, Ban chấp hành Chi đoàn phát động và phối hợp tổ chức như hội thao, thăm và tặng quà cho các Đồn biên phòng, tặng quà cho học sinh nghèo, phiên chợ Hàng Việt về nông thôn, công trình thắp sáng đường quê… Một trong số đó là các công trình thanh niên do Chi đoàn Sở thực hiện như Kiot tra cứu thông tin được bố trí tại trụ sở làm việc để người dân sử dụng, chủ nhật xanh dọn dẹp xung quanh trụ sở làm việc,…

CĐ 1.jpg

​Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Sở và hỗ trợ kinh phí từ cơ quan, các bạn đoàn viên Chi đoàn Sở Công Thương đã dành 02 ngày công để cùng nhau, tự tay thực hiện công trình thanh niên góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho cơ quan, cụ thể đã hoàn thành các phần việc gồm: dọn dẹp phần vỉa hè bên hông trụ sở bị người dân đổ rác gây ô nhiễm, mất mỹ quan đường phố; nhổ cỏ, quét sơn, xây bồn cây và trồng hoa trong khuôn viên cơ quan. Qua đó, đã góp phần tăng cường sự đoàn kết, tinh thần tập thể, tính tự giác của từng thành viên trong Chi đoàn; đồng thời, mang đến một hình ảnh mới, cảnh quan sạch đẹp tại Sở Công Thương.

Chi đoàn SCT

8/30/2017 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinCông trình Thanh niên Chi đoàn Sở Công Thương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bên cạnh công tác chuyên môn, các bạn đoàn viên Chi đoàn Sở luôn tham gia tích cực các hoạt động phong trào do Đoàn cấp trên, Khối thi đua, các Chi đoàn bạn, Ban chấp hành Chi đoàn phát động và phối hợp tổ chức như hội thao, thăm và tặng quà cho các Đồn biên phòng, tặng quà cho học sinh nghèo, phiên chợ Hàng Việt về nông thôn, công trình thắp sáng đường quê… Một trong số đó là các công trình thanh niên do Chi đoàn Sở thực hiện như Kiot tra cứu thông tin được bố trí tại trụ sở làm việc để người dân sử dụng, chủ nhật xanh dọn dẹp xung quanh trụ sở làm việc,…
8/30/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Sở Công Thương phát động Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ 2Sở Công Thương phát động Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ 2
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh tại Công văn số 2216/UBND-KGVX ngày 22/8/2017 về việc phát động Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ 2, Sở Công Thương thực hiện thông tin tuyên truyền nội dung và thể lệ Cuộc thi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

Chương trình sáng kiến vì cộng đồng là chương trình được tổ chức thường kỳ hai năm một lần với mục tiêu tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội.

Đồng hành với Cuộc thi có các hoạt động như: Giao lưu trực tuyến, Toạ đàm kết nối chia sẻ, nâng cao năng lực dự án, … được thông tin và thực hiện trên website www.sangkienvicongdong.vn. Mọi thắc mắc về các hoạt động của Chương trình sẽ được Ban tư vấn đồng hành cùng dự án tiếp nhận và giải đáp qua email sangkienvicongdong@gmail.com

Để góp phần tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét đẹp văn hoá, cùng đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Tây Ninh nói riêng và đất nước nói chung, mỗi chúng ta hãy tham gia tuyên truyền và gửi sáng kiến tham gia Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần 2.

Tải chi tiết Thể lệ tham dự Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng"  tại đây:2216-UBND-KGVX.PDF

Khắc Mộc - SCT

8/24/2017 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinSở Công Thương phát động Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ 2/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh tại Công văn số 2216/UBND-KGVX ngày 22/8/2017 về việc phát động Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ 2, Sở Công Thương thực hiện thông tin tuyên truyền nội dung và thể lệ Cuộc thi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.
8/24/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Kết quả xử lý Vi phạm hành chính tháng 7/2017 của Sở Công ThươngKết quả xử lý Vi phạm hành chính tháng 7/2017 của Sở Công Thương
Từ ngày 01/7/2017 đến ngày 31/7/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 52 vụ, tổng số tiền xử phạt là 248.750.000 đồng

Cụ thể như sau:

 • Số vụ vi phạm hành chính do Thanh tra Sở xử lý: 01 vụ trộm cắp điện, số tiền phạt là 35.000.000 đồng.
 • Số vụ vi phạm hành chính do Quản lý thị trường xử lý: 51 vụ (trong đó: xử lý tồn: 13 vụ), tổng số tiền phạt là 213.750.000 đồng, chủ yếu là hành vi vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điếu, đường cát nhập lậu; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ…/.
Phòng Thành Tra - SCT
8/17/2017 8:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinKết quả xử lý Vi phạm hành chính tháng 7/2017 của Sở Công Thương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 01/7/2017 đến ngày 31/7/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 52 vụ, tổng số tiền xử phạt là 248.750.000 đồng
8/17/2017 8:00 AMYesĐã ban hành
Kết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 6 năm 2017 của Sở Công ThươngKết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 6 năm 2017 của Sở Công Thương
Từ ngày 01/6/2017 đến ngày 30/6/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 55 vụ, tổng số tiền xử phạt là 389.900.000 đồng.

Cụ thể như sau:

 • Số vụ vi phạm hành chính do Thanh tra Sở xử lý: 0.
 • Số vụ vi phạm hành chính do Quản lý thị trường xử lý: 55 vụ (trong đó: xử lý tồn: 15 vụ), tổng số tiền phạt là 389.900.000 đồng, chủ yếu là hành vi vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ…/.
Phòng Thanh Tra - SCT
7/18/2017 12:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinKết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 6 năm 2017 của Sở Công Thương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 01/6/2017 đến ngày 30/6/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 55 vụ, tổng số tiền xử phạt là 389.900.000 đồng.
7/18/2017 12:00 PMYesĐã ban hành
Kết quả xử phạt vi phạm hành chính tháng 05/2017Kết quả xử phạt vi phạm hành chính tháng 05/2017
Từ ngày 01/5/2017 đến ngày 31/5/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 68 vụ, tổng số tiền xử phạt là 284.575.000 đồng

Cụ thể như sau:

 • Số vụ vi phạm hành chính do Thanh tra Sở xử lý: 01 vụ trộm cắp điện, tổng số tiền phạt là 05 triệu đồng.
 • Số vụ vi phạm hành chính do Quản lý thị trường xử lý: 67 vụ (trong đó: xử lý tồn: 04 vụ), tổng số tiền phạt là 279.575.000 đồng, chủ yếu là hành vi vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ./.
Phòng Thanh Tra - SCT
6/26/2017 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinKết quả xử phạt vi phạm hành chính tháng 05/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 01/5/2017 đến ngày 31/5/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 68 vụ, tổng số tiền xử phạt là 284.575.000 đồng
6/26/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Kết quả xử phạt vi phạm hành chính tháng 04/2017 (Số liệu tính từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017)Kết quả xử phạt vi phạm hành chính tháng 04/2017 (Số liệu tính từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017)
Từ ngày 01/4/2017 đến ngày 30/4/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 63 vụ, tổng số tiền xử phạt là 494.510.000 đồng.

Cụ thể như sau:

- Số vụ vi phạm hành chính do Thanh tra Sở xử lý: 03 vụ trộm cắp điện, tổng số tiền phạt là 27.500.000 đồng.

- Số vụ vi phạm hành chính do Quản lý thị trường xử lý: 60 vụ (trong đó: xử lý tồn: 16 vụ), tổng số tiền phạt là 467.010.000 đồng, chủ yếu là hành vi vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ…./.

Phòng Thanh tra - SCT

5/16/2017 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinKết quả xử phạt vi phạm hành chính tháng 04/2017 (Số liệu tính từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 01/4/2017 đến ngày 30/4/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 63 vụ, tổng số tiền xử phạt là 494.510.000 đồng.
5/16/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Sở Công Thương triển khai thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủSở Công Thương triển khai thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ
Thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, và Công văn số 947/UBND-VX ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính Phủ, Sở Công Thương thực hiện phổ biến nội dung Nghị định số 09/2017/NĐ-CP.

Theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, có 06 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, cụ thể như sau:

- Tổ chức họp báo.

- Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử hoặc Trang mạng xã hội chính thức của cơ quan hành chính nhà nước.

- Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên.

- Gửi Thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử.

- Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc họp giao ban báo chí do tỉnh tổ chức khi được yêu cầu.

- Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí.

Sở Công Thương phân công ông Lê Thành Công – Giám đốc Sở là Người phát ngôn của Sở Công Thương.

Tải chi tiết nội dung Nghị định số 09/2017/NĐ-CP Nghị định 09-2017-NĐ-CP.signed.pdf

Văn phòng - SCT

4/20/2017 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinSở Công Thương triển khai thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, và Công văn số 947/UBND-VX ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính Phủ, Sở Công Thương thực hiện phổ biến nội dung Nghị định số 09/2017/NĐ-CP.
4/20/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Chính phủ mở Kênh thông tin tương tác với người dân và doanh nghiệpChính phủ mở Kênh thông tin tương tác với người dân và doanh nghiệp
Để tăng cường sự gắn kết giữa Chính phủ với người dân và doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo mở Kênh thông tin tương tác với người dân và doanh nghiệp.

Ngày 01/10/2016, hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ http://doanhnghiep.chinhphu.vn được đưa vào vận hành, bước đầu thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp. Để tiếp tục tăng cường gắn kết giữa Chính phủ với người dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và các vấn đề thiết thực của đời sống, Thủ tướng Chính phủ đã giao Văn phòng Chính phủ mở Kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với người dân để lắng nghe, tiếp nhận và xử lý kịp thời những vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn.

Để thực hiện có hiệu quả hoạt động này, đáp ứng được kỳ vọng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan từ Trung ương đến địa phương thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền về Kênh thông tin tương tác trên; đồng thời, có sự phân công nhiệm vụ, phối hợp tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. 

Văn phòng - SCT

4/20/2017 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinChính phủ mở Kênh thông tin tương tác với người dân và doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Để tăng cường sự gắn kết giữa Chính phủ với người dân và doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo mở Kênh thông tin tương tác với người dân và doanh nghiệp.
4/20/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Kết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 3/2017 của sở Công Thương Tây NinhKết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 3/2017 của sở Công Thương Tây Ninh
Từ ngày 01/3/2017 đến ngày 31/3/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 57 vụ, tổng số tiền xử phạt là 270.137.500 đồng.

Cụ thể như sau:

 • Số vụ vi phạm hành chính do Thanh tra Sở xử lý: 0.
 • Số vụ vi phạm hành chính do Quản lý thị trường xử lý: 57 vụ (trong đó: xử lý tồn: 17 vụ), tổng số tiền phạt là 270.137.500 đồng, chủ yếu là hành vi vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ… ./.

​P. Thanh Tra - SCT

4/10/2017 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinKết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 3/2017 của sở Công Thương Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 01/3/2017 đến ngày 31/3/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 57 vụ, tổng số tiền xử phạt là 270.137.500 đồng.
4/10/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Kết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 02/2017 của Sở Công ThươngKết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 02/2017 của Sở Công Thương
Từ ngày 01/02/2017 đến ngày 28/02/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 49 vụ, tổng số tiền xử phạt là 150.914.800 đồng

Cụ thể như sau:

Số vụ vi phạm hành chính do Thanh tra Sở xử lý: 0.

Số vụ vi phạm hành chính do Quản lý thị trường xử lý: 49 vụ (trong đó: xử lý tồn: 32 vụ), tổng số tiền phạt là 150.914.800 đồng, chủ yếu là hành vi vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ… ./

Phòng Thanh tra - SCT​

3/29/2017 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinKết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 02/2017 của Sở Công Thương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 01/02/2017 đến ngày 28/02/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 49 vụ, tổng số tiền xử phạt là 150.914.800 đồng
3/29/2017 5:00 PMYesĐã ban hành
KẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH THÁNG 01/2017 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNGKẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH THÁNG 01/2017 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/01/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 74 vụ, tổng số tiền xử phạt là 304.355.750 đồng.

​Cụ thể:

 • Số vụ vi phạm hành chính do Thanh tra Sở xử lý: 0.
 • Số vụ vi phạm hành chính do Quản lý thị trường xử lý: 74 vụ (trong đó: xử lý tồn: 43 vụ), tổng số tiền phạt là 304.355.750 đồng, chủ yếu là hành vi vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ… 
P. Thanh Tra - SCT
3/1/2017 12:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinKẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH THÁNG 01/2017 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/01/2017, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 74 vụ, tổng số tiền xử phạt là 304.355.750 đồng.
3/1/2017 12:00 PMYesĐã ban hành
Thông tư số 39/2016/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017.Thông tư số 39/2016/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017.
Ngày 30/12/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 39/2016/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017. Theo đó, lượng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017 là 51.051 tấn, tăng 2.431 tấn so với năm 2016.

Căn cứ để phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được thực hiện theo nội dung quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Trong nguyên tắc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu, Thông tư lần này của Bộ Công Thương cũng quy định rõ: Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với các mặt hàng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) có xuất xứ từ các nước ASEAN. Việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu từ các nước ASEEAN theo quy định tại Thông tư số 07/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu có xuất xứ từ các nước ASEAN.

Bên cạnh đó, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được phân giao cho thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công Thương cấp và có nhu cầu sử dụng cho sản xuất thuốc lá điếu một tỷ lệ nhất định thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu do Bộ Công Thương xác nhận.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017./.


39-2016-TT-BCT.pdf


Thu Trang - SCT

2/8/2017 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThông tư số 39/2016/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 30/12/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 39/2016/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017. Theo đó, lượng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017 là 51.051 tấn, tăng 2.431 tấn so với năm 2016.
2/8/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Hồ sơ xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân" và "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệHồ sơ xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân" và "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

​Hồ sơ xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân" và "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

Vui lòng tải văn bản liên quan và mẫu đăng ký:

123_2014_ND-CP.pdf

11630-BCT-TĐKT.pdf

Bieu mau Dang Ky.doc

2/7/2017 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinHồ sơ xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân" và "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/7/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ ngày 21/01/2017 đến ngày 31/01/2017Giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ ngày 21/01/2017 đến ngày 31/01/2017

Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, thị trường hàng hoá trên địa bàn tỉnh vào những ngày trước, trong và sau Tết khá sôi động, lượng hàng hóa bày bán dồi dào, phong phú, đa dạng về chủng loại, mẫu mã dáng đẹp, đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của người dân; một số mặt hàng tiêu thụ nhiều như: thực phẩm chế biến, bánh, mứt, kẹo, rau quả, trái cây, hoa tươi…., sức mua tăng cao vào sáng ngày 26/01/2017 (nhằm ngày 29 âm lịch) và giảm dần vào buổi chiều ngày 27/01/2017 (nhằm ngày 30 âm lịch). Giá cả các mặt hàng tương đối ổn định, riêng mặt hàng hoa, trái cây tăng nhưng được người tiêu dùng chấp nhận. Ngày 28/01/2017 (nhằm mùng 01 Tết) hầu hết các cửa hàng kinh doanh ngừng bán nghỉ Tết, riêng một vài hộ kinh doanh mở cửa bán để lấy ngày khai trương. Đến sáng ngày 29/01/2017 (nhằm ngày 02 âm lịch), hầu hết các cửa hàng bán các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu ở các chợ đã hoạt động trở lại.

Nhìn chung thị trường tương đối bình ổn, không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng hay đột biến về cung cầu hàng hóa và giá cả.

Bao cao gia ca thi truong tu ngay 21.01.2017 den ngay 31.01.2017 tren dia ban tinh.pdf

Phòng QLTM - Sở Công Thương

2/6/2017 11:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinGiá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ ngày 21/01/2017 đến ngày 31/01/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/6/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2017 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNGKẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2017 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
Ngày 14/12/2016, Giám đốc Sở Công Thương đã phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017 tại Quyết định số 2731/QĐ-SCT

​Trong đó có 07 cuộc thanh, kiểm tra hành chính và 18 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành tại các doanh nghiệp về việc thực thi các quy định của pháp luật trong lĩnh vực: điện lực, đầu tư trồng cây thuốc lá, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hóa chất, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

danh muc thanh tra 2017.doc

Qd phe duyet ke hoach thanh tra 2017_Signed.pdf


Văn Thế Thiện (S.C.T)

12/21/2016 8:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnKẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2017 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 14/12/2016, Giám đốc Sở Công Thương đã phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017 tại Quyết định số 2731/QĐ-SCT
12/21/2016 8:00 AMYesĐã ban hành
KẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH THÁNG 10/2016  CỦA SỞ CÔNG THƯƠNGKẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH THÁNG 10/2016  CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
Từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/10/2016, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 59 vụ, tổng số tiền xử phạt là 171.850.000 đồng, cụ thể như sau:
Số vụ vi phạm hành chính do Thanh tra Sở xử lý: 0.
Số vụ vi phạm hành chính do Quản lý thị trường xử lý: 59 vụ (trong đó: xử lý tồn: 15 vụ), tổng số tiền phạt là 171.850.000 đồng, chủ yếu là hành vi vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Thế Thiện (S.C.T)


11/30/2016 8:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnKẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH THÁNG 10/2016  CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/10/2016, Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 59 vụ, tổng số tiền xử phạt là 171.850.000 đồng, cụ thể như sau:
11/30/2016 8:00 AMYesĐã ban hành
THÔNG TIN CHÍNH SÁCH MỚITHÔNG TIN CHÍNH SÁCH MỚI
Tạm ngừng nhập khẩu lạc từ Hồng Kông (Trung Quốc) và Sudan; Những nhóm hàng nông sản Việt Nam được cắt, giảm thuế sang EAEU; Việt Nam tạm ngừng nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ; Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN; Việt Nam- Campuchia áp dụng thuế suất 0% nhiều mặt hàng; Không khai thác hải sản tầng đáy tại vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế
1. Tạm ngừng nhập khẩu lạc từ Hồng Kông (Trung Quốc) và Sudan.
60 ngày trở đi kể từ ngày 17-10, Việt Nam sẽ tạm ngừng nhập khẩu lạc từ thị trường Hồng Kông (Trung Quốc) và Sudan.
Theo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT: Từ tháng 3 đến ngày 7-10-2016, 44 container lạc, tổng khối lượng là hơn 784 tấn nhập khẩu từ Sudan và 87 container lạc với hơn 1.600 tấn lạc nhập khẩu từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam qua cảng Hải Phòng bị phát hiện nhiễm mọt Trogoderma granarium Everts và Caryedon serratus Oliveier còn sống.
Đây là hai loài mọt cực kỳ nguy hiểm thuộc danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam và chưa có trên lãnh thổ nước ta.

2. Những nhóm hàng nông sản Việt Nam được cắt, giảm thuế sang EAEU
Sau đây là mức thuế đối với từng nhóm hàng nông sản:
Thủy sản: EAEU cam kết mở cửa có lộ trình với 95% dòng thuế, tối đa trong 10 năm. Ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực, 71% dòng thuế đã giảm thuế NK về mức 0%...
Rau quả: Mức thuế suất thuế NK hàng hóa thuộc nhóm 0810 đã về 0% ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực.
Cao su: 100% dòng thuế được cắt, giảm thuế NK, trong đó 97% dòng thuế đã xóa bỏ ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực.
Cà phê: Ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực, thuế suất thuế NK cà phê nguyên liệu chưa rang từ Việt Nam đã giảm từ 10% xuống 0%.
Chè: Mức thuế suất thuế NK chè nguyên liệu từ Việt Nam đã giảm từ 20% xuống 0%.
Gạo: Sau khi Hiệp định có hiệu lực, mức thuế suất thuế NK gạo từ Việt Nam chỉ còn 0% đối với 10.000 tấn trong hạn ngạch (EAEU chỉ cho Việt Nam mức hạn ngạch này vì trong Liên minh có sản xuất gạo và các Chính phủ có chính sách hỗ trợ).
Đồ gỗ: 76% dòng thuế được cắt, giảm; trong đó 65% dòng về mức 0%, tối đa trong 10 năm.
 
3. Việt Nam tạm ngừng nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ
Ngày 17-10, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh đã ký quyết định tạm ngừng nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ, đồng thời ký quyết dịnh tạm ngừng nhập khẩu lạc từ Sudan và Hồng Kông. Các quyết định tạm ngừng nhập khẩu này có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày ký. Việc tạm nhập khẩu bột bã ngô (Distiller's dried grains with soluble - DDGS) từ Hoa Kỳ bị tạm ngừng nhập khẩu do bị nhiễm mọt Trogoderma variabile Ballion là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam. Riêng đối với lạc (Arachis hypogaea) từ Sudan và Hồng Kông bị tạm ngừng nhập do bị nhiễm mọt cứng đốt Trogoderma granarium Everts và mọt lạc serratus Caryedon serratus Olivier là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam.
Cùng với hai quyết định trên, Bộ NN&PTNT giao Cục Bảo vệ thực vật kiểm dịch chặt chẽ các lô bột bã ngô nhập khẩu từ Hoa Kỳ; các lô lạc nhập khẩu từ Sudan, Hồng Kông trong thời gian quyết định tạm ngừng chưa có hiệu lực.
Bộ NN&PTNT chính thức thông báo chính thức cho cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của Hoa Kỳ, Sudan, Hồng Kông biết để có biện pháp khắc phục triệt để và tổ chức kiểm tra, xác nhận biện pháp khắc phục của Hoa Kỳ, Sudan, Hồng Kông và báo cáo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.
 
4. Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư về thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN.
Theo đó, Thông tư này quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA). Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia các hoạt động có liên quan đến xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định ATIGA.
Trước đó, vào tháng 1/2016, các nước ASEAN đã thống nhất các nội dung cần sửa đổi trong Chương Quy tắc xuất xứ của ATIGA và Ban Thư ký ASEAN trình lên Hội đồng AFTA phê duyệt giữa kỳ, gồm 2 nội dung: Danh mục các mặt hàng công nghệ thông tin theo HS 2012 và Thủ tục cấp và kiểm tra C/O được sửa đổi để áp dụng C/O mẫu D điện tử.
Để nội luật hóa những cam kết quốc tế này, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016. Trong đó sửa đổi và bổ sung các Phụ lục IV Danh mục các mặt hàng công nghệ thông tin (ITA) theo mã HS 2012; Phụ lục VII Thủ tục cấp và kiểm tra C/O (bổ sung một số điều để áp dụng C/O mẫu D điện tử).
Ngoài ra, thời hạn lưu trữ hồ sơ (áp dụng cho cả hồ sơ giấy và dữ liệu hồ sơ điện tử) cũng được quy định 5 năm (thay vì 3 năm như quy định tại Thông tư 21/2010/TT-BCT trước đây)
Các Phụ lục khác cơ bản không thay đổi và được hợp nhất từ Thông tư số 21/2010/TT-BCT và Thông tư số 42/2014/TT-BCT. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2016.
 
5. Việt Nam- Campuchia áp dụng thuế suất 0% nhiều mặt hàng
29 mặt hàng của Việt Nam khi nhập khẩu vào Campuchia và 39 mặt hàng của Campuchia nhập khẩu vào Việt Nam được hưởng thuế suất bằng 0%. Đó là nội dung bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa hai nước vừa được ký kết sáng 26-10 tại Hà Nội, bên lề Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 7, CLMV lần thứ 8 và Diễn đàn Kinh tế thế giới về khu vực Mekong.
Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia PAN Sorasak đã ký bản Thỏa thuận tại Trung tâm Hội nghị quốc gia dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen.
Theo đó, phía Việt Nam được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 0% áp dụng đối với 29 mặt hàng khi nhập khẩu vào thị trường Campuchia gồm sữa và kem, tinh bột sắn, sản phẩm thịt, chế phẩm từ gạo, bánh kẹo, sơn, sản phẩm nhựa, giấy, gốm sứ, sắt thép và sản phẩm sắt thép.
Ngược lại, việc dành ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu 0% cho 39 mặt hàng của Campuchia, phần lớn là nông sản nguyên liệu gồm thịt, phụ phẩm tươi sống, chanh, thóc gạo, bánh gato, lá thuốc lá nguyên liệu (theo hạn ngạch), sản phẩm nhựa, sách vở, vải dệt, xe đạp sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam có nguồn nguyên liệu để thực hiện các hợp đồng xuất khẩu sang các nước khác.Việc ký kết này cũng góp phần giúp hai nước phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mục tiêu 5 tỉ USD trong thời gian tới.
 
6. Không khai thác hải sản tầng đáy tại vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế
Ngày 20/10, Bộ NN-PTNT đã ra Quyết định số 4270/QĐ-BNN-TCTS về việc giao Tổng cục Thủy sản (Cục Kiểm ngư) tăng cường phối hợp tuần tra, giám sát và vận động ngư dân không sử dụng các nghề khai thác hải sản tầng đáy tại vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trong Quý IV năm 2016.
Theo đó, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT giao Tổng cục Thủy sản (Cục Kiểm ngư) chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thủy sản) các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế xây dựng và phê duyệt kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện tuần tra, giám sát và vận động ngư dân không sử dụng các nghề khai thác hải sản tầng đáy tại vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trong Quý IV năm 2016.
Kinh phí triển khai thực hiện: giao Tổng cục Thủy sản cân đối sử dụng từ nguồn sự nghiệp kinh tế thủy sản đã cấp cho Cục Kiểm ngư năm 2016. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Cục trưởng Cục Kiểm ngư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này...

Nguồn từ Trung tâm thông tin Thương mại và Công nghiệp


11/10/2016 6:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTHÔNG TIN CHÍNH SÁCH MỚI/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tạm ngừng nhập khẩu lạc từ Hồng Kông (Trung Quốc) và Sudan; Những nhóm hàng nông sản Việt Nam được cắt, giảm thuế sang EAEU; Việt Nam tạm ngừng nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ; Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN; Việt Nam- Campuchia áp dụng thuế suất 0% nhiều mặt hàng; Không khai thác hải sản tầng đáy tại vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế
11/10/2016 6:00 PMYesĐã ban hành
Dự báo năm 2016, Việt Nam xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tăng 3,5% so với năm 2015Dự báo năm 2016, Việt Nam xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tăng 3,5% so với năm 2015
Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ trong tháng 10/2016 ước đạt 39 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu chung trong 10 tháng đầu năm 2016 đạt 327,1 triệu USD, tăng 1,5% với cùng kỳ năm ngoái. Với tốc độ tăng trưởng như hiện tại, dự báo kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của nước ta trong năm 2016 tăng khoảng 3,5% so với năm 2015.
Hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam ngày càng mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện tại hàng thủ công mỹ nghệ đã có mặt tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, đây là mặt hàng có tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu rất lớn. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu không cao so với nhiều mặt hàng xuất khẩu khác, nhưng hàng thủ công mỹ nghệ về cho đất nước thực thu ngoại tệ chiếm tỷ trọng cao trong kim ngạch xuất khẩu. do hàng thủ công mỹ nghệ sử dụng nguồn nguyên liệu có sẵn, nguồn nguyên liệu từ phế liệu, thứ liệu của nông lâm sản. Đồng thời xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ đã giúp xã hội xử lý một phần chất thải nông nghiệp sau chế biến và thu hoạch, đã biến phế liệu trở thành sản phẩm xuất khẩu, góp phần tích cực bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế đất nước.
Điển hình là cây lục bình có rất nhiều tác dụng hữu ích như: Cây lục bình có thể ủ làm phân hữu cơ giảm chi phí sản xuất, an toàn cho môi trường. Cây lục bình làm thức ăn xanh, sử dụng làm thức ăn cho chăn nuôi bò,dê, heo. Đặc biệt cây lục bình được dùng trong sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Cây lục bình phơi khô với đặc tính mềm mại, dẻo dai, dễ đan, giản dị nhưng rất tiện ích, đặc biệt là thích ứng với mọi nhiệt độ trong phòng, nóng không giòn, lạnh không xơ cứng thường được dùng quấn quanh các khung gỗ, sắt làm thảm, bàn ghế, tủ kệ và một số sản phẩm khác để trang trí nội thất. Sản phẩm mỹ nghệ từ cây lục bình đang ngày càng được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa thích. Tuy nhiên, những các sản phẩm từ cây lục bình chưa có thương hiệu, sản phẩm từ lục bình tuy phong phú nhưng thiếu sự lựa chọn, chưa có sự nghiên cứu thấu đáo về thị hiếu người tiêu dùng và xu hướng giá cả thị trường. Hàng thì rất đẹp, rất cầu kỳ nhưng tính ứng dụng và sáng tạo lại thiếu, chính vì vậy kim ngạch xuất khẩu mặt hàng giảm mạnh.
Tiềm năng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của nước ta là rất lớn, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ vẫn còn hạn chế.Trong những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu ngành hàng này tăng trưởng với tốc độ chậm. Nguyên nhân chính là do mẫu mã sản phẩm chậm cải tiến, thiếu mẫu mã mới, kiểu dáng sản phẩm chưa phù hợp với xu hướng tiêu dùng của thị trường xuất khẩu. Sản phẩm thiếu đồng bộ, tính hoàn thiện sản phẩm còn thấp, tính ứng dụng chưa rõ nét, bao bì sản phẩm chưa hấp dẫn, thiếu tính sáng tạo của sản phẩm,chi phí giá thành sản phẩm cao, làm giảm đi khả năng cạnh tranh của hàng thủ công mỹ nghệ trên thị trường quốc tế.
Theo quỹ tiền tệ thế giới (IMF), tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2016 và 2017 dự báo lần lượt đạt 3,1% và 3,4%. Trong đó tăng trưởng của các nền kinh tế phát triển năm 2016 đạt 1,6% - thấp hơn so với dự báo 1,8% đưa ra trước đó, năm 2017 giữ nguyên ở mức 1,8%; tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi năm 2016 đạt 4,2% - cao hơn so với dự báo 4,1% đưa ra trước đó, năm 2017 giữ nguyên ở mức 4,6%.
Kinh tế toàn cầu tăng trưởng ổn định động lực thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng tại nhiều thị trường lớn tăng, là yếu tố hỗ trợ lớn đối với mặt hàng thủ công mỹ nghệ xuất của nước ta vào những tháng cuối năm 2016.
Mặt hàng xuất khẩu chính:
Trong cơ cấu hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu của Việt Nam 9 tháng năm 2016, mặt hàng chậu gốm là mặt hàng xuất khẩu chính với kim ngạch chiếm tỷ trọng cao đạt 61,7 triệu USD, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt hàng chậu gốm xuất khẩu chủ yếu tới một số thị trường chính như: Mỹ với kim ngạch đạt 23,6 triệu USD, tăng 10,3%; EU đạt 21,8 triệu USD, tăng nhẹ: Ôxtrâylia đạt 5,7 triệu USD, tăng 25,2%; Nhật Bản đạt 2,9 triệu USD, giảm 34%...
Tiếp theo là mặt hàng tre đan với kim ngạch đạt 39 triệu USD, tăng 9,6% so 9 tháng đầu năm 2015. Mặt hàng tre đan xuất khẩu sang hai thị trường chính là EU và Mỹ tăng mạnh trong 9 tháng năm 2016 với kim ngạch đạt 13,1 triệu USD và 7,3 triệu USD, tăng 22,1% và 20,4%. Ngoài mặt hàng tre đan còn xuất khẩu sang một số thị trường khác như: Nhật Bản, Đài Loan, Ôxtrâylia và Hàn Quốc…
Trong 9 tháng năm 2016, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng lục bình đan đạt 30 triệu USD, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt hàng lục bình đan xuất khẩu tới một số thị trường chính trong 9 tháng 2016 như: Mỹ đạt 12,7 triệu USD, giảm 22,1%; EU đạt 11,2 triệu USD, giảm 4,8%; Ôx trâylia đạt 1,8 triệu USD, giảm 52,84%...Sản phẩm mỹ nghệ từ cây lục bình đang ngày càng được người tiêu dùng trong và ngoàinước ưa thích. Tuy nhiên, những các sản phẩm từ cây lục bình chưa có thương hiệu, sản phẩm từ lục bình tuy phong phú nhưng thiếu sự lựa chọn, chưa có sự nghiên cứu thấu đáo về thị hiếu người tiêu dùng và xu hướng giá cả thị trường. Hàng thì rất đẹp, rất cầu kỳ nhưng tính ứng dụng và sáng tạo lại thiếu, chính vì vậy kim ngạch xuất khẩu mặt hàng giảm mạnh.
Ngoài ra, còn một số mặt hàng khác trong cơ cấu mặt hàng thủ công mỹ nghệ của nước ta xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm 2016 như: Thảm với kim ngạch đạt 24,8 triệu, giảm 4,8%; Cói đan đạt 20,5 triệu USD, tăng 1,9%; Đồ trang trí bằng gốm đạt 19,9 triệu USD, tăng 8,9%; Mây đan đạt 18,7 triệu USD, giảm 1,2%....
thi truong xuat khau mat hang TCMN cua VN thang 9 va 9 thang dau nam 2016.pdf

Nguồn từ Trung tâm Thông tin Công nghiệp
và Thương mại - Bộ Công Thương


11/10/2016 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnDự báo năm 2016, Việt Nam xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tăng 3,5% so với năm 2015/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ trong tháng 10/2016 ước đạt 39 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu chung trong 10 tháng đầu năm 2016 đạt 327,1 triệu USD, tăng 1,5% với cùng kỳ năm ngoái. Với tốc độ tăng trưởng như hiện tại, dự báo kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của nước ta trong năm 2016 tăng khoảng 3,5% so với năm 2015.
11/10/2016 5:00 PMYesĐã ban hành
Thị trường một số sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu của Việt NamThị trường một số sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu của Việt Nam
Sau khi chững lại và giảm nhẹ trong tháng 9/2016, hoạt động thương mại của Việt Nam trong tháng 10/2016 có xu hướng tăng trở lại. Số liệu thống kê sơ bộ cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong tháng 10/2016 ước đạt 31,2 tỷ USD, tăng 4,1% so với tháng 9/2016, đồng thời so với cùng kỳ năm ngoái tăng 10,8%.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 0,5% còn kim ngạch nhập khẩu tăng 7,9%. Tính chung trong 10 tháng năm 2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta ước đạt 284,63 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Về cán cân thương mại, trong tháng 10/2016 Việt Nam nhập siêu 200 triệu USD, tuy nhiên, tính chung 10 tháng năm 2016 nước ta đã xuất siêu 3,51 tỷ USD. Trong đó, xuất siêu chủ yếu đến từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, khối này xuất siêu 19,48 tỷ USD trong 10 tháng năm 2016. Ngược lại, doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước lại nhập siêu 15,96 tỷ USD.
Kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng nông, lâm, thủy sản cũng tăng nhẹ 0,4% so với tháng 9/2016, đạt 2 tỷ USD, tăng 7,6% so với tháng 10/2015. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của một số mặt hàng chính có xu hướng tăng như: thủy sản tăng 8,1%, hạt điều tăng 1,3%, cà phê tăng 3,2%, cao su tăng 4,4%... Tuy nhiên, gạo và rau hoa quả giảm mạnh 16,6% - 17,9%. Kim ngạch xuất khẩu nhóm "nông, thủy sản" trong 10 tháng năm 2016 ước đạt 18,34 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn chung xuất khẩu các mặt hàng nông sản đều đạt mức tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm trước ngoại trừ gạo và sắn.
UOC XUAT KHAU NHOM NONG THUY SAN THANG 10 VA 10 THANG 2016.pdf
Tình hình xuất khẩu nông thủy sản của Việt Nam tới Trung Quốc 9 tháng  năm 2016
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản sang Trung Quốc trong trong 9 tháng đầu năm nay đạt hơn 4 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Trung Quốc trong 9 tháng năm 2016 chiếm 26,7% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.
Tính riêng trong tháng 9/2016, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông thủy sản sang thị trường Trung Quốc đạt 549,6 triệu USD, tăng 7,1% so với tháng 8/2016 và tăng 28,9% so với tháng 9/2015.
Việt Nam Xuất khẩu mặt hàng cao su sang thị trường Trung Quốc trong 9 tháng năm 2016 tuy đứng thứ 3 nhưng đạt mức tăng trưởng 20,3%, đạt 622 triệu USD. Giá xuất khẩu mặt hàng này trong 9 tháng năm 2016 đạt mức giá bình quân là 1.243 USD/tấn, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái (đạt 1.416 USD/tấn).
Điều đáng chú ý, từ đầu năm 2016 xuất khẩu cao su thiên nhiên sang thị trường Trung Quốc đã chuyển sang phương thức mậu dịch chính ngạch thanh toán tiền - hàng chủ yếu bằng tín dụng thư (L/C), nay đã đi vào nề nếp, vận hành đúng trình tự giao dịch quốc tế, đạt hiệu quả kinh tế tốt. Đó là bước trưởng thành khá nhanh và rất đáng mừng của ngành xuất khẩu cao su thiên nhiên nước ta trong thời gian qua.
Tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần được giải quyết để đảm bảo tốt hơn cho kết quả này. Điều cần nói trước tiên là tính đồng nhất về chất lượng của thương hiệu. Từ nhiều năm qua, Việt Nam có mấy thương hiệu cao su xuất khẩu nổi tiếng là SRV3L, SRV5, SRV-L. Những sản phẩm này, không thua kém các sản phẩm cùng tính năng và nội hàm chất lượng của các nước Thái Lan, Malaysia, Inđônêxia. Khiếm khuyết trong sản phẩm của ta là tính đồng nhất về chất lượng của thương hiệu. Nguyên nhân là do khâu chế biến mủ cao su nguyên khai thành sản phẩm xuất khẩu ở nước ta chưa tập trung quy mô lớn. Hiện nay, công việc chế biến mủ còn do nhiều xưởng, nhà máy thuộc các công ty, đơn vị tầm cỡ chi nhánh đảm nhiệm. Do thiết bị, kỷ thuật, tay nghề lệch nhau chút ít, là tính đồng nhất về chất lượng của cùng một thương hiệu sẽ có sự lệch nhau. Như vậy, tính cạnh trạnh của sản phẩm xuất khẩu, nhất là trên sàn giao dịch quốc tế bị ảnh hưởng. Vì vậy vấn đề này nên được xem xét và giải quyết sớm.
TOP 20 DN XUAT KHAU HANG CAO SU DAT KIM NGACH LON SANG TRUNG QUOC TRONG T9-2016.pdf
* Mặt hàng sắn
Xuất khẩu mặt hàng sắn và các sản phẩm từ sắn tuy đạt kim ngạch đứng thứ 2 xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trong 9 tháng năm 2016 nhưng giảm 28,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 642,2 triệu USD; đây cũng là mặt hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt mức giảm mạnh nhất trong 9 tháng năm 2016.
Tình hình xuất khẩu nông thủy sản của Việt Nam tới Nhật Bản
tháng 9 và 9 tháng/2016
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu nông thủy sản của Việt Nam tới Nhật Bản trong tháng 9/2016 đạt 136,09 triệu USD, giảm 3,6% so với tháng 8/2016 nhưng tăng 10,6% so với tháng 9/2015.
Tính chung 9 tháng năm 2016 tổng kim ngạch xuất khẩu nông thủy sản của Việt Nam tới thị trường Nhật Bản đạt 1,02 tỷ USD, tăng 1,5% so với 9 tháng đầu năm 2015.
Dự báo, năm 2016, kim ngạch xuất khẩu nông thủy sản của Việt Nam tới Nhật Bản sẽ đạt 1,42 tỷ USD, tăng 4% so với năm 2015.
Trong 9 tháng năm 2016, có 6 nhóm hàng nông thủy sản xuất khẩu tới Nhật Bản là hàng thủy sản, cà phê, gạo, hàng rau quả, hạt tiêu, hạt điều, sắn và các sản phẩm từ sắn.
Nhật Bản là thị trường tiêu thụ quan trọng đối với các mặt hàng nông lâm thủy sản. Các mặt hàng chiếm tỷ trọng như hàng thủy sản chiếm 74,4%; cà phê chiếm 15%; hàng rau quả chiếm 5,5%; hạt tiêu chiếm 2,1%; hạt điều chiếm 1,8%; sắn và các sản phẩm từ sắn chiếm 1,2% trong tổng xuất khẩu nông thủy sản của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2016 tới Nhật Bản.
HANG NONG SAN CUA VN XUAT KHAU TOI NHAT BAN THANG 9 VA 9 THANG-2016.pdf

Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương


11/10/2016 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnThị trường một số sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu của Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sau khi chững lại và giảm nhẹ trong tháng 9/2016, hoạt động thương mại của Việt Nam trong tháng 10/2016 có xu hướng tăng trở lại. Số liệu thống kê sơ bộ cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong tháng 10/2016 ước đạt 31,2 tỷ USD, tăng 4,1% so với tháng 9/2016, đồng thời so với cùng kỳ năm ngoái tăng 10,8%.
11/10/2016 5:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next