Tin tức - Hội nghị - Tập huấn
 
Đối thoại với doanh nghiệp về các cơ chế, chính sách, rào cản hành chính trong quy định hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu dành cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (Phần I)Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (Phần I)
Ngày 04/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2018, bao gồm 39 điều.

Điều 4. Vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu để sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm

1. Phạt tiền từ 01 lần đến 02 lần giá trị sản phẩm vi phạm đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng nguyên liệu đã quá thời hạn sử dụng hoặc không có thời hạn sử dụng đối với nguyên liệu thuộc diện bắt buộc phải ghi thời hạn sử dụng;

b) Sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ;

c) Sử dụng sản phẩm từ động vật, thực vật để sản xuất, chế biến thực phẩm mà không được kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng sản phẩm từ động vật, thực vật để sản xuất, chế biến thực phẩm mà có chỉ tiêu an toàn thực phẩm không phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc không phù hợp quy định pháp luật hoặc đã kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật nhưng không đạt yêu cầu.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp, bán thực phẩm có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy mà sản phẩm trị giá dưới 10.000.000 đồng.

4. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng nguyên liệu là sản phẩm từ động vật, thực vật, chất, hóa chất không thuộc loại dùng làm thực phẩm để sản xuất, chế biến thực phẩm;

b) Sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp, bán thực phẩm có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy mà sản phẩm trị giá từ 10.000.000 đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

5. Phạt tiền từ 05 lần đến 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này trong trường hợp áp dụng mức tiền phạt cao nhất của khung tiền phạt tương ứng mà vẫn còn thấp hơn 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 01 tháng đến 03 tháng đối với vi phạm quy định tại các khoản 3 và 4 Điều này;

b) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 10 tháng đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 20 tháng đến 24 tháng đối với sản phẩm thuộc diện đăng ký bản công bố sản phẩm vi phạm quy định tại các khoản 4 và 5 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy nguyên liệu, thực phẩm vi phạm quy định tại Điều này;

b) Buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm vi phạm quy định tại các khoản 4 và 5 Điều này.


Điều 5. Vi phạm quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng đã quá thời hạn sử dụng hoặc không có thời hạn sử dụng.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phẩm tương ứng, trừ vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều này;

b) Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng không đúng đối tượng thực phẩm;

c) Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng vượt quá mức sử dụng tối đa cho phép.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm mà sản phẩm trị giá dưới 10.000.000 đồng.

5. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có chứa hoặc nhiễm một trong các kim loại nặng, chất độc hại vượt giới hạn cho phép;

b) Sử dụng phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm mà sản phẩm trị giá từ 10.000.000 đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

6. Phạt tiền từ 05 lần đến 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này trong trường hợp áp dụng mức tiền phạt cao nhất của khung tiền phạt tương ứng mà vẫn còn thấp hơn 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 01 tháng đến 03 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;

b) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 03 tháng đến 05 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này;

c) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 10 tháng đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 6 Điều này;

d) Tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 20 tháng đến 24 tháng đối với sản phẩm thuộc diện đăng ký bản công bố sản phẩm vi phạm quy định tại các khoản 5 và 6 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm vi phạm quy định tại Điều này;

b) Buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm vi phạm quy định tại các khoản 5 và 6 Điều này.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP: "Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ quy định tại khoản 5 Điều 4; khoản 6 Điều 5.....Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân".

(Còn nữa)

Thanh tra SCT


10/9/2020 10:00 AMĐã ban hànhKhen thưởng xử phạtTinMột số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (Phần I)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2018, bao gồm 39 điều.
10/9/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Thái Lan tạm thời đình chỉ việc nhập lợn bản địa, lợn rừng sống và thịt lợn từ Việt NamThái Lan tạm thời đình chỉ việc nhập lợn bản địa, lợn rừng sống và thịt lợn từ Việt Nam
Ngày 15 tháng 9 năm 2020, Thái Lan ra thông báo các biện pháp khẩn cấp số G/SPS/N/THA/342 về Lệnh đình chỉ tạm thời nhập khẩu lợn bản địa, lợn rừng sống và thịt lợn từ Việt Nam để đề phòng sự lây lan bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF).

Theo đó, tại Công báo của Chính phủ Thái Lan ngày 13 tháng 02 năm 2020, việc tạm ngừng nhập khẩu lợn bản địa, lợn rừng sống và thịt lợn từ Việt Nam đã hết hiệu lực vào ngày 13 tháng 5 năm 2020. Tuy nhiên, Tổ chức Thú y Thế giưới (OIE) đã thông báo ASF tiếp tục bùng phát tại Việt Nam, do vậy, Thái Lan cần ngăn chặn sự xâm nhập ASF vào nước này. Theo Đạo luật dịch tễ động vật B.E.2588 (2015), việc nhập khẩu lợn bản địa, lợn rừng sống và thịt lợn từ Việt Nam bị tạm ngừng trong thời hạn 90 ngày sau khi đăng trên Công báo Hoàng gia Thái Lan vào ngày 05 tháng 6 năm 2020.

Sở Công Thương thông tin đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi điều chỉnh của biện pháp này biết và thực hiện.

Phòng QLTM - SCT

10/5/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThái Lan tạm thời đình chỉ việc nhập lợn bản địa, lợn rừng sống và thịt lợn từ Việt Nam/PublishingImages/2019-07/thongbao_Key_11072019112617.jpg
Ngày 15 tháng 9 năm 2020, Thái Lan ra thông báo các biện pháp khẩn cấp số G/SPS/N/THA/342 về Lệnh đình chỉ tạm thời nhập khẩu lợn bản địa, lợn rừng sống và thịt lợn từ Việt Nam để đề phòng sự lây lan bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF).
10/5/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Đối thoại với doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu trong lĩnh vực thủy sảnĐối thoại với doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu trong lĩnh vực thủy sản
Đối thoại với doanh nghiệp về các cơ chế, chính sách, rào cản hành chính trong quy định hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu dành cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản

Hội nghị đối thoại có sự tham dự của đại diện Bộ Tư pháp, Ban Quản lý Chương trình 585, các Sở, cơ quan, ban, ngành liên quan, cán bộ pháp chế, cán bộ ở các đơn vị có liên quan được giao làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc các cơ quan nhà nước; cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý tại các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp; luật sư, luật gia, cố vấn pháp luật của doanh nghiệp và cơ quan báo chí, truyền hình.

- Thời gian: Ngày 17/9/2020 (từ 08h00-12h00); khai mạc lúc 8 giờ.

- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Sunshine, 549 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo chất lượng của Hội nghị, Cục Công tác phía Nam trân trọng đề nghị Quý Cơ quan/ Đơn vị cử đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu đăng ký tham dự Hội nghị trước ngày 17/9/2020 với Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật thuộc Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp cũng như gửi các câu hỏi khó khăn, vướng mắc để các chuyên gia giải đáp theo địa chỉ email: tttthtpl@moj.gov.vn hoặc tttthtpl@gmail.com, số điện thoại: 028.38181575.

Giấy mời.pdf

Phieu dang ky tham gia hoi nghi doi thoai ve thuy san_17.9.2020.xls

SCT TN

9/11/2020 10:00 AMĐã ban hànhHội nghị - Tập huấnTinĐối thoại với doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu trong lĩnh vực thủy sản/PublishingImages/2019-07/News_Key_31072019210551.png
Đối thoại với doanh nghiệp về các cơ chế, chính sách, rào cản hành chính trong quy định hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu dành cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản
9/11/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm các quy định về xây dựng, lắp đặt công trình điệnXử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm các quy định về xây dựng, lắp đặt công trình điện
Hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm các quy định về xây dựng, lắp đặt công trình điện bao gồm hình thức phạt tiền và còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; buộc thay thế, lắp đặt các vật tư, thiết bị điện đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về xây dựng, lắp đặt công trình điện tại Điều 6 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi cản trở tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, thi công công trình điện.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lắp đặt, sửa chữa, di dời công trình điện mà không thỏa thuận với chủ tài sản công trình điện hoặc đơn vị quản lý, vận hành công trình điện;

b) Tự ý lắp đặt hệ thống đường dây, trạm điện, các thiết bị điện ngoài phạm vi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lắp đặt và đưa vào vận hành các vật tư, thiết bị điện không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định;

b) Tự ý ban hành và bắt buộc áp dụng các tiêu chuẩn liên quan đến xây dựng, lắp đặt công trình điện không phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi khởi công xây dựng công trình điện không có trong quy hoạch phát triển điện lực đã được duyệt, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

5. Ngoài các hình thức xử phạt chính, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

b) Buộc thay thế, lắp đặt các vật tư, thiết bị điện đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Ngoài ra, theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ: "Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm trong Nghị định này được áp dụng để xử phạt đối với cá nhân, trừ các trường hợp quy định đối tượng vi phạm là tổ chức hoặc Đơn vị điện lực."

Thanh tra SCT

9/7/2020 3:00 PMĐã ban hànhKhen thưởng xử phạtTinXử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm các quy định về xây dựng, lắp đặt công trình điện/PublishingImages/2019-07/News_Key_11072019110534.png
Hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm các quy định về xây dựng, lắp đặt công trình điện bao gồm hình thức phạt tiền và còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; buộc thay thế, lắp đặt các vật tư, thiết bị điện đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
9/7/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên địa bàn tỉnhĐấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên địa bàn tỉnh
Chuyên đề "NHẬN DIỆN KINH DOANH ĐA CẤP BẤT HỢP PHÁP"

​Nhằm phổ biến tuyên truyền về cách nhận biết hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép và nâng cao kiến thức nhận biết của mọi người góp phần giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương thông báo đến các đơn vị nội dung:

Chuyên đề "NHẬN DIỆN KINH DOANH ĐA CẤP BẤT HỢP PHÁP" 

Van ban thong bao tuyen truyen nhan dien da cap trai phep_Signed.pdf

P.QLTM - SCT

8/26/2020 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiện; Chỉ đạo - Điều hànhTinĐấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên địa bàn tỉnh/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Chuyên đề "NHẬN DIỆN KINH DOANH ĐA CẤP BẤT HỢP PHÁP"
8/26/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo dừng các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnhThông báo dừng các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh
Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng người tham gia bán hàng đa cấp.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng người tham gia bán hàng đa cấp. Sở Công Thương thông báo như sau:

1. Tạm dừng tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2020 cho đến khi có chỉ đạo mới;

2. Dừng tổ chức 02 hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh của Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam tại quán cà phê Coffee New ngày 16/8/2020 và tại quán cà phê Tân Tân ngày 23/8/2020. 

SCT thong bao tam ngung to chuc hoi nghi_Signed.pdf

P.QLTM - SCT

8/26/2020 9:00 AMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hành; Tin tức sự kiệnTinThông báo dừng các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh/PublishingImages/2019-07/News_Key_11072019110534.png
Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng người tham gia bán hàng đa cấp.
8/26/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Đối thoại trực tuyến chủ đề “Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩmĐối thoại trực tuyến chủ đề “Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
Tổ chức đối thoại trực tuyến chủ đề “Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của 03 ngành Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh.

Thực hiện Kế hoạch số 1762/KH-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh tổ chức đối thoại trực tuyến chủ đề "Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của 03 ngành Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh. Mục đích của kế hoạch là Nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, quy định pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm đến người dân và tổ chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đồng thời giải đáp vướng mắc liên quan đến công tác quản lý nhà nước, kiểm tra xử lý vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm của 03 ngành Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Buổi đối thoại diễn ra vào sáng ngày 18/8/2020 tại Hội trường Sở Công Thương với sự tham dự đầy đủ của các sở, ngành: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Cục Quản lý thị trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Đặc biệt, có sự tham dự của đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh và đại diện Trường Chính Trị.

Tại buổi đối thoại, các câu hỏi của người dân đặt ra xoay quanh các vấn đề về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, ... 

Giải đáp những thắc mắc của người dân, đại diện các Sở trả lời tất cả các câu hỏi liên quan lĩnh vực phụ trách theo sự phân công quản lý một cách chi tiết và cụ thể. Do đó, người dân có thể dễ dàng tiếp thu và từ đó thực hiện đúng các quy định của pháp luật về ATTP.

P.QLTM - SCT


8/21/2020 4:00 PMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hành; Tin tức sự kiệnTinĐối thoại trực tuyến chủ đề “Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm/PublishingImages/2019-09/H DTTT 1.jpg
Tổ chức đối thoại trực tuyến chủ đề “Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của 03 ngành Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh.
8/21/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Thăm và tặng quà các chốt phòng chống dịch covid-19 tại xã Long Phước, huyện Bến CầuThăm và tặng quà các chốt phòng chống dịch covid-19 tại xã Long Phước, huyện Bến Cầu
Nhằm hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khu vực biên giới của tỉnh; ngày 14/8/2020, Chi đoàn Sở Công Thương đã thăm và trao tặng trực tiếp những phần quà đến chiến sĩ tại các chốt phòng chống dịch Covid-19 thuộc sự quản lý của Đồn Biên phòng Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Chi đoàn Sở Công Thương đã chủ động thay đổi một số hoạt động trong Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2020 để phù hợp với tình hình thực tế. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ và trách nhiệm đối với cộng đồng, tất cả đoàn viên Chi đoàn Sở Công Thương đã cùng nhau triển khai thực hiện kịp thời những biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, nhằm hỗ trợ cho các đơn vị trực tiếp thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực biên giới của tỉnh, Chi đoàn Sở Công Thương đã vận động các mạnh thường quân đóng góp cùng với một phần kinh phí của Chi đoàn để triển khai Kế hoạch tặng quà phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại xã Long Phước, huyện Bến Cầu.

Chiều ngày 14/8/2020, Đoàn Sở Công Thương với đại diện Đảng ủy Sở, Công đoàn và Chi đoàn Sở đã đến thăm Đồn Biên phòng Long Phước và trực tiếp gửi tặng các phần quà đến những chốt phòng chống dịch Covid-19 thuộc quản lý của đồn. Tổng số quà tặng bao gồm: 50 hộp khẩu trang y tế kháng khuẩn, 30 chai nước rửa tay khô, 30 thùng mì, 20 hộp trà, 10 thùng nước suối, 10 thùng nước ngọt với tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng./.

Chi đoàn SCT

8/21/2020 3:00 PMĐã ban hànhThông tin nội bộ; Tin tức sự kiệnTinThăm và tặng quà các chốt phòng chống dịch covid-19 tại xã Long Phước, huyện Bến Cầu/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Nhằm hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khu vực biên giới của tỉnh; ngày 14/8/2020, Chi đoàn Sở Công Thương đã thăm và trao tặng trực tiếp những phần quà đến chiến sĩ tại các chốt phòng chống dịch Covid-19 thuộc sự quản lý của Đồn Biên phòng Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
8/21/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Triển khai thực hiện Công văn số 5662/BCT-HC ngày 04/8/2020 của Bộ Công ThươngTriển khai thực hiện Công văn số 5662/BCT-HC ngày 04/8/2020 của Bộ Công Thương
Sở Công Thương thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất trên địa bàn tỉnh trong trường hợp có hoạt động liên quan đến các hóa chất mới được bổ sung vào danh mục hóa chất

Thực hiện Công văn số 5968/VP-KTTC ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 5662/BCT-HC ngày 04/8/2020 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất trên địa bàn tỉnh trong trường hợp có hoạt động liên quan đến các hóa chất mới được bổ sung vào danh mục hóa chất Bảng 1 đề nghị khai báo ngay cho Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương (nếu có).

Thông tin phản hồi gửi về Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: số 304, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 3, phường 2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trước ngày 28/8/2020.

Đề nghị Quý doanh nghiệp quan tâm, phối hợp thực hiện./.

CONG VAN SO 5662.BCT-HC.pdf

Trien khai thuc hien Cong van so 5662 cua Bo Cong Thuong_Signed.pdf

P.KTATMT - SCT


8/21/2020 12:00 PMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hành; Tin tức sự kiệnTinTriển khai thực hiện Công văn số 5662/BCT-HC ngày 04/8/2020 của Bộ Công Thương/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Sở Công Thương thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất trên địa bàn tỉnh trong trường hợp có hoạt động liên quan đến các hóa chất mới được bổ sung vào danh mục hóa chất
8/21/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Giảm 10% phí thẩm định trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩmGiảm 10% phí thẩm định trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
Ngày 12/8/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 75/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo đó mức thu phí được áp dụng như sau:

- Kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, nộp phí bằng 90% mức thu phí quy định tại Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 75/2020/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tài chính, cụ thể thu phí: thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm (900.000 đồng/lần/cơ sở); Thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm (2.250.000 đồng/lần/cơ sở)

- Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, nộp phí theo quy định tại Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 75/2020/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tài chính, cụ thể thu phí: thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm (1.000.000 đồng/lần/cơ sở); Thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm (2.500.000 đồng/lần/cơ sở).

Phòng QLTM - SCT8/14/2020 6:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiện; Chỉ đạo - Điều hànhTinGiảm 10% phí thẩm định trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm/PublishingImages/2018-11/thongbao_Key_16112018074236.jpg
Ngày 12/8/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 75/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.
8/14/2020 6:00 PMYesĐã ban hành
Chi đoàn Sở Công Thương  thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19Chi đoàn Sở Công Thương  thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19
Nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Chi đoàn Sở Công Thương đã triển khai ngay các hoạt động như: tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của các cấp, vận động cài đặt Ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone, tặng nước xịt kháng khuẩn cho CBCCVC thuộc Sở, vận động mạnh thường quân tặng quà phục vụ công tác phòng chống dịch tại Đà Nẵng...

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Chi đoàn Sở Công Thương đã chủ động thay đổi một số hoạt động trong Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2020 để phù hợp với tình hình thực tế.

 ​


Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ và trách nhiệm đối với cộng đồng, tất cả đoàn viên Chi đoàn Sở Công Thương đã chung tay cùng nhau triển khai thực hiện kịp thời những biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau:

1. Kịp thời tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên như: Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tỉnh đoàn... liên quan đến công tác tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và cập nhật số lượng các ca mắc theo thông báo của Bộ Y tế vào 6 giờ và 18 giờ hằng ngày thông qua group Zalo, Facebook, mạng nội bộ Eoffice.

2. Vận động CBCCVCNLĐ thuộc Sở và người thân cài đặt Ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone. Số lượng đoàn viên cài đặt ứng dụng đạt 100%.

3. Tặng 11 chai nước xịt kháng khuẩn cho các phòng thuộc Sở, tổng giá trị quà tặng 600.000 đồng.

4. Phối hợp Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại vận động các mạnh thường quân gửi tặng những mặt hàng thiết thực (gửi qua bưu điện) cho Đà Nẵng thông qua Thành đoàn Đà Nẵng gồm: 01 thùng khẩu trang, 200 thùng nước ngọt Đinh Lăng, 200 chai nước rửa tay... Ước tính tổng giá trị quà tặng là 15 triệu đồng./.

Chi đoàn SCT

8/11/2020 4:00 PMĐã ban hànhThông tin nội bộ; Tin tức sự kiệnTinChi đoàn Sở Công Thương  thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19/PublishingImages/2019-09/H 1.jpg
Nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Chi đoàn Sở Công Thương đã triển khai ngay các hoạt động như: tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của các cấp, vận động cài đặt Ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone, tặng nước xịt kháng khuẩn cho CBCCVC thuộc Sở, vận động mạnh thường quân tặng quà phục vụ công tác phòng chống dịch tại Đà Nẵng...
8/11/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA)Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA)
Sáng nay 06-8, tại Hội trường UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang tỉnh dự hội nghị trực tuyến triển khai thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo tại đầu cầu chính Văn phòng Chính phủ. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và đại sứ các nước thuộc Châu Âu, trưởng phái đoàn đại diện Liên minh châu Âu.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: EVFTA được ký kết vào ngày 30-6-2019, được Quốc hội thông qua, phê chuẩn vào ngày 08-6-2020 và có hiệu lực từ ngày 01/8/2020, được kỳ vọng sẽ tác động đến nhiều mặt của nền kinh tế theo hướng tích cực, giúp thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường châu Âu.

Theo Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, đây là lần đầu tiên Chính phủ tổ chức riêng một hội nghị có sự tham dự đầy đủ tất cả bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương để thảo luận, quán triệt các giải pháp, cách thức triển khai EVFTA một cách toàn diện. Kế hoạch thực thi EVFTA của Chính phủ tập trung vào 5 nhóm công việc gồm: Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về EVFTA và thị trường các nước EU; công tác xây dựng pháp luật, thể chế; các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại các cơ sở doanh nghiệp; chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Bộ Công Thương được Chính phủ giao làm cơ quan đầu mối điều phối việc triển khai EVFTA. Hiệp định EVFTA hay các FTA khác đều được xây dựng trên nguyên tắc có đi có lại và cân bằng về lợi ích của cả 2 bên. EU xóa bỏ thuế quan hàng hóa cho Việt Nam và Việt Nam cũng có nghĩa vụ mở cửa thị trường cho hàng hóa của Châu Âu.

Tại Hội nghị, các Bộ, ngành đã lần lượt báo cáo tình hình chuẩn bị cho việc thực thi Hiệp định EVFTA: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Hải Phòng, UBND thành phố Hồ Chí Minh, UBND thành phố Cần Thơ. Qua đó, đã cho các đại sứ các nước thuộc Châu Âu thấy được sự nghiêm túc của nước ta trong việc triển khai và thực thi Hiệp định EVFTA.

Đồng thời, Hội nghị cũng nghe đại diện hiệp hội và doanh nghiệp phát biểu ý kiến và kiến nghị những vấn đề có liên quan, tác động trực tiếp đến tính hiệu quả của việc triển khai Hiệp định cũng như tận dụng những cơ hội để doanh nghiệp có thể khai thác từ Hiệp định này.

P.QLTM - SCT

8/6/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinHiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA)/PublishingImages/2019-09/H EVFTA.jpg
Sáng nay 06-8, tại Hội trường UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang tỉnh dự hội nghị trực tuyến triển khai thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA).
8/6/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020  – Vietnam Grand Sale 2020” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020  – Vietnam Grand Sale 2020” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Kế hoạch tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 – Vietnam Grand Sale 2020”  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

​Nhằm tổ chức khuyến mại đồng thời trên phạm vi toàn quốc kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Thông qua chương trình, các doanh nghiệp sẽ chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng hấp dẫn để người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp.

Đồng thời, Chương trình được thực hiện để kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh, từng bước khôi phục lại nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và góp phần đảm bảo tăng trưởng kinh tế của đất nước theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ và Quyết định số 1457/QĐ-BCT ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Qua đó nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong nước về hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam, giới thiệu sản phẩm và các lễ hội truyền thống tại địa phương để thu hút, kich cầu và phục hồi phát triển du lịch.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian: từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/7/2020.

2. Đối tượng tham gia: tất cả các thương nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo quy định của pháp luật.

3. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: 100% (Theo quy định tại khoản 4, Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ).

4. Phạm vi: trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

KH.SCT.14.7.2020. KE HOACH THANG KM TAP TRUNG QUOC GIA 2020_Signed.pdf

P.QLTM - SCT


7/16/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiện; Chỉ đạo - Điều hànhTinTổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020  – Vietnam Grand Sale 2020” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh /PublishingImages/2019-09/News_Key_20092019092925.png
Kế hoạch tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 – Vietnam Grand Sale 2020”  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
7/16/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủQuyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 05/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg về Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020

Bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được quy định trong Quyết định số 774/QĐ-TTg cụ thể như sau:

1. Trong hoạt động thanh tra:

a) Kế hoạch tiến hành thanh tra đột xuất trước khi công bố với đối tượng thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra;

b) Báo cáo kết quả thanh tra của thành viên Đoàn thanh tra, của Đoàn thanh tra;

c) Nội dung Kết luận thanh tra chưa công khai.

2. Trong hoạt động giải quyết tố cáo:

a) Họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo, người được bảo vệ theo quy định của Luật Tố cáo, trừ trường hợp người tố cáo có yêu cầu khác;

b) Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo trước khi công khai kết luận nội dung tố cáo;

c) Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo trước khi công khai kết luận nội dung tố cáo.

3. Trong hoạt động phòng, chống tham nhũng:

a) Họ tên, địa chỉ, bút tích của người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng, trừ trường hợp người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng có yêu cầu khác;

b) Nội dung báo cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi tham nhũng;

c) Kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh, báo cáo về tham nhũng;

d) Những thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là không công khai.

Quyết định số 774-QĐ-TTg.pdf

Thanh tra SCT


7/13/2020 10:00 AMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hành; Thông tin nội bộTinQuyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ/PublishingImages/2019-09/News_Key_20092019092925.png
Ngày 05/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg về Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020
7/13/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Kết quả xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Công ThươngKết quả xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Công Thương
Từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/6/2020, Thanh tra Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 16 trường hợp, tổng số tiền phạt là 93,5 triệu đồng.

Cụ thể bao gồm:

+ 05 vụ trong lĩnh vực điện lực, tổng số tiền phạt: 24 triệu đồng

Hành vi trộm cắp điện theo quy định tại Khoản 9 Điều 12 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

+ 11 vụ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; tổng số tiền phạt: 69,5 triệu đồng; gồm các hành vi vi phạm sau đây:

Khu vực sản xuất, kho chứa thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Hành vi buôn bán, lưu thông trên thị trường sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm mà không có bản tự công bố vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang; ăn uống trong khu sản xuất thực phẩm vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Khu vực chứa đựng, kho bảo quản không đầy đủ giá, kệ, biển tên vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Không nộp 01 bản tự công bố sản phẩm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật vi phạm quy định Điểm b Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Tổng số 16 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được thi hành./.

7/10/2020 11:00 AMĐã ban hànhKhen thưởng xử phạt; Chỉ đạo - Điều hànhTinKết quả xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Công Thương/PublishingImages/2019-09/Thong Bao_png_Key_26092019115112.jpg
Từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/6/2020, Thanh tra Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 16 trường hợp, tổng số tiền phạt là 93,5 triệu đồng.
7/10/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Hơn 500 đại biểu tham dự Hội thảo phát triển nguồn năng lượng tái tạoHơn 500 đại biểu tham dự Hội thảo phát triển nguồn năng lượng tái tạo
Sáng ngày 9/7, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo phát triển bền vững nguồn năng lượng tái tạo nối lưới và Điện mặt trời mái nhà với sự tham dự của hơn 500 đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương, chuyên gia, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng - cho biết, những năm qua và giai đoạn sau 2020 đến 2030, nhu cầu tiêu thụ năng lượng điện vẫn tăng trưởng cao ở mức từ 7,5-8%/năm. Điều này gây nhiều khó khăn, thách thức cho hệ thống điện Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đã khai thác hết các nguồn năng lượng sơ cấp như thủy điện; nguồn nhiên liệu than, khí cũng đang gặp khó khăn, phải nhập khẩu; bên cạnh đó nhiều dự án nhiệt điện than theo Quy hoạch điện VII chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân…


hon 500 dai bieu tham du hoi thao phat trien nguon nang luong tai tao

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng phát biểu khai mạc hội thảo


Hiện, tổng công suất nguồn điện của Việt Nam đạt khoảng 55.000 MW. Nếu tính cả các nguồn dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2020 khoảng 4.300 MW, bao gồm cả nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) thì công suất mới đạt gần 60.000 MW. Tuy nhiên theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh đến năm 2025, công suất nguồn điện của hệ thống phải đạt 90.000 MW. Như vậy, trong giai đoạn 2021-2025, mỗi năm Việt Nam cần bổ sung thêm 5.000 MW các loại.


hon 500 dai bieu tham du hoi thao phat trien nguon nang luong tai tao

Gần 500 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban quản lý vốn nhà nước, các Cục, Vụ của Bộ Công Thương, lãnh đạo địa phương phía Nam và lãnh đạo các doanh nghiệp quan tâm tham dự Hội thảo


Trong bối như vậy, việc tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên vô tận, đăc biệt là gió và mặt trời để sản xuất điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia và nhiều lợi ích khác…là một trong những xu hướng và giải pháp quan trọng hiện nay.


hon 500 dai bieu tham du hoi thao phat trien nguon nang luong tai tao

Ông Hoàng Tiến Dũng Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo 


Trên thực tế, thời gian qua, Chính phủ đã đưa ra nhiều cơ chế chính sách nhằm khuyến khích phát triển NLTT như Quyết định 11/2017/QĐ-TTg; Quyết định 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời; Quyết định số 37/39 về cơ chế phát triển điện gió. Qua đó đã thu hút được nhiều nhà đầu tư tư nhân tham gia phát triển nguồn điện NLTT.

Theo Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, chỉ tính từ khi có Quyết định 11 đến nay, đã thu hút được 4.500 MW nối lưới, khuyến khích người dân lắp đặt được khoảng 500 MW điện mặt trời mái nhà và trên 400 MW điện gió đang vận hành. Đồng thời hiện cũng đã có khoảng gần 3.000 MW điện mặt trời, 2.000 MW điện gió đang thi công, dự kiến đưa vào vận hành cuối năm nay và năm 2021.

Có thể nói đây là kết quả hết sức tích cực, thể hiện cơ chế chính sách của Chính phủ rất phù hợp, đi vào thực tế, khuyến khích được đầu tư. Các dự án đi vào vận hành không chỉ đóng góp sản lượng điện trên 3 tỷ kWh/tháng, giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia mà còn giúp hình thành thị trường điện NLTT tại Việt Nam, mang lại lợi ích cho nhà đầu tư, doah nghiệp, người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ của NLTT thời gian qua cũng còn gặp một số hạn chế nhất định. Ví dụ như hạ tầng lưới điện truyền tải đã không theo kịp tiến độ của các dự án NLTT, dẫn đến các dự án điện gió, điện mặt trời quy mô nối lưới ở một số địa phương như Ninh Thuận, Bình Thuận đã không giải toả hết 100% công suất ở một số thời điểm nhất định.

Đối với điện mặt trời áp mái, dù rất tiềm năng và dễ làm nhưng cũng chưa đạt được như kỳ vọng vì chi phí đầu tư ban đầu còn khá cao, chưa có sự tham gia hỗ trợ mạnh mẽ từ các tổ chức tài chính; Thị trường sản phẩm, dịch vụ điện mặt trời khá đa dạng nhưng chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp muốn đầu tư.


hon 500 dai bieu tham du hoi thao phat trien nguon nang luong tai tao

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm, thiết bị điện mặt trời tại Hội thảo


Để đạt được những mục tiêu trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị gần đây về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đồng thời tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn nhằm thúc đẩy nhanh, mạnh hơn nữa, vừa đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, phù hợp với hệ thống điện Việt Nam, với vai trò quản lý ngành, Bộ Công Thương đã đang tích cực nghiên cứu, hoàn thiện khung khổ pháp lý, trong đó có cơ chế xã hội hoá đầu tư lưới điện truyền tải; cơ chế đấu thầu các dự án NLTT nối lưới và các cơ chế khác theo hướng công bằng, minh bạch, tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển.

Thứ trưởng Bộ Công Thương bày tỏ, qua Hội thảo này, đại diện các Bộ, Ban ngành trung ương và địa phương, các chuyên gia, các hiệp hội và các doanh nghiệp năng lượng sẽ tập trung phân tích, làm rõ thuận lợi, khó khăn trong việc phát triển năng lượng tái tạo, nhất là điện gió, điện mặt trời nối lưới và điện mặt trời mái nhà, đặc biệt đề xuất các kiến nghị, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới. Qua đó, giúp Bộ Công Thương hoàn thiện các cơ chế, chính sách, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo, ban hành các văn bản nhằm phát triển NLTT an toàn, hiệu quả, bền vững trong thời gian tới.

Theo Báo Công Thương điện tử7/9/2020 11:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinHơn 500 đại biểu tham dự Hội thảo phát triển nguồn năng lượng tái tạo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sáng ngày 9/7, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo phát triển bền vững nguồn năng lượng tái tạo nối lưới và Điện mặt trời mái nhà với sự tham dự của hơn 500 đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương, chuyên gia, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.
7/9/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Công Thương giai đoạn 2015-2020Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Công Thương giai đoạn 2015-2020
Ngày 06/7/2020, Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh đã tổ chức thành công Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất", những năm qua công tác thi đua, khen thưởng luôn được lãnh đạo Sở Công Thương quan tâm thực hiện, là một trong những động lực to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Nhận thức được vai trò, ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua và công tác khen thưởng, ngày 06/7/2020, Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh đã tổ chức thành công Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020. Theo đó, qua thực hiện tốt công tác thi đua-khen thưởng, Sở đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả quan trọng nổi bật như:

- Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016-2020 ước đạt 391.019 tỷ đồng tăng 2,05 lần so với giai đoạn 2011-2015.

- Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 19,6 tỷ USD tăng 2,01 lần so với giai đoạn 2011-2015.

- Kim ngạch nhập khẩu giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 15 tỷ USD tăng 2,26 lần so với giai đoạn 2011-2015.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 10,3%/năm; Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia ước đến năm 2020 đạt tỷ lệ 99,71%.

Với những nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành công thương, giai đoạn 2015-2019, Sở Công Thương đều được UBND tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn là 01 trong 03 cơ quan đứng đầu Khối Thi đua Kinh tế-Kỹ thuật; vinh dự nhận được 02 cờ thi đua của Chính phủ, 03 cờ thi đua của Bộ Công Thương và 02 cờ thi đua của UBND tỉnh cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen khác.Những thành tích đáng khích lệ trên là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của cả tập thể Sở Công Thương cùng các đơn vị trực thuộc, trong đó phải kể đến các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích nổi bật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác. Nhằm công nhận đóng góp của các tập thể, cá nhân vào kết quả chung của Sở, Hội nghị đã vinh danh 01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 02 tập thể và 03 cá nhân được Giám đốc Sở Công Thương tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc, là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2015-2020.

Kết thúc Hội nghị, Giám đốc Sở Công Thương đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, qua đó tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ tập thể; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng ngành ngày càng vững mạnh, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà./.

Văn phòng SCT


7/7/2020 4:00 PMĐã ban hànhKhen thưởng xử phạt; Chỉ đạo - Điều hành; Thông tin nội bộ; Tin tức sự kiệnTinHội nghị điển hình tiên tiến Sở Công Thương giai đoạn 2015-2020/PublishingImages/2019-09/Hinh HN.jpg
Ngày 06/7/2020, Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh đã tổ chức thành công Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020
7/7/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Danh sách doanh nghiệp, cá nhân tỉnh Tây Ninh đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia và vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh niên vụ 2020-2021 (đợt 1)Danh sách doanh nghiệp, cá nhân tỉnh Tây Ninh đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia và vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh niên vụ 2020-2021 (đợt 1)
Ngày 09/6/2020, Sở Công Thương đã lấy ý kiến BCH Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan tỉnh và UBND các huyện (Bến Cầu, Châu Thành, Tân Châu, Dương Minh Châu) đối với danh sách 01 doanh nghiệp, 01 Hợp tác xã và 01 cá nhân đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia niên vụ 2020-2021 (đợt 01).

Thực hiện Công văn số 1699/UBND-KTTC ngày 10/8/2012 của UBND tỉnh về hỗ trợ đầu tư sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia; Công văn số 2788/UBND-KTTC ngày 19/11/2013 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, giám sát việc vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh.

Ngày 09/6/2020, Sở Công Thương đã lấy ý kiến BCH Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan tỉnh và UBND các huyện (Bến Cầu, Châu Thành, Tân Châu, Dương Minh Châu) đối với danh sách 01 doanh nghiệp, 01 Hợp tác xã và 01 cá nhân đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia niên vụ 2020-2021 (đợt 01), thống nhất báo cáo UBND tỉnh (Danh sách kèm theo).

DANH SACH.doc

P.QLTM - SCT

7/6/2020 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinDanh sách doanh nghiệp, cá nhân tỉnh Tây Ninh đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia và vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh niên vụ 2020-2021 (đợt 1)/PublishingImages/2019-09/News_Key_20092019093228.png
Ngày 09/6/2020, Sở Công Thương đã lấy ý kiến BCH Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan tỉnh và UBND các huyện (Bến Cầu, Châu Thành, Tân Châu, Dương Minh Châu) đối với danh sách 01 doanh nghiệp, 01 Hợp tác xã và 01 cá nhân đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia niên vụ 2020-2021 (đợt 01).
7/6/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Chi đoàn Sở Công Thương  hưởng ứng chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2020Chi đoàn Sở Công Thương  hưởng ứng chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2020
Nhằm hướng đến đợt cao điểm triển khai các công trình, phần việc tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội; đồng thời chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm và đặc biệt là chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc Tổ chức Chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng" năm 2020;

Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế tại đơn vị, Ban chấp hành Chi đoàn Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng" năm 2020;

Tính đến ngày 10/6/2020, Chi đoàn Sở Công Thương đã triển khai thực hiện những hoạt động sau đây:

1. Gửi clip dự thi Cuộc thi thiết kế video "Một phút lạc quan, đánh tan Covid-19" và tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

2. Cử 04 đoàn viên tham gia Cuộc thi chạy online "Kết nối tuổi trẻ, chạy vì sức khỏe".

3. Phối hợp với Đoàn Phường Long Hoa, Chi đoàn Sở Công Thương đã trao quà cho 04 em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa bàn phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành. Tổng giá trị quà tặng ước tính 02 triệu đồng, gồm: bàn, vở, hộp bút, bình nước và 200.000đ tiền mặt.


4. Tham gia Cuộc thi tìm hiểu cải cách thủ tục hành chính năm 2020 với số lượng 03 đoàn viên.

5. Hưởng ứng phong trào "Tôi sống xanh hơn" và vận động CBCCVCNLĐ trong cơ quan tham gia mỗi người trồng thêm một cây nơi làm việc.

Chi đoàn SCT


6/10/2020 11:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinChi đoàn Sở Công Thương  hưởng ứng chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2020/PublishingImages/2019-09/Chi đoan 1.jpg
Nhằm hướng đến đợt cao điểm triển khai các công trình, phần việc tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội; đồng thời chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm và đặc biệt là chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
6/10/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Nghị định số 54/2020/NĐ-CP ngày 18/5/2020 của Chính phủNghị định số 54/2020/NĐ-CP ngày 18/5/2020 của Chính phủ
Ngày 18/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương; có hiệu lực thi hành từ ngày 07/7/2020.

Nghị định này sửa đổi, bổ sung 08 điều khoản, cụ thể như sau:

Khoản 2 Điều 4; Điều 9; Điều 13; Điều 14; Điều 21; Điều 22; Điều 24; Điều 30; Điều 31; Khoản 2, Khoản 3 Điều 34; Khoản 3, Khoản 4 Điều 35; Khoản 4 Điều 36; Điều 40; Khoản 1 Điều 42.

Bãi bỏ Khoản 5 Điều 10, Điều 12, Điều 25, Khoản 2 Điều 37 của Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương và Khoản 1 Điều 6, Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ uy định về  cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

Nghị định số 54-2020-NĐ-CP.signed.pdf

Thanh tra SCT

6/10/2020 11:00 AMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hành; Thông tin nội bộTinNghị định số 54/2020/NĐ-CP ngày 18/5/2020 của Chính phủ/PublishingImages/2020-06/Nghi Dinh_Key_10062020105348.jpg
Ngày 18/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương; có hiệu lực thi hành từ ngày 07/7/2020.
6/10/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Chính phủ ban hành Nghị quyết bỏ quy định áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19Chính phủ ban hành Nghị quyết bỏ quy định áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19
Bỏ quy định áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với khẩu trang y tế. Đây là nội dung được Chính phủ vừa thông qua tại Nghị quyết số 60/NQ-CP về việc xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 ngày 29/4/2020.

Theo đó, Chính phủ quyết định bỏ quy định áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế theo quy định tại Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ.

Căn cứ diễn biến của dịch bệnh và nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế trong nước, Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các biện pháp quản lý phù hợp để đảm bảo cung ứng đủ cho nhu cầu phòng chống dịch bệnh trong nước theo quy định.
Chính phủ giao Bộ Y tế, Bộ Công Thương công khai danh sách, năng lực sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang. Giao Bộ Tài chính công khai danh sách doanh nghiệp, số lượng khẩu trang y tế xuất khẩu. Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các cơ sở có hiện tượng tăng giá bán nguyên liệu bất hợp lý, đầu cơ tích trữ khẩu trang và sản xuất khẩu trang y tế không phù hợp tiêu chuẩn. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm kiểm tra các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế tại địa phương để đảm bảo chất lượng khẩu trang y tế theo quy định.

Các doanh nghiệp khi xuất khẩu chịu trách nhiệm về chất lượng khẩu trang y tế và cam kết bán cho cơ sở y tế khi có yêu cầu.

P. QLTM - SCT


5/6/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinChính phủ ban hành Nghị quyết bỏ quy định áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19/PublishingImages/2019-09/H TM 052020.jpg
Bỏ quy định áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với khẩu trang y tế. Đây là nội dung được Chính phủ vừa thông qua tại Nghị quyết số 60/NQ-CP về việc xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 ngày 29/4/2020.
5/6/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Chi đoàn Sở Công Thương  tặng quà cho gia đình khó khăn mùa dịch covid-19Chi đoàn Sở Công Thương  tặng quà cho gia đình khó khăn mùa dịch covid-19
Chi đoàn Sở Công Thương đã xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tổ chức hoạt động tặng quà cho gia đình khó khăn mùa dịch bệnh covid-19, tổng kinh phí thực hiện kế hoạch là 9.400.000 đồng.

Nhằm chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020);

Căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị và sự hỗ trợ đóng góp của các mạnh thường quân;

Ban chấp hành Chi đoàn Sở Công Thương đã xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tổ chức hoạt động tặng quà cho gia đình khó khăn mùa dịch bệnh covid-19, tổng kinh phí thực hiện kế hoạch là 9.400.000 đồng.

Gồm những nội dung cụ thể như sau:

1. Sáng ngày 24/4/2020, thăm và tặng quà tại nhà 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Phường Long Hoa, Thị xã Hòa Thành. Phối hợp với Đoàn Phường Long Hoa thực hiện hoạt động trao quà đảm bảo các quy định về chống dịch.

Tổng trị giá: 20 phần quà x 220.000đ/ phần = 4.400.000đ

H CĐ T42020.jpgH1 CĐ T42020.jpg

2. Chiều ngày 24/4/2020, tặng quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tiên Thuận (10 hộ) và xã Lợi Thuận (10 hộ), huyện Bến Cầu. Việc tặng quà được tiến hành tại trụ sở UBND xã và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh covid-19.

Tổng trị giá: 20 phần quà x 250.000đ/ phần = 5.000.000đ

H2 CĐ T42020.jpgH3 CĐ T42020.jpg


Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng gửi tặng đến đại diện UBND xã Tiên Thuận và xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu 200 cái khẩu trang vải kháng khuẩn (100 cái/ xã)./.

Chi đoàn SCT

4/28/2020 10:00 AMĐã ban hànhThông tin nội bộTinChi đoàn Sở Công Thương  tặng quà cho gia đình khó khăn mùa dịch covid-19/PublishingImages/2020-04/H1 CĐ T42020_Key_28042020095827.jpg
Chi đoàn Sở Công Thương đã xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tổ chức hoạt động tặng quà cho gia đình khó khăn mùa dịch bệnh covid-19, tổng kinh phí thực hiện kế hoạch là 9.400.000 đồng.
4/28/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Hoạt động xuất, nhập khẩu tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2020Hoạt động xuất, nhập khẩu tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2020
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 4 ước tính đạt 658,2 triệu USD, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 2.295,3 triệu USD, tăng 1,6%, trong đó xuất khẩu đạt 1.293 triệu USD, tăng 22,8%; nhập khẩu đạt 1.205,6 triệu USD, giảm 16,9%.

Kinh tế - xã hội nước ta những tháng đầu năm 2020 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, những nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Cộng đồng chung châu Âu đang chứng kiến tình trạng suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế; giá dầu thô giảm mạnh do căng thẳng giữa A-rập Xê-út và Liên bang Nga, căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa Mỹ và Iran, cùng với biến đổi khí hậu và đặc biệt là dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) bùng phát mạnh trên toàn cầu đã tác động tiêu cực đến kinh tế của các quốc gia trên thế giới. Diễn biến của dịch Covid-19 đang tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp và ngày càng nghiêm trọng.

Dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc từ cuối tháng 1/2020 đến nay đã và đang ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động thương mại của tỉnh. Xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh trong ngắn hạn dự báo sẽ có nhiều khó khăn với những yếu tố bất lợi do diễn biến tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu lây lan mạnh bên ngoài Trung Quốc, đặc biệt là tại các nước châu Âu và Hoa Kỳ - những đối tác thương mại hàng đầu của tỉnh.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 4 ước tính đạt 658,2 triệu USD, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 2.295,3 triệu USD, tăng 1,6%, trong đó xuất khẩu đạt 1.293 triệu USD, tăng 22,8%; nhập khẩu đạt 1.205,6 triệu USD, giảm 16,9%. Mặc dù trước mắt còn nhiều khó khăn, nhưng kết quả này cho thấy hiệu quả của các biện pháp ứng phó và quyết tâm của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, UBND cấp huyện cũng như cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội biến "nguy thành cơ" như thông điệp mạnh mẽ được Thủ tướng Chính phủ đưa ra.

Tình hình xuất khẩu

Tháng 4 năm 2020, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 317,8 triệu USD, so tháng trước giảm 3,9%; (giảm 9,2% so với tháng cùng kỳ năm trước). Luỹ kế, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.293 triệu USD, tăng 22,8% so với cùng kỳ, ước đạt 30,5% so với kế hoạch năm 2020.

* Về xuất khẩu theo nhóm hàng

Biểu đồ: Tỷ lệ KNXK chia theo nhóm hàng

Ty le Kim ngach XK T42020.jpg


- Nhóm hàng nông, lâm, thủy sản

Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 năm 2020 nhóm hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt 15 triệu USD, tăng 32% so với tháng trước, giảm 24% so với tháng cùng kỳ; chiếm 4,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Lũy kế, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này ước đạt 45,6 triệu USD, giảm 15% so với cùng kỳ.

Với tác động của dịch Covid-19, hầu hết các sản phẩm nông sản đều có kim ngạch sụt giảm so với cùng kỳ. Vào thời điểm đầu tháng 2, khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Trung Quốc, giao dịch thương mại với Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ đất liền gần như đình trệ. Với sự chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng Chính phủ và xử lý sát sao của Bộ Công Thương và các Bộ ngành, địa phương, hoạt động giao dịch qua các cửa khẩu đường bộ với Trung Quốc đã từng bước được tháo gỡ. Hoạt động xuất nhập khẩu tại một số cửa khẩu biên giới Việt Trung đã trở lại bình thường, tiến độ thông quan tích cực hơn thời điểm đầu tháng 2 nhưng vẫn còn khó khăn do lực lượng bốc xếp của phía Trung Quốc còn mỏng. Trong khi đó, xuất khẩu sang các thị trường châu Âu và Hoa Kỳ gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đang lan rộng tại các nước này.

Những mặt hàng bị tác động trực tiếp bởi Covid-19 có: Rau quả kim ngạch giảm 84,2% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 48,2%), thủy sản giảm 96,6% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng gấp 5 lần), cao su giảm 45,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 42%), sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 54% so với tháng trước và giảm 81,5% so với cùng kỳ.

- Nhóm hàng công nghiệp chế biến

 Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 291,5 triệu USD, giảm 6,6% so với tháng trước (giảm 5,3% so với tháng cùng kỳ năm trước ), chiếm tỷ trọng 91,7% so với tổng kim ngạch xuất khẩu. Luỹ kế, ước đạt 1.209,4 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ.

Đối với các mặt hàng công nghiệp chế biến, nguồn cung ứng nguyên liệu phục vụ sản xuất, xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu Trung Quốc. Đến nay, việc đứt gãy nguồn cung cơ bản được giải quyết, thì xuất khẩu Việt Nam hiện đang phải đối mặt với việc đứt gãy cầu khi nhu cầu tiêu thụ sụt giảm do dịch bệnh Covid -19 đã lan rộng sang các nước châu Âu và Hoa Kỳ là những nước đối tác xuất khẩu lớn của tỉnh. Cụ thể:

Đối với dệt may: xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại giảm 32,7% so với tháng trước, tăng 35,9% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 78,7%); vải các loại giảm 9,4% so tháng trước, giảm 3,5% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 56,1%); hàng dệt và may mặc giảm 26,5% so với tháng trước, giảm 6% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 7,5%).

Đối với da giày: xuất khẩu giầy, dép các loại giảm 0,4% so tháng trước, giảm 18,4% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 24,9%).

- Nhóm hàng hoá khác: Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 11,3 triệu USD, tăng 52,3% so với tháng trước (giảm 49,8% so với tháng cùng kỳ năm trước). Luỹ kế, ước đạt 37 triệu USD, giảm 46,5% so với cùng kỳ.

Biểu đồ: Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu tháng 4 năm 2020

XK hang chu yeu T42020.jpg


- Về thị trường xuất khẩu

Biểu đồ: Tỷ lệ KNXK hàng hóa tháng 4 năm 2020 đến từng thị trường

Ty le Kim ngach NK T42020.jpg


Trong tháng 4 năm 2020, Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của tỉnh với kim ngạch đạt 90,1 triệu USD, giảm 3,4% so với tháng trước. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 45,2 triệu USD, tăng 2,7%, thị trường ASEAN đạt 40,2 triệu USD, giảm 18,3%. Thị trường EU đạt 21,2 triệu USD, giảm 6,2%. Nhật Bản đạt 18,1 triệu USD, giảm 3,5%. Hàn Quốc đạt 7,5 triệu USD, giảm 13,2%.

Đối với các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản: cả xuất khẩu và nhập khẩu dần phục hồi trong tháng 3 do bối cảnh tình hình dịch bệnh tại các nước này đang dần được kiểm soát.

Đối với thị trường Đông Nam Á: tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn vào thời điểm tháng 3 nên đã có ảnh hưởng tới xuất khẩu hàng hóa của tỉnh. Tháng 4 năm 2020, xuất khẩu sang thị trường Thái Lan giảm 21,8% so với tháng trước (tháng 3 tăng 29,5%); Campuchia giảm 13,2% so với tháng trước (tháng 3 tăng 26,3%).

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các khu vực châu Âu, Hoa Kỳ, ASEAN, Trung Đông đang có chiều hướng gia tăng, việc các nước áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu trong thời gian tới.

  Từ tháng 3, toàn cầu bước vào giai đoạn đại dịch với mức độ lây lan nhanh nguy hiểm. Hiện nay, do dịch bệnh, Chính phủ các quốc gia đang ban hành những biện pháp kiểm soát dịch bệnh như tạm đóng cửa xuất nhập cảnh, hạn chế tụ tập, mua sắm đông người, hạn chế hoạt động của các Trung tâm thương mại... khiến nhu cầu mua bán hàng hóa dệt may và giày dép tại nhiều thị trường giảm. Hiện tại, xu hướng chính của các đối tác là giãn thời gian giao hàng trong tháng 3, hoãn đơn hàng trong tháng 4, 5 và tạm chưa đàm phán đơn hàng từ tháng 6 trở đi (thông thường hàng năm, thời gian này đã là thời gian hai bên ngồi đàm phán cho các đơn hàng cuối năm). Chính lý do này, đã khiến các mặt hàng như dệt may, da giày, đồ gỗ đang hứng chịu tác động kép từ dịch Covid-19 do nguồn nguyên liệu sản xuất vừa mới được cải thiện từ đầu tháng 3, nhưng nay lại gặp khó khăn ở thị trường đầu ra, đặc biệt EU và Mỹ là hai thị trường xuất khẩu chủ lực của tỉnh.

Tình hình nhập khẩu

Tháng 4 năm 2020, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 340,4 triệu USD, tăng 64% so với tháng trước (giảm 27,5% so với tháng cùng kỳ).

Tính chung 4 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.002,3 triệu USD, giảm 19,6% so với cùng kỳ (đạt 34,7% so với kế hoạch). Xuất khẩu chậm lại cũng kéo theo kim ngạch nhập khẩu hàng hóa cũng giảm. Một số mặt hàng có giá trị kim ngạch nhập khẩu lớn có kim ngạch giảm: vải các loại đạt 76,3 triệu USD, giảm 20,8%; nguyên phụ liệu dệt may, da, giày ước đạt 76,6 triệu USD, giảm 4,8%; Bông các loại ước đạt 88 triệu USD, giảm 20,8%; sắn và các sản phẩm từ sắn ước đạt 53,6 triệu USD, giảm 19,4%. Riêng mặt hàng máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng ước đạt 164,4 triệu USD, tăng 24%; xơ, sợi dệt các loại đạt 85 triệu USD, tăng 14,1%.

* Về nhóm hàng nhập khẩu:

- Nhóm hàng cần nhập khẩu: kim ngạch nhập khẩu ước đạt 316,3 triệu USD, tăng 65% về số tương đối và tăng 169,6 triệu USD về số tuyệt đối so với tháng trước (giảm 27,5% so với tháng cùng kỳ), chiếm 92,9% so với tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong đó tăng mạnh ở các nhóm hàng như: nguyên phụ liệu phục vụ ngành dệt may da giày tăng 31,7 triệu USD; máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng tăng 25,8 triệu USD; sản phẩm từ hóa chất tăng 44 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu tawg 4 triệu USD;...

Lũy kế, ước đạt 936 triệu USD, giảm 19,6% so với cùng kỳ, chiếm 93,4% tổng kim ngạch nhập khẩu. Các mặt hàng chủ yếu tăng so với cùng kỳ như: cao su các loại tăng 27,8% (tương đương tăng 11,8 triệu USD); xơ, sợi dệt tăng 14% (tương đương tăng 10,5 triệu USD); máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng tăng 24% (tương đương tăng 31,8 triệu USD). Bên cạnh đó, có một số mặt hàng biến động giảm so với cùng kỳ như: bông các loại giảm 20,8% (tương đương giảm 45,7 triệu USD); vải các loại giảm 20,9% (tương đương giảm 20 triệu USD); nguyên phụ liệu dệt may, da giày giảm 4,8% (tương đương giảm 3,9 triệu USD); sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 19,4% (tương đương giảm 12,9 triệu USD); ...

Nhóm hàng cần nhập khẩu là những mặt hàng nhập khẩu phục vụ cho nhu cầu đầu vào cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp như: Xơ, sợi dệt các loại; vải các loại; nguyên phục liệu dệt may, da, giày; cao su các loại; hóa chất; sắn và các sản phẩm từ sắn;...

- Nhóm hàng cần kiểm soát: kim ngạch nhập khẩu ước đạt 3,6 triệu USD, tăng 191,8% so với tháng trước (giảm 21,9% so với tháng cùng kỳ năm trước), chiếm tỷ trọng 1,1% so với tổng kim ngạch nhập khẩu. Luỹ kế, ước đạt 12,4 triệu USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ.

- Nhóm hàng hoá khác ước đạt 20,5 triệu USD, tăng 40,3 % so với tháng trước (tăng 37,9% so với tháng cùng kỳ), chiếm 6% so với tổng kim ngạch nhập khẩu. Luỹ kế, ước đạt 53,9 triệu USD, tăng 69,7% so với cùng kỳ.

Biểu đồ kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu tháng 4/2020

(ĐVT: Triệu USD)

NK hang chu yeu T42020.jpg

* Về thị trường nhập khẩu:

Nhập khẩu từ khu vực Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã bắt đầu tăng trở lại từ đầu tháng 3.

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của tỉnh với kim ngạch 122,5 triệu USD, tăng 92,% so với tháng trước. Tiếp theo là thị trường ASEAN với kim ngạch nhập khẩu ước đạt 46,1 triệu USD, tăng 18,8%; trong đó thị trường Campuchia ước đạt 27,6 triệu USD, tăng 31,6%. Thị trường EU ước đạt 49,1 triệu USD, tăng gần 4 lần so với tháng trước; trong đó, thị trường Hà Lan tăng đột biến ước đạt gần 41 triệu USD, tăng gần 10 lần so với tháng trước. Hoa Kỳ ước đạt 23,6 triệu USD, tăng 43,4% với mặt hàng chủ yếu là bông các loại (15,6 triệu USD). Đài Loan ước đạt 21,4 triệu USD, tăng 21,5%. Thị trường Nhật Bản ước đạt 20,7 triệu USD tăng 175% so với tháng trước, trong đó mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng (ước đạt 18 triệu USD); kế đến là thị trường Brazil ước đạt 18,5 triệu USD tăng 7,3% mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là bông các loại với kim ngạch ước đạt 17,5 triệu USD. Thị trường Hàn Quốc ước đạt 14,9 triệu USD, giảm 11,6%. 

Nguồn số liệu: Cục Hải quan

(Số liệu từ ngày 08/3 đến ngày 07/4/2020)


4/24/2020 6:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinHoạt động xuất, nhập khẩu tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2020/PublishingImages/2019-09/News_Key_06092019152043.png
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 4 ước tính đạt 658,2 triệu USD, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 2.295,3 triệu USD, tăng 1,6%, trong đó xuất khẩu đạt 1.293 triệu USD, tăng 22,8%; nhập khẩu đạt 1.205,6 triệu USD, giảm 16,9%.
4/24/2020 6:00 PMYesĐã ban hành
Hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 3/2020Hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 3/2020
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 03/2020 ước đạt 140,58 triệu USD chiếm 26,06% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh (538,2 triệu USD), trong đó, xuất khẩu đạt 41,25 triệu USD, nhập khẩu 99,33 triệu USD.

1. Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 03/2020 ước đạt 140,58 triệu USD chiếm 26,06% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh (538,2 triệu USD), trong đó, xuất khẩu đạt 41,25 triệu USD, nhập khẩu 99,33 triệu USD.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: hàng hóa do phía Việt Nam sản xuất: xi măng, túi nhựa, bã mì, bột cá, cá hộp, chất tẩy, cám các loại, thức ăn cho heo, gà vịt, hóa chất, dầu ăn, hàng tạp hóa, rau củ quả các loại, máy móc thiết bị, phụ kiện sản xuất công nghiệp…; Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: củ mì tươi, mì lát khô, gỗ và các sản phẩm từ gỗ, cao su thiên nhiên, gỗ các loại, hạt điều tươi chưa bóc vỏ, mía…

2. Trị giá mua, bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu của cư dân biên giới.

Tổng trị giá mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới tháng 3 đầu năm 2020 đạt 1,06 triệu USD, trong đó, trị giá bán: 0,87 triệu USD, trị giá mua: 0,02 triệu USD.

Mặt hàng mua chủ yếu là dầu chai nước, nhựa cây gòn, than củi. Mặt hàng bán chủ yếu là  rau củ quả, hàng bách hóa tổng hợp, xi măng, Ván ép, các sản phẩm từ nhựa...

Phòng KHTH - SCT


4/13/2020 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinHoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 3/2020/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 03/2020 ước đạt 140,58 triệu USD chiếm 26,06% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh (538,2 triệu USD), trong đó, xuất khẩu đạt 41,25 triệu USD, nhập khẩu 99,33 triệu USD.
4/13/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Tình hình hoạt động thương mại biên giới 3 tháng đầu năm 2020 của tỉnh Tây NinhTình hình hoạt động thương mại biên giới 3 tháng đầu năm 2020 của tỉnh Tây Ninh
3 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 216,13 triệu USD giảm 20% so cùng kỳ (268,59 triệu USD)

I. TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2020.

1. Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu và trị giá mua, bán trao đổi hàng hóa của doanh nghiệp, cư dân biên giới.

a) Kim ngạch xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu của doanh nghiệp.

- 3 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 216,13 triệu USD giảm 20% so cùng kỳ (268,59 triệu USD). Trong đó, xuất khẩu đạt 111,66 triệu USD tăng 26% so cùng kỳ (88,59 triệu USD), nhập khẩu 104,48 triệu USD giảm 42% so cùng kỳ (180,01 triệu USD).

Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa với Campuchia của các doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh 3 tháng đầu năm 2020 đạt 53,53 triệu USD chiếm 24,77% tổng kim ngạch XNK qua các cửa khẩu, giảm 44% so với cùng kỳ (95,85 triệu USD). Trong đó, xuất khẩu đạt 2,94 triệu USD tăng 37% so cùng kỳ (2,15 triệu USD), nhập khẩu đạt 50,59 triệu USD giảm 46% so cùng kỳ (93,70 triệu USD).

- Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: hàng hóa do phía Việt Nam sản xuất: xi măng, túi nhựa, bã mì, bột cá, cá hộp, chất tẩy, cám các loại, thức ăn cho heo, gà vịt, hóa chất, dầu ăn, hàng tạp hóa, rau củ quả các loại…; Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: củ mì tươi, mì lát khô, gỗ điều xẻ, gỗ tạp, cao su thiên nhiên, gỗ các loại, hạt điều tươi chưa bóc vỏ, mía…

b) Trị giá mua, bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu của cư dân
biên giới.

Tổng trị giá mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới 3 tháng đầu năm 2020 đạt 2,27 triệu USD tăng 129% so cùng kỳ (0,99 triệu USD). Trong đó, trị giá bán: 2,25 triệu USD tăng 133% so cùng kỳ (0,96 triệu USD),
trị giá mua: 0,026 triệu USD giảm 14% so cùng kỳ (0,03 triệu USD).

Mặt hàng mua, bán chủ yếu của cư dân biên giới: rau củ quả, hàng tạp hóa, xi măng, Ván ép, Dầu chai nước, Than củi...

2. Khu kinh tế cửa khẩu.

a) Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

Hiện tại, Khu Thương mại-Công nghiệp Mộc Bài chỉ còn duy nhất Công ty cổ phần thương mại Sài Gòn Tây Nam hoạt động mua bán hàng hóa với các mặt hàng chủ yếu là dầu ăn, sữa các loại, nước giải khát, cá hộp, linh kiện máy tính và bánh kẹo các loại….

Công ty TNHH Thương mại Thế Kỷ Vàng kinh doanh bán hàng miễn thuế tại Trạm Kiểm soát Liên hợp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã xin tạm dừng hoạt động bán hàng tại cửa hàng miễn thuế trong đợt dịch Covid-19.

b) Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát.

Hoạt động thương mại tại khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát tập trung chủ yếu là xuất nhập khẩu hàng hóa còn thương mại và dịch vụ tại chỗ chưa phát triển.

c) Tình hình thu phí đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu.

3 tháng đầu năm 2020, tổng thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào 02 cửa khẩu quốc tế (Mộc Bài, Xa Mát) và cửa khẩu chính Chàng Riệc đạt: 58,03 tỷ đồng. Trong đó,

Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thu 46,515 tỷ đồng (doanh thu phí đối với phương tiện quá cảnh 39,228 tỷ đồng) đạt 14,39% so với chỉ tiêu được giao năm 2020 là 323,1 tỷ đồng.

Cửa khẩu quốc tế Xa Mát thu 9,092 tỷ đồng (doanh thu đối với phương tiện quá cảnh 4,541 tỷ đồng) đạt 25,25% so với chỉ tiêu được giao trong năm 2020 là 36 tỷ đồng.

Cửa khẩu Chàng Riệc thu 2,627 tỷ đồng đạt 16,42% so với chỉ tiêu được giao năm 2020 là 16 tỷ đồng.

3. Mạng lưới chợ và trung tâm thương mại.

Toàn tỉnh hiện có 20 chợ đang hoạt động/22 chợ/14 xã biên giới (còn 06 xã chưa có chợ là Tân Hòa, Tân Bình, Long Khánh, Long Phước, Phước Chỉ và Hòa Hội). Cụ thể, Chợ biên giới: 15 chợ, Chợ liên xã: 03 chợ, chợ cửa khẩu: 03 chợ (có 02 chợ ngưng hoạt động là chợ Vạc Sa và Chàng Riệc) và 01 chợ Khu dân cư.

Hàng hóa trao đổi của cư dân ở các chợ biên giới: hàng Việt Nam gồm đồ dùng gia đình bằng nhôm, nhựa gia dụng, mì ăn liền, dầu ăn, trái cây, bột giặt, vật liệu xây dựng,…; hàng của cư dân Campuchia gồm mì (sắn) lát, mì tươi, hạt điều nguyên liệu, đậu các loại, lúa gạo.… 

4. Xuất nhập cảnh qua biên giới.

- Tổng số xuất, nhập cảnh 3 tháng đầu năm 2020: 127.563 lượt người giảm 76% so cùng kỳ (538.561 lượt người). Trong đó, xuất cảnh 65.353 lượt người giảm 75% so cùng kỳ (260.388 lượt người), nhập cảnh 62.210 lượt người giảm 784% so cùng kỳ (277.973 lượt người).

- Xuất, nhập cảnh vùng biên giới 3 tháng đầu năm 2020: 146.947 lượt người tăng 35% so cùng kỳ (109.091 lượt người). Trong đó, xuất cảnh 72.487 lượt người tăng 85% so cùng kỳ (39.152 lượt người), nhập cảnh 74.460 lượt người  tăng 6% so cùng kỳ (69.939 lượt người).

6. Công tác kiểm dịch y tế biên giới, kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu qua các cửa khẩu.

Hiện nay công tác kiểm dịch y tế đang triển khai hoạt động tại 07 cửa khẩu trên địa bàn tỉnh: cửa khẩu quốc tế (Mộc Bài, Xa Mát), cửa khẩu chính (Kà Tum, Chàng Riệc, Phước Tân) và cửa khẩu phụ (Vạc Sa, Tống Lê Chân).

a) Công tác kiểm dịch y tế biên giới.

Trong 03 tháng đầu năm 2020, ngành Y tế đã thực hiện các nội dung sau:

- Tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân như: các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa như bệnh tay chân miệng, sởi, rubella, ho gà, não mô cầu, thuỷ đậu, các bệnh cúm, tiêu chảy, liên cầu lợn, ...

- Tăng cường thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đối với công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Covid-19; Chủ động kiểm tra, giám sát tất cả các đối tượng phải kiểm dịch y tế qua các cửa khẩu, nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Tăng cường công tác kiểm tra sức khỏe đối với hành khách xuất, nhập, quá cảnh từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ dịch bệnh ngay tại các cửa khẩu. Kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ bệnh dịch, có biện pháp cách ly, xử lý theo quy định của Bộ Y tế.

- Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm nhanh tại cửa khẩu nhằm phát hiện các tác nhân gây bệnh như hóa chất độc hại, phẩm màu, nấm mốc…trong thực phẩm và các xét nghiệm khác liên quan đến công tác kiểm dịch y tế.

- Thực hiện hoạt động giám sát đối với các bệnh truyền nhiễm, các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra hành khách nhập cảnh: 121.161 lượt người, Kiểm tra hành khách xuất cảnh: 148.495 lượt người.

- Tổng số bệnh nhập cảnh: 289 ca.     

- Số ca bệnh phải kiểm dịch là 34 ca, trong đó, 18 ca nghi ngờ cúm, 16 ca nghi ngờ Covid-19 và đã xử lý cách ly.

- Kiểm tra y tế đối với thi hài xuất cảnh: 01 thi hài.

- Kiểm tra y tế đối với thi hài nhập cảnh: 01 thi hài.

- Kiểm tra y tế hài cốt liệt sĩ nhập cảnh: 22 bộ hài cốt liệt sĩ.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý y tế theo quy định đối với phương tiện vận tải, hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu trên đại bàn tỉnh Tây Ninh. Kết quả: Phương tiện vận tải: giám sát: 63.316 lượt (kiểm tra: 61.339 lượt, xử lý: 22.270 lượt); Hàng hóa nhập khẩu: giám sát: 491.868,78 tấn, kiểm tra: 448.318,78  tấn, xử lý: 0; xử lý y tế khu vực cửa khẩu: 04 lần.

- Phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện các biện pháp xử lý y tế đối với các thực phẩm bị nhiễm độc, nhiễm khuẩn, các hóa chất bảo vệ thực vật tồn dư trong thực phẩm.

b) Công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu qua các cửa khẩu.

- Thực hiện kiểm tra hàng hóa nhập khẩu: 448.318,78  tấn (hàng nông sản, hàng thực phẩm, hàng hóa khác).

- Kiểm tra thực phẩm xách tay nhập qua cửa khẩu: tổng cộng 82 lần, trong đó thực hiện test xét nghiệm nhanh: 10 lần. Cụ thể:

+ Lấy mẫu và test nhanh phẩm màu: 05 lần (lạp xưởng, khô cá lóc, tương ớt).

+ Lấy mẫu và test nhanh hàn the: 05 lần (lạp xưởng, khô cá lóc, bò viên).

* Kết quả đều đạt, không phát hiện hàn the, phẩm màu độc hại trong các mẫu thực phẩm đã được xét nghiệm.

7. Công tác chống buôn lậu, vận chuyển hàng gian, hàng giả qua biên giới.

a) Kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ, xử lý của các lực lượng chức năng

3 tháng đầu năm 2020, lực lượng chức năng và Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố phát hiện và bắt giữ 359 vụ/245 đối tượng, tang vật vi phạm trị giá khoảng 8.101,59 triệu đồng.

Hàng hóa vi phạm chủ yếu: Thuốc lá điếu: 120.553 bao, rượu ngoại: 432 chai, đường cát: 11.338 kg, mỹ phẩm 938  hộp, ma túy tổng hợp: 2.360 gam, pháo hoa: 13,49 kg, khẩu trang y tế: 1.466.379 cái…

b) Công tác xử lý hành chính

3 tháng đầu năm 2020, lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm hành chính tổng cộng: 251 vụ. Tổng số tiền thu ngân sách: 4.916,16 triệu đồng. Trong đó: Phạt tiền: 4.720,16 triệu đồng; tiền bán hàng thanh lý: 196 triệu đồng

- Trị giá hàng hóa tịch thu trong kỳ ước khoảng: 4.252,68 triệu đồng.

c) Công tác xử lý hình sự

03 tháng đầu năm 2020, các lực lượng khởi tố 13 vụ/17 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, pháo nổ và vận chuyển khẩu trang trái phép qua biên giới.

8. Công tác phát triển hạ tầng giao thông biên giới.

a) Dự án đường huyện 12 xã Biên Giới, huyện Châu Thành.

Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến là 5,557Km. Điểm đầu giao với  đường ĐH.7, điểm cuối giáp sông Vàm Cỏ tại Bến Băng Dung. Chiều rộng mặt đường 5,5m đắp sỏi đỏ, lề đường 1mx2 bên = 2m, tổng chiều rộng nền đường 7,5m. Làm mới cầu BTCT bắc qua kênh Biên Giới sử dụng dầm 33m, mặt cắt chữ I bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, mặt cầu rộng 7m, lan can và gờ chắn 1,0m x 02 bên, tổng bề rộng cầu 9,0m. Tổng mức đầu tư dự án là 14.904.459.000 đồng.

- Tiến độ thực hiện: Đã thi công hoàn thiện bản mặt cầu, đang thi công  lắp đặt lan can cầu và đắp đất đường vào cầu; Đắp đất cấp II nền đường đoạn Km2+970 đến Km5+557 được 24.000m3/24.000m3. Dự kiến hoàn thành nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng ngày 30/4/2020.

b) Dự án đường ra Biên giới thuộc xã Ninh Điền, huyện Châu Thành.

- Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến đường là 13,535 km. Điểm đầu giao với đường tỉnh ĐT.796 (Xóm mía), điểm cuối giao với đường Tuần tra biên giới  khu vực làng Thanh niên lập nghiệp dài 8,998Km và 03 tuyến nhánh: đường vào trung tâm xã Ninh Điền dài 3,876Km, đường vào đồn Biên phòng 845 dài 0,392Km, đường vào trường Mẫu giáo dài 0,269Km. Mặt đường láng nhựa rộng 7m, lề đường đắp sỏi đỏ rộng 1m x 02 bên, tổng bề rộng nền đường 9,0m. Tổng mức đầu tư là 110.048.637.000 đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2019 - 2023.

- Tiến độ thực hiện: Đã ban gạt và đảm bảo giao thông trên toàn tuyến xong; Đang triển khai thi công đắp sỏi đỏ bù phụ nền đường lớp 01 được 7,5Km/10,30Km và  lớp 2 hoàn thiện được 6,5Km/10,30Km; Thi công lắp đặt cống ngang đường được 05/10 cống, hoàn thiện cống dọc được 02/02 cống và đang thi công tường đầu tường cách; Đã thi công xong thân, nắp và tường đầu cống hộp 2x3mx3m ngang đường đoạn 02 và đang thi công tường cánh cống; Gia công cốt thép và đổ bê tông các đốt mương dọc tại bãi.

c) Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.793 – ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc).

- Quy mô đầu tư: Điểm đầu tại ngã tư Tân Bình thuộc địa bàn thành phố Tây Ninh, điểm cuối tại cửa khẩu Chàng Riệc thuộc địa bàn huyện Tân Biên, tổng chiều dài tuyến là 45,482Km. Phần đường: Mặt đường bê tông nhựa 11m, chiều rộng nền đường 12,00m. Phần cầu: Cầu Suối Núc dài 25,34m; Cầu Kênh Tân Hưng dài 25,34m; Cầu Suối Ky chiều dài 10,7m. Cầu 16 dài 25,34m. Tổng mức đầu tư là 669.344.991.000 đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2019 - 2022.

- Tiến độ thực hiện:

+ Gói thầu số 01 (ĐT.793 - từ Km0+00 đến Km24+00): Hoàn thiện thảm BTN bù vênh mặt đường và cống ngang đường. Đang thi công đào mở rộng nền đường và đắp sỏi đỏ; Đắp sỏi đỏ hoàn thiện và ra đá 4x6 lớp 4 bên trái tuyến được 2,8Km/24Km; cầu Suối Núc đã thi công khoan cọc thử mố M1 và hoàn thiện lan can cầu bên trái; cầu kênh Tân Hưng đã thi công hoàn thiện cọc khoan nhồi mố M2 và hoàn thiện lan can cầu bên trái; cầu Suối Ky đã thi công hoàn thiện cọc khoan nhồi mố M1, M2 và hoàn thiện lan can cầu bên phải.

+ Gói thầu số 02 (ĐT.973  từ Km24+00 đến Km40+44,84 và ĐT.792 từ Km0+00 đến Km1+600): Trái tuyến: Đắp sỏi đỏ nền đường được 2,6Km/21,8Km; đang ra đá lớp 1 được 2,6Km/21,8Km.

+ Gói thầu số 8 (cầu 16 và ĐT.792 Km1+600 – cửa khẩu Chàng Riệc): Phải tuyến: Đắp sỏi đỏ nền đường lớp 1 được 1,7Km/3,8Km.

d) Dự án đường 781 từ thị trấn Châu Thành đến cửa khẩu Phước Tân: Dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư số 2368/QĐ-UBND ngày 31/10/2019. Hiện nay, Ban QLDA đang tiến hành công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.

9. Công tác chỉ đạo điều hành hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người và phương tiện qua lại biên giới trong tình hình dịch bệnh COVID-19.

- Sở Công Thương thông báo đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia hoạt động hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia niên vụ 2019-2020 danh sách các lối mở được phép vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân trong thời gian diễn ra dịch COVID-19; Bổ sung tuyến đường ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành vào danh sách các tuyến đường vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh niên vụ 2019-2020 trong thời gian diễn ra dịch COVID-19.

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu UBND tỉnh tạm dừng hoạt động qua lại cửa khẩu phụ, lối mở qua biên giới tỉnh Tây Ninh trong thời gian 30 ngày, bắt đầu từ ngày 19/3/2020 do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

- Trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cả Việt Nam và Campuchia đã bắt áp dụng các biện pháp chặt chẽ hơn tại cửa khẩu biên giới đất liền như việc phía Campuchia tạm thời đóng cửa biên giới với Việt Nam nhằm phòng ngừa sự lây lan của dịch COVID-19. Từ đây, đã bắt đầu phát sinh hiện tượng ùn tắc hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận chuyển tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài khiến việc thông quan hàng hóa gặp khó khăn do các tài xế không thể qua lại biên giới (do sợ cách ly hoặc không được nhập cảnh). Để vừa thống nhất triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, phòng chống dịch bệnh, vừa tránh những tác động tiêu cực đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, ngày 19/3/2020, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức họp với các Sở, ngành liên quan của Việt Nam và Campuchia để giải quyết vấn đề xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Mộc Bài trong, theo đó, thống nhất 03 phương án sau để doanh nghiệp lựa chọn để triển khai thực hiện trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, cụ thể:

Phương án 1: Tài xế vận chuyển hàng hóa phải mặc đồ bảo hộ (theo tiêu chuẩn quy định tại Công văn số 829/BYT-MT ngày 21/02/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng chống COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa) qua các địa điểm sang hàng của 2 bên, đảm bảo không tiếp xúc với các nguồn có khả năng lây bệnh, quay về quốc gia mình xử lý tiêu hủy đồ bảo hộ, phương tiện vận tải được cơ quan y tế phun trùng, sát khuẩn; tài xế được kiểm tra y tế tại cửa khẩu, không cách ly tập trung.

Phương án 2: Tài xế 2 nước đến cột mốc biên giới 171, đổi tài không tiếp xúc, tài xế Việt Nam trước khi nhận phương tiện vận tải trở về Việt Nam được kiểm tra y tế tại cửa khẩu, không cách ly tập trung; phương tiện vận tải được cơ quan y tế phun trùng, sát khuẩn trước khi đổi tài xế.

Phương án 3: Hàng hóa giao nhận tại cột mốc biên giới 171, đổi phương tiện của nước giao hàng chuyển sang phương tiện của nước nhận hàng, khi quay về Việt Nam được cơ quan y tế phun trùng, sát khuẩn; tài xế vận chuyển được kiểm tra y tế tại cửa khẩu, không cách ly tập trung.

10. Công tác khác

- Sở Công Thương thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình xuất nhập khẩu qua biên giới của tỉnh để kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương để có chỉ đạo kịp thời; Xin ý kiến UBND tỉnh về tổ chức buổi làm việc giữa Sở Thương mại tỉnh Tboung Khmum và Sở Công Thương Tây Ninh tại Tây Ninh theo đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại tỉnh Tboung Khmum.

- Sở Công Thương, Cục Hải quan, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Y tế, BCH Biên phòng tỉnh thực hiện công tác xác nhận phương tiện, kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia và vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh niên vụ 2019-2020.

- Sở Ngoại vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Ban Hành chính tỉnh Tboung Khmum và Kampong Cham. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên UBND tỉnh đang tạm hoãn; Tham mưu UBND tỉnh báo cáo nhu cầu cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thiết yếu và bố trí nhân sự tại cửa khẩu quốc tế Tân Nam chuẩn bị tổ chức Lễ công bố cửa khẩu quốc tế Tân Nam.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Công Thương trong hoạt động thương mại biên giới; sự phối hợp quản lý cửa khẩu của các cơ quan chính quyền phía Việt Nam và phía Campuchia trong các hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát và tham mưu xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh trên tuyến biên giới nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, tạo môi trường ổn định cho cư dân biên giới yên tâm buôn bán, trao đổi hàng hóa, thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới, góp phần phát triển đời sống cư dân khu vực biên giới.

- Chính phủ đồng ý nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam (xã Tân Bình, huyện Tân Biên) lên thành cửa khẩu quốc tế; nâng cấp cửa khẩu phụ Phước Tân lên thành cửa khẩu chính góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi qua biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.

 - Hoạt động hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản với các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cư dân tỉnh Tây Ninh góp phần khuyến khích sản xuất, giải quyết việc làm và cải thiện đời sống cho người lao động và giữ vững an ninh quốc phòng khu vực biên giới.

2. Khó khăn

- Dịch bệnh COVID-19 đã gây một số khó khăn như sau:

+ Ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới làm cho kim ngạch xuất, nhập khẩu qua biên giới, các chỉ tiêu về tổng số thu và thuế qua lại cửa khẩu (thuế xuất nhập khẩu, phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu...).

+ Tình trạng ách tắc giao thông, tồn đọng hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu Mộc Bài (đoạn từ ngã tư cửa khẩu đến Trạm Kiểm soát Liên hợp Mộc Bài) vẫn còn tiếp diễn do doanh nghiệp vẫn chưa lựa chọn được phương án xuất nhập khẩu hàng hóa phù hợp đối với doanh nghiệp mình.

+ Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến các huyện biên giới có chiều hướng gia tăng nhất là mặt hàng khẩu trang y tế. Lợi dụng tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 các đối tượng buôn lậu, mua bán vận chuyển trái phép khẩu trang y tế từ Việt Nam qua các đường mòn, lối mở để xuất lậu sang Campuchia tiêu thụ nhằm trục lợi.

+ Các Sở, Ngành đã hạn chế các lối mở (từ 9 lối mở theo Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh xuống còn 06 lối mở) cho phép doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân tỉnh Tây Ninh hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia và vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh niên vụ 2019-2020 đã làm giảm năng suất của nông sản và tăng thêm chi phí vận chuyển.

- Do đặc điểm tình hình đường biên giới tương đối dài khoảng 243 km với nhiều cửa khẩu, đường mòn trải dài trên toàn tuyến trong khi đó lực lượng trực tiếp làm công tác phòng ngừa, đấu tranh các hành vi xâm phạm hoạt động thương mại biên giới, buôn lậu ít nên còn khó khăn trong công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, phương tiện qua lại biên giới.

- Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức nhất là buôn lậu, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi như ngụy trang, cất giấu trong hàng hóa, hành lý xuất nhập, tìm cách vô hiệu quá chức năng của máy soi, chó nghiệp vụ để tránh sự phát hiện của các lực lượng chức năng.

- Các đối tượng lợi dụng các khu vực cửa khẩu phụ, lối mở để vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới nhằm trốn tránh sự kiểm tra, giám sát và kiểm soát của các lực lượng chức năng; sử dụng phương tiện chuyên chở hàng lậu là ghe máy, xe mô tô có phân khối lớn chạy với tốc độ cao, gây khó khăn trong đấu tranh, ngăn chặn.

- Phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác còn thiếu nên chưa đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm thương mại biên giới.

Phòng KHTH - SCT


4/13/2020 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinTình hình hoạt động thương mại biên giới 3 tháng đầu năm 2020 của tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
3 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 216,13 triệu USD giảm 20% so cùng kỳ (268,59 triệu USD)
4/13/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 31/2015/TT-BCT  ngày 24/9/2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di LânSửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 31/2015/TT-BCT  ngày 24/9/2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di Lân
Ngày 30/3/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 07/2020/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2015/TT-BCT ngày 24/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2015.

Theo đó, Bộ Công Thương sửa đổi quy định về thời hạn cấp C/O tại Phụ lục III, Thông tư 31/2015/TT-BCT. Cụ thể, C/O phải được cấp trong thời gian sớm nhất, nhưng không quá 03 ngày làm việc, tính từ sau ngày xuất khẩu; theo quy định cũ, thời hạn này được tính từ ngày xuất khẩu.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng bổ sung thêm quy định về hướng dẫn cách hiểu các quy định liên quan đến việc thực thi Quy tắc xuất xứ hàng hóa. Nội dung hướng dẫn này sẽ được các nước thành viên thống nhất hoặc luân phiên thống nhất tại các phiên họp thực thi của Tiểu ban Quy tắc xuất xứ hàng hóa (SC-ROO), Ủy ban Hàng hóa (CTG) và Ủy ban Hỗn hợp (FJC) trong khuôn khổ thực thi Hiệp định. Nội dung hướng dẫn nêu trên còn được dùng làm căn cứ để các cơ quan, tổ chức cấp C/O và cơ quan hải quan thực hiện.

Xem chi tiết Thông tư 07/2020/TT-BCT tại https://socongthuong.tayninh.gov.vn/Pages/van-ban-quy-pham-phap-luat-chi-tiet.aspx?ItemID=6471

Phòng KHTH - SCT

4/10/2020 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinSửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 31/2015/TT-BCT  ngày 24/9/2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di Lân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 30/3/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 07/2020/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2015/TT-BCT ngày 24/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2015.
4/10/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Sở Công Thương công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách  năm 2020Sở Công Thương công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách  năm 2020
Công bố công khai số liệu việc giao vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020-Đợt 2 cho Sở Công Thương

Công bố công khai số liệu việc giao vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020-Đợt 2 cho Sở Công Thương với số tiền: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.

SCT cong khai bo sung du toan ngan sach nam 2020_Signed.pdf

Văn phòng SCT

3/19/2020 10:00 AMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hànhTinSở Công Thương công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách  năm 2020/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Công bố công khai số liệu việc giao vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020-Đợt 2 cho Sở Công Thương
3/19/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Chi đoàn Sở Công Thương hưởng ứng tháng thanh niênChi đoàn Sở Công Thương hưởng ứng tháng thanh niên
Nhằm chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020), hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020, Chi đoàn Sở Công Thương đã thực hiện những phần việc cụ thể.

Nhằm chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020), hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020, Chi đoàn Sở Công Thương đã thực hiện những phần việc cụ thể như sau:

- Treo poster kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2020);

CĐ T3 1.jpgCĐ T3 2.jpg

- Tặng 60 cái khẩu trang vải cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc;

- Tiếp tục hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh tại Trường Mầm non 1/6, Tuổi Ngọc.

Chi đoàn SCT

3/13/2020 5:00 PMĐã ban hànhThông tin nội bộTinChi đoàn Sở Công Thương hưởng ứng tháng thanh niên/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Nhằm chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020), hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020, Chi đoàn Sở Công Thương đã thực hiện những phần việc cụ thể.
3/13/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Tây Ninh có 04 doanh nghiệp được xét chọn  “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2018Tây Ninh có 04 doanh nghiệp được xét chọn  “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2018
Chương trình Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương tổ chức thực hiện trong các năm qua là một hoạt động xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương với doanh nghiệp Việt Nam.

Mục tiêu của hoạt động này là ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với đối tác nước ngoài.

Tiếp tục thực hiện chương trình trên, ngày 12 tháng 4 năm 2019 Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 2580/BCT-XNK về việc xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018, yêu cầu các cơ quan, tổ chức xét chọn bao gồm các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước tổ chức triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp trực thuộc lập hồ sơ đăng ký và phối hợp với các cơ quan liên quan để xác nhận, xét chọn và gửi kết quả về Bộ Công Thương theo quy định tại Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín (ban hành kèm theo Quyết định số 911/QĐ-BCT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

Ngày 26 tháng 8 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2629/QĐ-BCT về việc phê duyệt và công bố danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2018. Danh sách bao gồm 225 doanh nghiệp (tương đương 235 lượt doanh nghiệp theo 25 ngành hàng: Cà phê (11 doanh nghiệp); Cao su (20 doanh nghiệp); Chè các loại (09 doanh nghiệp); Thủy sản (25 doanh nghiệp); Gạo (18 doanh nghiệp); Hạt điều (13 doanh nghiệp); Hạt tiêu (13 doanh nghiệp); Rau, củ, quả và các sản phẩm từ rau, củ, quả (22 doanh nghiệp); Dây điện và cáp điện (02 doanh nghiệp); Dệt may (20 doanh nghiệp); Dược và thiết bị y tế (06 doanh nghiệp); Điện thoại các loại và linh kiện (02 doanh nghiệp); Giày dép (05 doanh nghiệp); Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện (02 doanh nghiệp); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (03 doanh nghiệp); Sản phẩm chất dẻo (17 doanh nghiệp); Sản phẩm cơ khí (07 doanh nghiệp); Sản phẩm gỗ (11 doanh nghiệp); Túi xách, ví, vali, mũ và ô dù (03 doanh nghiệp); Vật liệu xây dựng (04 doanh nghiệp); Xơ, sợi dệt các loại (08 doanh nghiệp); Mặt hàng khác (05 doanh nghiệp).  

Riêng tỉnh Tây Ninh có 04 doanh nghiệp được xét chọn là Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018. Cụ thể:

* 01 doanh nghiệp ngành hàng Cao su:

1. Công ty TNHH Sản xuất Cao su Liên Anh do Hiệp hội Cao su Việt Nam xét chọn.

*01 doanh nghiệp Hạt điều

1. Công ty TNHH MTV Bimico do Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh xét chọn

* 02 doanh nghiệp ngành hàng rau, củ quả và các sản phẩm từ rau, củ, quả:

1. Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy do Hiệp hội Sắn Việt Nam và Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh xét chọn.

2. Công ty TNHH MTV Định Khuê do Hiệp hội Sắn Việt Nam và Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh xét chọn.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ triển khai thực hiện một số hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín (theo quy định tại Quyết định số 910/QĐ-BCT ngày 12 tháng 4 năm 2019). Cụ thể, các hoạt động theo kế hoạch tiến hành hỗ trợ cho các doanh nghiệp bao gồm:

(1) Quảng bá miễn phí hình ảnh và sản phẩm của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương, các trang thông tin điện tử và các tạp chí của một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương;

(2) Sử dụng miễn phí logo doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ Công Thương;

(3) Ưu tiên tham gia các hoạt động thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia, khảo sát thị trường, hội thảo, hội chợ, diễn đàn doanh nghiệp do Bộ Công Thương tổ chức;

(4) Nhận miễn phí các báo cáo thông tin hàng tháng về mặt hàng xuất khẩu, thị trường xuất khẩu từ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại;

(5) Tham gia miễn phí các khóa đào tạo về thương mại điện tử, các khóa tập huấn/phổ biến về thông tin thị trường, về các Hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương do Bộ Công Thương tổ chức;

(6) Giới thiệu trực tiếp các đối tác nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu.

Hy vọng các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy thành tích trong thời gian tới để khẳng định vị trí của mình trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và thế giới.

Hiện nay, Quyết định số 2629/QĐ-BCT ngày 26 tháng 8 năm 2019 và Danh sách chính thức "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2018 đang được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương (www.moit.gov.vn) và Trang thông tin điện tử của một số cơ quan hữu quan.

Quyết định số 2629.QĐ-BCT.pdf

Phòng KHTH - SCT

10/30/2019 12:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinTây Ninh có 04 doanh nghiệp được xét chọn  “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2018/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Chương trình Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương tổ chức thực hiện trong các năm qua là một hoạt động xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương với doanh nghiệp Việt Nam.
10/30/2019 12:00 PMYesĐã ban hành
Tổ chức lớp tập huấn, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm  thuộc ngành Công Thương cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh,  công chức quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnhTổ chức lớp tập huấn, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm  thuộc ngành Công Thương cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh,  công chức quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh
Sáng ngày 02/10/2019 tại khách sạn Victory, Sở Công Thương phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật-Thương mại, Bộ Công Thương tổ chức lớp tập huấn, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Công Thương quản lý cho 130 các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và công chức quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.


H-ATTP-2019-1.jpg

Phó Giám đốc Sở Công Thương - Nguyễn Thành Đời phát biểu khai mạc tại buổi tập huấn

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, Ông Nguyễn Thành Đời - Phó Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm có tầm quan trọng đặc biệt bởi nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người, sự phát triển giống nòi mà còn tác động đến quá trình sản xuất, lưu thông hàng hóa, du lịch, thương mại và an sinh xã hội. An toàn thực phẩm còn là biểu hiện của sự trách nhiệm, văn minh của các nhà sản xuất, chế biến, kinh doanh, lưu thông phân phối, của người sử dụng, của mỗi địa phương và mỗi quốc gia, được tiếp cận với thực phẩm an toàn đang trở thành quyền cơ bản đối với mỗi con người.


H-ATTP-2019-2.jpg

Toàn cảnh buổi tập huấn

Thông qua buổi tập huấn, các học viên được trang bị các kiến thức chung về thực phẩm, các mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm và các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm. Học viên nắm được tổng quan về công tác quản lý an toàn thực phẩm hiện nay, về các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm như: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương. Lãnh đạo Sở Công Thương mong muốn các cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật, đồng thời tạo ra những sản phẩm thực phẩm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng./.

Phòng QLTM - SCT

10/4/2019 2:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiện; Chỉ đạo - Điều hànhTinTổ chức lớp tập huấn, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm  thuộc ngành Công Thương cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh,  công chức quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Sáng ngày 02/10/2019 tại khách sạn Victory, Sở Công Thương phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật-Thương mại, Bộ Công Thương tổ chức lớp tập huấn, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Công Thương quản lý cho 130 các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và công chức quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.
10/4/2019 2:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next