Tin tức - Hội nghị - Tập huấn
 
Ngày 29/12/2020, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội,Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025
 
Thông báo mời tham dự Hội nghị tập huấn tuyên truyền về phòng chống tác hại của việc sử dụng thuốc lá lậu và thuốc lá giả tại Tây Ninh
 
- Thời gian: từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 22/12/2020. - Địa điểm: Khách sạn Surise Tây Ninh
 
Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ
 
Đối thoại với doanh nghiệp về các cơ chế, chính sách, rào cản hành chính trong quy định hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu dành cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021Quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021
Ngày 24/12/2020, Thứ trưởng Bộ Công Thương – ông Trần Quốc Khánh đã ký ban hành Thông tư số 52/2020/TT-BCT Quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021.

Theo đó, mặt hàng trứng gà, trứng vịt, ngan, loại khác (trứng thương phẩm không có phôi) có mã số hàng hóa 0407.21.00; 0407.90.10; 0407.29.10; 0407.90.20; 0407.29.90 và 0407.90.90, tổng số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2021 là 60.819 tá (tăng 2.879 tá so với năm 2020) và mặt hàng muối có mã số hàng hóa 2501, tổng số lượng hạn ngạch 80.000 tấn (giảm 30.000 tấn so với năm 2020).

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 06/02/2021 đến hết ngày 31/12/2021

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Cụ thể, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế. Còn hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu.

Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối: Bộ Công Thương trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính để xác định thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối.

Thong-tu-52-2020-TT-BCT.pdf

Phòng QLTM - SCT


1/8/2021 5:00 PMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hành; Tin tức sự kiệnTinQuy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021/PublishingImages/2019-07/thue-han-ngach_Key_25072019140254.jpg
Ngày 24/12/2020, Thứ trưởng Bộ Công Thương – ông Trần Quốc Khánh đã ký ban hành Thông tư số 52/2020/TT-BCT Quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021.
1/8/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 của Sở Công ThươngKết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 của Sở Công Thương
Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, ngày 10/02/2020, Sở Công Thương đã bàn hành Kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm.
Sở Công Thương đã chỉ đạo thực hiện và tổ chức tuyền truyền Luật Xử lý vi phạm hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thông qua nhiều hình thức như:

+ Lồng ghép văn bản quy phạm pháp luật vào nội dung sinh hoạt định kỳ tại các Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn, Hội cựu chiến binh của Sở.

+ Thông qua các đợt thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính để trực tiếp tuyên truyền đến các cá nhân, tổ chức.

+ Đăng tải các quy định về xử lý vi phạm hành chính trên trang thông tin điện tử, mạng nội bộ của Sở.

Tính đến ngày 31/12/2020, Thanh tra Sở có 03 biên chế (trong đó: 01 Thanh tra viên chính, 01 Thanh tra viên và 01 chuyên viên); được đảm bảo trang bị cơ sở vật chất cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như: kinh phí, trụ sở làm việc, máy vi tính xách tay, máy in... và cử tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ do Thanh tra Chính phủ, Bộ Công Thương, Thanh tra Bộ Công Thương, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp... tổ chức.
- Từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020, Thanh tra Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với 30 trường hợp (02 tổ chức, 28 cá nhân), tổng số tiền phạt là 199,75 triệu đồng. Cụ thể như sau:
+ 11 vụ vi phạm trong lĩnh vực điện lực, tổng số tiền phạt: 47,5 triệu đồng;
+ 19 vụ vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; tổng số tiền phạt: 152,25 triệu đồng.
Tổng số 30 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được thi hành.
- Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020, Thanh tra Sở Công Thương chưa phát hiện và chưa tiến hành chuyển hồ sơ đối với trường hợp vi phạm hình sự.
- Do đặc thù lĩnh vực quản lý, Sở Công Thương không áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.
- Trong quá trình thi hành các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Công Thương theo thẩm quyền, Thanh tra Sở đã ghi nhận các khó khăn, vướng mắc phát sinh và kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục.
Thanh tra Sở


1/6/2021 12:00 PMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hành; Khen thưởng xử phạtTinKết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 của Sở Công Thương/PublishingImages/2019-07/News_Key_11072019110534.png
Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, ngày 10/02/2020, Sở Công Thương đã bàn hành Kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm.
1/6/2021 12:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Công ThươngKế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Công Thương
Ngày 15/12/2020, Giám đốc Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 3070/QĐ-SCT phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Công Thương.

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Công văn số 1792/TTCP-KHTH ngày 19/10/2020 về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021 và các văn bản có liên quan; theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở,

Giám đốc Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 3070/QĐ-SCT ngày 15/12/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 với một số nội dung như sau:

1. Công tác thanh tra, kiểm tra:

- Công tác thanh tra: 08 cuộc

- Công tác kiểm tra: 12 cuộc

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

3. Công tác phòng, chống tham nhũng

Giao Chánh Thanh tra Sở rà soát, phát hiện và đề xuất xử lý chồng chéo, trùng lắp trong quá trình tiến hành thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 đã được phê duyệt theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Quyet dinh phe duyet Ke hoach thanh tra kiem tra nam 2021_Signed.pdf

Phu luc kem theo Quyet dinh phe duyet Ke hoach thanh tra kiem tra nam 2021_Signed.pdf

Thanh tra SCT

12/29/2020 12:00 PMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hànhTinKế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Công Thương/PublishingImages/2019-07/Thong Bao_png_Key_18072019113828.jpg
Ngày 15/12/2020, Giám đốc Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 3070/QĐ-SCT phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Công Thương.
12/29/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Sở Công Thương hưởng ứng chiến dịch Xuân biên giớiSở Công Thương hưởng ứng chiến dịch Xuân biên giới
Nhằm thực hiện kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên và thiết thực triển khai các hoạt động phù hợp hưởng ứng chiến dịch “Xuân biên giới năm 2021”, căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế tại đơn vị, Ban chấp hành Chi đoàn Sở Công Thương đã phối hợp Công đoàn cơ sở Sở Công Thương xây dựng và ban hành Kế hoạch tặng quà phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hưởng ứng chiến dịch “Xuân biên giới năm 2021”

Trong ngày 24 và 25/12/2020, Đoàn của Sở Công Thương gồm đại diện Đảng ủy Sở Công Thương; đại diện Công đoàn Sở Công Thương và đại diện Chi đoàn Sở Công Thương đã đến thăm và tặng quà cho 04 đơn vị đỡ đầu của Sở trên địa bàn huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

1- Xã Tiên Thuận: 20 hộp khẩu trang y tế, 03 chai nước rửa tay khô và 10 phần quà tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn;

2- Xã Lợi Thuận: 20 hộp khẩu trang y tế, 03 chai nước rửa tay khô và 10 phần quà tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn;

3- Đồn Biên phòng Long Phước: 50 hộp khẩu trang y tế, 05 chai nước rửa tay khô và 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn;

4- Đồn Biên phòng Mộc Bài: 50 hộp khẩu trang y tế, 05 chai nước rửa tay khô và 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn;

HCĐ 2020 1.jpg
HCĐ 2020 2.jpg

* Tổng cộng đã trao tặng: 140 hộp khẩu trang y tế, 16 chai nước rửa tay khô và 40 phần quà tặng (150.000 đồng/ phần gồm tập vở, hộp bút, ba lô, sữa tươi). Ứớc tính tổng giá trị quà tặng là: 15.000.000đ.

Chi đoàn SCT


12/29/2020 12:00 PMĐã ban hànhThông tin nội bộ; Tin tức sự kiệnTinSở Công Thương hưởng ứng chiến dịch Xuân biên giới/PublishingImages/2019-07/HCĐ.jpg
Nhằm thực hiện kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên và thiết thực triển khai các hoạt động phù hợp hưởng ứng chiến dịch “Xuân biên giới năm 2021”, căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế tại đơn vị, Ban chấp hành Chi đoàn Sở Công Thương đã phối hợp Công đoàn cơ sở Sở Công Thương xây dựng và ban hành Kế hoạch tặng quà phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hưởng ứng chiến dịch “Xuân biên giới năm 2021”
12/29/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hộiSở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội
Ngày 29/12/2020, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội,Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐUK ngày 09/12/2020 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thưc hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025;

Thực hiện Công văn số 243-CV/ĐUK ngày 18/12/2020 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc viết bài thu hoạch học Nghị quyết XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ Khối,

Sáng ngày 29/12/2020, Đảng ủy Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham gia của toàn thể đảng viên và quần chúng tại cơ quan, đơn vị.

HDU 1.jpg
HDU 2.jpg

Tại Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; các đồng chí báo cáo viên đã triển khai các tài liệu sau đây:

- Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh;

- Văn kiện Đại hội VIII Đảng bộ Khối, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ Khối;

- Văn kiện Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương, Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương.

Ngoài ra, hội nghị cũng đã có những ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2020-2025 đề cập nhật, điều chỉnh một số nội dung, đưa ra một số giải pháp phù hợp với tình hình và điều kiện kinh tế - xã hội giai đoạn hiện nay.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu cấp ủy các chi bộ trực thuộc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo 100% đảng viên thực hiện viết bài thu hoạch với nội dung: "Đồng chí cho biết thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ Khối; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối, liên hệ bản thân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đề xuất, kiến nghị" đảm bảo chất lượng và thời hạn nộp theo quy định của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Đảng ủy SCT


12/29/2020 12:00 PMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hành; Hội nghị - Tập huấn; Thông tin nội bộTinSở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội/PublishingImages/2020-10/HDU 1.1.jpg
Ngày 29/12/2020, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội,Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025
12/29/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủNghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ
Ngày 26/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, có hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2020.

Nghị định này bao gồm 65 điều, được chia thành 06 chương cụ thể như sau:

(1) Chương I. Quy định chung;

(2) Chương II. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí;

(3) Chương III. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong kinh doanh xăng dầu;

(4) Chương IV. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong kinh doanh khí;

(5) Chương V. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính;

(6) Chương VI. Điều khoản thi hành.

Theo quy định tại Điều 5: "Mức phạt tiền được quy định tại các Chương II, III và IV của Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện thì phạt bằng một nửa mức phạt tiền đối với tổ chức".

Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh dầu và khí hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

nd 99.2020 xpvphc khi va xang dau.pdf

Thanh tra SCT

12/23/2020 11:00 AMĐã ban hànhKhen thưởng xử phạtTinNghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ/PublishingImages/2019-08/News_Key_26082019145012.png
Ngày 26/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
12/23/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Mời tham dự Hội nghị tập huấn tuyên truyền về phòng chống tác hại của việc sử dụng thuốc lá lậu và thuốc lá giảMời tham dự Hội nghị tập huấn tuyên truyền về phòng chống tác hại của việc sử dụng thuốc lá lậu và thuốc lá giả
Thông báo mời tham dự Hội nghị tập huấn tuyên truyền về phòng chống tác hại của việc sử dụng thuốc lá lậu và thuốc lá giả tại Tây Ninh

Thực hiện Công văn số 404/CN-CNTP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Cục Công nghiệp-Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức tập huấn tuyên truyền về phòng chống tác hại của việc sử dụng thuốc lá lậu và thuốc lá giả.

Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Tây Ninh tổ chức Hội nghị như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ

1. Các Sở, ban ngành tỉnh.

2. Các tổ chức chính trị và xã hội.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố.

4. Phòng Kinh tế thị xã, thành phố; Phòng kinh tế & Hạ tầng các huyện.

5. Toàn thể Cán bộ, Công chức Sở Công Thương và đơn vị trực thuộc Sở.

6. Các doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá, các doanh nghiệp mua bán nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

7. Các đại lý thuốc lá trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

8. Đài Phát thanh và truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh.

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

1. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật phòng chống tác hại thuốc lá; một số chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

2. Tác hại của việc sử dụng thuốc lá lậu và thuốc lá giả;

3. Giới thiệu về Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: từ 8 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12 năm 2020 (thứ hai).

2. Địa điểm: Hội trường Sở Công Thương (địa chỉ: 304CMT8, Khu phố 3, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Sở Công Thương trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp đăng ký danh sách tham dự Hội thảo nói trên và gửi thông tin đăng ký về Sở Công Thương Tây Ninh (địa chỉ: 304 CMT8, Khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) trước ngày 20/12/2020 đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email: thihien@tayninh.gov.vn.

Phòng QLTM - SCT12/19/2020 10:00 PMĐã ban hànhHội nghị - Tập huấnTinMời tham dự Hội nghị tập huấn tuyên truyền về phòng chống tác hại của việc sử dụng thuốc lá lậu và thuốc lá giả/PublishingImages/2019-07/News_Key_11072019112924.png
Thông báo mời tham dự Hội nghị tập huấn tuyên truyền về phòng chống tác hại của việc sử dụng thuốc lá lậu và thuốc lá giả tại Tây Ninh
12/19/2020 10:00 PMNoĐã ban hành
Hội thảo phổ biến thông tin thị trường Campuchia và các nước Đông Nam á khác nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tại Tây NinhHội thảo phổ biến thông tin thị trường Campuchia và các nước Đông Nam á khác nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tại Tây Ninh
- Thời gian: từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 22/12/2020.
- Địa điểm: Khách sạn Surise Tây Ninh

Thực hiện Công văn số 8357/BCT-AP ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức Hội thảo phổ biến thông tin thị trường Campuchia và các nước Đông Nam Á khác nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tại Tây Ninh.

Bộ Công Thương phối hợp tổ chức Hội thảo tại Tây Ninh như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ

I. Bộ Công Thương: Đoàn công tác do lãnh đạo Vụ thị trường châu Á-châu Phi làm trưởng Đoàn.

II. Tỉnh Tây Ninh:

- Các Sở, ban ngành tỉnh.

- UBND các huyện, thị xã biên giới.

- Phòng Kinh tế, Kinh tế&Hạ tầng các huyện, thị xã biên giới.

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ tỉnh;

- Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh (dự và đưa tin).

III. Sở Công Thương và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố: Tp.Hồ Chí Minh, Long An, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bình Phước, Bình Dương.

B. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

1. Giới thiệu về tiềm năng xuất nhập khẩu của Tây Ninh và các tỉnh Tây Nam bộ.

2. Giới thiệu về thị trường Đông Nam Á, một số ngành hàng chính và các quy định xuất nhập khẩu, rào cản thương mại cần lưu ý khi thâm nhập thị trường Đông Nam Á.

3. Cơ hội và tiềm năng và các lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Campuchia.

4. Thảo luận, trao đổi với Tham tán thương mại Việt Nam tại các nước thuộc khối Asean (Campuchia, Lào, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Philippines, Malaysia, Myanmar).

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12 năm 2020 (thứ Ba).

2. Địa điểm: Khách sạn Surise Tây Ninh (địa chỉ: 81 Hoàng Lê Kha, Phường 3, tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Sở Công Thương trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp đăng ký danh sách tham dự Hội thảo nói trên và gửi thông tin đăng ký về Sở Công Thương Tây Ninh (địa chỉ: 304 CMT8, Khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) trước ngày 20/12/2020 đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email: thihien@tayninh.gov.vn.

Thông tin trao đổi xin liên hệ: công chức Hiền, phòng Quản lý thương mại, điện thoại: 0937.355.887.

Phòng QLTM - SCT


12/19/2020 10:00 PMĐã ban hànhHội nghị - Tập huấnTinHội thảo phổ biến thông tin thị trường Campuchia và các nước Đông Nam á khác nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tại Tây Ninh/PublishingImages/2019-07/News_Key_11072019112924.png
- Thời gian: từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 22/12/2020.
- Địa điểm: Khách sạn Surise Tây Ninh
12/19/2020 10:00 PMYesĐã ban hành
Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh năm 2020 tại Công ty Cổ phần  Xăng dầu dầu khí Tây NinhDiễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh năm 2020 tại Công ty Cổ phần  Xăng dầu dầu khí Tây Ninh
Ngày 21/11/2020, tại Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Tây Ninh (số 1/40, Quốc lộ 22B, ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) đã diễn ra buổi diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh năm 2020.

​Đến dự có ông Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh năm 2020, Lãnh đạo Sở Công Thương – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đại diện các doanh nghiệp hoạt động xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

H KTATMT UP 1.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng và Giám đốc Sở Công Thương Lê Anh Tuấn tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia diễn tập


Thực hiện Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và Kế hoạch số 2693/KH-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh về việc Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh năm 2020 đồng thời tiếp nối thành công của buổi diễn tập phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chât cấp tỉnh các năm 2018, 2019, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh năm 2020 do Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Giám đốc Sở Công Thương làm Phó Trưởng ban Thường trực, với các thành viên là Lãnh đạo các ngành, đơn vị liên quan trực tiếp đến công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất như Công an tỉnh, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường…

Kế hoạch diễn tập đã chọn Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Tây Ninh (số 1/40, Quốc lộ 22B, ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) làm điểm diễn tập. Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Tây Ninh được chọn làm điểm diễn tập do Công ty là đơn vị chuyên cung cấp, phân phối xăng dầu các loại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Kho xăng dầu PVOIL Tây Ninh có sức chứa là 8.500m³ (6 bể chứa xăng dầu), là loại kho cấp 3 gồm các loại nhiên liệu như: xăng E5 – Ron92, Ron 95, dầu DO 0,05S. Hàng hóa tồn trữ trong kho luôn ở số lượng lớn, việc bảo quản, sử dụng, xuất nhập xăng dầu hàng ngày nếu không thực hiện đúng theo quy trình an toàn về PCCC thì khả năng gây cháy, nổ là rất cao, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, tính mạng con người và việc khắc phục hậu quả sẽ vô cùng khó khăn và tốn kém. Qua diễn tập nhằm tăng cường sự chuyên nghiệp, hiệu quả của các lực lượng tham gia ứng phó sự cố đồng thời nâng cao năng lực của Công ty trong việc xử lý, ứng phó các sự cố.

Kịch bản diễn tập giả định: Trong quá trình bơm rót hàng từ bồn cho phương tiện xe bồn của đại lý thông qua hệ thống bơm công nghệ đã xảy ra tình huống sự cố tràn đổ dầu nhiên liệu và phát sinh cháy xe bồn xảy ra tại vị trí Trạm xuất, cần số 01 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh. Đây là tình huống sự cố tràn dầu Cấp 1 căn cứ theo tiêu chí Kế hoạch ứng phó sự cố khẩn cấp tràn dầu của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh đã được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt theo Quyết định số: 2097/UBND-KTN ngày 23/09/2011). Nguyên nhân là do vi phạm nguyên tắc an toàn trong quá trình thực hiện quy trình bơm rót nhiên liệu của công nhân giao nhận. Cụ thể: công nhân không đóng ngắt kỹ van xả hàng của xe bồn, làm cho xăng dầu chảy ra ngoài môi trường và gặp tia lửa điện phát ra từ bình ắc quy của xe bồn, bắt lửa gây cháy lớn tại trạm xuất, ngọn lửa lan nhanh bắt cháy cả xe bồn, có khả năng gây nổ xe bồn, nguy cơ ảnh hưởng đến các bồn chứa nhiên liệu của kho xăng dầu. Do đặc tính của xăng dầu là chất bắt cháy nhanh và tỏa nhiệt lớn, nếu không dập tắt kịp thời có thể gây ra tình huống sự cố nguy hiểm ảnh hưởng đến công tác an toàn của toàn kho xăng dầu.

Phát hiện sự cố, nhân viên Công ty tri hô và nhanh chóng nhấn chuông báo động, Ban Giám đốc Công ty đến ngay hiện trường, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ tổ chức ứng cứu, đồng thời thông báo đến Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh triển khai lực lượng, phương tiện chuyên dụng xử lý sự cố.


H KTATMT UP 2.jpg

Lực lượng phòng cháy chữa cháy của Công ty phun nước dập tắt đám cháy theo tình huống giả định


Lực lượng dân quân, công an xã Long Thành Nam lập tức được điều đến giữ gìn an ninh trật tự tại hiện trường. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh đến hiện trường thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ. Các bác sĩ của Trung tâm Y tế Thị xã Hòa Thành, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến hiện trường cấp cứu nạn nhân. Tuy nhiên, sự cố tiếp tục diễn biến phức tạp, phạm vi phát tán ngày càng rộng hơn, số lượng người bị nạn của nhà máy nhiều hơn. Chỉ huy lực lượng Cảnh sát PCCC tại hiện trường nhận thấy tình hình phức tạp nên đề nghị tăng cường lực lượng chi viện và vận hành cơ chế ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh.

Cơ chế ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh được vận hành. Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh do đồng chí Giám đốc Sở Công Thương tham gia trực tiếp công tác chỉ đạo, các lực lượng chức năng cấp tỉnh được tăng cường chi viện cho hiện trường, gồm Cảnh sát PCCC&CNCH; lực lượng bộ đội, dân quân của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; lực lượng y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh; cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Quan trắc TN&MT (Sở Tài nguyên và Môi trường).

Công tác ứng phó có hiệu quả, sự cố dần được khống chế. Mức độ ô nhiễm chỉ nằm trong khu vực sự cố, được kiểm soát và không phát tán ra bên ngoài môi trường, không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Công tác cứu chữa người bị nạn, công tác sơ tán công nhân đến vùng an toàn được đảm bảo. Công tác thông tin vả tuyên truyền cho nhân dân trong vùng được đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác và không để tình trạng tụ tập đông người hiếu kỳ làm ảnh hưởng đến công tác ứng phó sự cố của các lực lượng chức năng.


H KTATMT UP 3.jpg

Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng thuộc Ban Chỉ đạo đã có mặt kịp thời để ứng phó sự cố


Kết thúc hoạt động ứng phó, xử lý sự cố môi trường đã thực hiện khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân, thu gom chất thải nguy hại, thu dọn hiện trường, đo kiểm, quan trắc, đánh giá tác động của sự cố với môi trường toàn Công ty và khu vực lân cận, báo cáo đánh giá công tác tổ chức ứng phó sự cố tràn dầu.

Sau buổi diễn tập, Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh đã họp rút kinh nghiệm. Ông Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh ghi nhận, tuyên dương tinh thần của các lực lượng tham gia đã cố gắng hoàn thành tốt theo kế hoạch và kịch bản đồng thời đề nghị các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xăng dầu và hóa chất cũng như các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm, phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác phòng ngừa và ứng phó với sự cố; thường xuyên phối hợp diễn tập các tình huống sự cố để nâng cao khả năng phối hợp cùng hành động giữa các cơ quan và doanh nghiệp.

Buổi diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh năm 2020 cơ bản đã thành công tốt đẹp tạo tiền đề để hoàn thiện hơn nữa Kế hoạch diễn tập phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh cho những năm tiếp theo và chủ động khi có tình huống xấu xảy ra.

Phòng KTATMT - SCT

12/2/2020 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiện; Chỉ đạo - Điều hànhTinDiễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh năm 2020 tại Công ty Cổ phần  Xăng dầu dầu khí Tây Ninh/PublishingImages/2020-10/H KTATMT UP 3.jpg
Ngày 21/11/2020, tại Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Tây Ninh (số 1/40, Quốc lộ 22B, ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) đã diễn ra buổi diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh năm 2020.
12/2/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Mời tham dự Hội thảo " Xây dựng và giải pháp phát triển thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp nông thôn trong thời kỳ công nghiệp 4.0"Mời tham dự Hội thảo " Xây dựng và giải pháp phát triển thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp nông thôn trong thời kỳ công nghiệp 4.0"
Hội thảo " Xây dựng và giải pháp phát triển thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp nông thôn trong thời kỳ công nghiệp 4.0" và lấy ý kiến góp ý về các giải pháp phát triển làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 khu vực phía Nam

Thông tin chương trình: 
-  Hội thảo " Xây dựng và giải pháp phát triển thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp nông thôn trong thời kỳ công nghiệp 4.0" và lấy ý kiến góp ý về các giải pháp phát triển làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 khu vực phía Nam.
Đơn vị thực tổ chức thực hiện:
- Cục Công Thương địa phương (chủ trì), phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh và Cục Sở Hữu trí tuệ.
Thời gian: Từ 7h30 ngày 11 tháng 12 năm 2020
Địa điểm: Khách sạn Sunrise, số 81 đường Hoàng Lệ Kha, Phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Tây Ninh kính mời các Doanh nghiệp, Cơ sở công nghiệp nông thôn tại Tây Ninh đăng ký tham dự chương trình trước ngày 03 tháng 12 năm 2020.
Thông tin chi tiết liên hệ:
   - Cục Công Thương địa phương
       + Bà Trần Thị Thùy Linh - Chuyên viện Cục CTĐP
       + ĐT 0906.292.410
       + Email: linhttt@moit.gov.vn
   - Trung tâm Khuyến Công và Xúc tiến Thương mại Tây Ninh:
       + Địa chỉ: Số 03, Hẻm 03, đường Võ Thị Sáu, Phường 3, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
       + Điện thoại:  0276. 3813794 - 6500666.
       + Người liên hệ:
           - Lê Thị Phương Huyên (0798 798 252);         
           - Nguyễn Thành Giỏi (0986.686.424).

12/1/2020 12:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinMời tham dự Hội thảo " Xây dựng và giải pháp phát triển thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp nông thôn trong thời kỳ công nghiệp 4.0"/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Hội thảo " Xây dựng và giải pháp phát triển thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp nông thôn trong thời kỳ công nghiệp 4.0" và lấy ý kiến góp ý về các giải pháp phát triển làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 khu vực phía Nam
12/1/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Hội thảo Khởi động Cổng thông tin hướng dẫn xuất nhập khẩu hàng hóa và tiếp cận các phương thức xúc tiến thương mại mớiHội thảo Khởi động Cổng thông tin hướng dẫn xuất nhập khẩu hàng hóa và tiếp cận các phương thức xúc tiến thương mại mới
Cục XTTM và ITC tổ chức Hội thảo nhằm chính thức ra mắt Cổng hướng dẫn xuất nhập khẩu hàng hóa tới đông đảo cộng đồng doanh nghiệp.

Cổng thông tin hướng dẫn thủ tục xuất nhập sẽ là công cụ hữu hiệu, hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các hoạt động xuất khẩu hiệu quả trên cơ sở các hướng dẫn cụ thể, kèm theo các văn bản pháp lý tương ứng từng bước. Đặc biệt, đây sẽ là công cụ đắc lực dành cho các doanh nghiệp xúc tiến sản phẩm mới, khởi nghiệp, tiếp cận thị trường mới giúp doanh nghiệp và các tổ chức xúc tiến thương mại tại các tỉnh thành triển khai các hoạt động tập trung, theo định hướng, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Tại sự kiện, các doanh nghiệp sẽ có điều kiện trực tiếp tham gia các hoạt động tư vấn, kết nối kinh doanh, cập nhật thông tin thị trường và các cách thức xúc tiến thương mại theo phương thức mới, từng bước số hóa hiệu quả cho doanh nghiệp.

Cục XTTM và ITC tổ chức Hội thảo nhằm chính thức ra mắt Cổng hướng dẫn xuất nhập khẩu hàng hóa tới đông đảo cộng đồng doanh nghiệp. Thông tin về sự kiện cụ thể như sau:

1. Hội thảo: Khởi động Cổng thông tin hướng dẫn xuất nhập khẩu hàng hóa và tiếp cận các phương thức xúc tiến thương mại mới.

2. Thời gian: 13h30 – 17h00, ngày 10 tháng 12 năm 2020

3. Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, quận Ba Đình, Hà Nội

4. Đối tượng tham gia: Các Bộ/ngành, Các tổ chức xúc tiến thương mại, Các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng.

5. Hạn đăng ký: Trước 17h00 ngày 08 tháng 12 năm 2020

Lưu ý:

Đối với doanh nghiệp, đề nghị cử Lãnh đạo hoặc quản lý chuyên trách tham dự để sự kiện triển khai được hiệu quả.

Quý Doanh nghiệp đăng ký qua đường dẫn sau: https://forms.gle/pmAVCmKDjjqkkNv96 hoặc gửi phiếu đăng ký về ban tổ chức qua bưu điện/email về địa chỉ:

Trung tâm INTEC – Cục Xúc tiến thương mại

Địa chỉ: Tầng 4, Cục XTTM, 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02432121310; Email: intec@vietrade.gov.vn

Người liên hệ: Chị Khánh Hòa 0977.299.493

                        Chị Diệu Hoa 0855.256.85511/27/2020 12:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinHội thảo Khởi động Cổng thông tin hướng dẫn xuất nhập khẩu hàng hóa và tiếp cận các phương thức xúc tiến thương mại mới/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Cục XTTM và ITC tổ chức Hội thảo nhằm chính thức ra mắt Cổng hướng dẫn xuất nhập khẩu hàng hóa tới đông đảo cộng đồng doanh nghiệp.
11/27/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Diễn đàn Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2020Diễn đàn Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2020
Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ

Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ, Bộ Công Thương phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham Việt Nam) tổ chức chương trình “Diễn đàn Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2020” với thông tin như sau:
- Thời gian: 8h – 12h00, ngày 18 tháng 11 năm 2020.

- Địa điểm: Khách sạn Rex Sài Gòn, Số 141 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, tp. Hồ Chí Minh.

- Thành phần: đại diện các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, các chuyên gia từ Việt Nam và Hoa Kỳ.

Chương trình dự kiến và giấy mời tham dự được đính kèm. 

Để đăng ký tham dự Diễn đàn, trân trọng đề nghị Quý doanh nghiệp điền form đăng ký trực tuyến tại địa chỉ:  http://bit.ly/vietnamustradeforum2020

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN.docx

Giay moi doanh nghiep.pdf

11/10/2020 7:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiện; Hội nghị - Tập huấnTinDiễn đàn Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2020/PublishingImages/2019-07/News_Key_11072019110534.png
Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ
11/10/2020 7:00 PMYesĐã ban hành
Triển khai Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủTriển khai Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ
Ngày 30/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020; bao gồm 25 điều, 08 chương và có 03 phụ lục kèm theo, cụ thể:

- Phụ lục I: Mẫu Bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hàng năm, kê khai phục vụ công tác cán bộ.

- Phụ lục II: Mẫu Bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập bổ sung.

- Phụ lục III: Danh mục người phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nghị định này bãi bỏ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

NĐ 130-2020 ve kiem soat tai san, thu nhap.pdf

Thanh tra Sở


11/9/2020 12:00 PMĐã ban hànhThông tin nội bộTinTriển khai Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ/PublishingImages/2019-07/Thong Bao_png_Key_18072019113828.jpg
Ngày 30/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
11/9/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Phối hợp thực hiện một số hoạt động hưởng ứng Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2020Phối hợp thực hiện một số hoạt động hưởng ứng Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2020
Nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và ý thức, trách nhiệm của các hộ gia đình, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm và để kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương

Bộ Công Thương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm 2020. Theo đó, Sở Công Thương đã triển khai Kế hoạch đến các đơn vị phối hợp như: các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Các hoạt động trong Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương" năm 2020 như sau:

- Phát động các hoạt động cụ thể đảm bảo sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn tới các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

- Triển khai tổ chức các hoạt động truyền thông, cổ động, tuyên truyền hành động vì an toàn thực phẩm trên địa bàn; vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, chợ truyền thống, cửa hàng bán và giới thiệu thực phẩm tại địa  phương đăng tải băng rôn, hình ảnh tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của các đơn vị với các nội dung hưởng ứng Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020".

- Vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tham gia các hoạt động của Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương" năm 2020.

- Khuyến khích các Hiệp hội ngành hàng; Ban quản lý chợ; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn tham gia và trưng bày sản phẩm tại Hội nghị kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương tổ chức tại Hà Nội vào ngày 06 tháng 11 năm 2020.

ATTP 2020.jpg

(Khẩu hiệu tuyên truyền của Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm)

 

Các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn hãy cùng đồng hành tổ chức, tham gia các hoạt động của Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương" năm 2020. 

Phòng QLTM - SCT


11/3/2020 5:00 PMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hành; Tin tức sự kiệnTinPhối hợp thực hiện một số hoạt động hưởng ứng Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2020/PublishingImages/2019-07/News_Key_29072019210254.png
Nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và ý thức, trách nhiệm của các hộ gia đình, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm và để kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương
11/3/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Sở Công Thương đã hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11Sở Công Thương đã hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11
Năm 2020, Sở Công Thương đã hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 với những hoạt động phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực hiện Công văn số 2194/UBND-NCPC ngày 14/9/2020 về việc hưởng hứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020; Công văn số 2569/STP-PBGDPL ngày 30/10/2020 của Sơ Tư pháp về việc phối hợp tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020,

Sở Công Thương đã thực hiện các hoạt động cụ thể như sau:

- Tuyên truyền các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc đăng tải trên mạng nội bộ, trang thông tin điện tử của Sở; lồng ghép vào các đợt sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đoàn thể; phát tờ bướm do Sở Tư pháp biên soạn và phát hành;

- Treo khẩu hiệu "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" tại trụ sở làm việc của cơ quan;

ngay phap luat.jpg

- Phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở về Cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 11/2020 với chủ đề: Tìm hiểu Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam do Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh tổ chức;

- Lồng ghép phổ biến một số nội dung có liên quan đến Ngày Pháp luật 09/11 và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật tại cuộc họp cơ quan định kỳ tháng 11/2020./.

Chi đoàn SCT


11/3/2020 11:00 AMĐã ban hànhThông tin nội bộ; Chỉ đạo - Điều hànhTinSở Công Thương đã hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/PublishingImages/2019-07/News_Key_11072019112924.png
Năm 2020, Sở Công Thương đã hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 với những hoạt động phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
11/3/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Ban hành quy định quản lý đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây NinhBan hành quy định quản lý đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020 quy định quản lý đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Theo Quy định tại Khoản 2 Điều 10 Quy định này, kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2020, các cửa hàng xăng dầu chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì Sở Công Thương không cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định.

Tải về Quyết định 42-2020-QĐ-UBND.signed.pdf

Phòng KTATMT - SCT

10/29/2020 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiện; Chỉ đạo - Điều hànhTinBan hành quy định quản lý đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2019-08/News_Key_26082019145012.png
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020 quy định quản lý đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
10/29/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (Phần I)Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (Phần I)
Ngày 04/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2018, bao gồm 39 điều.

Điều 4. Vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu để sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm

1. Phạt tiền từ 01 lần đến 02 lần giá trị sản phẩm vi phạm đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng nguyên liệu đã quá thời hạn sử dụng hoặc không có thời hạn sử dụng đối với nguyên liệu thuộc diện bắt buộc phải ghi thời hạn sử dụng;

b) Sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ;

c) Sử dụng sản phẩm từ động vật, thực vật để sản xuất, chế biến thực phẩm mà không được kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng sản phẩm từ động vật, thực vật để sản xuất, chế biến thực phẩm mà có chỉ tiêu an toàn thực phẩm không phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc không phù hợp quy định pháp luật hoặc đã kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật nhưng không đạt yêu cầu.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp, bán thực phẩm có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy mà sản phẩm trị giá dưới 10.000.000 đồng.

4. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng nguyên liệu là sản phẩm từ động vật, thực vật, chất, hóa chất không thuộc loại dùng làm thực phẩm để sản xuất, chế biến thực phẩm;

b) Sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp, bán thực phẩm có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy mà sản phẩm trị giá từ 10.000.000 đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

5. Phạt tiền từ 05 lần đến 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này trong trường hợp áp dụng mức tiền phạt cao nhất của khung tiền phạt tương ứng mà vẫn còn thấp hơn 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 01 tháng đến 03 tháng đối với vi phạm quy định tại các khoản 3 và 4 Điều này;

b) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 10 tháng đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 20 tháng đến 24 tháng đối với sản phẩm thuộc diện đăng ký bản công bố sản phẩm vi phạm quy định tại các khoản 4 và 5 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy nguyên liệu, thực phẩm vi phạm quy định tại Điều này;

b) Buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm vi phạm quy định tại các khoản 4 và 5 Điều này.


Điều 5. Vi phạm quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng đã quá thời hạn sử dụng hoặc không có thời hạn sử dụng.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phẩm tương ứng, trừ vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều này;

b) Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng không đúng đối tượng thực phẩm;

c) Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng vượt quá mức sử dụng tối đa cho phép.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm mà sản phẩm trị giá dưới 10.000.000 đồng.

5. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có chứa hoặc nhiễm một trong các kim loại nặng, chất độc hại vượt giới hạn cho phép;

b) Sử dụng phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm mà sản phẩm trị giá từ 10.000.000 đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

6. Phạt tiền từ 05 lần đến 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này trong trường hợp áp dụng mức tiền phạt cao nhất của khung tiền phạt tương ứng mà vẫn còn thấp hơn 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 01 tháng đến 03 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;

b) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 03 tháng đến 05 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này;

c) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 10 tháng đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 6 Điều này;

d) Tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 20 tháng đến 24 tháng đối với sản phẩm thuộc diện đăng ký bản công bố sản phẩm vi phạm quy định tại các khoản 5 và 6 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm vi phạm quy định tại Điều này;

b) Buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm vi phạm quy định tại các khoản 5 và 6 Điều này.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP: "Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ quy định tại khoản 5 Điều 4; khoản 6 Điều 5.....Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân".

(Còn nữa)

Thanh tra SCT


10/9/2020 10:00 AMĐã ban hànhKhen thưởng xử phạtTinMột số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (Phần I)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2018, bao gồm 39 điều.
10/9/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Thái Lan tạm thời đình chỉ việc nhập lợn bản địa, lợn rừng sống và thịt lợn từ Việt NamThái Lan tạm thời đình chỉ việc nhập lợn bản địa, lợn rừng sống và thịt lợn từ Việt Nam
Ngày 15 tháng 9 năm 2020, Thái Lan ra thông báo các biện pháp khẩn cấp số G/SPS/N/THA/342 về Lệnh đình chỉ tạm thời nhập khẩu lợn bản địa, lợn rừng sống và thịt lợn từ Việt Nam để đề phòng sự lây lan bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF).

Theo đó, tại Công báo của Chính phủ Thái Lan ngày 13 tháng 02 năm 2020, việc tạm ngừng nhập khẩu lợn bản địa, lợn rừng sống và thịt lợn từ Việt Nam đã hết hiệu lực vào ngày 13 tháng 5 năm 2020. Tuy nhiên, Tổ chức Thú y Thế giưới (OIE) đã thông báo ASF tiếp tục bùng phát tại Việt Nam, do vậy, Thái Lan cần ngăn chặn sự xâm nhập ASF vào nước này. Theo Đạo luật dịch tễ động vật B.E.2588 (2015), việc nhập khẩu lợn bản địa, lợn rừng sống và thịt lợn từ Việt Nam bị tạm ngừng trong thời hạn 90 ngày sau khi đăng trên Công báo Hoàng gia Thái Lan vào ngày 05 tháng 6 năm 2020.

Sở Công Thương thông tin đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi điều chỉnh của biện pháp này biết và thực hiện.

Phòng QLTM - SCT

10/5/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThái Lan tạm thời đình chỉ việc nhập lợn bản địa, lợn rừng sống và thịt lợn từ Việt Nam/PublishingImages/2019-07/thongbao_Key_11072019112617.jpg
Ngày 15 tháng 9 năm 2020, Thái Lan ra thông báo các biện pháp khẩn cấp số G/SPS/N/THA/342 về Lệnh đình chỉ tạm thời nhập khẩu lợn bản địa, lợn rừng sống và thịt lợn từ Việt Nam để đề phòng sự lây lan bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF).
10/5/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Đối thoại với doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu trong lĩnh vực thủy sảnĐối thoại với doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu trong lĩnh vực thủy sản
Đối thoại với doanh nghiệp về các cơ chế, chính sách, rào cản hành chính trong quy định hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu dành cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản

Hội nghị đối thoại có sự tham dự của đại diện Bộ Tư pháp, Ban Quản lý Chương trình 585, các Sở, cơ quan, ban, ngành liên quan, cán bộ pháp chế, cán bộ ở các đơn vị có liên quan được giao làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc các cơ quan nhà nước; cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý tại các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp; luật sư, luật gia, cố vấn pháp luật của doanh nghiệp và cơ quan báo chí, truyền hình.

- Thời gian: Ngày 17/9/2020 (từ 08h00-12h00); khai mạc lúc 8 giờ.

- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Sunshine, 549 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo chất lượng của Hội nghị, Cục Công tác phía Nam trân trọng đề nghị Quý Cơ quan/ Đơn vị cử đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu đăng ký tham dự Hội nghị trước ngày 17/9/2020 với Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật thuộc Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp cũng như gửi các câu hỏi khó khăn, vướng mắc để các chuyên gia giải đáp theo địa chỉ email: tttthtpl@moj.gov.vn hoặc tttthtpl@gmail.com, số điện thoại: 028.38181575.

Giấy mời.pdf

Phieu dang ky tham gia hoi nghi doi thoai ve thuy san_17.9.2020.xls

SCT TN

9/11/2020 10:00 AMĐã ban hànhHội nghị - Tập huấnTinĐối thoại với doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu trong lĩnh vực thủy sản/PublishingImages/2019-07/News_Key_31072019210551.png
Đối thoại với doanh nghiệp về các cơ chế, chính sách, rào cản hành chính trong quy định hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu dành cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản
9/11/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm các quy định về xây dựng, lắp đặt công trình điệnXử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm các quy định về xây dựng, lắp đặt công trình điện
Hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm các quy định về xây dựng, lắp đặt công trình điện bao gồm hình thức phạt tiền và còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; buộc thay thế, lắp đặt các vật tư, thiết bị điện đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về xây dựng, lắp đặt công trình điện tại Điều 6 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi cản trở tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, thi công công trình điện.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lắp đặt, sửa chữa, di dời công trình điện mà không thỏa thuận với chủ tài sản công trình điện hoặc đơn vị quản lý, vận hành công trình điện;

b) Tự ý lắp đặt hệ thống đường dây, trạm điện, các thiết bị điện ngoài phạm vi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lắp đặt và đưa vào vận hành các vật tư, thiết bị điện không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định;

b) Tự ý ban hành và bắt buộc áp dụng các tiêu chuẩn liên quan đến xây dựng, lắp đặt công trình điện không phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi khởi công xây dựng công trình điện không có trong quy hoạch phát triển điện lực đã được duyệt, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

5. Ngoài các hình thức xử phạt chính, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

b) Buộc thay thế, lắp đặt các vật tư, thiết bị điện đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Ngoài ra, theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ: "Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm trong Nghị định này được áp dụng để xử phạt đối với cá nhân, trừ các trường hợp quy định đối tượng vi phạm là tổ chức hoặc Đơn vị điện lực."

Thanh tra SCT

9/7/2020 3:00 PMĐã ban hànhKhen thưởng xử phạtTinXử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm các quy định về xây dựng, lắp đặt công trình điện/PublishingImages/2019-07/News_Key_11072019110534.png
Hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm các quy định về xây dựng, lắp đặt công trình điện bao gồm hình thức phạt tiền và còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; buộc thay thế, lắp đặt các vật tư, thiết bị điện đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
9/7/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên địa bàn tỉnhĐấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên địa bàn tỉnh
Chuyên đề "NHẬN DIỆN KINH DOANH ĐA CẤP BẤT HỢP PHÁP"

​Nhằm phổ biến tuyên truyền về cách nhận biết hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép và nâng cao kiến thức nhận biết của mọi người góp phần giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương thông báo đến các đơn vị nội dung:

Chuyên đề "NHẬN DIỆN KINH DOANH ĐA CẤP BẤT HỢP PHÁP" 

Van ban thong bao tuyen truyen nhan dien da cap trai phep_Signed.pdf

P.QLTM - SCT

8/26/2020 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiện; Chỉ đạo - Điều hànhTinĐấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên địa bàn tỉnh/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Chuyên đề "NHẬN DIỆN KINH DOANH ĐA CẤP BẤT HỢP PHÁP"
8/26/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo dừng các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnhThông báo dừng các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh
Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng người tham gia bán hàng đa cấp.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng người tham gia bán hàng đa cấp. Sở Công Thương thông báo như sau:

1. Tạm dừng tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2020 cho đến khi có chỉ đạo mới;

2. Dừng tổ chức 02 hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh của Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam tại quán cà phê Coffee New ngày 16/8/2020 và tại quán cà phê Tân Tân ngày 23/8/2020. 

SCT thong bao tam ngung to chuc hoi nghi_Signed.pdf

P.QLTM - SCT

8/26/2020 9:00 AMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hành; Tin tức sự kiệnTinThông báo dừng các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh/PublishingImages/2019-07/News_Key_11072019110534.png
Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng người tham gia bán hàng đa cấp.
8/26/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Đối thoại trực tuyến chủ đề “Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩmĐối thoại trực tuyến chủ đề “Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
Tổ chức đối thoại trực tuyến chủ đề “Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của 03 ngành Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh.

Thực hiện Kế hoạch số 1762/KH-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh tổ chức đối thoại trực tuyến chủ đề "Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của 03 ngành Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh. Mục đích của kế hoạch là Nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, quy định pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm đến người dân và tổ chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đồng thời giải đáp vướng mắc liên quan đến công tác quản lý nhà nước, kiểm tra xử lý vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm của 03 ngành Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Buổi đối thoại diễn ra vào sáng ngày 18/8/2020 tại Hội trường Sở Công Thương với sự tham dự đầy đủ của các sở, ngành: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Cục Quản lý thị trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Đặc biệt, có sự tham dự của đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh và đại diện Trường Chính Trị.

Tại buổi đối thoại, các câu hỏi của người dân đặt ra xoay quanh các vấn đề về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, ... 

Giải đáp những thắc mắc của người dân, đại diện các Sở trả lời tất cả các câu hỏi liên quan lĩnh vực phụ trách theo sự phân công quản lý một cách chi tiết và cụ thể. Do đó, người dân có thể dễ dàng tiếp thu và từ đó thực hiện đúng các quy định của pháp luật về ATTP.

P.QLTM - SCT


8/21/2020 4:00 PMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hành; Tin tức sự kiệnTinĐối thoại trực tuyến chủ đề “Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm/PublishingImages/2019-09/H DTTT 1.jpg
Tổ chức đối thoại trực tuyến chủ đề “Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của 03 ngành Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh.
8/21/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Thăm và tặng quà các chốt phòng chống dịch covid-19 tại xã Long Phước, huyện Bến CầuThăm và tặng quà các chốt phòng chống dịch covid-19 tại xã Long Phước, huyện Bến Cầu
Nhằm hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khu vực biên giới của tỉnh; ngày 14/8/2020, Chi đoàn Sở Công Thương đã thăm và trao tặng trực tiếp những phần quà đến chiến sĩ tại các chốt phòng chống dịch Covid-19 thuộc sự quản lý của Đồn Biên phòng Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Chi đoàn Sở Công Thương đã chủ động thay đổi một số hoạt động trong Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2020 để phù hợp với tình hình thực tế. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ và trách nhiệm đối với cộng đồng, tất cả đoàn viên Chi đoàn Sở Công Thương đã cùng nhau triển khai thực hiện kịp thời những biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, nhằm hỗ trợ cho các đơn vị trực tiếp thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực biên giới của tỉnh, Chi đoàn Sở Công Thương đã vận động các mạnh thường quân đóng góp cùng với một phần kinh phí của Chi đoàn để triển khai Kế hoạch tặng quà phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại xã Long Phước, huyện Bến Cầu.

Chiều ngày 14/8/2020, Đoàn Sở Công Thương với đại diện Đảng ủy Sở, Công đoàn và Chi đoàn Sở đã đến thăm Đồn Biên phòng Long Phước và trực tiếp gửi tặng các phần quà đến những chốt phòng chống dịch Covid-19 thuộc quản lý của đồn. Tổng số quà tặng bao gồm: 50 hộp khẩu trang y tế kháng khuẩn, 30 chai nước rửa tay khô, 30 thùng mì, 20 hộp trà, 10 thùng nước suối, 10 thùng nước ngọt với tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng./.

Chi đoàn SCT

8/21/2020 3:00 PMĐã ban hànhThông tin nội bộ; Tin tức sự kiệnTinThăm và tặng quà các chốt phòng chống dịch covid-19 tại xã Long Phước, huyện Bến Cầu/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Nhằm hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khu vực biên giới của tỉnh; ngày 14/8/2020, Chi đoàn Sở Công Thương đã thăm và trao tặng trực tiếp những phần quà đến chiến sĩ tại các chốt phòng chống dịch Covid-19 thuộc sự quản lý của Đồn Biên phòng Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
8/21/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Triển khai thực hiện Công văn số 5662/BCT-HC ngày 04/8/2020 của Bộ Công ThươngTriển khai thực hiện Công văn số 5662/BCT-HC ngày 04/8/2020 của Bộ Công Thương
Sở Công Thương thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất trên địa bàn tỉnh trong trường hợp có hoạt động liên quan đến các hóa chất mới được bổ sung vào danh mục hóa chất

Thực hiện Công văn số 5968/VP-KTTC ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 5662/BCT-HC ngày 04/8/2020 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất trên địa bàn tỉnh trong trường hợp có hoạt động liên quan đến các hóa chất mới được bổ sung vào danh mục hóa chất Bảng 1 đề nghị khai báo ngay cho Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương (nếu có).

Thông tin phản hồi gửi về Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: số 304, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 3, phường 2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trước ngày 28/8/2020.

Đề nghị Quý doanh nghiệp quan tâm, phối hợp thực hiện./.

CONG VAN SO 5662.BCT-HC.pdf

Trien khai thuc hien Cong van so 5662 cua Bo Cong Thuong_Signed.pdf

P.KTATMT - SCT


8/21/2020 12:00 PMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hành; Tin tức sự kiệnTinTriển khai thực hiện Công văn số 5662/BCT-HC ngày 04/8/2020 của Bộ Công Thương/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Sở Công Thương thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất trên địa bàn tỉnh trong trường hợp có hoạt động liên quan đến các hóa chất mới được bổ sung vào danh mục hóa chất
8/21/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Giảm 10% phí thẩm định trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩmGiảm 10% phí thẩm định trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
Ngày 12/8/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 75/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo đó mức thu phí được áp dụng như sau:

- Kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, nộp phí bằng 90% mức thu phí quy định tại Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 75/2020/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tài chính, cụ thể thu phí: thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm (900.000 đồng/lần/cơ sở); Thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm (2.250.000 đồng/lần/cơ sở)

- Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, nộp phí theo quy định tại Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 75/2020/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tài chính, cụ thể thu phí: thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm (1.000.000 đồng/lần/cơ sở); Thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm (2.500.000 đồng/lần/cơ sở).

Phòng QLTM - SCT8/14/2020 6:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiện; Chỉ đạo - Điều hànhTinGiảm 10% phí thẩm định trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm/PublishingImages/2018-11/thongbao_Key_16112018074236.jpg
Ngày 12/8/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 75/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.
8/14/2020 6:00 PMYesĐã ban hành
Chi đoàn Sở Công Thương  thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19Chi đoàn Sở Công Thương  thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19
Nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Chi đoàn Sở Công Thương đã triển khai ngay các hoạt động như: tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của các cấp, vận động cài đặt Ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone, tặng nước xịt kháng khuẩn cho CBCCVC thuộc Sở, vận động mạnh thường quân tặng quà phục vụ công tác phòng chống dịch tại Đà Nẵng...

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Chi đoàn Sở Công Thương đã chủ động thay đổi một số hoạt động trong Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2020 để phù hợp với tình hình thực tế.

 ​


Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ và trách nhiệm đối với cộng đồng, tất cả đoàn viên Chi đoàn Sở Công Thương đã chung tay cùng nhau triển khai thực hiện kịp thời những biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau:

1. Kịp thời tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên như: Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tỉnh đoàn... liên quan đến công tác tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và cập nhật số lượng các ca mắc theo thông báo của Bộ Y tế vào 6 giờ và 18 giờ hằng ngày thông qua group Zalo, Facebook, mạng nội bộ Eoffice.

2. Vận động CBCCVCNLĐ thuộc Sở và người thân cài đặt Ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone. Số lượng đoàn viên cài đặt ứng dụng đạt 100%.

3. Tặng 11 chai nước xịt kháng khuẩn cho các phòng thuộc Sở, tổng giá trị quà tặng 600.000 đồng.

4. Phối hợp Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại vận động các mạnh thường quân gửi tặng những mặt hàng thiết thực (gửi qua bưu điện) cho Đà Nẵng thông qua Thành đoàn Đà Nẵng gồm: 01 thùng khẩu trang, 200 thùng nước ngọt Đinh Lăng, 200 chai nước rửa tay... Ước tính tổng giá trị quà tặng là 15 triệu đồng./.

Chi đoàn SCT

8/11/2020 4:00 PMĐã ban hànhThông tin nội bộ; Tin tức sự kiệnTinChi đoàn Sở Công Thương  thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19/PublishingImages/2019-09/H 1.jpg
Nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Chi đoàn Sở Công Thương đã triển khai ngay các hoạt động như: tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của các cấp, vận động cài đặt Ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone, tặng nước xịt kháng khuẩn cho CBCCVC thuộc Sở, vận động mạnh thường quân tặng quà phục vụ công tác phòng chống dịch tại Đà Nẵng...
8/11/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA)Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA)
Sáng nay 06-8, tại Hội trường UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang tỉnh dự hội nghị trực tuyến triển khai thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo tại đầu cầu chính Văn phòng Chính phủ. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và đại sứ các nước thuộc Châu Âu, trưởng phái đoàn đại diện Liên minh châu Âu.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: EVFTA được ký kết vào ngày 30-6-2019, được Quốc hội thông qua, phê chuẩn vào ngày 08-6-2020 và có hiệu lực từ ngày 01/8/2020, được kỳ vọng sẽ tác động đến nhiều mặt của nền kinh tế theo hướng tích cực, giúp thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường châu Âu.

Theo Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, đây là lần đầu tiên Chính phủ tổ chức riêng một hội nghị có sự tham dự đầy đủ tất cả bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương để thảo luận, quán triệt các giải pháp, cách thức triển khai EVFTA một cách toàn diện. Kế hoạch thực thi EVFTA của Chính phủ tập trung vào 5 nhóm công việc gồm: Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về EVFTA và thị trường các nước EU; công tác xây dựng pháp luật, thể chế; các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại các cơ sở doanh nghiệp; chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Bộ Công Thương được Chính phủ giao làm cơ quan đầu mối điều phối việc triển khai EVFTA. Hiệp định EVFTA hay các FTA khác đều được xây dựng trên nguyên tắc có đi có lại và cân bằng về lợi ích của cả 2 bên. EU xóa bỏ thuế quan hàng hóa cho Việt Nam và Việt Nam cũng có nghĩa vụ mở cửa thị trường cho hàng hóa của Châu Âu.

Tại Hội nghị, các Bộ, ngành đã lần lượt báo cáo tình hình chuẩn bị cho việc thực thi Hiệp định EVFTA: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Hải Phòng, UBND thành phố Hồ Chí Minh, UBND thành phố Cần Thơ. Qua đó, đã cho các đại sứ các nước thuộc Châu Âu thấy được sự nghiêm túc của nước ta trong việc triển khai và thực thi Hiệp định EVFTA.

Đồng thời, Hội nghị cũng nghe đại diện hiệp hội và doanh nghiệp phát biểu ý kiến và kiến nghị những vấn đề có liên quan, tác động trực tiếp đến tính hiệu quả của việc triển khai Hiệp định cũng như tận dụng những cơ hội để doanh nghiệp có thể khai thác từ Hiệp định này.

P.QLTM - SCT

8/6/2020 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinHiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA)/PublishingImages/2019-09/H EVFTA.jpg
Sáng nay 06-8, tại Hội trường UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang tỉnh dự hội nghị trực tuyến triển khai thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA).
8/6/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020  – Vietnam Grand Sale 2020” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020  – Vietnam Grand Sale 2020” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Kế hoạch tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 – Vietnam Grand Sale 2020”  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

​Nhằm tổ chức khuyến mại đồng thời trên phạm vi toàn quốc kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Thông qua chương trình, các doanh nghiệp sẽ chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng hấp dẫn để người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp.

Đồng thời, Chương trình được thực hiện để kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh, từng bước khôi phục lại nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và góp phần đảm bảo tăng trưởng kinh tế của đất nước theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ và Quyết định số 1457/QĐ-BCT ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Qua đó nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong nước về hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam, giới thiệu sản phẩm và các lễ hội truyền thống tại địa phương để thu hút, kich cầu và phục hồi phát triển du lịch.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian: từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/7/2020.

2. Đối tượng tham gia: tất cả các thương nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo quy định của pháp luật.

3. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: 100% (Theo quy định tại khoản 4, Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ).

4. Phạm vi: trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

KH.SCT.14.7.2020. KE HOACH THANG KM TAP TRUNG QUOC GIA 2020_Signed.pdf

P.QLTM - SCT


7/16/2020 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiện; Chỉ đạo - Điều hànhTinTổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020  – Vietnam Grand Sale 2020” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh /PublishingImages/2019-09/News_Key_20092019092925.png
Kế hoạch tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 – Vietnam Grand Sale 2020”  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
7/16/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủQuyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 05/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg về Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020

Bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được quy định trong Quyết định số 774/QĐ-TTg cụ thể như sau:

1. Trong hoạt động thanh tra:

a) Kế hoạch tiến hành thanh tra đột xuất trước khi công bố với đối tượng thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra;

b) Báo cáo kết quả thanh tra của thành viên Đoàn thanh tra, của Đoàn thanh tra;

c) Nội dung Kết luận thanh tra chưa công khai.

2. Trong hoạt động giải quyết tố cáo:

a) Họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo, người được bảo vệ theo quy định của Luật Tố cáo, trừ trường hợp người tố cáo có yêu cầu khác;

b) Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo trước khi công khai kết luận nội dung tố cáo;

c) Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo trước khi công khai kết luận nội dung tố cáo.

3. Trong hoạt động phòng, chống tham nhũng:

a) Họ tên, địa chỉ, bút tích của người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng, trừ trường hợp người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng có yêu cầu khác;

b) Nội dung báo cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi tham nhũng;

c) Kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh, báo cáo về tham nhũng;

d) Những thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là không công khai.

Quyết định số 774-QĐ-TTg.pdf

Thanh tra SCT


7/13/2020 10:00 AMĐã ban hànhChỉ đạo - Điều hành; Thông tin nội bộTinQuyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ/PublishingImages/2019-09/News_Key_20092019092925.png
Ngày 05/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg về Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020
7/13/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next