Tin tức
Thứ 5, Ngày 01/04/2021, 12:00
Thông tin về Kế hoạch mua thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/04/2021
Ngày 02/3/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-TCDT ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt Kế hoạch mua thóc dự trữ quốc gia năm 2021 của các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Bộ

Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ có báo cáo Kế hoạch mua thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với số lượng 1.500 (một nghìn năm trăm) tấn, nhập tại kho Chi cụ Dự trữ Nhà nước Tây Ninh (địa chỉ: ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).

Phương thức: mua trực tiếp, rộng rãi của mọi đối tượng tại cửa kho dự trữ nhà nước.

Giá muaGiá chưa có thuế GTGT là 8.616 đồng/kg (Tám nghìn sáu trăm mười sau đồng một kilôgam); giá đã bao gồm 5% thuế GTGT là 9.046,8 đồng/kg

Chất lượng thóc nhập kho: thóc tẻ thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2021 tại Nam Bộ, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số 87/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia.

Thời hạn mua thóc: thời hạn mua thóc đến hết ngày 30/4/2021

Sở Công Thương trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân biết để tham gia.

Phòng QLTM - SCT

Lượt người xem:  Views:   1271
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức