Tin tức
Thứ 4, Ngày 06/01/2021, 12:00
Kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 của Sở Công Thương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/01/2021
Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, ngày 10/02/2020, Sở Công Thương đã bàn hành Kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm.
Sở Công Thương đã chỉ đạo thực hiện và tổ chức tuyền truyền Luật Xử lý vi phạm hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thông qua nhiều hình thức như:

+ Lồng ghép văn bản quy phạm pháp luật vào nội dung sinh hoạt định kỳ tại các Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn, Hội cựu chiến binh của Sở.

+ Thông qua các đợt thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính để trực tiếp tuyên truyền đến các cá nhân, tổ chức.

+ Đăng tải các quy định về xử lý vi phạm hành chính trên trang thông tin điện tử, mạng nội bộ của Sở.

Tính đến ngày 31/12/2020, Thanh tra Sở có 03 biên chế (trong đó: 01 Thanh tra viên chính, 01 Thanh tra viên và 01 chuyên viên); được đảm bảo trang bị cơ sở vật chất cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như: kinh phí, trụ sở làm việc, máy vi tính xách tay, máy in... và cử tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ do Thanh tra Chính phủ, Bộ Công Thương, Thanh tra Bộ Công Thương, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp... tổ chức.
- Từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020, Thanh tra Sở Công Thương đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với 30 trường hợp (02 tổ chức, 28 cá nhân), tổng số tiền phạt là 199,75 triệu đồng. Cụ thể như sau:
+ 11 vụ vi phạm trong lĩnh vực điện lực, tổng số tiền phạt: 47,5 triệu đồng;
+ 19 vụ vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; tổng số tiền phạt: 152,25 triệu đồng.
Tổng số 30 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được thi hành.
- Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020, Thanh tra Sở Công Thương chưa phát hiện và chưa tiến hành chuyển hồ sơ đối với trường hợp vi phạm hình sự.
- Do đặc thù lĩnh vực quản lý, Sở Công Thương không áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.
- Trong quá trình thi hành các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Công Thương theo thẩm quyền, Thanh tra Sở đã ghi nhận các khó khăn, vướng mắc phát sinh và kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục.
Thanh tra Sở


Lượt người xem:  Views:   2689
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức