Tin tức
Thứ 4, Ngày 20/09/2017, 15:00
Triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/09/2017
Ngày 08/6/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 1534/UBND-KTTC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

Trong đó cần chú ý một số nội dung như sau:

- Khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp, không làm cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2017 đã được phê duyệt tránh chồng chéo, trùng lắp;

- Các cuộc thanh tra, kiểm tra phải đúng định hướng, kế hoạch đã được phê duyệt; nội dung thanh kiểm tra phải giới hạn trong phạm vi quản lý nhà nước được giao; phải tuân thủ chặt chẽ về quy trình, nội dung, thời gian;

- Thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chỉ được tiến hành khi dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng, kết luận thanh tra, kiểm tra phải xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm. Không mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra vượt quá nội dung của quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất;

- Thủ trưởng các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra việc thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời các trùng lắp, chồng chéo, xử lý trách nhiệm các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra để xảy ra chồng chéo, trùng lắp, đảm bảo tính kế thừa kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra đã thực hiện./.

Toàn văn  Tải về 1534-UBND-KTTC.PDF

Toàn văn   Tải về Chỉ Thị 20.signed.pdf

Thanh Tra - SCT

Lượt người xem:  Views:   53
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức