Tin tức
Thứ 5, Ngày 20/03/2014, 14:40
Sở Công Thương Tây Ninh: Triển khai học tập Nghị quyết lần thứ 8 của BCHTW Đảng (khóa XI)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/03/2014
Chiều ngày 13/3/2014, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, các kết luận, nghị quyết của Tỉnh ủy, cho 124 đại biểu là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng ủy Sở Công Thương.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là cấp ủy Đảng bộ Sở Công Thương, cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương và  các đồng chí là lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Công Thương. Chủ trì Hội nghị đồng chí Võ Thanh Phong-Phó Bí thư Đảng ủy Sở.

Tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Hải Nguyệt-Đảng ủy viên-Bí thư Chi bộ Sở triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, bao gồm Kết luận số 74 về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 

Ảnh: Đồng chí Hà Thị Hải Nguyệt-Đảng ủy viên-Bí thư Chi bộ triển khai Nghị quyết TW8 (khóa XI)

Đồng chí Bùi Thị Thúy Hằng-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở triển khai Kết luận số 73 về hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Đồng chí Nguyễn Đức Hoài-Đảng ủy viên triển khai Chỉ thị số 29 về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

Qua đợt học tập Nghị quyết, toàn thể đảng viên, CBCC, VC Sở Công Thương đã nghiêm túc tiếp thu tinh thần Nghị quyết, các Kết luận, chỉ thị của cấp trên, Hội nghị đã tổ chức thành công tốt đẹp./.

 

Hải Nguyệt (S.C.T)

 

 

 

Lượt người xem:  Views:   420
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức