Tin chuyên ngành - Kỹ thuật an toàn-Môi trường
 
Sở Công Thương đề nghị quý doanh nghiệp vui lòng cung cấp thông tin về tình hình quản lý, sản xuất, sử dụng hóa chất tại đơn vị .
 
Ngày 30/8/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.
 
Thực hiện Kế hoạch số 2136/KH-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh năm 2019; Kế hoạch số 327/KH-SCT ngày 20/02/2019 của Sở Công Thương về việc tổ chức lớp tập huấn về “An toàn Hóa chất” năm 2019; Ngày 09/8/2019, Sở Công Thương đã tổ chức lớp tập huấn “An toàn hóa chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp” năm 2019.
 
Ngày 21/11/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Thông tư số 49/2018/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp.
 
Ngày 19/12/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 51/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.
 
Ngày 06/11/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BCT Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu (gọi tắt là Thông tư số 41/2018/TT-BCT)
 
Triển khai thực hiện Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN: 01/2017/BCT); Ngày 02/10/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 7993/BCT-KHCN hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phẩm dệt may theo quy định tại QCVN:01/2017/BCT
 
Ngày 04/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước (gọi tắt là Nghị định số 114/2018/NĐ-CP).
 
Ngày 11/10/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 34/2018/TT-BCT Quy định về việc nghiệm thu, kiểm tra khối lượng đất đá bóc trong khai thác than bằng phương pháp lộ thiên
 
Ngày 20/10/2018, Ban Chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh đã tổ chức diễn tập phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2018 tại huyện Trảng Bàng.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Bản tin hoạt động công nghiệp tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020Bản tin hoạt động công nghiệp tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020
Tháng 6 năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng so tháng trước (+11,79 %) và tăng khá cao so tháng cùng kỳ (+10,78%) do các hoạt động sản xuất đang dần ổn định trở lại sau thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid 19.
Tính chung 6 tháng, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển và tăng khá so cùng kỳ năm 2019 (6 tháng 2019 tăng 15,79%).

Tháng 6 năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng so tháng trước
(+11,79 %) và tăng khá cao so tháng cùng kỳ (+10,78%) do các hoạt động sản xuất đang dần ổn định trở lại sau thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid 19. Các phân ngành kinh tế tăng trong tháng: công nghiệp chế biến, chế tạo (+12,31%), cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+11,42%), sản xuất và phân phối điện (+1,01%). Chỉ số IIP trong tháng tăng do tác động từ một số ngành có chỉ số IIP và sản phẩm tăng, như: chế biến thực phẩm, dệt, sản xuất sản phẩm từ cao su & plastic, trang phục. 

Phần lớn các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so tháng trước: Bột mì (+2,12%), đường các loại (+6,83%),giầy các loại (+25,36%), quần áo các loại (+13,95%), vỏ, ruột xe các loại (+13,91%), clanke (+4,59%),điện thương phẩm (+6,94%); các sản phẩm chủ yếu giảm so tháng trước: xi măng, điện sản xuất, nước máy.

Biểu 1: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 6 so tháng trước và tháng cùng kỳ (%)Lũy kế so cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng nhẹ +5,46%; phân theo ngành kinh tế: công nghiệp chế biến, chế tạo (+3,20%), sản xuất phân phối điện (+110,98%), cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (- 3,73%), công nghiệp khai khoáng (- 9,90%). Các phân ngành công nghiệp chủ yếu phần lớn giảm so cùng kỳ do tác động của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn; nhưng bên cạnh đó một số ngành có chỉ số IIP tăng khá cao như: dệt (+15.99%), sản phẩm từ cao su&plastic (+6,31%), sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác (+4,17%).

2. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010): ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 44.045,678 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 6,17%. Phân theo loại hình kinh tế: khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 31.994,592 tỷ đồng tăng (+12,18%), trong đó GTSX của khu vực FDI tại các khu, cụm công nghiệp chiếm 89,0% so tổng GTSX của khu vực FDI và chiếm 64,0% so GTSX của toàn ngành công nghiệp tỉnh; kinh tế nhà nước (-5,31%), ngoài nhà nước (- 7,07%) so cùng kỳ 2019. Phân theo ngành kinh tế: công nghiệp chế biến, chế tạo (+5,42%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (-12,11%); sản xuất phân phối điện (+116,62%), trong 6 tháng đầu năm có 09 dự án điện mặt trời với công suất 668 MW đang hoạt động góp phần tăng lượng sản xuất điện trên địa bàn.

Các ngành công nghiệp chủ yếu có GTSX tăng so cùng kỳ: dệt may (+11,08%), sơ chế da (+4,57%), cao su &plastic (+3,38%). Xét về tỷ trọng GTSX, 05 ngành công nghiệp (dệt may, sản xuất lương thực thực phẩm và đồ uống, sơ chế da, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic, khoáng phi kim loại) có GTSX chiếm 84% so toàn ngành công nghiệp.

Biểu 2: Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu 6 tháng 2020 so với cùng kỳ (%)Tính chung 6 tháng, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển và tăng khá so cùng kỳ năm 2019 (6 tháng 2019 tăng 15,79%). Chỉ số sản xuất tăng, tác động chủ yếu từ các ngành có GTSX chiếm tỷ trọng cao và sản phẩm tăng như: chế biến thực phẩm, dệt, xi măng, sản xuất cao su & plastic (vỏ ruột xe các loại)./.

P. QLCN-NL SCT

6/25/2020 4:00 PMĐã ban hànhCông nghiệpTinBản tin hoạt động công nghiệp tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Tháng 6 năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng so tháng trước (+11,79 %) và tăng khá cao so tháng cùng kỳ (+10,78%) do các hoạt động sản xuất đang dần ổn định trở lại sau thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid 19.
Tính chung 6 tháng, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển và tăng khá so cùng kỳ năm 2019 (6 tháng 2019 tăng 15,79%).
6/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Quy định về thời điểm nộp C/O  trong giai đoạn dịch covid-19Quy định về thời điểm nộp C/O  trong giai đoạn dịch covid-19
Để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thông quan hàng hóa cho cộng đồng doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 47/2020/TT-BTC hướng dẫn về thời hạn, hình thức nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch bệnh.

Theo đó, quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ (Nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O) đối với hàng hóa nhập khẩu trong giai đoạn dịch covid-19 như sau:

- Người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Trường hợp chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt:

+ Người khai hải quan phải khai chậm nộp C/O trên tờ khai hải quan nhập khẩu và được khai bổ sung, nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

+ Người khai hải quan khai theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tối huệ quốc (MFN) hoặc thông thường và được nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ trong thời hạn hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt tương ứng;

+ Cơ quan hải quan có trách nhiệm hoàn trả số tiền thuế chênh lệch đã nộp.

Thông tư 47/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 23/01/2020, áp dụng cho các tờ khai hải quan nhập khẩu đăng ký từ ngày 23/01/2020.

Căn cứ diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố chấm dứt hiệu lực Thông tư này.

THONG TU 47.2020.TT-BTC.PDF

P.QLTM - SCT

6/4/2020 1:00 PMĐã ban hànhThương mạiTinQuy định về thời điểm nộp C/O  trong giai đoạn dịch covid-19/PublishingImages/2019-09/Thông-tư-300x200_Key_26092019110917.jpg
Để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thông quan hàng hóa cho cộng đồng doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 47/2020/TT-BTC hướng dẫn về thời hạn, hình thức nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch bệnh.
6/4/2020 1:00 PMYesĐã ban hành
Bản tin hoạt động ngành Công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 05/2020Bản tin hoạt động ngành Công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 05/2020
Tháng 5 năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng mạnh so tháng trước (+8,39%) và giảm nhẹ so với tháng cùng kỳ (-2.71%)

- Chỉ số sản xuất công nghiệp:

 Tháng 5 năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng mạnh so tháng trước (+8,39%) và giảm nhẹ so với tháng cùng kỳ (-2.71%). Các phân ngành kinh tế tăng trong tháng: Chế biến, chế tạo (+8,97%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+6,85%); công nghiệp khai khoáng (+15,2%). Sản xuất và phân phối điện giảm (-2.23%).

Một số ngành công nghiệp chủ yếu tăng trong tháng, trong đó 1 số ngành có mức tăng cao như: sản xuất trang phục (+25,01%), sản xuất da &các sản phẩm có liên quan (+32,38%), công nghiệp chế biến chế tạo khác (28,4%) đã tác động đến tăng trưởng chung của toàn ngành. Đa phần các sản phẩm công nghiệp chủ tăng so tháng trước, trong đó một số sản phẩm có mức tăng khá cao, như: giầy các loại (+27,57), quần áo các loại (+20,79%), xi măng (+4,96%), vỏ ruột xe các loại (+1,78%).

Biểu 1: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng  so tháng trước và tháng cùng kỳ (%)

H CN T52020 1.jpg


Tính chung 5 tháng, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tương đối ổn định và tăng 4% so cùng kỳ năm 2019 (chỉ số IIP 5 tháng 2019 tăng 15,13%). Các ngành kinh tế tăng so cùng kỳ: công nghiệp chế biến, chế tạo (+1,22%); sản xuất phân phối điện (+148,09%); cung cấp nước, hoạt động xử lý rác thải (+1,92%). Các ngành công nghiệp chủ yếu tăng: dệt (+17,08%), sản phẩm từ cao su&plastic (+2,28%).

Biểu 2: Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu lũy kế so với cùng kỳ (%)

H CN T52020 2.jpg


Đóng góp cho tăng trưởng công nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2020 vẫn chủ yếu từ ngành công nghiệp có GTSX chiếm tỷ trọng lớn như: dệt may, cao su và plastic, da và sản phẩm có liên quan, chế biến lương thực thực phẩm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đã tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là ngành dệt may nên đã làm giảm mức tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp trong những tháng đầu năm./.

P.QLCN-NL SCT


5/21/2020 5:00 PMĐã ban hànhCông nghiệpTinBản tin hoạt động ngành Công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 05/2020/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Tháng 5 năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng mạnh so tháng trước (+8,39%) và giảm nhẹ so với tháng cùng kỳ (-2.71%)
5/21/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 04/2020Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 04/2020
Tháng 4 năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm mạnh so tháng trước ( -13,82%) và so với tháng cùng kỳ (-4,26%). Các ngành kinh tế đều giảm, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo giảm 14,45%.
Chỉ số sản xuất công nghiệp:
Tháng 4 năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm mạnh so tháng trước ( -13,82%) và so với tháng cùng kỳ (-4,26%). Các ngành kinh tế đều giảm, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo giảm 14,45%. Hầu hết các ngành công nghiệp chủ yếu giảm, một số ngành có mức giảm sâu như: chế biến thực phẩm (18,04%), may trang phục (24,97%), sản xuất sản phẩm từ cao su & plastic (13,36%), dệt (12,31%). Theo đó, phần lớn các sản phẩm công nghiệp chủ yếu giảm so tháng trước.

Biểu 1: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng  so tháng trước và tháng cùng kỳ (%)

H CN T42020 1.jpg


Tính chung 4 tháng, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tương đối ổn định và tăng 6,14% so cùng kỳ năm 2019 (chỉ số IIP 4 tháng 2019 tăng 15,87%). Các ngành kinh tế tăng so cùng kỳ: công nghiệp chế biến, chế tạo (+3,3%); sản xuất phân phối điện (+152,1%); cung cấp nước, hoạt động xử lý rác thải (+1,92%). Các ngành công nghiệp chủ yếu tăng: dệt (+21,48%), sản phẩm từ cao su&plastic (+2,35%).

Biểu 2: Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu lũy kế so với cùng kỳ (%)

H CN T42020 2.jpg


Đóng góp cho tăng trưởng công nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2020 vẫn chủ yếu từ ngành công nghiệp có GTSX chiếm tỷ trọng lớn như: dệt may, cao su và plastic, da và sản phẩm có liên quan, chế biến lương thực thực phẩm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đã tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là ngành dệt may nên đã làm giảm mức tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp trong những tháng đầu năm./.

Phòng QLCNNL-SCT

5/7/2020 4:00 PMĐã ban hànhCông nghiệpTinBản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 04/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tháng 4 năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm mạnh so tháng trước ( -13,82%) và so với tháng cùng kỳ (-4,26%). Các ngành kinh tế đều giảm, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo giảm 14,45%.
5/7/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh  tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩuDanh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh  tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu
Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng tường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, ngày 06 tháng 11 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BCT quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Nhằm tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu phế liệu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg để ngăn chặn nguy cơ ách tắc tại cảng và phát sinh gian lận thương mại, thẩm lậu vào thị trường nội địa trong bối cảnh các nước trong khu vực tiếp tục siết chặt việc nhập khẩu phế liệu, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu.

Theo đó, Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu bao gồm: Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi; phế liệu và mảnh vụn của đồng; phế liệu và mảnh vụn nhôm; thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu; thạch cao, thạch cao khan; xỉ hạt từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép…

Thông tư số 27/2019/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2024.

Thông tư số 27-2019-TT-BCT.pdf

Phòng KHTH-SCT

4/13/2020 5:00 PMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpTinDanh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh  tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu
4/13/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Bổ sung danh sách cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnhBổ sung danh sách cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 187/QĐ-BTC ngày 11/2/2020 về việc bổ sung Danh sách các cửa khẩu áp dụng tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 184/QĐ-BTC ngày 11/2/2020 về việc bổ sung Danh sách các cửa khẩu áp dụng tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh theo danh sách đính kèm.

Theo Quyết định trên, có 24 cửa khẩu thuộc các tỉnh An Giang, Hải Phòng, Kiên Giang, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Hà Giang, Cần Thơ, Lâm Đồng, Đắc Lắk, Đồng Tháp, Cao Bằng, Long An được bổ sung vào danh sách cửa khẩu áp dụng tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.

Quyết dịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định số 184-QĐ-BTC.Pdf.pdf

P.KHTH - SCT 

4/13/2020 5:00 PMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpTinBổ sung danh sách cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 187/QĐ-BTC ngày 11/2/2020 về việc bổ sung Danh sách các cửa khẩu áp dụng tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh
4/13/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Lạng Sơn: Năng lực thông quan sẽ giảm khiến xuất nhập khẩu hàng hóa gặp nhiều khó khănLạng Sơn: Năng lực thông quan sẽ giảm khiến xuất nhập khẩu hàng hóa gặp nhiều khó khăn
Thời gian gần đây, năng lực thông quan tại các cửa khẩu đã được cải thiện, tuy nhiên số lượng xe vận tải và hàng hóa tồn đọng tại bến bãi trong khu vực cửa khẩu vẫn còn tương đối nhiều. Tính đến 10h00 ngày 30/3/2020 tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn tồn trên 1.000 phương tiện vận tải. Ngoài ra, phía cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ không cho lái xe chở hàng hóa xuất khẩu đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình Thuận nhập cảnh vào Trung Quốc để giao nhận hàng.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây đã có 6/12 cặp cửa khẩu thực hiện thông quan xuất nhập hàng hóa, lưu lượng khoảng 1.200 xe/ngày. Tuy nhiên, hàng hóa xuất nhập khẩu chủ yếu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu chính Chi Ma, các cửa khẩu phụ: Tân Thanh, Cốc Nam.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, những ngày gần đây năng lực thông quan tại các cửa khẩu đã được cải thiện, tuy nhiên số lượng xe vận tải và hàng hóa tồn đọng tại các bến bãi trong khu vực cửa khẩu vẫn còn tương đối nhiều. Đến 10h00 ngày 30/3/2020 tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh còn tồn trên 1.000 phương tiện vận tải (cửa khẩu Hữu Nghị 261 phương tiện, cửa khẩu Tân Thanh 702 phương tiện, cửa khẩu Chi Ma 98 phương tiện, cửa khẩu Bình Nghi 65 phương tiện).

Hiện vẫn còn hơn 300 phương tiện chở hàng nông sản xuất khẩu đang đỗ tại một số bãi đỗ và dọc đường Quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Lạng Sơn lên cửa khẩu Hữu Nghị, lực lượng công an giao thông đang phải điều tiết phương tiện để đưa dần vào khu vực cửa khẩu, giảm thiểu ùn cục bộ tại cửa khẩu. Trong khi đó, các xe và hàng hóa xuất khẩu di chuyển từ khu vực nội địa lên cửa khẩu chờ xuất tiếp tục có chiều hướng tăng lên, dẫn đến tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu, gây thiệt hại cho cả người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, phía cơ quan chức năng phía Trung Quốc đã thông báo đến các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn về việc không cho các lái xe là người từ một số tỉnh, thành phố, trước mắt gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình Thuận được giao, nhận hàng hóa nhập khẩu vào Trung Quốc.

Lý do phía Trung quốc đưa ra vì đây là các tỉnh, thành phố tại Việt Nam đã ghi nhận nhiều ca nhiễm bệnh mới, phức tạp. Phía Trung Quốc thắt chặt các biện pháp kiểm tra, giám sát tất cả lái xe và phương tiện vận tải hàng hóa, đảm bảo htwcj hiện nghiêm ngặt các quy định như đo thân nhiệt, mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và kiểm tra sức khỏe hàng ngày,... cũng như các phương án quản lý, kiểm soát khác.

Nhìn chung hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn, năng lực thông quan sẽ giảm. Với lưu lượng phương tiện chở hàng lên cửa khẩu còn tiếp tục tăng, dự kiến phương tiện và hàng hóa sẽ ùn ứ nghiêm trọng tại khu vực cửa khẩu.

Trước tình hình trên, để đảm bảo hoạt động xuất khẩu hàng hóa nói chung được thuận lợi, tránh thiệt hại cho thương nhân, doanh nghiệp và người dân, Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục theo dõi sát, nắm tình hình, có sự thông tin trao đổi với các cơ quan chức năng của Lạng Sơn và các tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc trên từng địa bàn để cập nhật thông tin, nắm bắt tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu để có phương án triển khai hiệu quả.

Đồng thời, thông báo, khuyến cáo các Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu nông sản, hoa quả: thường xuyên cập nhật các thông tin, tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để chủ động trong việc thu hoạch, thu mua hàng hóa, tính toán phương án vận chuyển lên cửa khẩu, xuất nhập hàng hóa hợp lý để giảm thiểu thiệt hại. Thực hiện việc chuyển từ loại hình xuất khẩu tiểu ngạch biên giới sang loại hình xuất khẩu chính ngạch để tránh rủi ro trong thương mại. Hoặc có phương án tiêu thụ hàng hóa nông sản trong thị trường nội địa.

Bên cạnh đó, cần chủ động trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật tình hình những yêu cầu của thị trường xuất khẩu như: chú trọng, quan tâm thực hiện các giao dịch xuất khẩu theo thông lệ Quốc tế, thông qua hợp đồng mua bán ngoại thương; Các quy định về tem nhãn, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn vùng trồng, kiểm nghiệm, kiểm dịch, quy cách đóng gói, chất lượng, chủng loại, ...

Đầu mối liên hệ: Phòng Xuất nhập khẩu – Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn  đồng chí Duy hoặc đồng chí Tùng; điện thoại: 0205. 3875493.

                                                          (Nguồn: Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn)


4/10/2020 9:00 AMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpTinLạng Sơn: Năng lực thông quan sẽ giảm khiến xuất nhập khẩu hàng hóa gặp nhiều khó khăn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thời gian gần đây, năng lực thông quan tại các cửa khẩu đã được cải thiện, tuy nhiên số lượng xe vận tải và hàng hóa tồn đọng tại bến bãi trong khu vực cửa khẩu vẫn còn tương đối nhiều. Tính đến 10h00 ngày 30/3/2020 tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn tồn trên 1.000 phương tiện vận tải. Ngoài ra, phía cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ không cho lái xe chở hàng hóa xuất khẩu đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình Thuận nhập cảnh vào Trung Quốc để giao nhận hàng.
4/10/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Chủ động phương án sản xuất, kinh doanh để tận dụng hiệu quả  cơ hội từ các đợt đấu thầu nhập khẩu gạo của Hàn Quốc trong năm 2020Chủ động phương án sản xuất, kinh doanh để tận dụng hiệu quả  cơ hội từ các đợt đấu thầu nhập khẩu gạo của Hàn Quốc trong năm 2020
Hàn Quốc đang cân nhắc khả năng mời thầu đợt đấu thầu tháng 5 với sản lượng nhập khẩu dự kiến sẽ là 50% của tổng lượng hạn ngạch 55.112 tấn dành cho Việt Nam trong năm 2020. Bộ Công Thương lưu ý các doanh nghiệp trong nước chủ động phương án sản xuất, kinh doanh để tận dụng hiệu quả cơ hội từ các đợt đấu thầu nhập khẩu gạo của Hàn Quốc trong năm 2020.
Đối với Việt Nam, Phòng Chính sách về Ngũ cốc thuộc Tổng công ty Thương mại Nông Thủy sản và Lương thực Hàn Quốc (aT) đang cân nhắc khả năng mời thầu đợt đấu thầu tháng 5. Lượng nhập khẩu dự kiến sẽ là 50% của tổng lượng hạn ngạch 55.112 tấn dành cho Việt Nam năm 2020.

Bộ Công Thương cho biết, theo cam kết của Hàn Quốc, trong vòng 10 năm, kể từ năm 2020, hàng năm Hàn Quốc áp dụng mức suất thuế ưu đãi 5% cho khối lượng hạn ngạch 408.700 tấn gạo nhập khẩu.

Thuế suất áp dụng cho khối lượng gạo nhập khẩu ngoài hạn ngạch là 513%. Trong khối lượng hạn ngạch 408.700 tấn, Hàn Quốc cam kết phân bổ 388.700 tấn theo cơ chế hạn ngạch quốc gia CSQ (Country-Specific Quota) cho 05 nước đã tham vấn, cụ thể: Trung Quốc 157.195 tấn; Hoa Kỳ 132.304 tấn; Việt Nam 55.112 tấn; Thái Lan 28.494 tấn và Úc 15.595 tấn. Khối lượng 20.000 tấn còn lại thực hiện theo nguyên tắc MFN.

Để chuẩn bị và tận dụng hiệu quả cơ hội từ các đợt đấu thầu nhập khẩu gạo của Hàn Quốc trong năm 2020, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương đã có công văn số 336/XNK-NS ngày 01 tháng 4 năm 2020 gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, Hiệp hội Lương thực Việt Nam để thông tin đến các thương nhân xuất khẩu gạo cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan về một số nội dung liên quan đến quy định nhập khẩu gạo của Hàn Quốc.

Toàn bộ khối lượng hạn ngạch sẽ được phân bổ theo cơ chế đấu thầu hàng năm và khối lượng hạn ngạch được phân bổ của năm nào phải được nhập khẩu trong năm đó.

Hàn Quốc sẽ tổ chức nhiều đợt đấu thầu cung cấp gạo theo hạn ngạch và cho từng nước. Số lượng hạn ngạch của từng nước được chia nhỏ ra trong nhiều đợt đấu thầu.

Tổng công ty Thương mại nông thủy sản và lương thực Hàn Quốc (aT) là đơn vị được chỉ định duy nhất thực hiện cơ chế phân bổ hạn ngạch trên. Hình thức đấu thầu điện tử với chứng nhận xác thực dấu vân tay (các nhà cung cấp nộp hồ sơ qua mạng, chào giá qua mạng và phải có giấy chứng nhận xác thực dấu vân tay do aT cấp).

Phía Hàn Quốc sẽ áp dụng chung tiêu chuẩn gạo Mỹ 3 đối với tất cả các nước. Tuy nhiên, aT cũng có thể điều chỉnh, bổ sung một số tiêu chí riêng đối từng loại gạo và từng đợt đấu thầu.

Về kế hoạch đấu thầu phân bổ hạn ngạch đối với khối lượng hạn ngạch năm 2020. Theo thông báo của aT, dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2020, aT sẽ tổ chức đấu thầu 3 lần vào tháng 1, tháng 3 và tháng 5 cho 50% tổng hạn ngạch dành cho 5 nước với tổng lượng 388.700 tấn. Căn cứ theo tình hình thực tế, aT sẽ điều chỉnh các đợt đấu thầu tiếp theo vào 6 tháng cuối năm (dự kiến thêm 2 đến 3 đợt đấu thầu).

Trong nửa đầu năm 2020, Hàn Quốc dự kiến nhập khoảng 50% trong tổng lượng hạn ngạch gạo dành cho 5 nước thành viên WTO. Các đợt đấu thầu sẽ diễn ra vào tháng 1, 3 và 5. Tuy nhiên, do sự bùng phát của dịch Covid-19 nên kế hoạch này có thể sẽ phải thay đổi. Thực tế các lô hàng mời thầu từ Trung Quốc đã bị bảo lưu và chưa rõ khi nào có thể mở lại.

Đối với Việt Nam, Phòng Chính sách về Ngũ cốc (aT) đang cân nhắc khả năng mời thầu đợt đấu thầu tháng 5. Lượng nhập khẩu dự kiến sẽ là 50% của tổng lượng hạn ngạch 55.112 tấn dành cho Việt Nam năm 2020.

Phòng KHTH - SCT


4/10/2020 9:00 AMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpChủ động phương án sản xuất, kinh doanh để tận dụng hiệu quả  cơ hội từ các đợt đấu thầu nhập khẩu gạo của Hàn Quốc trong năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hàn Quốc đang cân nhắc khả năng mời thầu đợt đấu thầu tháng 5 với sản lượng nhập khẩu dự kiến sẽ là 50% của tổng lượng hạn ngạch 55.112 tấn dành cho Việt Nam trong năm 2020. Bộ Công Thương lưu ý các doanh nghiệp trong nước chủ động phương án sản xuất, kinh doanh để tận dụng hiệu quả cơ hội từ các đợt đấu thầu nhập khẩu gạo của Hàn Quốc trong năm 2020.
Đối với Việt Nam, Phòng Chính sách về Ngũ cốc thuộc Tổng công ty Thương mại Nông Thủy sản và Lương thực Hàn Quốc (aT) đang cân nhắc khả năng mời thầu đợt đấu thầu tháng 5. Lượng nhập khẩu dự kiến sẽ là 50% của tổng lượng hạn ngạch 55.112 tấn dành cho Việt Nam năm 2020.
4/10/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Cung cấp thông tin thực hiện Xây dựng “Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc cấp  tỉnh”Cung cấp thông tin thực hiện Xây dựng “Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc cấp  tỉnh”
Sở Công Thương đề nghị quý doanh nghiệp vui lòng cung cấp thông tin về tình hình quản lý, sản xuất, sử dụng hóa chất tại đơn vị .

Căn cứ Quyết định số 04/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Chiến tại Công văn số 310/VP-KTTC ngày 15/01/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 04/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1767/VP-KTTC ngày 20/3/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 04/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Để tổng hợp dữ liệu phục vụ thực hiện nhiệm vụ xây dựng "Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất độc cấp tỉnh";  Sở Công Thương đề nghị quý doanh nghiệp vui lòng cung cấp thông tin về tình hình quản lý, sản xuất, sử dụng hóa chất tại đơn vị (có biểu mẫu phiếu thu thập thông tin gửi kèm theo Công văn này và các văn bản liên quan).

Công văn đề xuất và kiến nghị (nếu có) cùng với  phiếu thu thập thông tin của Quý doanh nghiệp xin gửi về (bản văn bản và file mềm qua email) trước ngày 04 tháng 4 năm 2020 theo địa chỉ: 

Phòng Kỹ thuật an toàn & Môi trường - Sở Công Thương

Số 304-Cách Mạng tháng tám, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

Số điện thoại: 0276.3820273 - 0988680760 (gặp anh Nguyễn Thành Sang).

Email: thamnv@tayninh.gov.vn hoặc ntsang@tayninh.gov.vn.

CV de nghi cung cap thong tin KH su co hoa chat Độc_Signed.pdf

Quyết định 04-2020-QĐ-TTg.pdf

Quyết định 26-2016-QĐ-TTg.signed.pdf

Mau Phieu khao sat thuc te UPSCHC cho Doanh nghiep.doc

Phòng KTATMT - SCT

3/25/2020 3:00 PMĐã ban hànhKỹ thuật an toàn-Môi trườngTinCung cấp thông tin thực hiện Xây dựng “Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc cấp  tỉnh”/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Sở Công Thương đề nghị quý doanh nghiệp vui lòng cung cấp thông tin về tình hình quản lý, sản xuất, sử dụng hóa chất tại đơn vị .
3/25/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Tình hình xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn từ ngày 20/02/2020 đến ngày 19/03/2020Tình hình xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn từ ngày 20/02/2020 đến ngày 19/03/2020
Ngày 20 tháng 3 năm 2020, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết từ ngày 20/02/2020 đến hết ngày 19/3/2020, tại cửa khẩu Tân Thanh đã có 3.591 xe hàng xuất nhập khẩu, trong đó 2.808 xe xuất khẩu (chủ yếu là hoa quả Thanh Long, Dưa hấu, Chuối, Xoài, tinh bột sắn, …), 783 xe hàng nhập khẩu các mặt hàng nông sản, hàng tạp hóa khác.

Theo thông tin Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, tại cửa khẩu Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn, các lực lượng chức năng đã thực hiện thông quan loại hình mậu dịch biên giới tiểu ngạch từ ngày 20/02/2020 (thời gian cửa khẩu Tân Thanh làm việc từ 8 giờ sáng đến 17 giờ các ngày trong tuần); khôi phục loại hình mua bán, trao đổi hàng hóa theo hình thức cư dân biên giới từ ngày 27/02/2020.

Theo đó từ ngày 20/02/2020 đến hết ngày 19/3/2020, tại cửa khẩu Tân Thanh đã có 3.591 xe hàng xuất nhập khẩu, trong đó 2.808 xe xuất khẩu (chủ yếu là hoa quả Thanh Long, Dưa hấu, Chuối, Xoài, tinh bột sắn, …), 783 xe hàng nhập khẩu các mặt hàng nông sản, hàng tạp hóa khác.

Mặc dù các cơ quan chức năng tại cửa khẩu đang tăng cường triển khai công tác quản lý, giám sát, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, tuy nhiên, năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh còn rất hạn chế, trung bình mỗi ngày chỉ xuất khẩu được từ 130 đến 150 xe hàng, trong đó sang tải hàng hóa chỉ đạt 50%, số còn lại phải tồn lại tại khu vực cửa khẩu bên phía Pò Chài (Trung Quốc). Trong khi đó, lưu lượng xe và hàng hóa xuất khẩu từ các tỉnh nội địa lên khu vực cửa khẩu chờ xuất ngày càng tăng, dẫn đến tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu.

Đến hết ngày 19/3/2020, còn tồn trên 900 xe hàng (chủ yếu là hoa quả Thanh Long, Dưa hấu, chuối, Xoài, Mít, …) tại bãi xe của Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên ở cửa khẩu Tân Thanh đang chờ làm thủ tục hải quan.
Theo đánh giá, nguyên nhân chủ yếu là do phía Trung Quốc đang rất thiếu nhân lực lao động, đặc biệt là lao động bốc xếp, sang tải hàng hóa tại khu vực cửa khẩu do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mặc khác, hiện nay các lực lượng chức năng của phía Trung Quốc đang tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch đối với các phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu (cả lái xe và chủ hàng) từ Việt Nam sang do dịch Covid-19 tại các tỉnh thành của Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng.

Thời gian tới, tình hình xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh sẽ vẫn chưa được cải thiện do phía Trung Quốc chưa giải quyết được vấn đề nhân lực bốc xếp, sang tải hàng hóa, đồng thời các cơ quan chức năng phía Trung Quốc tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 tại biên giới cửa khẩu. Do vậy, hàng ngày năng lực thông quan hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh tối đa cũng chỉ đạt khoảng 150 xe/ngày.

Trước tình hình trên, để đảm bảo hoạt động xuất khẩu hàng hóa nông sản, trái cây của Việt Nam được thuận lợi, tránh được thiệt hại cho thương nhân, doanh nghiệp và người dân, Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh thông báo, khuyến cáo các Hiệp hội, doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu nông sản, hoa quả:

- Thường xuyên cập nhật các thông tin, tình hình xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn để chủ động trong việc thu hoạch, thu mua hàng hóa, tính toán phương án vận chuyển hàng hóa lên cửa khẩu, xuất nhập hàng hóa hợp lý để giảm thiểu thiệt hại. Thực hiện việc chuyển từ loại hình xuất khẩu tiểu ngạch biên giới sang loại hình xuất khẩu chính ngạch để tránh rủi ro trong thương mại.

- Cần chủ động trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật tình hình những yêu cầu của thị trường xuất khẩu như: chú trọng, quan tâm thực hiện các giao dịch xuất khẩu theo thông lệ Quốc tế, thông qua hợp đồng mua bán ngoại thương; Các quy định tem nhãn, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn vùng trồng, kiểm nghiệm, kiểm dịch, quy cách đóng gói, chất lượng, chủng loại, …

Thông tin tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cũng như các thông tin liên quan tại trang Web: http://soct.langson.gov.vn/. Đầu mối thông tin: Phòng Quản lý xuất nhập khẩu, Sở Công thương Lạng Sơn, điện thoại 0205.3875493 gặp đồng chí Duy hoặc đồng chí Tùng.

(Nguồn: Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn)


3/25/2020 3:00 PMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpTinTình hình xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn từ ngày 20/02/2020 đến ngày 19/03/2020/PublishingImages/2019-09/Tan Thanh.jpg
Ngày 20 tháng 3 năm 2020, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết từ ngày 20/02/2020 đến hết ngày 19/3/2020, tại cửa khẩu Tân Thanh đã có 3.591 xe hàng xuất nhập khẩu, trong đó 2.808 xe xuất khẩu (chủ yếu là hoa quả Thanh Long, Dưa hấu, Chuối, Xoài, tinh bột sắn, …), 783 xe hàng nhập khẩu các mặt hàng nông sản, hàng tạp hóa khác.
3/25/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2020Hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2020
Tháng 3 năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khá so tháng trước (+16,69%) và tháng cùng kỳ (+11,59%). Các ngành công nghiệp (ngành cấp II) đều tăng so tháng trước (tháng 2 một số doanh nghiệp chưa hoạt động trở lại do ảnh hưởng của dịch bệnh CODIV-19 nên chuyên gia, chủ doanh nghiệp là người nước ngoài chủ yếu là Trung Quốc không được nhập cảnh vào Việt Nam). Theo đó, hầu hết các ngành công nghiệp chủ yếu tăng và một số ngành có chỉ số IIP tăng khá như: dệt (+24,99%), may trang phục (+19,04%), sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (+13,36%), sản phẩm từ cao su (+19,96%), sản phẩm từ khoáng phi kim loại (+20,79%), chế biến thực phẩm (+11,65%).
Phần lớn các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng, riêng sản phẩm clanke giảm so tháng trước.

Biểu 1: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng  so tháng trước và tháng cùng kỳ (%)

H T32020 1.jpg


Cộng dồn 3 tháng, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tương đối ổn định và tăng 11,82% so cùng kỳ năm 2019 (chỉ số IIP quý I/ 2019 tăng 15,75%). Các ngành kinh tế tăng so cùng kỳ: công nghiệp chế biến, chế tạo (+8,93%); sản xuất phân phối điện (+162,79%); cung cấp nước, hoạt động xử lý rác thải (+9,43%). Phần lớn các phân ngành công nghiệp chủ yếu tăng; công nghiệp chế biến thực phẩm giảm do ảnh hưởng từ ngành chế biến đường và khoai mì có sản lượng giảm nhiều so cùng kỳ (-17%).

Biểu 2: Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu lũy kế so với cùng kỳ (%)

H T32020 2.jpg


Đóng góp cho tăng trưởng công nghiệp trong 3 tháng đầu năm 2020 vẫn chủ yếu từ ngành công nghiệp có GTSX chiếm tỷ trọng lớn như: dệt may, cao su và plastic, da và sản phẩm có liên quan, chế biến lương thực thực phẩm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 một số doanh nghiệp chưa hoạt động trong tháng 2 và trong tháng 3 một số doanh nghiệp cho công nhân nghỉ làm luân phiên (do hạn chế về nguồn nguyên liệu sản xuất đầu vào), giá nguyên liệu tăng, thị trường xuất khẩu sang các nước Châu âu bị hạn chế,… nên đã làm giảm mức tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp trong quý I năm 2020./.

Phòng QLCN - SCT


3/19/2020 5:00 PMĐã ban hànhCông nghiệpTinHoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2020/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Tháng 3 năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khá so tháng trước (+16,69%) và tháng cùng kỳ (+11,59%). Các ngành công nghiệp (ngành cấp II) đều tăng so tháng trước (tháng 2 một số doanh nghiệp chưa hoạt động trở lại do ảnh hưởng của dịch bệnh CODIV-19 nên chuyên gia, chủ doanh nghiệp là người nước ngoài chủ yếu là Trung Quốc không được nhập cảnh vào Việt Nam). Theo đó, hầu hết các ngành công nghiệp chủ yếu tăng và một số ngành có chỉ số IIP tăng khá như: dệt (+24,99%), may trang phục (+19,04%), sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (+13,36%), sản phẩm từ cao su (+19,96%), sản phẩm từ khoáng phi kim loại (+20,79%), chế biến thực phẩm (+11,65%).
3/19/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Thông quan trở lại lối mở km3+4 tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Lối mở/cặp chợ biên mậu thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng tây (Trung Quốc)Thông quan trở lại lối mở km3+4 tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Lối mở/cặp chợ biên mậu thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng tây (Trung Quốc)
Thông quan trở lại Lối mở km3+4 tại phường Hải Yên, thành phố Móng cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và cặp chợ biên mậu thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) từ ngày 25/02/2020.

Ngày 25/02/2020, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh đã có Công văn số 448/SCT-XNK ngày 25/02/2020, thông báo về việc tiếp tục hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua lối mở km3+4, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Được biết, sau khi trao đổi, hội đàm hai bên đã thống nhất chính thức ngày 25/02/2020 sẽ thông quan trở lại Lối mở km3+4 phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) - Lối mở/cặp chợ biên mậu thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Đồng thời, kéo dài thời gian nhận hồ sơ hải quan thêm 1h30' so với trước đây (đến 16h30(giờ Hà Nội) tức 17h30 (giờ Bắc Kinh) hàng ngày.

Thời gian đầu, cơ quan chức năng hai bên thống nhất cho phép hàng hóa Việt Nam xuất khẩu làm thủ tục thông quan bao gồm hàng hóa có hợp đồng mua bán giữa hai bên (hợp đồng thương mại) hoặc hàng hóa khai báo theo loại hình trao đổi cư dân biên giới với các mặt hàng ưu tiên thông quan hiện nay bao gồm: hoa quả, nông sản, thủy sản tươi sống, hạt điều, tinh bột sắn…Hoạt động thông quan được nối lại từ ngày 25/02/2020 tại Lối mở km3+4 với các biện pháp
 phòng chống dịch được thắt chặt

Để các doanh nghiệp nắm bắt được tình hình và chủ động triển khai kế hoạch liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc, Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh thông báo tới các Hiệp hội, doanh nghiệp, thương nhân sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh được biết để có phương án xuất nhập khẩu hàng hoá qua lối mở trên.

(Nguồn: Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh)


3/17/2020 3:00 PMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpTinThông quan trở lại lối mở km3+4 tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Lối mở/cặp chợ biên mậu thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng tây (Trung Quốc)/PublishingImages/2019-09/H KHTH T3 1.jpg
Thông quan trở lại Lối mở km3+4 tại phường Hải Yên, thành phố Móng cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và cặp chợ biên mậu thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) từ ngày 25/02/2020.
3/17/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Thực hiện dự trữ lưu thông và bình ổn thóc, gạo hàng hóa trong nướcThực hiện dự trữ lưu thông và bình ổn thóc, gạo hàng hóa trong nước
Từ đầu năm 2020, tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh và khó lường. Bên cạnh tình hình phức tạp của các yếu tố khách quan, diễn biến thương mại gạo toàn cầu tiếp tục có phát sinh tác độg không nhỏ đến hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam như: các nước sản xuất (cả nước xuất khẩu) đều nổ lực gia tăng sản lượng; nhu cầu nhập khẩu thấp từ một số thị trường truyền thống của Việt Nam gồm Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines tăng cường kiểm soát nhập khẩu thông qua việc thông báo tiến hành thực hiện” Đánh giá lại Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm đối với gạo xay xát nhập khẩu từ Philippines”. Các động thái và tình hình trên đã và đang gây áp lực không nhỏ lên hoạt động xuất nhập khẩu gạo của Việt Nam.

Trước tình hình đó, để đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc điều hành xuất khẩu gạo được quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 cũng như có biện pháp để ứng phó rủi ro về giá, Cục Xuất khẩu – Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 225/XNK-NS ngày 08/3/2020 đề nghị các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo nghiêm túc thực hiện các quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP về dự trữ lưu thông và bình ổn giá thóc, gạo hàng hóa trong nước.

Theo đó, thường xuyên duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu tương đương 5% số lượng gạo mà thương nhân xuất khẩu trong 06 tháng trước đó theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 107/2018/NĐ-CP; Đồng thời có trách nhiệm tổ chức hệ thống phân phối gạo, cung ứng ngay lượng gạo tồn kho và lượng gạo dự trữ lưu thông để bình ổn thị trường nội địa theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 107/2018/NĐ-CP.Bên cạnh đó, để thực hiện mục tiêu xuất khẩu đã được Thủ tướng Chính phủ giao và triển khai hiệu quả các quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP, Sở Công Thương đã (1) Khuyến nghị thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn tỉnh nghiêm túc chấp hành quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP cũng như các văn bản chỉ đạo liên quan của Bộ Công Thương và Cục Xuất nhập khẩu, tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao ý thức trong sản xuất, chế biến và kinh doanh nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho hạt gạo, xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam, thương hiệu doanh nghiệp; (2) Thường xuyên theo dõi giá thóc, gạo trên địa bàn tỉnh, nhất là thời điểm thu hoạch rộ vụ Đông Xuân 2019 – 2020, kịp thời báo cáo Cục Xuất nhập khẩu khi thị trường có biến động; (3) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn địa phương hướng dẫn các thương nhân, hợp tác xã, người nông dân thực hiện quy trình sản xuất an toàn, đảm bảo chất lượng đối với gạo xuất khẩu, tạo thuận lợi cho công tác chuyển hướng thị trường một cách hiệu quả, kịp thời khi có vấn đề phát sinh.     

Phòng KHTH - SCT

3/17/2020 3:00 PMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpTinThực hiện dự trữ lưu thông và bình ổn thóc, gạo hàng hóa trong nước/PublishingImages/2019-09/H KHTH T3 2.jpg
Từ đầu năm 2020, tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh và khó lường. Bên cạnh tình hình phức tạp của các yếu tố khách quan, diễn biến thương mại gạo toàn cầu tiếp tục có phát sinh tác độg không nhỏ đến hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam như: các nước sản xuất (cả nước xuất khẩu) đều nổ lực gia tăng sản lượng; nhu cầu nhập khẩu thấp từ một số thị trường truyền thống của Việt Nam gồm Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines tăng cường kiểm soát nhập khẩu thông qua việc thông báo tiến hành thực hiện” Đánh giá lại Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm đối với gạo xay xát nhập khẩu từ Philippines”. Các động thái và tình hình trên đã và đang gây áp lực không nhỏ lên hoạt động xuất nhập khẩu gạo của Việt Nam.
3/17/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 (15-3-2020): Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tửNgày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 (15-3-2020): Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử
Từ khi đất nước ta đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng thì nền kinh tế - xã hội có những bước phát triển vượt bậc, xuất hiện nhiều sản phẩm hàng hóa dịch vụ có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, có uy tín trên thị trường. Lợi dụng việc đó, nhiều doanh nghiệp và cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, gây thiệt hại lớn cho người sản xuất và người tiêu dùng. Vậy nên, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng luôn là vấn đề lớn được Đảng, Nhà nước quan tâm thực hiện.

Ngày 10-7-2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1035/QĐ-TTg lấy ngày 15-3 là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Ngày Quyền của người tiêu dùng được tổ chức hàng năm nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước, bên cạnh đó, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo cơ sở để tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh; giữ ổn định và tạo động lực phát triển cho nền kinh tế đất nước, nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các kết quả đạt được trong thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ quyền của người tiêu dùng Việt Nam thời gian qua là rất lớn. Các ngành chức năng như quản lý thị trường, Công an… bắt giữ, ngăn chặn hàng loạt vụ sản xuất, buôn bán thực phẩm độc hại; các tổ chức, đoàn thể vào cuộc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động… Thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", các cấp, ngành, địa phương triển khai nhiều hoạt động  đưa hàng Việt Nam tới tay người tiêu dùng; kiểm soát thị trường nhằm bảo vệ hàng hóa trong nước; xây dựng mạng lưới cửa hàng bán hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam", là địa chỉ mua sắm tin cậy của người dân.


H QLTM T3 2.jpg

(Người tiêu dùng cần kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ các mặt hàng)

Tuy nhiên trên thực tế, quyền lợi của người tiêu dùng vẫn đang bị xâm phạm một cách nghiêm trọng. Đó là chuyện "một cân ăn tám lạng", mua 1 cân cua về thì dây buộc nặng 4 lạng, là chuyện nói thách giá cao gấp đôi, gấp ba; là chuyện thuốc bảo vệ thực vật, thuốc tăng trọng bị sử dụng tràn lan trên các loại thực phẩm; thịt lợn, thịt bò bị bơm thêm nước để tăng khối lượng… Các ngành chức năng đã tiến hành nhiều biện pháp tuyên truyền, đấu tranh chống sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ nhưng chưa xử lý triệt để. Người tiêu dùng chưa được trang bị đầy đủ các kiến thức về xuất xứ, chất lượng sản phẩm, các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Để bảo vệ quyền lợi cho mình và cho toàn xã hội, trước hết người mua hàng phải là người tiêu dùng thông thái như kiểm tra mặt hàng, lựa chọn hàng hóa, dịch vụ phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tích cực nghiên cứu tìm hiểu pháp luật để biết được quyền lợi trong tiêu dùng của mình để khi có sự cố xảy ra thì biết cách tự giải quyết hoặc tìm đến cơ quan nào để giải quyết. Và khi ở vai trò người sản xuất, kinh doanh nên đặt vị trí của mình là người tiêu dùng để sản xuất, kinh doanh những sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 có chủ đề "Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử", hướng tới bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất và phát triển kinh tế. Thực hiện Kế hoạch số 2787/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020, ngày 06/3/2020, Sở Công Thương ban hành Công văn số 491/SCT-QLTM gửi các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan hưởng ứng tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020, ưu tiên tổ chức các hoạt động cụ thể như sau:

- Chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020; lồng ghép, đưa vào hoạt động chuyên môn, hoạt động kinh doanh nhằm tăng cường quyền lợi cho người tiêu dùng.

- Vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, người dân tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020.

- Tuyên truyền, phổ biến trực tuyến trên các trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của các đơn vị; treo băng rôn, khẩu hiệu và thực hiện các hoạt động tuyên truyền tại trụ sở cow quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trên các tuyến đường chính của tỉnh, các địa điểm công cộng,...

H QLTM T3 1.jpg

(Treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở Sở Công Thương)

- Thực hiện các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại, tri ân người tiêu dùng, hỗ trợ bảo hành sản phẩm, tư vấn sử dụng sản phẩm tiêu dùng an toàn, tiết kiệm, giảm giá, khuyến mại,… nhằm tăng quyền lợi cho người tiêu dùng. Tuyên dương các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nhiều hoạt động hướng tới người tiêu dùng.

- Các cơ quan nhà nước tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra thị trường, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích của người tiêu dùng.

Phòng QLTM - SCT


3/13/2020 5:00 PMĐã ban hànhThương mạiTinNgày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 (15-3-2020): Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Từ khi đất nước ta đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng thì nền kinh tế - xã hội có những bước phát triển vượt bậc, xuất hiện nhiều sản phẩm hàng hóa dịch vụ có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, có uy tín trên thị trường. Lợi dụng việc đó, nhiều doanh nghiệp và cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, gây thiệt hại lớn cho người sản xuất và người tiêu dùng. Vậy nên, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng luôn là vấn đề lớn được Đảng, Nhà nước quan tâm thực hiện.
3/13/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019
Ngày 19 tháng 9 năm 2019, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 16/2019/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019.

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2019.

Cũng theo Thông tư này, lượng đường (mã HS 1701) thí điểm đấu giá nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 là 98.700 tấn.

Nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản thực hiện theo quy định về pháp luật bán đấu giá phù hợp với tính chất tài sản bán đấu giá.

Do vậy, Bộ Công Thương thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 để điều hành việc đấu giá. Chủ tịch Hội đồng đấu giá ban hành Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019.

Sau khi tổng hợp báo cáo kết quả của Hội đồng đấu giá, Bộ Công Thương có văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.

Việc sử dụng văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá để làm thủ tục hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật hải quan.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02/11 đến ngày 31/12/2019.

Thông tư số 16-2019-TT-BCT.pdf

Phòng KHTH - SCT

10/30/2019 12:00 PMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpTinHướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019/PublishingImages/2019-09/Thông-tư-300x200_Key_26092019110917.jpg
Ngày 19 tháng 9 năm 2019, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 16/2019/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019.
10/30/2019 12:00 PMYesĐã ban hành
Triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3  đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩuTriển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3  đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu
Nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương đã hoàn thành việc xây dựng và bắt đầu thực hiện cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công thương ở mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương đã hoàn thành việc xây dựng và bắt đầu thực hiện cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công thương ở mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu gồm:

1. Cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô;

2. Cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô;

3. Cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện ở Việt Nam;

5. Cấp lại; sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện ở Việt Nam;

6. Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện ở Việt Nam.

Theo đó, kể từ ngày 01/11/2019, Cục Xuất nhập khẩu bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đối với các thủ tục nói trên tại địa chỉ http://online.moit.gov.vn. Sau thời gian chuyển tiếp, từ ngày 01/11/2019, Bộ Công Thương không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với thủ tục hành chính nêu trên.

Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh trân trọng thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân được biết và áp dụng./.

Công văn số 949.XNK-CN.pdf

Công văn số 948.XNK-CN.pdf

Phòng KHTH - SCT

10/30/2019 12:00 PMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpTinTriển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3  đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu/PublishingImages/2019-09/Thong Bao_png_Key_26092019115112.jpg
Nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương đã hoàn thành việc xây dựng và bắt đầu thực hiện cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công thương ở mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu.
10/30/2019 12:00 PMYesĐã ban hành
Thông tư quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình DươngThông tư quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
Ngày 30/9/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định việc áp dụng biện pháp khẩn cấp đối với hàng dệt may khi Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra có các nội dung sau:

Thứ nhất, có sự gia tăng nhập khẩu tuyệt đối hoặc tương đối so với khối lượng, số lượng sản xuất trong nước của hàng dệt may bị điều tra từ một hay nhiều nước thành viên do kết quả hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Thứ hai, ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc bị đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng do sự gia tăng nhập khẩu trên đây gây ra.

Trong trường hợp này, biện pháp khẩn cấp đối với hàng dệt may được áp dụng dưới hình thức tăng thuế suất đối với hàng hóa đó nhưng không vượt quá thuế suất ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm áp dụng biện pháp này hoặc thuế suất ưu đãi có hiệu lực vào ngày liền trước ngày 14/01/2019, tùy mức thuế suất nào thấp hơn.

Thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ chuyển tiếp không vượt quá 02 năm và có thể gia hạn thêm tối đa 02 năm.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14/11/2019.

Thông tư số 19-2019-TT-BCT.signed.pdf

Phòng KHTH - SCT

10/29/2019 3:00 PMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpTinThông tư quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương/PublishingImages/2019-07/VBmoi_Key_25072019141551.jpg
Ngày 30/9/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.
10/29/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Đoàn Tây Ninh tham dự Hội nghị kết nối giao thương hàng hóa tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019Đoàn Tây Ninh tham dự Hội nghị kết nối giao thương hàng hóa tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019
Chiều ngày 24/10/2019 tại Khách sạn Công Đoàn (số 4 Trần Hưng Đạo, Tp. Vũng Tàu), Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức thành công Hội nghị Giới thiệu, kết nối Giao thương các tỉnh khu vực phía Nam.

​Tham dự hội nghị có đại diện các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại các tỉnh phía Nam: Vĩnh Long, Long An, Tây Ninh, Bình Thuận, Hậu Giang, An Giang, có trên 100 doanh nghiệp kinh doanh, phân phối, tiêu thụ sản phẩm trong, ngoài tỉnh tham dự cùng các cơ quan báo đài đến dự, đưa tin.


H KHTH T10 1.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Dự và phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Võ Trịnh Triều – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh cho biết: Hội nghị Kết nối giao thương các tỉnh khu vực phía nam là sự kiện được tổ chức hàng năm nhằm khẳng định được vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc kết nối cung cầu hàng hóa giữa các đơn vị sản xuất, nhà phân phối; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, giao lưu, chia sẻ thông tin về hàng hóa, sản phẩm, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của BR-VT nói riêng, các tỉnh thành khu vực phía Nam nói chung.


H KHTH T10 2.jpg

Doanh nghiệp Tây Ninh giới thiệu về thông tin sản phẩm

Đoàn tỉnh Tây Ninh tham dự Hội nghị bao gồm 10 Doanh nghiệp: CSSX Bánh Tráng Tân Nhiên, Công ty TNHH Biển Chiêu, Công ty TNHH MMTB Ánh Dương, CSSX muối Lan Thảo, Cơ sở sản xuất hồ lô Vinh Trần, Công ty TNHH Phoenix, CSSX Trà Thủy Diệp, Công ty TNHH XNK Hạt điều Phúc Thịnh, Công ty TNHH Lê Trang phát, Công ty TNHH Loan Phát Huy,. Các sản phẩm của Tây Ninh được giới thiệu tại Hội nghị đến với các Doanh nghiệp, nhà phân phối tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

H KHTH T10 3.jpg

Các DN giới thiệu các sản phẩm tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Các Doanh nghiệp Tây Ninh và các nhà phân phối tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ký đượcc 05 biên bản ghi nhớ và 04 hợp đồng chính thức phân phối tại các cửa hàng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Qua chương trình, Trung tâm XTTM Tây Ninh đã làm tốt công tác XTTM, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh các ngành công thương và nông nghiệp tỉnh Tây Ninh trong thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những thành tựu nổi bật và những định hướng trong tương lai đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường quan hệ thương mại giữa các địa phương trong cả nước nói chung, giữa Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng. 

H KHTH T10 4.jpg

Các DN ký kết các biên bản ghi nhớ

Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, giới thiệu sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khu vực Đông Nam Bộ, từ đó giúp Doanh nghiệp tiếp cận thị trường mới, mở rộng giao thương, trao đổi, học hỏi, thiết lập quan hệ hợp tác, kinh doanh lâu dài; đặc biệt, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp trong công tác quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường và học tập kinh nghiệm trong quá trình hội nhập và nâng cao hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh.

TTXTTM - SCT

10/29/2019 3:00 PMĐã ban hànhXúc tiến thương mạiTinĐoàn Tây Ninh tham dự Hội nghị kết nối giao thương hàng hóa tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Chiều ngày 24/10/2019 tại Khách sạn Công Đoàn (số 4 Trần Hưng Đạo, Tp. Vũng Tàu), Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức thành công Hội nghị Giới thiệu, kết nối Giao thương các tỉnh khu vực phía Nam.
10/29/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình Hành động  vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2019Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình Hành động  vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2019
Nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và ý thức, trách nhiệm của các hộ gia đình, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm 2019. Theo đó, Sở Công Thương đã triển khai Kế hoạch đến các đơn vị phối hợp như: các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Các hoạt động trong Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương" năm 2019 như sau:

- Phát động các hoạt động cụ thể đảm bảo sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn tới các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

- Triển khai tổ chức các hoạt động truyền thông, cổ động, tuyên truyền hành động vì an toàn thực phẩm trên địa bàn; vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, chợ truyền thống, cửa hàng bán và giới thiệu thực phẩm tại phương đăng tải băng rôn, hình ảnh tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của các đơn vị với các nội dung hưởng ứng Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019".

- Vận động các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tham gia hoạt động "Tôi hành động vì an toàn thực phẩm" thông qua việc dán hình ảnh, khẩu hiệu tuyên truyền "Hành động vì an toàn thực phẩm" tới các hộ dân, cơ sở sản xuất kinh doanh, thực phẩm, hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương thương mại.

- Vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tham gia các hoạt động của Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương" năm 2019 và các hoạt động trực tuyến tại trang thông tin điện tử: antoanthucphamhd.vn và trang Fanpage Hành động vì an toàn thực phẩm, chia sẽ các hành động cụ thể vì an toàn thực phẩm, góp phần hình thành cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm.


ATTP 2019.jpg

(Khẩu hiệu tuyên truyền của Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm)

Các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn hãy cùng đồng hành tổ chức, tham gia các hoạt động của Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương" năm 2019.

Phòng QLTM - SCT


10/24/2019 3:00 PMĐã ban hànhThương mạiTinPhối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình Hành động  vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2019/PublishingImages/2019-09/News_Key_20092019092925.png
Nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và ý thức, trách nhiệm của các hộ gia đình, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm 2019. Theo đó, Sở Công Thương đã triển khai Kế hoạch đến các đơn vị phối hợp như: các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
10/24/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Đoàn Tây Ninh tham dự Hội chợ OCOP Khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2019Đoàn Tây Ninh tham dự Hội chợ OCOP Khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2019
Hội chợ OCOP Khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2019 diễn ra từ ngày 30/8-03/9/2019 tại Cung Quy hoạch và Hội chợ triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá các sản phẩm OCOP Quảng Ninh; Kịp thời động viên và tôn vinh các doanh nghiệp và sản phẩm OCOP tỉnh trong quá trình sản xuất và nâng cao giá trị thương hiệu các sản phẩm địa phương. Tham dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu.

​Hội chợ OCOP Khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2019 có sự tham gia của 417 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp trong và ngoài giới thiệu, trưng bày nhiều sản phẩm chất lượng, mẫu mã phong phú, đa dạng. Hội chợ OCOP Khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2019 diễn ra từ ngày 30/8 đến 03/9/2019, với nhiều hoạt động sôi nổi như: Hội nghị Kết nối cung cầu các sản phẩm OCOP Quảng Ninh năm 2019, Hội nghị đối tác OCOP năm 2019...


HXT 15.jpg

Hội nghị Kết nối cung cầu các sản phẩm OCOP Quảng Ninh năm 2019

Được biết, Hội chợ OCOP Khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2019 được tổ chức thường niên trong những năm gần đây nhằm giới thiệu góp phần tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất phát triển; giúp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng và phát triển thị trường, tìm kiếm bạn hàng và ký kết các hợp đồng đại lý tiêu thụ sản phẩm, đồng thời nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh; tạo tiền đề thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ của tỉnh, đưa sản phẩm OCOP Quảng Ninh hội nhập với các sản phẩm nông nghiệp của cả nước và từng bước hội nhập với sản phẩm nông nghiệp các nước trong khu vực.

Tây Ninh tham gia Hội chợ OCOP Khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2019, với quy mô 02 gian hàng tiêu chuẩn làm khu trưng bày chung của tỉnh, 02 gian hàng tiêu chuẩn cho Doanh nghiệp nhằm giới thiệu, quảng bá thông tin, hình ảnh của tỉnh, một số sản phẩm nổi bật của tỉnh và hỗ trợ một số doanh nghiệp của địa phương có các sản phẩm đặc trưng, đặc sản của tỉnh tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm trực tiếp tại Hội chợ. 


HXT 16.jpg

Gian hàng của tỉnh Tây Ninh tại Hội chợ

Qua chương trình, Trung tâm XTTM Tây Ninh đã làm tốt công tác XTTM, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh các ngành công thương và nông nghiệp tỉnh Tây Ninh trong thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những thành tựu nổi bật và những định hướng trong tương lai đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường quan hệ thương mại giữa các địa phương trong cả nước nói chung, giữa Tây Ninh và tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, giới thiệu sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng ở tỉnh Quảng Ninh và khu vực Bắc Bộ, từ đó giúp Doanh nghiệp tiếp cận thị trường mới, mở rộng giao thương, trao đổi, học hỏi, thiết lập quan hệ hợp tác, kinh doanh lâu dài; đặc biệt, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp trong công tác quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường và học tập kinh nghiệm trong quá trình hội nhập và nâng cao hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh.

TTXTTM - SCT


10/23/2019 10:00 AMĐã ban hànhXúc tiến thương mạiTinĐoàn Tây Ninh tham dự Hội chợ OCOP Khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hội chợ OCOP Khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2019 diễn ra từ ngày 30/8-03/9/2019 tại Cung Quy hoạch và Hội chợ triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá các sản phẩm OCOP Quảng Ninh; Kịp thời động viên và tôn vinh các doanh nghiệp và sản phẩm OCOP tỉnh trong quá trình sản xuất và nâng cao giá trị thương hiệu các sản phẩm địa phương. Tham dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu.
10/23/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Đoàn Tây Ninh tham dự Hội nghị kết nối, xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản năm 2019 tại tỉnh Lào CaiĐoàn Tây Ninh tham dự Hội nghị kết nối, xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản năm 2019 tại tỉnh Lào Cai
Ngày 31/5/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai đã diễn ra Hội nghị kết nối, xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản năm 2019 do Bộ Công thương phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức.

Dự hội nghị về phía Việt Nam có các đồng chí: Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; Hoàng Minh Chiến – Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương; Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Đỗ Quốc Hương - Trưởng Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); lãnh đạo các địa phương, sở Công thương các tỉnh, thành phố và hơn 130 doanh nghiệp có nhu cầu xuất - nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy hải sản.

Phía đoàn đại biểu Trung Quốc có ông Hùng Tư Minh - Phó Thư ký Trưởng Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; ông Bạch Ngọc Văn - Phó Cục trưởng Cục Thương vụ châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc;ông Tưởng Hồng Thắng - Phó huyện Trưởng Chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; cùng đại diện 70 doanh nghiệp đến từ châu Hồng Hà, châu Vân Sơn (tỉnh Vân Nam), thành phố Thượng Hải, Côn Minh.


HXT 17.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Với vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, tỉnh Lào Cai đã và đang là "cầu nối", là "cửa ngõ" của Việt Nam, các nước ASEAN với thị trường vùng Tây Nam, Trung Quốc. Đồng thời là một trong những trung tâm của hành lang Bắc - Nam trong hợp tác Tiểu vùng sông Mekông mở rộng. Những năm qua, tỉnh Lào Cai đã ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, kết nối giao thương xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và các nước thứ 3 với thị trường Trung Quốc. Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh liên tục tăng trưởng ở mức cao, trong đó các mặt hàng nông sản, trái cây xuất khẩu đang chiếm giá trị ngày càng cao trong tổng kim ngạch. Cụ thể trong năm 2018, giá trị xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai – Hà Khẩu đạt trên 2,1 tỷ USD, tăng 41% so với năm 2017, trong đó xuất khẩu nông sản, trái cây, thủy sản đạt trên 600 triệu USD. Trong 5 tháng đầu năm 2019, giá trị xuất nhập nông sản, trái cây, thủy sản đạt trên 350 triệu USD, bằng hơn 1 nửa giá trị nông sản xuất khẩu của năm 2018. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh Lào Cai đã và đang khẳng định được vị thế là "cầu nối", là "cửa ngõ" của Việt Nam và các nước ASEAN với thị trường tỉnh Vân Nam và vùng Tây Nam, Trung Quốc rộng lớn. Trong những năm qua, tỉnh Lào Cai ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của mình trong việc thúc đẩy, kết nối giao thương xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và các nước thứ 3 với thị trường Trung Quốc, trong đó có một lượng lớn hàng hóa nông sản. Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lào Cai liên tục tăng trưởng ở mức cao, trong đó các mặt hàng nông sản, trái cây xuất khẩu ngày càng có vị trí quan trọng trong tổng kim ngạch. Có được kết trên là do tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khai thác tối đa điều kiện thuận lợi về cửa khẩu và hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu như: Cắt giảm thủ tục hành chính; giảm các loại phí dịch vụ; phân luồng điều tiết phương tiện, hàng hóa; tổ chức các hội nghị xúc tiến giao thương...

Đoàn tỉnh Tây Ninh tham dự Hội nghị bao gồm 05 Doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Định Khuê, Công ty TNHH Phúc An Phát, Công ty CP Natani, Công ty TNHH Trà Tâm Lan, CSSX Bánh tráng Tân Nhiên. Các sản phẩm của Tây Ninh được giới thiệu tại Hội nghị đến với các Doanh nghiệp đến từ Trung Quốc và Việt Nam.HXT 18.jpgHXT 19.jpg

Khu vực trưng bày hàng hóa của tỉnh Tây Ninh

Qua chương trình, Trung tâm XTTM Tây Ninh đã làm tốt công tác XTTM, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh các ngành công thương và nông nghiệp tỉnh Tây Ninh trong thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những thành tựu nổi bật và những định hướng trong tương lai đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường quan hệ thương mại giữa các địa phương trong cả nước nói chung, giữa Tây Ninh và Lào Cai nói riêng.

Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, giới thiệu sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng ở tỉnh Lào Cai, khu vực miền Bắc và các tỉnh thuộc Trung Quốc,  từ đó giúp Doanh nghiệp tiếp cận thị trường mới, mở rộng giao thương, trao đổi, học hỏi, thiết lập quan hệ hợp tác, kinh doanh lâu dài; đặc biệt, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp trong công tác quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường và học tập kinh nghiệm trong quá trình hội nhập và nâng cao hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh.

TTXTTM - SCT10/23/2019 10:00 AMĐã ban hànhXúc tiến thương mạiTinĐoàn Tây Ninh tham dự Hội nghị kết nối, xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản năm 2019 tại tỉnh Lào Cai/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 31/5/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai đã diễn ra Hội nghị kết nối, xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản năm 2019 do Bộ Công thương phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức.
10/23/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Hội nghị Kết nối cung cầu 2019 giữa TP.HCM và các tỉnh, thànhHội nghị Kết nối cung cầu 2019 giữa TP.HCM và các tỉnh, thành
Ngày 26/9, UBND TP Hồ Chí Minh và Bộ Công Thương tổ chức hội nghị “Kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2019”  tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Tân Bình, Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chương trình hợp tác thương mại giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành giai đoạn 2016 – 2020.

Trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Thương mại giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành giai đoạn 2016 – 2020, Hội nghị Kết nối cung cầu 2019 được tổ chức từ 26-29/9/2019 tại Trung tâm hội chợ triển lãm Tân Bình, Hồ Chí Minh với hơn 400 gian hàng chất lượng cao và đặc sản đến từ 1.797 doanh nghiệp của 40 tỉnh, thành trong cả nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh - cho biết, qua bảy lần tổ chức, Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành không chỉ dừng lại ở khâu kết nối cung - cầu các mặt hàng thiết yếu mà đã trở thành một kênh lên kết giữa các thành phần kinh tế hợp tác xúc tiến thương mại, đầu tư, tổ chức phân phối hàng hóa theo hình thức chuyên nghiệp. "Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành năm nay có hàng hóa đa dạng, mẫu mã phong phú, chất lượng được nâng cao hơn, số doanh nghiệp tham gia cũng đông đảo hơn. Chương trình đã làm nên thương hiệu của ngành Công Thương thành phố".


HXT 12.jpg

Gian hàng trưng bày chung cua tỉnh Tây Ninh

Tham gia Chương trình nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường quan hệ thương mại giữa Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong cả nước. Giúp kết nối hai chiều, góp phần hình thành các chuỗi cung ứng từ sản xuất đến tiêu thụ; đưa hàng hóa các tỉnh, thành vào hệ thống phân phối TP. Hồ Chí Minh và đưa hàng hóa TP. Hồ Chí Minh vào hệ thống phân phối các tỉnh, thành.

Nhận dịp này, Trung tâm XTTM Tây Ninh đã tổ chức tham gia Khu trưng bày – triển lãm chung của tỉnh với diện tích 54 m2, đã tạo được ấn tượng mang tính đặc trưng của tỉnh, thu hút được sự quan tâm của nhiều đối tác, khách tham quan. Quảng bá được hình ảnh, giới thiệu các sản phẩm đặc sắc của tỉnh, đạt hiệu quả trong hoạt động xúc tiến thương mại kết hợp xúc tiến đầu tư và định hướng mở rộng thị trường xuất khẩu. Số lượng Doanh nghiệp tỉnh tham gia là 09 doanh nghiệp tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm là Công ty TNHH Biển Chiêu, Cơ sở muối ớt Lan Thảo, Công ty TNHH Lê Trang Phát, Công ty TNHH Trà Tâm Lan, CSSX Hồ Lô Vinh Trần, Công ty TNHH Đông Dược Vĩnh Xuân, Công ty TNHH Nước Miaqua Tây Ninh, CSSX Trà Thủy Diệp, CSSX bánh tráng Tân Nhiên. Đồng thời bố trí cho các Doanh nghiệp trên ký kết biên bản với các Siêu Thị, Trung tâm Thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh về tiêu thụ sản phẩm của công ty.

Đồng thời, làm tốt công tác giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh của địa phương để thu hút mời gọi đầu tư, phát triển thương mại và du lịch; cụ thể về các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và nông nghiệp tỉnh Tây Ninh trong thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những thành tựu nổi bật và những định hướng trong tương lai đến khu vực phía Nam, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh.


HXT 14.jpg

Gian hàng trưng bày của các Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh

Thực hiện tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp địa phương giao lưu hợp tác, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tiếp cận và tìm kiếm cơ hội đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh; Giới thiệu doanh nghiệp Tây Ninh và những sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường và học tập kinh nghiệm trong quá trình hội nhập.

Kết nối các sản phẩm đặc trưng, đặc sản của Tây Ninh vào hệ thống phân phối tại TP. Hồ Chí Minh thông qua các buổi Hội thảo, Hội nghị kết nối cung - cầu.

TTXTTM - SCT


10/23/2019 9:00 AMĐã ban hànhXúc tiến thương mạiTinHội nghị Kết nối cung cầu 2019 giữa TP.HCM và các tỉnh, thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 26/9, UBND TP Hồ Chí Minh và Bộ Công Thương tổ chức hội nghị “Kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2019”  tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Tân Bình, Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chương trình hợp tác thương mại giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành giai đoạn 2016 – 2020.
10/23/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Phiên chợ Xanh năm 2019 tại Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Tây NinhPhiên chợ Xanh năm 2019 tại Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Tây Ninh
Phiên chợ xanh tổ chức từ 06-14/7/2019 tại Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Tây Ninh (đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tấy Ninh, tỉnh Tây Ninh) do Trung tâm Xúc tiến thương mại Tây Ninh phối hợp với Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Tây Ninh, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ và các đơn vị có liên quan tổ chức đã thu hút hàng ngàn 20.000 lượt người tham quan và mua sắm, doanh thu ước đạt trên 3,5 tỷ đồng.

Tham dự phiên chợ có hơn 45 gian hàng của 40 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh (trong đó có 05 Doanh nghiệp địa phương). Hàng hóa trưng bày là những sản phẩm hàng Việt, đặc biệt hàng nông sản xanh, sạch, an toàn phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.

HXT 1.jpg

Người dân tham quan và mua sắm


HXT 2.jpg

Lãnh đạo cắt băng khai mạc

Với mẫu mã đa dạng, phong phú, giá cả hợp lý, các sản phẩm như đồ điện gia dụng, hóa mỹ phẩm, đồ uống, hàng may mặc thời trang, da giày, điện tử viễn thông, … là những mặt hàng được người dân ưa chuộng trong phiên chợ.

Đây là dịp để người dân ở nông thôn, biên giới tiếp cận với các mặt hàng Việt Nam đảm bảo về chất lượng, có giá cả phù hợp và phong phú về chủng loại; cũng là hình thức tuyên truyền, vận động mọi người hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".


HXT 3.jpg

Một gian hàng tại phiên chợ

Đồng thời, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong nước, nhất là các doanh nghiệp trong Tỉnh tiếp cận với thị trường nông thôn, từng bước xây dựng mạng lưới kênh phân phối, mở rộng thị trường, tạo dựng uy tín với người tiêu dùng ở vùng sâu, vùng xa.


HXT 4.jpg

Chương trình văn nghệ tại Phiên chợ


TTXTTM - SCT10/23/2019 8:00 AMĐã ban hànhXúc tiến thương mạiTinPhiên chợ Xanh năm 2019 tại Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phiên chợ xanh tổ chức từ 06-14/7/2019 tại Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Tây Ninh (đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tấy Ninh, tỉnh Tây Ninh) do Trung tâm Xúc tiến thương mại Tây Ninh phối hợp với Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Tây Ninh, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ và các đơn vị có liên quan tổ chức đã thu hút hàng ngàn 20.000 lượt người tham quan và mua sắm, doanh thu ước đạt trên 3,5 tỷ đồng.
10/23/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Phiên chợ hàng Việt về Nông thôn năm 2019 tại huyện Tân Biên, Châu Thành, Hòa ThànhPhiên chợ hàng Việt về Nông thôn năm 2019 tại huyện Tân Biên, Châu Thành, Hòa Thành
Với chu kỳ mỗi phiên chợ là 05 ngày/1 phiên chợ, các Phiên chợ đã đi qua 03 huyện như Tân Biên (28/9-03/10/2019), Châu Thành (05-10/10/2019), Hòa Thành (12-16/10/2019) do Trung tâm Xúc tiến thương mại Tây Ninh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ và các đơn vị có liên quan tổ chức đã thu hút hàng ngàn 10.000 lượt người tham quan/01 phiên chợ và mua sắm, doanh thu ước đạt trên 5 tỷ đồng. Tham dự các phiên chợ tại các huyện trung bình có hơn 40 gian hàng của 30 đơn vị doanh nghiệp hàng Việt (trong đó có 03-5 Doanh nghiệp địa phương). Hàng hóa trưng bày là những sản phẩm của các đơn vị đạt doanh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao.

HXT 5.jpg

Người dân tham quan mua sắm tại Phiên chợ Hàng Việt về nông thôn tại huyện Hòa Thành

Với mẫu mã đa dạng, phong phú, giá cả hợp lý, các sản phẩm như đồ điện gia dụng, hóa mỹ phẩm, đồ uống, hàng may mặc thời trang, da giày, điện tử viễn thông, giống cây trồng… là những mặt hàng được người dân ưa chuộng trong phiên chợ.

Đây là dịp để người dân ở nông thôn, biên giới tiếp cận với các mặt hàng Việt Nam đảm bảo về chất lượng, có giá cả phù hợp và phong phú về chủng loại; cũng là hình thức tuyên truyền, vận động mọi người hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".


HXT 6.jpg

Một gian hàng tại phiên chợ

Đồng thời, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong nước, nhất là các doanh nghiệp trong Tỉnh tiếp cận với thị trường nông thôn, từng bước xây dựng mạng lưới kênh phân phối, mở rộng thị trường, tạo dựng uy tín với người tiêu dùng ở vùng sâu, vùng xa.

Tại các phiên chợ lần này, Trung tâm Xúc tiến thương mại Tây Ninh cũng đã vận động và trao tặng một số phần quà để động viên, khích lệ các em học sinh nghèo hiếu học và hộ nghèo ở các địa phương tổ chức Phiên chợ (khoảng 15 triệu đồng/Phiên x 03 Phiên = 45 triệu đồng). 


HXT 7.jpg

Tặng quà cho các học sinh nghèo, hiếu học


HXT 8.jpg

Tặng hộ nghèo


TTXTTM - SCT


10/23/2019 8:00 AMĐã ban hànhXúc tiến thương mạiTinPhiên chợ hàng Việt về Nông thôn năm 2019 tại huyện Tân Biên, Châu Thành, Hòa Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Với chu kỳ mỗi phiên chợ là 05 ngày/1 phiên chợ, các Phiên chợ đã đi qua 03 huyện như Tân Biên (28/9-03/10/2019), Châu Thành (05-10/10/2019), Hòa Thành (12-16/10/2019) do Trung tâm Xúc tiến thương mại Tây Ninh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ và các đơn vị có liên quan tổ chức đã thu hút hàng ngàn 10.000 lượt người tham quan/01 phiên chợ và mua sắm, doanh thu ước đạt trên 5 tỷ đồng. Tham dự các phiên chợ tại các huyện trung bình có hơn 40 gian hàng của 30 đơn vị doanh nghiệp hàng Việt (trong đó có 03-5 Doanh nghiệp địa phương). Hàng hóa trưng bày là những sản phẩm của các đơn vị đạt doanh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao.
10/23/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Phiên chợ Đặc sản năm 2019 tại Trung tâm Thương mại và Giải trí Cà Na Tây NinhPhiên chợ Đặc sản năm 2019 tại Trung tâm Thương mại và Giải trí Cà Na Tây Ninh
Phiên chợ đặc sản tổ chức từ 10-13/9/2019 tại Trung tâm Thương mại và Giải trí Cà Na Tây Ninh (đường Lý Thương Kiệt, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) do Trung tâm Xúc tiến thương mại Tây Ninh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ và các đơn vị có liên quan tổ chức đã thu hút hàng ngàn 10.000 lượt người tham quan và mua sắm, doanh thu ước đạt trên 250 triệu đồng.

HXT 9.jpg

Người dân tham quan mua sắm tại Phiên chợ đặc sản​

Tham dự phiên chợ có hơn 30 gian hàng của 20 đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh. Hàng hóa trưng bày là những sản phẩm đặc sản của địa phương nhân dịp Lễ hội “Hội yến Diêu Trì cung” năm 2019 phục vụ cho du khách thập phương mua sắm các sản phẩm đặc sản, đặc trưng của tỉnh Tây Ninh.


HXT 10.jpg

Lãnh đạo dự khai mạc

Với mẫu mã đa dạng, phong phú, giá cả hợp lý, các sản phẩm đặc trưng, đặc sản của tỉnh Tây Ninh đã được giới thiệu, quảng bá cho các du khách cả nước nói chung và người dân Tây Ninh nói riêng khi tham gia Lễ hội tại Tòa Thánh Cao đài Tây Ninh.

Đây là dịp để Doanh nghiệp quảng bá, cải tiến mẫu, đảm bảo về chất lượng, có giá cả phù hợp và phong phú về chủng loại để giới thiệu sản phẩm của mình tới người dân và du khách tốt hơn.

Đồng thời, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong nước, nhất là các doanh nghiệp trong Tỉnh tiếp cận với thị trường nông thôn, từng bước xây dựng mạng lưới kênh phân phối, mở rộng thị trường, tạo dựng uy tín với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

TTXTTM - SCT


10/23/2019 8:00 AMĐã ban hànhXúc tiến thương mạiTinPhiên chợ Đặc sản năm 2019 tại Trung tâm Thương mại và Giải trí Cà Na Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phiên chợ đặc sản tổ chức từ 10-13/9/2019 tại Trung tâm Thương mại và Giải trí Cà Na Tây Ninh (đường Lý Thương Kiệt, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) do Trung tâm Xúc tiến thương mại Tây Ninh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ và các đơn vị có liên quan tổ chức đã thu hút hàng ngàn 10.000 lượt người tham quan và mua sắm, doanh thu ước đạt trên 250 triệu đồng.
10/23/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Hoạt động xuất, nhập khẩu tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2019Hoạt động xuất, nhập khẩu tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2019
Tháng 10, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 324,9 triệu USD, so tháng trước giảm 13,2%; (giảm 9,6% so với tháng cùng kỳ năm trước). Luỹ kế, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3.113,7 triệu USD, giảm 8,1% so với cùng kỳ (ước đạt 62,1% so với kế hoạch năm 2019).
Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 246,5 triệu USD, giảm 2,4% so với tháng trước (giảm 0,4% so với tháng cùng kỳ năm trước). Lũy kế, ước đạt 2.829,7 triệu USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ (ước đạt 78,9% kế hoạch năm).

Tình hình xuất khẩu

Tháng 10, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 324,9 triệu USD, so tháng trước giảm 13,2%; (giảm 9,6% so với tháng cùng kỳ năm trước). Luỹ kế, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3.113,7 triệu USD, giảm 8,1% so với cùng kỳ (ước đạt 62,1% so với kế hoạch năm 2019).

Biểu đồ kim ngạch xuất khẩu của các nhóm hàng tháng 10/2019 so với tháng trước và tháng cùng kỳ năm trước ( ĐVT: Triệu USD)

H XNK _ T10-1.jpg


* Nhóm hàng nông sản

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 14,9 triệu USD, so tháng trước giảm 9,4% (so với tháng cùng kỳ năm trước giảm 73,2% ), chiếm tỷ trọng 4,6% so với tổng kim ngạch xuất khẩu. Luỹ kế, ước đạt 213,6 triệu USD (so với cùng kỳ giảm 58,6%).

Một số mặt hàng chủ yếu thuộc nhóm hàng nông sản như sau:

- Hạt điều: ước đạt 13,1 triệu USD, giảm 8,4% so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 87,9% so với kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản. Thị trường xuất khẩu gồm: Mỹ 4,1 triệu USD; Trung Quốc 2,6 triệu USD; Hà Lan 1,8 triệu USD; ... Luỹ kế, ước đạt 121,1 triệu USD, so với cùng kỳ giảm 22,6%.

- Sắn và các sản phẩm từ sắn: ước đạt 0,5 triệu USD, tăng 16,9% so với tháng trước, giảm 97,7% so với tháng cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 3,6% so với kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản. Thị trường xuất khẩu Trung Quốc. Luỹ kế, ước đạt 39,7 triệu USD, giảm 80,9% so với cùng kỳ.

- Cao su: ước đạt 1,2 triệu USD, giảm 24,2% so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 8% so với kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản. Thị trường xuất khẩu gồm: Trung Quốc 0,3 triệu USD; Malaysia 0,9 triệu USD. Luỹ kế, ước đạt 51,4 triệu USD, so với cùng kỳ giảm 80,9%.

* Nhóm hàng công nghiệp chế biến

 Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 302,9 triệu USD, giảm 12% so với tháng trước (tăng 3,7% so với tháng cùng kỳ năm trước ), chiếm tỷ trọng 93,2% so với tổng kim ngạch xuất khẩu. Luỹ kế, ước đạt 2.826 triệu USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ.

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như sau:

- Xơ, xợi dệt các loại: ước đạt 17,5 triệu USD, giảm 15,9% so tháng trước (tăng 64,5% so với tháng cùng kỳ), chiếm tỷ trọng 5,8% so với kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến. Thị trường xuất khẩu gồm: Trung Quốc 12,2 triệu USD; Indonesia 0,6 triệu USD; Hàn Quốc 1,6 triệu USD;.... Luỹ kế, ước đạt 157,5 triệu USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ.

- Hàng dệt may: ước đạt 75 triệu USD, giảm 21,2% so với tháng trước (giảm 19,3% so với tháng cùng kỳ), chiếm tỷ trọng 24,8% so với kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến. Thị trường xuất khẩu gồm: Mỹ 41,3 triệu USD; Nhật Bản 21,6 triệu USD; Canada 2 triệu USD; .... Luỹ kế, ước đạt 687,3 triệu USD, giảm 0,3% so với cùng kỳ.

 - Giày, dép các loại: ước đạt 35,4 triệu USD, giảm 14,3% so với tháng trước (giảm 31,6% so với tháng cùng kỳ năm trước), chiếm tỷ trọng 11,7% so với kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến. Thị trường xuất khẩu gồm: Mỹ 13 triệu USD; Bỉ 4 triệu USD; Anh 2,5 triệu USD; .... Luỹ kế, ước đạt 427,8 triệu USD, giảm 28,6% so với cùng kỳ.

- Vải các loại: ước đạt 43 triệu USD, giảm 18% so với tháng trước (tăng 10% so với tháng cùng kỳ năm trước), chiếm tỷ trọng 14,2% so với kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến. Thị trường xuất khẩu gồm: Mỹ 3,4 triệu USD; Trung Quốc 14,2 triệu USD; Campuchia 17,8 triệu USD; ... Luỹ kế, ước đạt 449,7 triệu USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ.

- Nguyên phụ liệu dệt may, da, giày: ước đạt 17,6 triệu USD, giảm 16% so với tháng trước (tăng 30,8% so với tháng cùng kỳ năm trước), chiếm tỷ trọng 5,8% so với kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến. Thị trường xuất khẩu gồm: Indonesia 5 triệu USD; HongKong 4,2 triệu USD; Campuchia 2,8 triệu USD; ... Luỹ kế, ước đạt 168,2 triệu USD, giảm 1,9% so với cùng kỳ.

- Phương tiện vận tải và phụ tùng: ước đạt 56,8 triệu USD, tăng 12% so tháng trước (tăng 43,2% so với tháng cùng kỳ năm trước), chiếm tỷ trọng 18,7% so với kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến. Luỹ kế, ước đạt 461,6 triệu USD, tăng 23,3% so với cùng kỳ.

* Nhóm hàng hoá khác: Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 7,1 triệu USD, giảm 46,8% so với tháng trước (giảm 28,2% so với tháng cùng kỳ năm trước). Luỹ kế, ước đạt 74,1 triệu USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ.

Biểu: Kim ngạch xuất khẩu tháng 10/2019 so với tháng trước và tháng cùng kỳ (ĐVT: Triệu USD)

H XNK _ T10-2.jpg


Tình hình nhập khẩu

Tháng 10, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 246,5 triệu USD, giảm 2,4% so với tháng trước (giảm 0,4% so với tháng cùng kỳ năm trước). Lũy kế, ước đạt 2.829,7 triệu USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ (ước đạt 78,9% kế hoạch năm).

Biểu đồ: Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu theo nhóm hàng tháng 10/2018

H XNK _ T10-3.jpg* Nhóm hàng cần nhập khẩu

Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 231,1 triệu USD, giảm 3,6% so với tháng trước (giảm 2,6% so với tháng cùng kỳ năm trước), chiếm tỷ trọng 93,7% so với kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh. Luỹ kế, ước đạt 2.710,6 triệu USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ.

Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu:

- Xơ, sợi dệt các loại: ước đạt 28 triệu USD, tăng 20% so với tháng trước (tăng 31% so với tháng cùng kỳ). Thị trường nhập khẩu chủ yếu: Trung Quốc 18,4 triệu USD, Singapore 0,4 triệu USD, Mỹ 0,6 triệu USD,... Luỹ kế, ước đạt 248,7 triệu USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ.

- Nguyên phụ liệu dệt may, da, giày: ước đạt 21,4 triệu USD, tăng 11,8% so với tháng trước (giảm 5,6% so với tháng cùng kỳ). Thị trường nhập khẩu chủ yếu Trung Quốc 4,7 triệu USD; Ý 3 triệu USD; Đan Mạch 2,8 triệu USD;... Luỹ kế, ước đạt 195 triệu USD, giảm 17,2% so với cùng kỳ.

- Máy móc, thiết bị dụng cụ, phụ tùng: ước đạt 68,4 triệu USD, tăng 3,5% so với tháng trước (tăng 26,9% so với tháng cùng kỳ). Luỹ kế, ước đạt 691,7 triệu USD, tăng 104,6% so với cùng kỳ.

- Hạt điều: ước đạt 7,1 triệu USD, giảm 11,2% so với tháng trước (giảm 67,3% so với tháng cùng kỳ). Thị trường nhập khẩu chủ yếu Bờ Biển Ngà 2,2 triệu USD; Guinea 1,2 triệu USD; Burkina Faso 1,1 triệu USD; ... Luỹ kế, ước đạt 130,2 triệu USD, giảm 32,8% so với cùng kỳ.

- Bông các loại: ước đạt 8,1 triệu USD, giảm 52,5% so với tháng trước (giảm 65,7% so với tháng cùng kỳ). Luỹ kế, ước đạt 340,4 triệu USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ.

- Sắn và các sản phẩm từ sắn: ước đạt 3,3 triệu USD, giảm 26,9% so với tháng trước, giảm 52,4% so với tháng cùng kỳ. Thị trường nhập khẩu từ Campuchia. Luỹ kế, ước đạt 76,2 triệu USD, giảm 12% so với cùng kỳ.

* Nhóm hàng cần kiểm soát

Kim ngạch ước đạt 3,8 triệu USD, tăng 2% so với tháng trước (giảm 34,2% so với tháng cùng kỳ năm trước), chiếm tỷ trọng 1,6% so với tổng kim ngạch nhập khẩu. Luỹ kế, ước đạt 33,1 triệu USD, giảm 1,3% so với cùng kỳ.

Một số mặt hàng nhập khẩu thuộc nhóm hàng cần kiểm soát trong tháng 10: Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (0,08 triệu USD); Xe máy và linh kiện phụ tùng xe máy (0,02 triệu USD); Đá quý, kim loại quý và sản phẩm (3,3 triệu USD); Hàng điện gia dụng và linh kiện (0,26 triệu USD); .

* Nhóm hàng hoá khác ước đạt 11,6 triệu USD, tăng 30,2 % so với tháng trước (tăng 160,4% so với tháng cùng kỳ), chiếm 4,7% so với tổng kim ngạch nhập khẩu. Luỹ kế, ước đạt 86 triệu USD, tăng 68,8% so với cùng kỳ.

Biểu: Kim ngạch nhập khẩu tháng 10/2019 so với tháng trước và tháng cùng kỳ (ĐVT: Triệu USD)

H XNK _ T10-4.jpg

Nguồn số liệu: Cục Hải quan

(Số liệu từ ngày 08/9 đến ngày 07/10/2019)

10/22/2019 5:00 PMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpTinHoạt động xuất, nhập khẩu tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tháng 10, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 324,9 triệu USD, so tháng trước giảm 13,2%; (giảm 9,6% so với tháng cùng kỳ năm trước). Luỹ kế, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3.113,7 triệu USD, giảm 8,1% so với cùng kỳ (ước đạt 62,1% so với kế hoạch năm 2019).
Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 246,5 triệu USD, giảm 2,4% so với tháng trước (giảm 0,4% so với tháng cùng kỳ năm trước). Lũy kế, ước đạt 2.829,7 triệu USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ (ước đạt 78,9% kế hoạch năm).
10/22/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2019Hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2019
Tháng 10 năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khá so tháng trước (10,92%) và tăng cao so tháng cùng kỳ (+18,07%). Các phân ngành kinh tế tăng trong tháng: Chế biến, chế tạo (+11,21%); sản xuất và phân phối điện (+4,56%); khai khoáng (+16,09%). Riêng công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm nhẹ (0,53%), do ảnh hưởng từ hoạt động khai thác, xử lý và cung cấp nước giảm (2,16%).

Đa phần các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so tháng trước: đường các loại (+92,47%), do nhà máy đường Thành Thành Công hoạt động chế biến (kết tinh đường từ nguyên liệu đường thô); Bột mì (+14,41%); giầy các loại (+12,95%); vỏ, ruột xe các loại (+6,94%); xi măng (+6,42%); điện thương phẩm (+2,53%); quần áo các loại (+5,42%).

Biểu 1: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 so tháng trước và tháng cùng kỳ (%)

H_CN_T10_1.jpg


Lũy kế so cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,50%; phân theo ngành kinh tế: công nghiệp chế biến, chế tạo (+15,44%); sản xuất phân phối điện (+20,27%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+16,72%); công nghiệp khai khoáng giảm so cùng kỳ (4,68%). Các phân ngành công nghiệp chủ yếu đều tăng so cùng kỳ, trong đó một số ngành có chỉ số IIP tăng khá như: dệt (+33,10%), sản phẩm từ cao su&plastic (+13,22%), da và các sản phẩm có liên quan (+12,29%). Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng so cùng kỳ, riêng sản phẩm tinh bột sắn giảm (2,07%).


Biểu 2: Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu 10 tháng/2019 so với cùng kỳ

H_CN_T10_2.jpg


Tính chung 10 tháng, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển và tăng khá so cùng kỳ năm 2018 (chỉ số IIP 10 tháng 2018 tăng 15,10%). Chỉ số sản xuất tăng, tác động chủ yếu từ các ngành có GTSX chiếm tỷ trọng cao và sản phẩm tăng như: chế biến thực phẩm, dệt, xi măng, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (giầy các loại), sản xuất cao su & plastic (vỏ ruột xe các loại), điện thương phẩm./.

Phòng QLCN - SCT


10/21/2019 10:00 AMĐã ban hànhCông nghiệpTinHoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tháng 10 năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khá so tháng trước (10,92%) và tăng cao so tháng cùng kỳ (+18,07%). Các phân ngành kinh tế tăng trong tháng: Chế biến, chế tạo (+11,21%); sản xuất và phân phối điện (+4,56%); khai khoáng (+16,09%). Riêng công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm nhẹ (0,53%), do ảnh hưởng từ hoạt động khai thác, xử lý và cung cấp nước giảm (2,16%).
10/21/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020Nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020
Ngày 26/6/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 08/2019/TT-BCT quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020.

Theo đó, mã hàng hóa và tổng lượng hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020 như sau:

Đối với mặt hàng thóc, gạo các loại có mã hàng hóa 1006.10 (gồm 1006.10.10; 1006.10.90)1006.20 (gồm 1006.20.10 và 1006.20.90) với tổng lượng hạn ngạch năm 2019 và năm 2020 là 300.000 tấn gạo 1 năm (Nếu là thóc thì tỷ lệ quy đổi: 2kg thóc = 1kg gạo).

Đối với mặt hàng lá thuốc lá khô có mã số hàng hóa 2401.10 (gồm 2401.10.10; 2401.10.20; 2401.10.40; 2401.10.50; 2401.10.90)2401.20 (gồm 2401.20.10; 2401.20.20; 2401.20.30; 2401.20.40; 2401.20.50; 2401.20.90) với tổng lượng hạn ngạch là 3000 tấn 1 năm.

Để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định của Chính phủ nếu đủ các điều kiện sau:

- Hàng hoá nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu S (C/O form S) do Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia hoặc cơ quan được ủy quyền cấp theo quy định của Campuchia và làm thủ tục hải quan nhập khẩu tại 24 cặp cửa khẩu quy định;


STTTên cửa khẩu phía Việt NamTên cửa khẩu phía Campuchia
1Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai)Ou Ya Dav (tỉnh Ratanakiri)
2Bu Prăng (tỉnh Đắk Nông)Dak Dam (tỉnh Mondulkiri)
3Đắk Peur (tỉnh Đắk Nông)Nam Lear (tỉnh Mondulkiri)
4Hoa Lư (tỉnh Bình Phước)Trapeang Sre (tỉnh Kratie)
5Hoàng Diệu (tỉnh Bình Phước)Lapakhe (tỉnh Mondulkii)
6Lộc Thịnh (tỉnh Bình Phước)Tonle Cham (tỉnh Tboung Khmum)
7Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh)Bavet (tỉnh Svay Rieng)
8Xa Mát (tỉnh Tây Ninh)Trepeang Plong (tỉnh Tboung Khmum)
9Chàng Riệc (tỉnh Tây Ninh)Da (tỉnh Tboung Khmum)
10Kà Tum (tỉnh Tây Ninh)Chan Mul (tỉnh Tboung Khmum)
11Phước Tân (tỉnh Tây Ninh)Bosmon (tỉnh Svay Rieng)
12Vạc Sa (tỉnh Tây Ninh)Doun Rodth (tỉnh Tboung Khmum)
13Bình Hiệp (tỉnh Long An)Prey Vor (tỉnh Svay Rieng)
14Vàm Đồn (tỉnh Long An)Sre Barang (tỉnh Svay Rieng)
15Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An)Samrong (tỉnh Svay Rieng)
16Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp)Banteay Chakrey (tỉnh Prey Veng)
17Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp)Koh Roka (tỉnh Prey Veng)
18Sở Thượng (tỉnh Đồng Tháp)Koh Sampov (tỉnh Prey Veng)
19Vĩnh Xương (tỉnh An Giang)Ka-Orm Samnor (tỉnh Kandal)
20Tịnh Biên (tỉnh An Giang)Phnom Den (tỉnh Takeo)
21Khánh Bình (tỉnh An Giang)Chrey Thom (tỉnh Kandal)
22Vĩnh Hội Đông (tỉnh An Giang)Kampong Krosang (tỉnh Takeo)
23Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang)Prek Chak (tỉnh Kampot)
24Giang Thành (tỉnh Kiên Giang)Ton Hon (tỉnh Kampot)


- Với lá thuốc lá khô, thương nhân nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định; số lượng nhập khẩu tính trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2019 được hưởng thuế suất ưu đãi khi nhập khẩu vào Việt Nam là gạo và lá thuốc lá khô được áp dụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 26 tháng 02 năm 2019 đến hết 31 tháng 12 năm 2019. Đối với tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan của các mặt hàng nêu trên đăng ký từ ngày 26 tháng 02 năm 2019 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nếu đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt và đã nộp thuế theo mức thuế suất cao hơn thì được cơ quan quản lý thuế xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2020 đối với mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô theo mã hàng hóa và lượng hạn ngạch trên được áp dụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Phương thức điều hành hạn ngạch thuế quan thuế nhập khẩu mặt hàng gạo và mặt hàng lá thuốc lá khô quy định tại Thông tư này được điều hành theo phương thức trừ lùi tự động tại cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu. Việc trừ lùi tự động cho đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan đối với từng mặt hàng quy định tại Thông tư này thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan hải quan. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 12/8/2019 đến hết 31/12/2020.

Phòng KHTH - SCT

9/26/2019 11:00 AMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpTinNhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020/PublishingImages/2019-09/Thông-tư-300x200_Key_26092019110917.jpg
Ngày 26/6/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 08/2019/TT-BCT quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020.
9/26/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Bồi dưỡng kiến thức về Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA và IPA) cho Công chức, viên chức và các doanh nghiệp tỉnhBồi dưỡng kiến thức về Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA và IPA) cho Công chức, viên chức và các doanh nghiệp tỉnh
Ngày 12/9/2019 vừa qua, tại Hội trường Sở Công Thương Tây Ninh đã diễn ra buổi tập huấn Hội nhập Kinh tế quốc tế do Sở Công Thương Tây Ninh phối hợp với Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Đầu tư và Thương mại thuộc trường cao đẳng kinh tế đối ngoại – Bộ Công Thương tổ chức phổ biến kiến thức về một số nội dung về Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA và IPA) cho hơn 60 cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

TMQT-T92019.jpg

Theo đó, chương trình bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế do Tiến sỹ Nguyễn Văn Sáng - chuyên gia kinh tế đã cung cấp cho các học viên các thông tin mới bổ ích, thiết thực về Hiệp định thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA và IPA), cũng như cơ hội và thách thức và một số giải pháp của Chính phủ để đón đầu cơ hội, tận dụng lợi ích từ Hiệp định EVFTA nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế. Từ đó, giúp các học viên hiểu rõ và nắm bắt được lộ trình thực hiện EVFTA và những cam kết mở cửa dịch vụ và đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Phòng KHTH - SCT

9/20/2019 10:00 AMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpTinBồi dưỡng kiến thức về Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA và IPA) cho Công chức, viên chức và các doanh nghiệp tỉnh/PublishingImages/2019-09/News_Key_20092019092925.png
Ngày 12/9/2019 vừa qua, tại Hội trường Sở Công Thương Tây Ninh đã diễn ra buổi tập huấn Hội nhập Kinh tế quốc tế do Sở Công Thương Tây Ninh phối hợp với Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Đầu tư và Thương mại thuộc trường cao đẳng kinh tế đối ngoại – Bộ Công Thương tổ chức phổ biến kiến thức về một số nội dung về Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA và IPA) cho hơn 60 cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
9/20/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2019Hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2019
Tháng 9 năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm so tháng trước (1,29%) nhưng tăng cao so tháng cùng kỳ (+18,88%).
Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2019 đạt 64.138 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 16,10%.

- Chỉ số sản xuất công nghiệp:

Tháng 9 năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm so tháng trước

(1,29%) nhưng tăng cao so tháng cùng kỳ (+18,88%). Các phân ngành kinh tế tăng trong tháng: cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+3,93%), sản xuất và phân phối điện (+4,46%). Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo giảm (+1,46%) đã làm ảnh hưởng đến mức tăng trưởng chung của toàn ngành trong tháng.

Phần lớn các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so tháng trước: Bột mì (+4,79%), Clanke (+14,14%) vỏ, ruột xe các loại (+1,57%), điện thương phẩm (+4,46%); các sản phẩm chủ yếu giảm so tháng trước: quần áo các loại, giầy các loại, xi măng.

Biểu 1: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 so tháng trước và tháng cùng kỳ (%)

(đang chờ tải lên)


Lũy kế so cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,87%; phân theo ngành kinh tế: công nghiệp chế biến, chế tạo (+15,80%), sản xuất phân phối điện (+20,24%), cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+17,77%). Riêng công nghiệp khai khoáng giảm so cùng kỳ. Các phân ngành công nghiệp chủ yếu đều tăng so cùng kỳ, trong đó một số ngành có chỉ số IIP tăng khá cao như: dệt (+33,18%), sản phẩm từ cao su&plastic (+13,23%), da và các sản phẩm có liên quan (+14,58%). Biểu 2: Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu 8 tháng/2019 so với cùng kỳ (%).

2. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá ss 2010): ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2019 đạt 64.138 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 16,10%. Phân theo ngành kinh tế: công nghiệp chế biến, chế tạo (+15,97%); sản xuất phân phối điện (+73,47%), trong 9 tháng đầu năm có 09 dự án điện mặt trời với công suất 648 MW đi vào hoạt động góp phần tăng lượng sản xuất điện trên địa bàn; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng nhẹ.

Biểu 2: Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu 9 tháng 2019 so với cùng kỳ


(đang chờ tải lên)


Tính chung 9 tháng, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển và tăng khá so cùng kỳ năm 2018 (chỉ số IIP 9 tháng 2018 tăng 15,28%). Chỉ số sản xuất tăng, tác động chủ yếu từ các ngành có GTSX chiếm tỷ trọng cao và sản phẩm tăng như: chế biến thực phẩm, dệt, xi măng, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (giầy các loại), sản xuất cao su & plastic (vỏ ruột xe các loại)./.

Phòng QLCN - SCT


9/20/2019 9:00 AMĐã ban hànhCông nghiệpTinHoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2019/PublishingImages/2019-09/News_Key_20092019091227.png
Tháng 9 năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm so tháng trước (1,29%) nhưng tăng cao so tháng cùng kỳ (+18,88%).
Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2019 đạt 64.138 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 16,10%.
9/20/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next