Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Bổ sung Danh mục chi tiết mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuBổ sung Danh mục chi tiết mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Thông tư số 41/2019/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2019 Bổ sung Danh mục chi tiết mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương.

​Ngày 16/12/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 41/2019/TT-BCT về việc bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2020.

Theo đó, Bộ Công Thương ban hành, bổ sung danh mục chi tiết mã HS đối với các loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sau đây:

1. Thóc, gạo xuất khẩu quy định tại Thông tư 30/2018/TT-BCT ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo;

2. Tinh dầu xá xị tạm nhập, tái xuất quy định tại Thông tư 10/2011/TT-BCT ngày 30/3/2011  của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

3. Kim cương thô quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của quy chế chứng nhận quy trình Kimberley;

4. Xăng, dầu quy định tại Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

5. Khoáng sản xuất khẩu quy định tại Phụ lục I của Thông tư số 12/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản;

6. Nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá, máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá quy định tại Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá;

7. Than xuất khẩu quy định tại Phụ lục I của Thông tư số 15/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu than (Thông tư số 15/2013/TT-BCT);

Thông tư nêu rõ nguyên tắc áp dụng, cụ thể: Trường hợp chỉ liệt kê mã HS 4 số thì toàn bộ các mã HS 8 số thuộc nhóm HS 4 số này đều được áp dụng; Trường hợp chỉ liệt kê mã HS 6 số thì toàn bộ các mã HS 8 số thuộc phân nhóm HS 6 số này đều được áp dụng; Trường hợp liệt kê chi tiết đến mã HS 8 số thì chỉ mã HS 8 số đó mới được áp dụng.

THONG TU SO 41-2019-TT-BCT.pdf

Phòng KHTH - SCT​

1/8/2020 9:00 AMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpTinBổ sung Danh mục chi tiết mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Thông tư số 41/2019/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2019 Bổ sung Danh mục chi tiết mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương.
1/8/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Quy trình xuất nhập khẩu hàng thủy sản đông lạnh sang thị trường Trung QuốcQuy trình xuất nhập khẩu hàng thủy sản đông lạnh sang thị trường Trung Quốc
Thời gian gần đây, Bộ Công Thương nhận được báo cáo phản ánh về việc một số doanh nghiệp trong nước gặp vướng mắc trong thông quan khi xuất khẩu (XK) một số mặt hàng thủy sản qua các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc do chưa phân biệt rõ sự khác nhau giữa 2 khái niệm: “sản phẩm thủy sản” và “động vật thủy sinh”. Việc chưa phân biệt rõ các khái niệm này khiến doanh nghiệp XK khai báo không đúng chủng loại thủy sản, không làm đúng quy trình thông quan và bị cơ quan hải quan Trung Quốc không cho phép thông quan; đặc biệt là các lô hàng thuộc Danh mục thủy sản tươi sống nhưng lại kê khai chứng từ XK là hàng đông lạnh.

Bộ Công Thương qua tìm hiểu được phía Hải quan Trung Quốc cung cấp thông tin làm rõ như sau:

(i) Sản phẩm thủy sản chỉ sản phẩm động vật thủy sinh và chế phẩm dùng làm thực phẩm cho người, bao gồm các loại động vật như sứa, nhuyễn thể, giáp xác, da gai, cá, lưỡng cư, bò sát, động vật có vú dưới nước và các sản phẩm động vật thủy sinh khác; tảo, các loại thực vật biển khác và chế phẩm; không bao gồm động vật thủy sinh và các loại động thực vật thủy sinh nhân giống tươi sống;

(ii) Động vật thủy sinh chỉ các loài động vật như cá, nhuyễn thể, giáp xác, sứa, da gai, lưỡng cư tươi sống được nuôi trồng hoặc đánh bắt dưới nước, bao gồm tinh dịch và trứng dùng để nhân giống của các sản phẩm này.

Để hoạt động XK các mặt hàng thủy sản sang Trung Quốc trong thời gian tới được tiến hành thuận lợi, Bộ Công Thương thông báo Danh mục các mặt hàng sản phẩm thủy sản và động vật thủy sinh của Việt Nam đã được XK chính thức ("chính ngạch") sang thị trường Trung Quốc với danh mục 128 sản phẩm thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào Trung Quốc, 48 loài thủy sản các loại của Việt Nam được Trung Quốc cập nhật vào Danh mục các sản phẩm thủy sản của Việt Nam được phép xuất khẩu vào Trung Quốc để làm thực phẩm và 36 loài được phép nhập khẩu làm động vật cảnh, 1 loài làm giống nuôi. 

Công văn số 9666-BCT-AP.pdf

Phòng KHTH - SCT

1/6/2020 7:00 PMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpTinQuy trình xuất nhập khẩu hàng thủy sản đông lạnh sang thị trường Trung Quốc/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Thời gian gần đây, Bộ Công Thương nhận được báo cáo phản ánh về việc một số doanh nghiệp trong nước gặp vướng mắc trong thông quan khi xuất khẩu (XK) một số mặt hàng thủy sản qua các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc do chưa phân biệt rõ sự khác nhau giữa 2 khái niệm: “sản phẩm thủy sản” và “động vật thủy sinh”. Việc chưa phân biệt rõ các khái niệm này khiến doanh nghiệp XK khai báo không đúng chủng loại thủy sản, không làm đúng quy trình thông quan và bị cơ quan hải quan Trung Quốc không cho phép thông quan; đặc biệt là các lô hàng thuộc Danh mục thủy sản tươi sống nhưng lại kê khai chứng từ XK là hàng đông lạnh.
1/6/2020 7:00 PMYesĐã ban hành
Quy định mới về kiểm tra an toàn thực phẩm đối với sản phẩm dạng bột chứa thành phần trái nhàu nhập khẩu vào Hàn QuốcQuy định mới về kiểm tra an toàn thực phẩm đối với sản phẩm dạng bột chứa thành phần trái nhàu nhập khẩu vào Hàn Quốc
Thời gian gần đây, Bộ Công Thương nhận được thông báo của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam về việc Hàn Quốc thắt chặt phương thức kiểm tra đối với sản phẩm dạng bột chứa thành phần trái nhàu nhập khẩu từ Việt Nam

Cụ thể:

1. Đối tượng áp dụng: Sản phẩm dạng bột có thành phần trái nhàu từ 50% trở lên.

2. Chỉ tiêu kiểm tra: Thôi nhiễm kim loại (bột sắt).

3. Thời gian áp dụng phương thức kiểm tra mới: từ ngày 24 tháng 12 năm 2019 đến 23 tháng 12 năm 2020.

4. Yêu cầu kiểm tra: Hồ sơ khai báo nhập khẩu sản phẩm vào Hàn Quốc phải có phiếu kiểm nghiệm từ một trong các đơn vị kiểm nghiệm được chỉ định bởi Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS).

Danh sách các cơ sở kiểm nghiệm tại Việt Nam được chỉ định bởi MFDS được công bố tại địa chỉ website: http://mfds.go.kr/eng/wpge/m_57/de0110401001.do

Quy định về kiểm tra an toàn thực phẩm đối với sản phẩm dạng bột chứa thành phần trái nhàu nhập khẩu vào Hàn Quốc

Trước khi áp dụng quy định kiểm tra mới áp dụng đối với quốc gia Ấn Độ, Indonesia, Peru, Hoa Kỳ, Việt Nam; đối tượng áp dụng là sản phẩm dạng bột có thành phần trái nhàu từ 50% trở lên, không bao gồm các sản phẩm sấy khô có bước chiết xuất trái nhàu bằng nước trong quá trình sản xuất với chỉ tiêu áp dụng là thôi miễn nhiễm kim loại, thời gian áp dụng từ ngày 24/12/2018 đến ngày 23/12/2019; thay đổi phương thứ kiểm tra do vi phạm liên tiếp về tiêu chuẩn đối với  thực phẩm nói chung (bao gồm vi phạm bởi các sản phẩm sấy khô có bước chiết xuất trái nhàu trong quá trình sản xuất).

Sau khi áp dụng quy định kiểm tra mới áp dụng với các quốc gia Ấn Độ, Indonesia, Peru, Hoa Kỳ, Việt Nam; và áp dụng sản phẩm dạng bột có thành phần trái nhàu từ 50% trở lên với chỉ tiêu áp dụng là thôi miễn nhiễm kim loại, thời gian áp dụng từ ngày 24/12/2019 đến ngày 23/12/2020.

Công văn số 9908-BCT-KHCN.pdf

Phòng KHTH-SCT

1/6/2020 7:00 PMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpTinQuy định mới về kiểm tra an toàn thực phẩm đối với sản phẩm dạng bột chứa thành phần trái nhàu nhập khẩu vào Hàn Quốc/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Thời gian gần đây, Bộ Công Thương nhận được thông báo của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam về việc Hàn Quốc thắt chặt phương thức kiểm tra đối với sản phẩm dạng bột chứa thành phần trái nhàu nhập khẩu từ Việt Nam
1/6/2020 7:00 PMYesĐã ban hành
Hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 12 năm 2019Hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 12 năm 2019
Tháng 12 năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,19% so tháng trước và tháng cùng kỳ (+14,56%). Các phân ngành kinh tế tăng trong tháng: Chế biến, chế tạo (+15,86%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+6,72%); sản xuất và phân phối điện (+4,08%). Công nghiệp khai khoáng giảm (4,92%).
Giá trị sản xuất công nghiệp (ss 2010): ước thực hiện năm 2019 đạt 89.109 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 16,30%. Phân theo ngành kinh tế: công nghiệp chế biến, chế tạo (+15,69%); sản xuất phân phối điện (+158,28%); khai khoáng giảm (14,75%). Hiện công nghiệp khu vực FDI đang đóng góp trên 70% GTSX cho toàn ngành công nghiệp tỉnh.

- Chỉ số sản xuất công nghiệp:

Tháng 12 năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,19% so tháng trước và tháng cùng kỳ (+14,56%). Các phân ngành kinh tế tăng trong tháng: Chế biến, chế tạo (+15,86%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+6,72%); sản xuất và phân phối điện (+4,08%). Công nghiệp khai khoáng giảm (4,92%).

Phần lớn các ngành công nghiệp chủ yếu tăng trong tháng, trong đó 1 số ngành có mức tăng cao như: chế biến thực phẩm (+34,83%), sản xuất trang phục (+39,75%), da &các sản phẩm có liên quan (+16,18%) đã tác động đến tăng trưởng chung của toàn ngành. Đa phần các sản phẩm công nghiệp chủ tăng so tháng trước, trong đó một số sản phẩm có mức tăng khá cao, như: tinh bột mì (+18,3%), đường các loại (+65,04%),  giầy các loại (+15,06%). Riêng đối với điện thương phẩm giảm (2,42%), nhưng điện sản xuất tăng do năm 2019 có các dự án điện mặt trường hoạt động (+8,16%).

Biểu 1: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12 so tháng trước và tháng cùng kỳ (%)​

H-CN-T12-1.jpg


​Lũy kế so cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,03% (chỉ số IIP năm 2018 tăng 15,97% so với cùng kỳ). phân theo ngành kinh tế: công nghiệp chế biến, chế tạo (+14,14%); sản xuất phân phối điện (+131,82%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+19,25%); công nghiệp khai khoáng tiếp tục giảm so cùng kỳ năm 2018. Các ngành công nghiệp chủ yếu đều tăng so cùng kỳ, trong đó một số ngành có chỉ số IIP tăng khá như: dệt (+30,1%), sản phẩm từ cao su&plastic (+12,72%), da và các sản phẩm có liên quan (+12,43%). Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng so cùng kỳ, riêng sản phẩm tinh bột sắn giảm (5,14%).

- Giá trị sản xuất công nghiệp (ss 2010): ước thực hiện năm 2019 đạt 89.109 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 16,30%. Phân theo ngành kinh tế: công nghiệp chế biến, chế tạo (+15,69%); sản xuất phân phối điện (+158,28%); khai khoáng giảm (14,75%). Hiện công nghiệp khu vực FDI đang đóng góp trên 70% GTSX cho toàn ngành công nghiệp tỉnh.

H-CN-T12-2.jpg


Với tăng trưởng 16,3% so với năm 2018, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã góp 15,45 điểm % cho tăng trưởng; sản xuất và phân phối điện góp 0,86 điểm %; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải góp 0,04 điểm; khai khoáng góp 0,05 điểm. Trong đó, một số ngành công nghiệp chủ yếu đã đóng góp điểm % khá như: dệt may (4,1 điểm %), sản phẩm từ cao su&plastic (4,27 điểm); sản xuất sản phẩm từ kim (loại 2,48 điểm); thực phẩm và đồ uống 2,37 điểm (ngành đường góp 1,04 điểm % so toàn ngành công nghiệp); sơ chế da góp 2,09 điểm; các ngành còn lại đóng góp dưới một điểm.

            Biểu 2: Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu năm 2019 so với cùng kỳ (%)

H-CN-T12-3.jpg


Năm 2019, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển và tăng khá so cùng kỳ năm 2018. Chỉ số sản xuất tăng, tác động chủ yếu từ các ngành có GTSX chiếm tỷ trọng cao và sản phẩm tăng như: chế biến thực phẩm (đường, tinh bột mì, hạt điều), dệt, xi măng, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (giầy các loại), sản xuất cao su & plastic (vỏ ruột xe các loại). Có 09 dự án điện mặt trời với công suất 648 MW đi vào hoạt động góp phần tăng lượng điện sản xuất trên địa bàn tỉnh./.​

Phòng QLCN - SCT


12/20/2019 5:00 PMĐã ban hànhCông nghiệpTinHoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 12 năm 2019/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Tháng 12 năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,19% so tháng trước và tháng cùng kỳ (+14,56%). Các phân ngành kinh tế tăng trong tháng: Chế biến, chế tạo (+15,86%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+6,72%); sản xuất và phân phối điện (+4,08%). Công nghiệp khai khoáng giảm (4,92%).
Giá trị sản xuất công nghiệp (ss 2010): ước thực hiện năm 2019 đạt 89.109 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 16,30%. Phân theo ngành kinh tế: công nghiệp chế biến, chế tạo (+15,69%); sản xuất phân phối điện (+158,28%); khai khoáng giảm (14,75%). Hiện công nghiệp khu vực FDI đang đóng góp trên 70% GTSX cho toàn ngành công nghiệp tỉnh.
12/20/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Hướng dẫn mới về hải quan với hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giớiHướng dẫn mới về hải quan với hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới
Ngày 15/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2019/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới.

Ngày 15/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2019/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới (thay thế Thông tư 217/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thủ tục Hải quan, quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giới theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ).

Thông tư quy định rõ thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân. Theo đó, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân qua cửa khẩu biên giới thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính; thương nhân phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân qua cửa khẩu biên giới phải tuân thủ quy định của pháp luật về chính sách mặt hàng, kiểm dịch, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm.

Đối với hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới: thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 01/2018/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Về thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa nhập khẩu thương nhân mua gom của cư dân biên giới, Thông tư quy định: Thương nhân khi thực hiện mua gom hàng hóa của cư dân biên giới tại khu vực chợ biên giới theo quy định tại Nghị định số 14/2018/NĐ-CP của Chính phủ phải lập bảng kê mua gom hàng hóa theo mẫu quy định.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thương nhân mua gom của cư dân biên giới thực hiện như đối với hàng hóa nhập khẩu của thương nhân qua cửa khẩu biên giới được hướng dẫn nêu trên; thương nhân nộp bản chính các tờ khai hàng nhập khẩu cư dân biên giới theo mẫu quy định.

Thời hạn nộp hồ sơ hải quan chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày mua gom hàng hóa.

Địa điểm làm thủ tục hải quan: Thương nhân mua gom hàng hóa của cư dân biên giới tại khu vực chợ biên giới phải thực hiện đăng ký, khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu gần nhất nơi đã mua gom hàng hóa.

Thương nhân mua gom hàng hóa nhập khẩu của cư dân biên giới chỉ được bán hoặc vận chuyển hàng hóa đã mua gom ra khỏi khu vực chợ biên giới hoặc các địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa quy định vào nội địa khi đã hoàn thành thủ tục hải quan, nộp đầy đủ thuế và các khoản thu khác (nếu có) theo quy định của pháp luật. Thương nhân được sử dụng tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan để làm chứng từ lưu hành, vận chuyển hàng hóa vào nội địa.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1/1/2020.

Thong tu 80.pdf

Phòng KHTH - SCT

12/13/2019 8:00 PMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpTinHướng dẫn mới về hải quan với hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới/PublishingImages/2019-09/News_Key_20092019091227.png
Ngày 15/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2019/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới.
12/13/2019 8:00 PMYesĐã ban hành
DS doanh nghiệp, cá nhân tỉnh Tây Ninh đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc CampuchiaDS doanh nghiệp, cá nhân tỉnh Tây Ninh đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia
Danh sách doanh nghiệp, cá nhân tỉnh Tây Ninh đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia và vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh niên vụ 2019-2020 (đợt 4)

Thực hiện Công văn số 1699/UBND-KTTC ngày 10/8/2012 của UBND tỉnh về hỗ trợ đầu tư sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia; Công văn số 2788/UBND-KTTC ngày 19/11/2013 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, giám sát việc vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh.

Sở Công Thương đã lấy ý kiến BCH Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan tỉnh và UBND thành phố Tây Ninh đối với danh sách doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia niên vụ 2019-2020 (đợt 04), thống nhất báo cáo UBND tỉnh có 02 doanh nghiệp và 01 cá nhân đăng ký (Kèm theo DS Doanh nghiep (Dot 4).doc).

Phòng KHTH - SCT


12/13/2019 7:00 PMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpTinDS doanh nghiệp, cá nhân tỉnh Tây Ninh đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia/PublishingImages/2019-09/thongbao_Key_06092019152318.jpg
Danh sách doanh nghiệp, cá nhân tỉnh Tây Ninh đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia và vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh niên vụ 2019-2020 (đợt 4)
12/13/2019 7:00 PMNoĐã ban hành
DS doanh nghiệp, cá nhân tỉnh Tây Ninh đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia (đợt 5)DS doanh nghiệp, cá nhân tỉnh Tây Ninh đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia (đợt 5)
Danh sách doanh nghiệp, cá nhân tỉnh Tây Ninh đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia và vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh niên vụ 2019-2020 (đợt 5)

Thực hiện Công văn số 1699/UBND-KTTC ngày 10/8/2012 của UBND tỉnh về hỗ trợ đầu tư sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia; Công văn số 2788/UBND-KTTC ngày 19/11/2013 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, giám sát việc vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh.

Sở Công Thương đã lấy ý kiến BCH Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan tỉnh và UBND các huyện (Châu Thành, Dương Minh Châu) đối với danh sách doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia niên vụ 2019-2020 (đợt 05), thống nhất báo cáo UBND tỉnh có 03 doanh nghiệp đăng ký (Kèm theo DS Doanh nghiep (dot 5).doc)

Phòng KHTH - SCT

12/13/2019 7:00 PMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpTinDS doanh nghiệp, cá nhân tỉnh Tây Ninh đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia (đợt 5)/PublishingImages/2019-09/thongbao_Key_06092019152318.jpg
Danh sách doanh nghiệp, cá nhân tỉnh Tây Ninh đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia và vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh niên vụ 2019-2020 (đợt 5)
12/13/2019 7:00 PMNoĐã ban hành
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung QuốcXuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc
Qua công tác theo dõi thị trường, Bộ Công Thương được biết, ngày 06 tháng 9 năm 2019, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã công bố danh sách gồm 665 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu sản phẩm thủy sản vào thị trường này. Danh sách các doanh nghiệp được xuất khẩu thủy sản vào Trung Quốc đến từ 40 tỉnh, thành phố của cả nước, do cơ quan quản lý phía Việt Nam là Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  phê duyệt và chủ động cung cấp cho Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Các DN nằm trong danh sách này cần phải cam kết tuân thủ luật pháp, quy định và tiêu chuẩn của Trung Quốc.

Đồng thời cũng nêu rõ tên của 15 doanh nghiệp bị xóa tư cách xuất khẩu thủy sản vào Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 06/9/2019, hàng đã đến các cảng của Trung Quốc sẽ yêu cầu trả về.

Hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc đã và đang đi vào nề nếp, đúng quy định; tất cả các lô hàng thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc phải đi kèm Chứng thư an toàn thực phẩm và được xác nhận bởi cơ quan quản lý phía Việt Nam, các lô hàng không xuất trình được Chứng thư an toàn thực phẩm sẽ không được thông quan.

Giữa tháng 10 vừa qua, Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi (Bộ Công Thương) cũng cho hay, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã có công hàm thông báo đồng ý bổ sung 3 loại thủy sản của Việt Nam được phép xuất khẩu vào nước này gồm ngao hoa, ngao trắng và nghêu lụa.

Phía Trung Quốc cho rằng, các sản phẩm này của Việt Nam đã được phía Trung Quốc tiến hành đánh giá hệ thống kiểm soát thủy sản và đáp ứng yêu cầu thị trường. Với việc mở cửa thêm 3 loại thủy sản nêu trên, đã có 48 loài thủy sản các loại của Việt Nam được Trung Quốc cập nhật vào Danh mục các sản phẩm thủy sản của Việt Nam được phép xuất khẩu vào Trung Quốc để làm thực phẩm và 36 loài được phép nhập khẩu làm động vật cảnh, 1 loài làm giống nuôi.

Những thông tin vui này đang mở rộng cơ hội cho XK thủy sản Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong thời gian tới.

DM CAC LOAI THUY SAN VN XK SANG TRUNG QUOC.PDF

(Nguồn: Bộ Công Thương)​​

12/12/2019 5:00 PMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpTinXuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Qua công tác theo dõi thị trường, Bộ Công Thương được biết, ngày 06 tháng 9 năm 2019, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã công bố danh sách gồm 665 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu sản phẩm thủy sản vào thị trường này. Danh sách các doanh nghiệp được xuất khẩu thủy sản vào Trung Quốc đến từ 40 tỉnh, thành phố của cả nước, do cơ quan quản lý phía Việt Nam là Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  phê duyệt và chủ động cung cấp cho Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Các DN nằm trong danh sách này cần phải cam kết tuân thủ luật pháp, quy định và tiêu chuẩn của Trung Quốc.
12/12/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa KỳQuy định về việc tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ
Nhằm tăng cường quản lý xuất khẩu gỗ dán sang Mỹ để phòng tránh gian lận thương mại về xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp, dẫn tới nguy cơ Mỹ có thể áp dụng các biện pháp siết chặt quản lý đối với gỗ dán xuất khẩu của Việt Nam, tác động tiêu cực đến sản xuất trong nước và làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Ngày 12/11/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ.

​Thông tư số 22/2019/TT-BCT quy định tạm ngừng hoạt động kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập vào Việt Nam để tái xuất sang Mỹ đối với mặt hàng gỗ dán thuộc nhóm HS 44.12 theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính; áp dụng đối với thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất;  các cơ quan, tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất;  các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh chuyển khẩu,  kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

Thông tư số 22/2019/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Thông tư số 22.2019.TT.BCT NGAY 12.11.2019.pdf

Phòng KHTH - SCT

11/29/2019 10:00 AMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpTinQuy định về việc tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ/PublishingImages/2019-09/Thông-tư-300x200_Key_26092019110917.jpg
Nhằm tăng cường quản lý xuất khẩu gỗ dán sang Mỹ để phòng tránh gian lận thương mại về xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp, dẫn tới nguy cơ Mỹ có thể áp dụng các biện pháp siết chặt quản lý đối với gỗ dán xuất khẩu của Việt Nam, tác động tiêu cực đến sản xuất trong nước và làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Ngày 12/11/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ.
11/29/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩuQuy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu
Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng tường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, ngày 06 tháng 11 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BCT quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Nhằm tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu phế liệu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg để ngăn chặn nguy cơ ách tắc tại cảng và phát sinh gian lận thương mại, thẩm lậu vào thị trường nội địa trong bối cảnh các nước trong khu vực tiếp tục siết chặt việc nhập khẩu phế liệu, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu.

Theo đó, Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu bao gồm: Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi; phế liệu và mảnh vụn của đồng; phế liệu và mảnh vụn nhôm; thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu; thạch cao, thạch cao khan; xỉ hạt từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép…

Thông tư số 27/2019/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2024.

​​Thông tư số 27.2019.TT.BCT ngay 15.11.2019 cua BCT.pdf

Phòng KHTH - SCT

11/29/2019 10:00 AMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpTinQuy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu/PublishingImages/2019-09/Thông-tư-300x200_Key_26092019110917.jpg
Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng tường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, ngày 06 tháng 11 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BCT quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.
11/29/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Hoạt động công nghiệp trên địa bàn Tỉnh tháng 11 năm 2019Hoạt động công nghiệp trên địa bàn Tỉnh tháng 11 năm 2019
Tháng 11 năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 3,27% so tháng trước và tăng khá so tháng cùng kỳ (+15,05%). Các phân ngành kinh tế tăng trong tháng: Chế biến, chế tạo (+3,64%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+6,04%). Các ngành giảm so tháng trước: khai khoáng (3,62%); sản xuất và phân phối điện (5,82%). So với tháng cùng kỳ, sản xuất và phân phối điện có chỉ số IIP tăng cao (+187,95%) do có dự án mới đi vào hoạt động (công nghiệp, điện mặt trời), hiện cơ cấu điện tiêu thụ cho công nghiệp và xây dựng chiếm 73,37% so tổng tiêu thụ toàn tỉnh.

​Phần lớn các ngành công nghiệp chủ yếu tăng trong tháng, nhưng mức tăng không cao đã tác động đến tăng trưởng chung của toàn ngành. Các sản phẩm công nghiệp chủ tăng so tháng trước: giầy các loại; quần áo các loại; vỏ, ruột xe các loại; điện thương phẩm; clanke.

Biểu 1: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 so tháng trước và tháng cùng kỳ (%)

H-CN-T11-1.jpg


Lũy kế so cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,15% (chỉ số IIP 11 tháng 2018 tăng 15,61%). phân theo ngành kinh tế: công nghiệp chế biến, chế tạo (+14,51%); sản xuất phân phối điện (+115,91%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+18,36%); công nghiệp khai khoáng giảm so cùng kỳ (4,94%). Các phân ngành công nghiệp chủ yếu đều tăng so cùng kỳ, trong đó một số ngành có chỉ số IIP tăng khá như: dệt (+30,78%), sản phẩm từ cao su&plastic (+12,5%), da và các sản phẩm có liên quan (+12,22%). Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng so cùng kỳ, riêng sản phẩm tinh bột sắn giảm (3,97%).

Biểu 2: Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu 11 tháng/2019

H-CN-T11-2.jpg


Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển và tăng khá so cùng kỳ năm 2018. Chỉ số sản xuất tăng, tác động chủ yếu từ các ngành có GTSX chiếm tỷ trọng cao và sản phẩm tăng như: chế biến thực phẩm (đường, tinh bột mì, hạt điều), dệt, xi măng, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (giầy các loại), sản xuất cao su & plastic (vỏ ruột xe các loại), điện thương phẩm./.

Phòng QLCN - SCT


11/19/2019 3:00 PMĐã ban hànhCông nghiệpTinHoạt động công nghiệp trên địa bàn Tỉnh tháng 11 năm 2019/PublishingImages/2019-09/News_Key_06092019152043.png
Tháng 11 năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 3,27% so tháng trước và tăng khá so tháng cùng kỳ (+15,05%). Các phân ngành kinh tế tăng trong tháng: Chế biến, chế tạo (+3,64%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+6,04%). Các ngành giảm so tháng trước: khai khoáng (3,62%); sản xuất và phân phối điện (5,82%). So với tháng cùng kỳ, sản xuất và phân phối điện có chỉ số IIP tăng cao (+187,95%) do có dự án mới đi vào hoạt động (công nghiệp, điện mặt trời), hiện cơ cấu điện tiêu thụ cho công nghiệp và xây dựng chiếm 73,37% so tổng tiêu thụ toàn tỉnh.
11/19/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019
Ngày 19 tháng 9 năm 2019, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 16/2019/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019.

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2019.

Cũng theo Thông tư này, lượng đường (mã HS 1701) thí điểm đấu giá nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 là 98.700 tấn.

Nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản thực hiện theo quy định về pháp luật bán đấu giá phù hợp với tính chất tài sản bán đấu giá.

Do vậy, Bộ Công Thương thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 để điều hành việc đấu giá. Chủ tịch Hội đồng đấu giá ban hành Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019.

Sau khi tổng hợp báo cáo kết quả của Hội đồng đấu giá, Bộ Công Thương có văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.

Việc sử dụng văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá để làm thủ tục hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật hải quan.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02/11 đến ngày 31/12/2019.

Thông tư số 16-2019-TT-BCT.pdf

Phòng KHTH - SCT

10/30/2019 12:00 PMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpTinHướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019/PublishingImages/2019-09/Thông-tư-300x200_Key_26092019110917.jpg
Ngày 19 tháng 9 năm 2019, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 16/2019/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019.
10/30/2019 12:00 PMYesĐã ban hành
Triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3  đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩuTriển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3  đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu
Nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương đã hoàn thành việc xây dựng và bắt đầu thực hiện cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công thương ở mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương đã hoàn thành việc xây dựng và bắt đầu thực hiện cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công thương ở mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu gồm:

1. Cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô;

2. Cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô;

3. Cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện ở Việt Nam;

5. Cấp lại; sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện ở Việt Nam;

6. Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện ở Việt Nam.

Theo đó, kể từ ngày 01/11/2019, Cục Xuất nhập khẩu bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đối với các thủ tục nói trên tại địa chỉ http://online.moit.gov.vn. Sau thời gian chuyển tiếp, từ ngày 01/11/2019, Bộ Công Thương không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với thủ tục hành chính nêu trên.

Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh trân trọng thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân được biết và áp dụng./.

Công văn số 949.XNK-CN.pdf

Công văn số 948.XNK-CN.pdf

Phòng KHTH - SCT

10/30/2019 12:00 PMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpTinTriển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3  đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu/PublishingImages/2019-09/Thong Bao_png_Key_26092019115112.jpg
Nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương đã hoàn thành việc xây dựng và bắt đầu thực hiện cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công thương ở mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu.
10/30/2019 12:00 PMYesĐã ban hành
Thông tư quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình DươngThông tư quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
Ngày 30/9/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định việc áp dụng biện pháp khẩn cấp đối với hàng dệt may khi Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra có các nội dung sau:

Thứ nhất, có sự gia tăng nhập khẩu tuyệt đối hoặc tương đối so với khối lượng, số lượng sản xuất trong nước của hàng dệt may bị điều tra từ một hay nhiều nước thành viên do kết quả hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Thứ hai, ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc bị đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng do sự gia tăng nhập khẩu trên đây gây ra.

Trong trường hợp này, biện pháp khẩn cấp đối với hàng dệt may được áp dụng dưới hình thức tăng thuế suất đối với hàng hóa đó nhưng không vượt quá thuế suất ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm áp dụng biện pháp này hoặc thuế suất ưu đãi có hiệu lực vào ngày liền trước ngày 14/01/2019, tùy mức thuế suất nào thấp hơn.

Thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ chuyển tiếp không vượt quá 02 năm và có thể gia hạn thêm tối đa 02 năm.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14/11/2019.

Thông tư số 19-2019-TT-BCT.signed.pdf

Phòng KHTH - SCT

10/29/2019 3:00 PMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpTinThông tư quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương/PublishingImages/2019-07/VBmoi_Key_25072019141551.jpg
Ngày 30/9/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.
10/29/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Đoàn Tây Ninh tham dự Hội nghị kết nối giao thương hàng hóa tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019Đoàn Tây Ninh tham dự Hội nghị kết nối giao thương hàng hóa tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019
Chiều ngày 24/10/2019 tại Khách sạn Công Đoàn (số 4 Trần Hưng Đạo, Tp. Vũng Tàu), Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức thành công Hội nghị Giới thiệu, kết nối Giao thương các tỉnh khu vực phía Nam.

​Tham dự hội nghị có đại diện các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại các tỉnh phía Nam: Vĩnh Long, Long An, Tây Ninh, Bình Thuận, Hậu Giang, An Giang, có trên 100 doanh nghiệp kinh doanh, phân phối, tiêu thụ sản phẩm trong, ngoài tỉnh tham dự cùng các cơ quan báo đài đến dự, đưa tin.


H KHTH T10 1.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Dự và phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Võ Trịnh Triều – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh cho biết: Hội nghị Kết nối giao thương các tỉnh khu vực phía nam là sự kiện được tổ chức hàng năm nhằm khẳng định được vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc kết nối cung cầu hàng hóa giữa các đơn vị sản xuất, nhà phân phối; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, giao lưu, chia sẻ thông tin về hàng hóa, sản phẩm, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của BR-VT nói riêng, các tỉnh thành khu vực phía Nam nói chung.


H KHTH T10 2.jpg

Doanh nghiệp Tây Ninh giới thiệu về thông tin sản phẩm

Đoàn tỉnh Tây Ninh tham dự Hội nghị bao gồm 10 Doanh nghiệp: CSSX Bánh Tráng Tân Nhiên, Công ty TNHH Biển Chiêu, Công ty TNHH MMTB Ánh Dương, CSSX muối Lan Thảo, Cơ sở sản xuất hồ lô Vinh Trần, Công ty TNHH Phoenix, CSSX Trà Thủy Diệp, Công ty TNHH XNK Hạt điều Phúc Thịnh, Công ty TNHH Lê Trang phát, Công ty TNHH Loan Phát Huy,. Các sản phẩm của Tây Ninh được giới thiệu tại Hội nghị đến với các Doanh nghiệp, nhà phân phối tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

H KHTH T10 3.jpg

Các DN giới thiệu các sản phẩm tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Các Doanh nghiệp Tây Ninh và các nhà phân phối tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ký đượcc 05 biên bản ghi nhớ và 04 hợp đồng chính thức phân phối tại các cửa hàng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Qua chương trình, Trung tâm XTTM Tây Ninh đã làm tốt công tác XTTM, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh các ngành công thương và nông nghiệp tỉnh Tây Ninh trong thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những thành tựu nổi bật và những định hướng trong tương lai đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường quan hệ thương mại giữa các địa phương trong cả nước nói chung, giữa Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng. 

H KHTH T10 4.jpg

Các DN ký kết các biên bản ghi nhớ

Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, giới thiệu sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khu vực Đông Nam Bộ, từ đó giúp Doanh nghiệp tiếp cận thị trường mới, mở rộng giao thương, trao đổi, học hỏi, thiết lập quan hệ hợp tác, kinh doanh lâu dài; đặc biệt, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp trong công tác quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường và học tập kinh nghiệm trong quá trình hội nhập và nâng cao hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh.

TTXTTM - SCT

10/29/2019 3:00 PMĐã ban hànhXúc tiến thương mạiTinĐoàn Tây Ninh tham dự Hội nghị kết nối giao thương hàng hóa tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Chiều ngày 24/10/2019 tại Khách sạn Công Đoàn (số 4 Trần Hưng Đạo, Tp. Vũng Tàu), Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức thành công Hội nghị Giới thiệu, kết nối Giao thương các tỉnh khu vực phía Nam.
10/29/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình Hành động  vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2019Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình Hành động  vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2019
Nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và ý thức, trách nhiệm của các hộ gia đình, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm 2019. Theo đó, Sở Công Thương đã triển khai Kế hoạch đến các đơn vị phối hợp như: các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Các hoạt động trong Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương" năm 2019 như sau:

- Phát động các hoạt động cụ thể đảm bảo sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn tới các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

- Triển khai tổ chức các hoạt động truyền thông, cổ động, tuyên truyền hành động vì an toàn thực phẩm trên địa bàn; vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, chợ truyền thống, cửa hàng bán và giới thiệu thực phẩm tại phương đăng tải băng rôn, hình ảnh tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của các đơn vị với các nội dung hưởng ứng Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019".

- Vận động các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tham gia hoạt động "Tôi hành động vì an toàn thực phẩm" thông qua việc dán hình ảnh, khẩu hiệu tuyên truyền "Hành động vì an toàn thực phẩm" tới các hộ dân, cơ sở sản xuất kinh doanh, thực phẩm, hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương thương mại.

- Vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tham gia các hoạt động của Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương" năm 2019 và các hoạt động trực tuyến tại trang thông tin điện tử: antoanthucphamhd.vn và trang Fanpage Hành động vì an toàn thực phẩm, chia sẽ các hành động cụ thể vì an toàn thực phẩm, góp phần hình thành cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm.


ATTP 2019.jpg

(Khẩu hiệu tuyên truyền của Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm)

Các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn hãy cùng đồng hành tổ chức, tham gia các hoạt động của Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương" năm 2019.

Phòng QLTM - SCT


10/24/2019 3:00 PMĐã ban hànhThương mạiTinPhối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình Hành động  vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2019/PublishingImages/2019-09/News_Key_20092019092925.png
Nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và ý thức, trách nhiệm của các hộ gia đình, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm 2019. Theo đó, Sở Công Thương đã triển khai Kế hoạch đến các đơn vị phối hợp như: các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
10/24/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Đoàn Tây Ninh tham dự Hội chợ OCOP Khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2019Đoàn Tây Ninh tham dự Hội chợ OCOP Khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2019
Hội chợ OCOP Khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2019 diễn ra từ ngày 30/8-03/9/2019 tại Cung Quy hoạch và Hội chợ triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá các sản phẩm OCOP Quảng Ninh; Kịp thời động viên và tôn vinh các doanh nghiệp và sản phẩm OCOP tỉnh trong quá trình sản xuất và nâng cao giá trị thương hiệu các sản phẩm địa phương. Tham dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu.

​Hội chợ OCOP Khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2019 có sự tham gia của 417 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp trong và ngoài giới thiệu, trưng bày nhiều sản phẩm chất lượng, mẫu mã phong phú, đa dạng. Hội chợ OCOP Khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2019 diễn ra từ ngày 30/8 đến 03/9/2019, với nhiều hoạt động sôi nổi như: Hội nghị Kết nối cung cầu các sản phẩm OCOP Quảng Ninh năm 2019, Hội nghị đối tác OCOP năm 2019...


HXT 15.jpg

Hội nghị Kết nối cung cầu các sản phẩm OCOP Quảng Ninh năm 2019

Được biết, Hội chợ OCOP Khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2019 được tổ chức thường niên trong những năm gần đây nhằm giới thiệu góp phần tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất phát triển; giúp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng và phát triển thị trường, tìm kiếm bạn hàng và ký kết các hợp đồng đại lý tiêu thụ sản phẩm, đồng thời nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh; tạo tiền đề thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ của tỉnh, đưa sản phẩm OCOP Quảng Ninh hội nhập với các sản phẩm nông nghiệp của cả nước và từng bước hội nhập với sản phẩm nông nghiệp các nước trong khu vực.

Tây Ninh tham gia Hội chợ OCOP Khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2019, với quy mô 02 gian hàng tiêu chuẩn làm khu trưng bày chung của tỉnh, 02 gian hàng tiêu chuẩn cho Doanh nghiệp nhằm giới thiệu, quảng bá thông tin, hình ảnh của tỉnh, một số sản phẩm nổi bật của tỉnh và hỗ trợ một số doanh nghiệp của địa phương có các sản phẩm đặc trưng, đặc sản của tỉnh tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm trực tiếp tại Hội chợ. 


HXT 16.jpg

Gian hàng của tỉnh Tây Ninh tại Hội chợ

Qua chương trình, Trung tâm XTTM Tây Ninh đã làm tốt công tác XTTM, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh các ngành công thương và nông nghiệp tỉnh Tây Ninh trong thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những thành tựu nổi bật và những định hướng trong tương lai đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường quan hệ thương mại giữa các địa phương trong cả nước nói chung, giữa Tây Ninh và tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, giới thiệu sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng ở tỉnh Quảng Ninh và khu vực Bắc Bộ, từ đó giúp Doanh nghiệp tiếp cận thị trường mới, mở rộng giao thương, trao đổi, học hỏi, thiết lập quan hệ hợp tác, kinh doanh lâu dài; đặc biệt, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp trong công tác quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường và học tập kinh nghiệm trong quá trình hội nhập và nâng cao hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh.

TTXTTM - SCT


10/23/2019 10:00 AMĐã ban hànhXúc tiến thương mạiTinĐoàn Tây Ninh tham dự Hội chợ OCOP Khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hội chợ OCOP Khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2019 diễn ra từ ngày 30/8-03/9/2019 tại Cung Quy hoạch và Hội chợ triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá các sản phẩm OCOP Quảng Ninh; Kịp thời động viên và tôn vinh các doanh nghiệp và sản phẩm OCOP tỉnh trong quá trình sản xuất và nâng cao giá trị thương hiệu các sản phẩm địa phương. Tham dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu.
10/23/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Đoàn Tây Ninh tham dự Hội nghị kết nối, xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản năm 2019 tại tỉnh Lào CaiĐoàn Tây Ninh tham dự Hội nghị kết nối, xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản năm 2019 tại tỉnh Lào Cai
Ngày 31/5/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai đã diễn ra Hội nghị kết nối, xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản năm 2019 do Bộ Công thương phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức.

Dự hội nghị về phía Việt Nam có các đồng chí: Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; Hoàng Minh Chiến – Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương; Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Đỗ Quốc Hương - Trưởng Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); lãnh đạo các địa phương, sở Công thương các tỉnh, thành phố và hơn 130 doanh nghiệp có nhu cầu xuất - nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy hải sản.

Phía đoàn đại biểu Trung Quốc có ông Hùng Tư Minh - Phó Thư ký Trưởng Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; ông Bạch Ngọc Văn - Phó Cục trưởng Cục Thương vụ châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc;ông Tưởng Hồng Thắng - Phó huyện Trưởng Chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; cùng đại diện 70 doanh nghiệp đến từ châu Hồng Hà, châu Vân Sơn (tỉnh Vân Nam), thành phố Thượng Hải, Côn Minh.


HXT 17.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Với vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, tỉnh Lào Cai đã và đang là "cầu nối", là "cửa ngõ" của Việt Nam, các nước ASEAN với thị trường vùng Tây Nam, Trung Quốc. Đồng thời là một trong những trung tâm của hành lang Bắc - Nam trong hợp tác Tiểu vùng sông Mekông mở rộng. Những năm qua, tỉnh Lào Cai đã ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, kết nối giao thương xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và các nước thứ 3 với thị trường Trung Quốc. Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh liên tục tăng trưởng ở mức cao, trong đó các mặt hàng nông sản, trái cây xuất khẩu đang chiếm giá trị ngày càng cao trong tổng kim ngạch. Cụ thể trong năm 2018, giá trị xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai – Hà Khẩu đạt trên 2,1 tỷ USD, tăng 41% so với năm 2017, trong đó xuất khẩu nông sản, trái cây, thủy sản đạt trên 600 triệu USD. Trong 5 tháng đầu năm 2019, giá trị xuất nhập nông sản, trái cây, thủy sản đạt trên 350 triệu USD, bằng hơn 1 nửa giá trị nông sản xuất khẩu của năm 2018. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh Lào Cai đã và đang khẳng định được vị thế là "cầu nối", là "cửa ngõ" của Việt Nam và các nước ASEAN với thị trường tỉnh Vân Nam và vùng Tây Nam, Trung Quốc rộng lớn. Trong những năm qua, tỉnh Lào Cai ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của mình trong việc thúc đẩy, kết nối giao thương xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và các nước thứ 3 với thị trường Trung Quốc, trong đó có một lượng lớn hàng hóa nông sản. Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lào Cai liên tục tăng trưởng ở mức cao, trong đó các mặt hàng nông sản, trái cây xuất khẩu ngày càng có vị trí quan trọng trong tổng kim ngạch. Có được kết trên là do tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khai thác tối đa điều kiện thuận lợi về cửa khẩu và hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu như: Cắt giảm thủ tục hành chính; giảm các loại phí dịch vụ; phân luồng điều tiết phương tiện, hàng hóa; tổ chức các hội nghị xúc tiến giao thương...

Đoàn tỉnh Tây Ninh tham dự Hội nghị bao gồm 05 Doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Định Khuê, Công ty TNHH Phúc An Phát, Công ty CP Natani, Công ty TNHH Trà Tâm Lan, CSSX Bánh tráng Tân Nhiên. Các sản phẩm của Tây Ninh được giới thiệu tại Hội nghị đến với các Doanh nghiệp đến từ Trung Quốc và Việt Nam.HXT 18.jpgHXT 19.jpg

Khu vực trưng bày hàng hóa của tỉnh Tây Ninh

Qua chương trình, Trung tâm XTTM Tây Ninh đã làm tốt công tác XTTM, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh các ngành công thương và nông nghiệp tỉnh Tây Ninh trong thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những thành tựu nổi bật và những định hướng trong tương lai đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường quan hệ thương mại giữa các địa phương trong cả nước nói chung, giữa Tây Ninh và Lào Cai nói riêng.

Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, giới thiệu sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng ở tỉnh Lào Cai, khu vực miền Bắc và các tỉnh thuộc Trung Quốc,  từ đó giúp Doanh nghiệp tiếp cận thị trường mới, mở rộng giao thương, trao đổi, học hỏi, thiết lập quan hệ hợp tác, kinh doanh lâu dài; đặc biệt, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp trong công tác quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường và học tập kinh nghiệm trong quá trình hội nhập và nâng cao hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh.

TTXTTM - SCT10/23/2019 10:00 AMĐã ban hànhXúc tiến thương mạiTinĐoàn Tây Ninh tham dự Hội nghị kết nối, xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản năm 2019 tại tỉnh Lào Cai/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 31/5/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai đã diễn ra Hội nghị kết nối, xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản năm 2019 do Bộ Công thương phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức.
10/23/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Hội nghị Kết nối cung cầu 2019 giữa TP.HCM và các tỉnh, thànhHội nghị Kết nối cung cầu 2019 giữa TP.HCM và các tỉnh, thành
Ngày 26/9, UBND TP Hồ Chí Minh và Bộ Công Thương tổ chức hội nghị “Kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2019”  tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Tân Bình, Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chương trình hợp tác thương mại giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành giai đoạn 2016 – 2020.

Trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Thương mại giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành giai đoạn 2016 – 2020, Hội nghị Kết nối cung cầu 2019 được tổ chức từ 26-29/9/2019 tại Trung tâm hội chợ triển lãm Tân Bình, Hồ Chí Minh với hơn 400 gian hàng chất lượng cao và đặc sản đến từ 1.797 doanh nghiệp của 40 tỉnh, thành trong cả nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh - cho biết, qua bảy lần tổ chức, Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành không chỉ dừng lại ở khâu kết nối cung - cầu các mặt hàng thiết yếu mà đã trở thành một kênh lên kết giữa các thành phần kinh tế hợp tác xúc tiến thương mại, đầu tư, tổ chức phân phối hàng hóa theo hình thức chuyên nghiệp. "Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành năm nay có hàng hóa đa dạng, mẫu mã phong phú, chất lượng được nâng cao hơn, số doanh nghiệp tham gia cũng đông đảo hơn. Chương trình đã làm nên thương hiệu của ngành Công Thương thành phố".


HXT 12.jpg

Gian hàng trưng bày chung cua tỉnh Tây Ninh

Tham gia Chương trình nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường quan hệ thương mại giữa Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong cả nước. Giúp kết nối hai chiều, góp phần hình thành các chuỗi cung ứng từ sản xuất đến tiêu thụ; đưa hàng hóa các tỉnh, thành vào hệ thống phân phối TP. Hồ Chí Minh và đưa hàng hóa TP. Hồ Chí Minh vào hệ thống phân phối các tỉnh, thành.

Nhận dịp này, Trung tâm XTTM Tây Ninh đã tổ chức tham gia Khu trưng bày – triển lãm chung của tỉnh với diện tích 54 m2, đã tạo được ấn tượng mang tính đặc trưng của tỉnh, thu hút được sự quan tâm của nhiều đối tác, khách tham quan. Quảng bá được hình ảnh, giới thiệu các sản phẩm đặc sắc của tỉnh, đạt hiệu quả trong hoạt động xúc tiến thương mại kết hợp xúc tiến đầu tư và định hướng mở rộng thị trường xuất khẩu. Số lượng Doanh nghiệp tỉnh tham gia là 09 doanh nghiệp tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm là Công ty TNHH Biển Chiêu, Cơ sở muối ớt Lan Thảo, Công ty TNHH Lê Trang Phát, Công ty TNHH Trà Tâm Lan, CSSX Hồ Lô Vinh Trần, Công ty TNHH Đông Dược Vĩnh Xuân, Công ty TNHH Nước Miaqua Tây Ninh, CSSX Trà Thủy Diệp, CSSX bánh tráng Tân Nhiên. Đồng thời bố trí cho các Doanh nghiệp trên ký kết biên bản với các Siêu Thị, Trung tâm Thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh về tiêu thụ sản phẩm của công ty.

Đồng thời, làm tốt công tác giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh của địa phương để thu hút mời gọi đầu tư, phát triển thương mại và du lịch; cụ thể về các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và nông nghiệp tỉnh Tây Ninh trong thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những thành tựu nổi bật và những định hướng trong tương lai đến khu vực phía Nam, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh.


HXT 14.jpg

Gian hàng trưng bày của các Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh

Thực hiện tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp địa phương giao lưu hợp tác, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tiếp cận và tìm kiếm cơ hội đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh; Giới thiệu doanh nghiệp Tây Ninh và những sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường và học tập kinh nghiệm trong quá trình hội nhập.

Kết nối các sản phẩm đặc trưng, đặc sản của Tây Ninh vào hệ thống phân phối tại TP. Hồ Chí Minh thông qua các buổi Hội thảo, Hội nghị kết nối cung - cầu.

TTXTTM - SCT


10/23/2019 9:00 AMĐã ban hànhXúc tiến thương mạiTinHội nghị Kết nối cung cầu 2019 giữa TP.HCM và các tỉnh, thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 26/9, UBND TP Hồ Chí Minh và Bộ Công Thương tổ chức hội nghị “Kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2019”  tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Tân Bình, Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chương trình hợp tác thương mại giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành giai đoạn 2016 – 2020.
10/23/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Phiên chợ Xanh năm 2019 tại Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Tây NinhPhiên chợ Xanh năm 2019 tại Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Tây Ninh
Phiên chợ xanh tổ chức từ 06-14/7/2019 tại Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Tây Ninh (đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tấy Ninh, tỉnh Tây Ninh) do Trung tâm Xúc tiến thương mại Tây Ninh phối hợp với Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Tây Ninh, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ và các đơn vị có liên quan tổ chức đã thu hút hàng ngàn 20.000 lượt người tham quan và mua sắm, doanh thu ước đạt trên 3,5 tỷ đồng.

Tham dự phiên chợ có hơn 45 gian hàng của 40 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh (trong đó có 05 Doanh nghiệp địa phương). Hàng hóa trưng bày là những sản phẩm hàng Việt, đặc biệt hàng nông sản xanh, sạch, an toàn phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.

HXT 1.jpg

Người dân tham quan và mua sắm


HXT 2.jpg

Lãnh đạo cắt băng khai mạc

Với mẫu mã đa dạng, phong phú, giá cả hợp lý, các sản phẩm như đồ điện gia dụng, hóa mỹ phẩm, đồ uống, hàng may mặc thời trang, da giày, điện tử viễn thông, … là những mặt hàng được người dân ưa chuộng trong phiên chợ.

Đây là dịp để người dân ở nông thôn, biên giới tiếp cận với các mặt hàng Việt Nam đảm bảo về chất lượng, có giá cả phù hợp và phong phú về chủng loại; cũng là hình thức tuyên truyền, vận động mọi người hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".


HXT 3.jpg

Một gian hàng tại phiên chợ

Đồng thời, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong nước, nhất là các doanh nghiệp trong Tỉnh tiếp cận với thị trường nông thôn, từng bước xây dựng mạng lưới kênh phân phối, mở rộng thị trường, tạo dựng uy tín với người tiêu dùng ở vùng sâu, vùng xa.


HXT 4.jpg

Chương trình văn nghệ tại Phiên chợ


TTXTTM - SCT10/23/2019 8:00 AMĐã ban hànhXúc tiến thương mạiTinPhiên chợ Xanh năm 2019 tại Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phiên chợ xanh tổ chức từ 06-14/7/2019 tại Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Tây Ninh (đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tấy Ninh, tỉnh Tây Ninh) do Trung tâm Xúc tiến thương mại Tây Ninh phối hợp với Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Tây Ninh, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ và các đơn vị có liên quan tổ chức đã thu hút hàng ngàn 20.000 lượt người tham quan và mua sắm, doanh thu ước đạt trên 3,5 tỷ đồng.
10/23/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Phiên chợ hàng Việt về Nông thôn năm 2019 tại huyện Tân Biên, Châu Thành, Hòa ThànhPhiên chợ hàng Việt về Nông thôn năm 2019 tại huyện Tân Biên, Châu Thành, Hòa Thành
Với chu kỳ mỗi phiên chợ là 05 ngày/1 phiên chợ, các Phiên chợ đã đi qua 03 huyện như Tân Biên (28/9-03/10/2019), Châu Thành (05-10/10/2019), Hòa Thành (12-16/10/2019) do Trung tâm Xúc tiến thương mại Tây Ninh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ và các đơn vị có liên quan tổ chức đã thu hút hàng ngàn 10.000 lượt người tham quan/01 phiên chợ và mua sắm, doanh thu ước đạt trên 5 tỷ đồng. Tham dự các phiên chợ tại các huyện trung bình có hơn 40 gian hàng của 30 đơn vị doanh nghiệp hàng Việt (trong đó có 03-5 Doanh nghiệp địa phương). Hàng hóa trưng bày là những sản phẩm của các đơn vị đạt doanh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao.

HXT 5.jpg

Người dân tham quan mua sắm tại Phiên chợ Hàng Việt về nông thôn tại huyện Hòa Thành

Với mẫu mã đa dạng, phong phú, giá cả hợp lý, các sản phẩm như đồ điện gia dụng, hóa mỹ phẩm, đồ uống, hàng may mặc thời trang, da giày, điện tử viễn thông, giống cây trồng… là những mặt hàng được người dân ưa chuộng trong phiên chợ.

Đây là dịp để người dân ở nông thôn, biên giới tiếp cận với các mặt hàng Việt Nam đảm bảo về chất lượng, có giá cả phù hợp và phong phú về chủng loại; cũng là hình thức tuyên truyền, vận động mọi người hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".


HXT 6.jpg

Một gian hàng tại phiên chợ

Đồng thời, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong nước, nhất là các doanh nghiệp trong Tỉnh tiếp cận với thị trường nông thôn, từng bước xây dựng mạng lưới kênh phân phối, mở rộng thị trường, tạo dựng uy tín với người tiêu dùng ở vùng sâu, vùng xa.

Tại các phiên chợ lần này, Trung tâm Xúc tiến thương mại Tây Ninh cũng đã vận động và trao tặng một số phần quà để động viên, khích lệ các em học sinh nghèo hiếu học và hộ nghèo ở các địa phương tổ chức Phiên chợ (khoảng 15 triệu đồng/Phiên x 03 Phiên = 45 triệu đồng). 


HXT 7.jpg

Tặng quà cho các học sinh nghèo, hiếu học


HXT 8.jpg

Tặng hộ nghèo


TTXTTM - SCT


10/23/2019 8:00 AMĐã ban hànhXúc tiến thương mạiTinPhiên chợ hàng Việt về Nông thôn năm 2019 tại huyện Tân Biên, Châu Thành, Hòa Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Với chu kỳ mỗi phiên chợ là 05 ngày/1 phiên chợ, các Phiên chợ đã đi qua 03 huyện như Tân Biên (28/9-03/10/2019), Châu Thành (05-10/10/2019), Hòa Thành (12-16/10/2019) do Trung tâm Xúc tiến thương mại Tây Ninh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ và các đơn vị có liên quan tổ chức đã thu hút hàng ngàn 10.000 lượt người tham quan/01 phiên chợ và mua sắm, doanh thu ước đạt trên 5 tỷ đồng. Tham dự các phiên chợ tại các huyện trung bình có hơn 40 gian hàng của 30 đơn vị doanh nghiệp hàng Việt (trong đó có 03-5 Doanh nghiệp địa phương). Hàng hóa trưng bày là những sản phẩm của các đơn vị đạt doanh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao.
10/23/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Phiên chợ Đặc sản năm 2019 tại Trung tâm Thương mại và Giải trí Cà Na Tây NinhPhiên chợ Đặc sản năm 2019 tại Trung tâm Thương mại và Giải trí Cà Na Tây Ninh
Phiên chợ đặc sản tổ chức từ 10-13/9/2019 tại Trung tâm Thương mại và Giải trí Cà Na Tây Ninh (đường Lý Thương Kiệt, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) do Trung tâm Xúc tiến thương mại Tây Ninh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ và các đơn vị có liên quan tổ chức đã thu hút hàng ngàn 10.000 lượt người tham quan và mua sắm, doanh thu ước đạt trên 250 triệu đồng.

HXT 9.jpg

Người dân tham quan mua sắm tại Phiên chợ đặc sản​

Tham dự phiên chợ có hơn 30 gian hàng của 20 đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh. Hàng hóa trưng bày là những sản phẩm đặc sản của địa phương nhân dịp Lễ hội “Hội yến Diêu Trì cung” năm 2019 phục vụ cho du khách thập phương mua sắm các sản phẩm đặc sản, đặc trưng của tỉnh Tây Ninh.


HXT 10.jpg

Lãnh đạo dự khai mạc

Với mẫu mã đa dạng, phong phú, giá cả hợp lý, các sản phẩm đặc trưng, đặc sản của tỉnh Tây Ninh đã được giới thiệu, quảng bá cho các du khách cả nước nói chung và người dân Tây Ninh nói riêng khi tham gia Lễ hội tại Tòa Thánh Cao đài Tây Ninh.

Đây là dịp để Doanh nghiệp quảng bá, cải tiến mẫu, đảm bảo về chất lượng, có giá cả phù hợp và phong phú về chủng loại để giới thiệu sản phẩm của mình tới người dân và du khách tốt hơn.

Đồng thời, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong nước, nhất là các doanh nghiệp trong Tỉnh tiếp cận với thị trường nông thôn, từng bước xây dựng mạng lưới kênh phân phối, mở rộng thị trường, tạo dựng uy tín với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

TTXTTM - SCT


10/23/2019 8:00 AMĐã ban hànhXúc tiến thương mạiTinPhiên chợ Đặc sản năm 2019 tại Trung tâm Thương mại và Giải trí Cà Na Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phiên chợ đặc sản tổ chức từ 10-13/9/2019 tại Trung tâm Thương mại và Giải trí Cà Na Tây Ninh (đường Lý Thương Kiệt, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) do Trung tâm Xúc tiến thương mại Tây Ninh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ và các đơn vị có liên quan tổ chức đã thu hút hàng ngàn 10.000 lượt người tham quan và mua sắm, doanh thu ước đạt trên 250 triệu đồng.
10/23/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Hoạt động xuất, nhập khẩu tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2019Hoạt động xuất, nhập khẩu tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2019
Tháng 10, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 324,9 triệu USD, so tháng trước giảm 13,2%; (giảm 9,6% so với tháng cùng kỳ năm trước). Luỹ kế, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3.113,7 triệu USD, giảm 8,1% so với cùng kỳ (ước đạt 62,1% so với kế hoạch năm 2019).
Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 246,5 triệu USD, giảm 2,4% so với tháng trước (giảm 0,4% so với tháng cùng kỳ năm trước). Lũy kế, ước đạt 2.829,7 triệu USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ (ước đạt 78,9% kế hoạch năm).

Tình hình xuất khẩu

Tháng 10, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 324,9 triệu USD, so tháng trước giảm 13,2%; (giảm 9,6% so với tháng cùng kỳ năm trước). Luỹ kế, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3.113,7 triệu USD, giảm 8,1% so với cùng kỳ (ước đạt 62,1% so với kế hoạch năm 2019).

Biểu đồ kim ngạch xuất khẩu của các nhóm hàng tháng 10/2019 so với tháng trước và tháng cùng kỳ năm trước ( ĐVT: Triệu USD)

H XNK _ T10-1.jpg


* Nhóm hàng nông sản

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 14,9 triệu USD, so tháng trước giảm 9,4% (so với tháng cùng kỳ năm trước giảm 73,2% ), chiếm tỷ trọng 4,6% so với tổng kim ngạch xuất khẩu. Luỹ kế, ước đạt 213,6 triệu USD (so với cùng kỳ giảm 58,6%).

Một số mặt hàng chủ yếu thuộc nhóm hàng nông sản như sau:

- Hạt điều: ước đạt 13,1 triệu USD, giảm 8,4% so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 87,9% so với kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản. Thị trường xuất khẩu gồm: Mỹ 4,1 triệu USD; Trung Quốc 2,6 triệu USD; Hà Lan 1,8 triệu USD; ... Luỹ kế, ước đạt 121,1 triệu USD, so với cùng kỳ giảm 22,6%.

- Sắn và các sản phẩm từ sắn: ước đạt 0,5 triệu USD, tăng 16,9% so với tháng trước, giảm 97,7% so với tháng cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 3,6% so với kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản. Thị trường xuất khẩu Trung Quốc. Luỹ kế, ước đạt 39,7 triệu USD, giảm 80,9% so với cùng kỳ.

- Cao su: ước đạt 1,2 triệu USD, giảm 24,2% so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 8% so với kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản. Thị trường xuất khẩu gồm: Trung Quốc 0,3 triệu USD; Malaysia 0,9 triệu USD. Luỹ kế, ước đạt 51,4 triệu USD, so với cùng kỳ giảm 80,9%.

* Nhóm hàng công nghiệp chế biến

 Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 302,9 triệu USD, giảm 12% so với tháng trước (tăng 3,7% so với tháng cùng kỳ năm trước ), chiếm tỷ trọng 93,2% so với tổng kim ngạch xuất khẩu. Luỹ kế, ước đạt 2.826 triệu USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ.

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như sau:

- Xơ, xợi dệt các loại: ước đạt 17,5 triệu USD, giảm 15,9% so tháng trước (tăng 64,5% so với tháng cùng kỳ), chiếm tỷ trọng 5,8% so với kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến. Thị trường xuất khẩu gồm: Trung Quốc 12,2 triệu USD; Indonesia 0,6 triệu USD; Hàn Quốc 1,6 triệu USD;.... Luỹ kế, ước đạt 157,5 triệu USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ.

- Hàng dệt may: ước đạt 75 triệu USD, giảm 21,2% so với tháng trước (giảm 19,3% so với tháng cùng kỳ), chiếm tỷ trọng 24,8% so với kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến. Thị trường xuất khẩu gồm: Mỹ 41,3 triệu USD; Nhật Bản 21,6 triệu USD; Canada 2 triệu USD; .... Luỹ kế, ước đạt 687,3 triệu USD, giảm 0,3% so với cùng kỳ.

 - Giày, dép các loại: ước đạt 35,4 triệu USD, giảm 14,3% so với tháng trước (giảm 31,6% so với tháng cùng kỳ năm trước), chiếm tỷ trọng 11,7% so với kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến. Thị trường xuất khẩu gồm: Mỹ 13 triệu USD; Bỉ 4 triệu USD; Anh 2,5 triệu USD; .... Luỹ kế, ước đạt 427,8 triệu USD, giảm 28,6% so với cùng kỳ.

- Vải các loại: ước đạt 43 triệu USD, giảm 18% so với tháng trước (tăng 10% so với tháng cùng kỳ năm trước), chiếm tỷ trọng 14,2% so với kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến. Thị trường xuất khẩu gồm: Mỹ 3,4 triệu USD; Trung Quốc 14,2 triệu USD; Campuchia 17,8 triệu USD; ... Luỹ kế, ước đạt 449,7 triệu USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ.

- Nguyên phụ liệu dệt may, da, giày: ước đạt 17,6 triệu USD, giảm 16% so với tháng trước (tăng 30,8% so với tháng cùng kỳ năm trước), chiếm tỷ trọng 5,8% so với kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến. Thị trường xuất khẩu gồm: Indonesia 5 triệu USD; HongKong 4,2 triệu USD; Campuchia 2,8 triệu USD; ... Luỹ kế, ước đạt 168,2 triệu USD, giảm 1,9% so với cùng kỳ.

- Phương tiện vận tải và phụ tùng: ước đạt 56,8 triệu USD, tăng 12% so tháng trước (tăng 43,2% so với tháng cùng kỳ năm trước), chiếm tỷ trọng 18,7% so với kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến. Luỹ kế, ước đạt 461,6 triệu USD, tăng 23,3% so với cùng kỳ.

* Nhóm hàng hoá khác: Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 7,1 triệu USD, giảm 46,8% so với tháng trước (giảm 28,2% so với tháng cùng kỳ năm trước). Luỹ kế, ước đạt 74,1 triệu USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ.

Biểu: Kim ngạch xuất khẩu tháng 10/2019 so với tháng trước và tháng cùng kỳ (ĐVT: Triệu USD)

H XNK _ T10-2.jpg


Tình hình nhập khẩu

Tháng 10, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 246,5 triệu USD, giảm 2,4% so với tháng trước (giảm 0,4% so với tháng cùng kỳ năm trước). Lũy kế, ước đạt 2.829,7 triệu USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ (ước đạt 78,9% kế hoạch năm).

Biểu đồ: Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu theo nhóm hàng tháng 10/2018

H XNK _ T10-3.jpg* Nhóm hàng cần nhập khẩu

Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 231,1 triệu USD, giảm 3,6% so với tháng trước (giảm 2,6% so với tháng cùng kỳ năm trước), chiếm tỷ trọng 93,7% so với kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh. Luỹ kế, ước đạt 2.710,6 triệu USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ.

Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu:

- Xơ, sợi dệt các loại: ước đạt 28 triệu USD, tăng 20% so với tháng trước (tăng 31% so với tháng cùng kỳ). Thị trường nhập khẩu chủ yếu: Trung Quốc 18,4 triệu USD, Singapore 0,4 triệu USD, Mỹ 0,6 triệu USD,... Luỹ kế, ước đạt 248,7 triệu USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ.

- Nguyên phụ liệu dệt may, da, giày: ước đạt 21,4 triệu USD, tăng 11,8% so với tháng trước (giảm 5,6% so với tháng cùng kỳ). Thị trường nhập khẩu chủ yếu Trung Quốc 4,7 triệu USD; Ý 3 triệu USD; Đan Mạch 2,8 triệu USD;... Luỹ kế, ước đạt 195 triệu USD, giảm 17,2% so với cùng kỳ.

- Máy móc, thiết bị dụng cụ, phụ tùng: ước đạt 68,4 triệu USD, tăng 3,5% so với tháng trước (tăng 26,9% so với tháng cùng kỳ). Luỹ kế, ước đạt 691,7 triệu USD, tăng 104,6% so với cùng kỳ.

- Hạt điều: ước đạt 7,1 triệu USD, giảm 11,2% so với tháng trước (giảm 67,3% so với tháng cùng kỳ). Thị trường nhập khẩu chủ yếu Bờ Biển Ngà 2,2 triệu USD; Guinea 1,2 triệu USD; Burkina Faso 1,1 triệu USD; ... Luỹ kế, ước đạt 130,2 triệu USD, giảm 32,8% so với cùng kỳ.

- Bông các loại: ước đạt 8,1 triệu USD, giảm 52,5% so với tháng trước (giảm 65,7% so với tháng cùng kỳ). Luỹ kế, ước đạt 340,4 triệu USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ.

- Sắn và các sản phẩm từ sắn: ước đạt 3,3 triệu USD, giảm 26,9% so với tháng trước, giảm 52,4% so với tháng cùng kỳ. Thị trường nhập khẩu từ Campuchia. Luỹ kế, ước đạt 76,2 triệu USD, giảm 12% so với cùng kỳ.

* Nhóm hàng cần kiểm soát

Kim ngạch ước đạt 3,8 triệu USD, tăng 2% so với tháng trước (giảm 34,2% so với tháng cùng kỳ năm trước), chiếm tỷ trọng 1,6% so với tổng kim ngạch nhập khẩu. Luỹ kế, ước đạt 33,1 triệu USD, giảm 1,3% so với cùng kỳ.

Một số mặt hàng nhập khẩu thuộc nhóm hàng cần kiểm soát trong tháng 10: Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (0,08 triệu USD); Xe máy và linh kiện phụ tùng xe máy (0,02 triệu USD); Đá quý, kim loại quý và sản phẩm (3,3 triệu USD); Hàng điện gia dụng và linh kiện (0,26 triệu USD); .

* Nhóm hàng hoá khác ước đạt 11,6 triệu USD, tăng 30,2 % so với tháng trước (tăng 160,4% so với tháng cùng kỳ), chiếm 4,7% so với tổng kim ngạch nhập khẩu. Luỹ kế, ước đạt 86 triệu USD, tăng 68,8% so với cùng kỳ.

Biểu: Kim ngạch nhập khẩu tháng 10/2019 so với tháng trước và tháng cùng kỳ (ĐVT: Triệu USD)

H XNK _ T10-4.jpg

Nguồn số liệu: Cục Hải quan

(Số liệu từ ngày 08/9 đến ngày 07/10/2019)

10/22/2019 5:00 PMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpTinHoạt động xuất, nhập khẩu tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tháng 10, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 324,9 triệu USD, so tháng trước giảm 13,2%; (giảm 9,6% so với tháng cùng kỳ năm trước). Luỹ kế, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3.113,7 triệu USD, giảm 8,1% so với cùng kỳ (ước đạt 62,1% so với kế hoạch năm 2019).
Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 246,5 triệu USD, giảm 2,4% so với tháng trước (giảm 0,4% so với tháng cùng kỳ năm trước). Lũy kế, ước đạt 2.829,7 triệu USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ (ước đạt 78,9% kế hoạch năm).
10/22/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2019Hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2019
Tháng 10 năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khá so tháng trước (10,92%) và tăng cao so tháng cùng kỳ (+18,07%). Các phân ngành kinh tế tăng trong tháng: Chế biến, chế tạo (+11,21%); sản xuất và phân phối điện (+4,56%); khai khoáng (+16,09%). Riêng công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm nhẹ (0,53%), do ảnh hưởng từ hoạt động khai thác, xử lý và cung cấp nước giảm (2,16%).

Đa phần các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so tháng trước: đường các loại (+92,47%), do nhà máy đường Thành Thành Công hoạt động chế biến (kết tinh đường từ nguyên liệu đường thô); Bột mì (+14,41%); giầy các loại (+12,95%); vỏ, ruột xe các loại (+6,94%); xi măng (+6,42%); điện thương phẩm (+2,53%); quần áo các loại (+5,42%).

Biểu 1: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 so tháng trước và tháng cùng kỳ (%)

H_CN_T10_1.jpg


Lũy kế so cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,50%; phân theo ngành kinh tế: công nghiệp chế biến, chế tạo (+15,44%); sản xuất phân phối điện (+20,27%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+16,72%); công nghiệp khai khoáng giảm so cùng kỳ (4,68%). Các phân ngành công nghiệp chủ yếu đều tăng so cùng kỳ, trong đó một số ngành có chỉ số IIP tăng khá như: dệt (+33,10%), sản phẩm từ cao su&plastic (+13,22%), da và các sản phẩm có liên quan (+12,29%). Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng so cùng kỳ, riêng sản phẩm tinh bột sắn giảm (2,07%).


Biểu 2: Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu 10 tháng/2019 so với cùng kỳ

H_CN_T10_2.jpg


Tính chung 10 tháng, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển và tăng khá so cùng kỳ năm 2018 (chỉ số IIP 10 tháng 2018 tăng 15,10%). Chỉ số sản xuất tăng, tác động chủ yếu từ các ngành có GTSX chiếm tỷ trọng cao và sản phẩm tăng như: chế biến thực phẩm, dệt, xi măng, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (giầy các loại), sản xuất cao su & plastic (vỏ ruột xe các loại), điện thương phẩm./.

Phòng QLCN - SCT


10/21/2019 10:00 AMĐã ban hànhCông nghiệpTinHoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tháng 10 năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khá so tháng trước (10,92%) và tăng cao so tháng cùng kỳ (+18,07%). Các phân ngành kinh tế tăng trong tháng: Chế biến, chế tạo (+11,21%); sản xuất và phân phối điện (+4,56%); khai khoáng (+16,09%). Riêng công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm nhẹ (0,53%), do ảnh hưởng từ hoạt động khai thác, xử lý và cung cấp nước giảm (2,16%).
10/21/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020Nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020
Ngày 26/6/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 08/2019/TT-BCT quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020.

Theo đó, mã hàng hóa và tổng lượng hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020 như sau:

Đối với mặt hàng thóc, gạo các loại có mã hàng hóa 1006.10 (gồm 1006.10.10; 1006.10.90)1006.20 (gồm 1006.20.10 và 1006.20.90) với tổng lượng hạn ngạch năm 2019 và năm 2020 là 300.000 tấn gạo 1 năm (Nếu là thóc thì tỷ lệ quy đổi: 2kg thóc = 1kg gạo).

Đối với mặt hàng lá thuốc lá khô có mã số hàng hóa 2401.10 (gồm 2401.10.10; 2401.10.20; 2401.10.40; 2401.10.50; 2401.10.90)2401.20 (gồm 2401.20.10; 2401.20.20; 2401.20.30; 2401.20.40; 2401.20.50; 2401.20.90) với tổng lượng hạn ngạch là 3000 tấn 1 năm.

Để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định của Chính phủ nếu đủ các điều kiện sau:

- Hàng hoá nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu S (C/O form S) do Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia hoặc cơ quan được ủy quyền cấp theo quy định của Campuchia và làm thủ tục hải quan nhập khẩu tại 24 cặp cửa khẩu quy định;


STTTên cửa khẩu phía Việt NamTên cửa khẩu phía Campuchia
1Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai)Ou Ya Dav (tỉnh Ratanakiri)
2Bu Prăng (tỉnh Đắk Nông)Dak Dam (tỉnh Mondulkiri)
3Đắk Peur (tỉnh Đắk Nông)Nam Lear (tỉnh Mondulkiri)
4Hoa Lư (tỉnh Bình Phước)Trapeang Sre (tỉnh Kratie)
5Hoàng Diệu (tỉnh Bình Phước)Lapakhe (tỉnh Mondulkii)
6Lộc Thịnh (tỉnh Bình Phước)Tonle Cham (tỉnh Tboung Khmum)
7Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh)Bavet (tỉnh Svay Rieng)
8Xa Mát (tỉnh Tây Ninh)Trepeang Plong (tỉnh Tboung Khmum)
9Chàng Riệc (tỉnh Tây Ninh)Da (tỉnh Tboung Khmum)
10Kà Tum (tỉnh Tây Ninh)Chan Mul (tỉnh Tboung Khmum)
11Phước Tân (tỉnh Tây Ninh)Bosmon (tỉnh Svay Rieng)
12Vạc Sa (tỉnh Tây Ninh)Doun Rodth (tỉnh Tboung Khmum)
13Bình Hiệp (tỉnh Long An)Prey Vor (tỉnh Svay Rieng)
14Vàm Đồn (tỉnh Long An)Sre Barang (tỉnh Svay Rieng)
15Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An)Samrong (tỉnh Svay Rieng)
16Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp)Banteay Chakrey (tỉnh Prey Veng)
17Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp)Koh Roka (tỉnh Prey Veng)
18Sở Thượng (tỉnh Đồng Tháp)Koh Sampov (tỉnh Prey Veng)
19Vĩnh Xương (tỉnh An Giang)Ka-Orm Samnor (tỉnh Kandal)
20Tịnh Biên (tỉnh An Giang)Phnom Den (tỉnh Takeo)
21Khánh Bình (tỉnh An Giang)Chrey Thom (tỉnh Kandal)
22Vĩnh Hội Đông (tỉnh An Giang)Kampong Krosang (tỉnh Takeo)
23Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang)Prek Chak (tỉnh Kampot)
24Giang Thành (tỉnh Kiên Giang)Ton Hon (tỉnh Kampot)


- Với lá thuốc lá khô, thương nhân nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định; số lượng nhập khẩu tính trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2019 được hưởng thuế suất ưu đãi khi nhập khẩu vào Việt Nam là gạo và lá thuốc lá khô được áp dụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 26 tháng 02 năm 2019 đến hết 31 tháng 12 năm 2019. Đối với tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan của các mặt hàng nêu trên đăng ký từ ngày 26 tháng 02 năm 2019 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nếu đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt và đã nộp thuế theo mức thuế suất cao hơn thì được cơ quan quản lý thuế xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2020 đối với mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô theo mã hàng hóa và lượng hạn ngạch trên được áp dụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Phương thức điều hành hạn ngạch thuế quan thuế nhập khẩu mặt hàng gạo và mặt hàng lá thuốc lá khô quy định tại Thông tư này được điều hành theo phương thức trừ lùi tự động tại cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu. Việc trừ lùi tự động cho đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan đối với từng mặt hàng quy định tại Thông tư này thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan hải quan. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 12/8/2019 đến hết 31/12/2020.

Phòng KHTH - SCT

9/26/2019 11:00 AMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpTinNhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020/PublishingImages/2019-09/Thông-tư-300x200_Key_26092019110917.jpg
Ngày 26/6/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 08/2019/TT-BCT quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020.
9/26/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Bồi dưỡng kiến thức về Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA và IPA) cho Công chức, viên chức và các doanh nghiệp tỉnhBồi dưỡng kiến thức về Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA và IPA) cho Công chức, viên chức và các doanh nghiệp tỉnh
Ngày 12/9/2019 vừa qua, tại Hội trường Sở Công Thương Tây Ninh đã diễn ra buổi tập huấn Hội nhập Kinh tế quốc tế do Sở Công Thương Tây Ninh phối hợp với Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Đầu tư và Thương mại thuộc trường cao đẳng kinh tế đối ngoại – Bộ Công Thương tổ chức phổ biến kiến thức về một số nội dung về Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA và IPA) cho hơn 60 cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

TMQT-T92019.jpg

Theo đó, chương trình bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế do Tiến sỹ Nguyễn Văn Sáng - chuyên gia kinh tế đã cung cấp cho các học viên các thông tin mới bổ ích, thiết thực về Hiệp định thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA và IPA), cũng như cơ hội và thách thức và một số giải pháp của Chính phủ để đón đầu cơ hội, tận dụng lợi ích từ Hiệp định EVFTA nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế. Từ đó, giúp các học viên hiểu rõ và nắm bắt được lộ trình thực hiện EVFTA và những cam kết mở cửa dịch vụ và đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Phòng KHTH - SCT

9/20/2019 10:00 AMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpTinBồi dưỡng kiến thức về Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA và IPA) cho Công chức, viên chức và các doanh nghiệp tỉnh/PublishingImages/2019-09/News_Key_20092019092925.png
Ngày 12/9/2019 vừa qua, tại Hội trường Sở Công Thương Tây Ninh đã diễn ra buổi tập huấn Hội nhập Kinh tế quốc tế do Sở Công Thương Tây Ninh phối hợp với Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Đầu tư và Thương mại thuộc trường cao đẳng kinh tế đối ngoại – Bộ Công Thương tổ chức phổ biến kiến thức về một số nội dung về Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA và IPA) cho hơn 60 cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
9/20/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2019Hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2019
Tháng 9 năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm so tháng trước (1,29%) nhưng tăng cao so tháng cùng kỳ (+18,88%).
Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2019 đạt 64.138 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 16,10%.

- Chỉ số sản xuất công nghiệp:

Tháng 9 năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm so tháng trước

(1,29%) nhưng tăng cao so tháng cùng kỳ (+18,88%). Các phân ngành kinh tế tăng trong tháng: cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+3,93%), sản xuất và phân phối điện (+4,46%). Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo giảm (+1,46%) đã làm ảnh hưởng đến mức tăng trưởng chung của toàn ngành trong tháng.

Phần lớn các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so tháng trước: Bột mì (+4,79%), Clanke (+14,14%) vỏ, ruột xe các loại (+1,57%), điện thương phẩm (+4,46%); các sản phẩm chủ yếu giảm so tháng trước: quần áo các loại, giầy các loại, xi măng.

Biểu 1: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 so tháng trước và tháng cùng kỳ (%)

(đang chờ tải lên)


Lũy kế so cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,87%; phân theo ngành kinh tế: công nghiệp chế biến, chế tạo (+15,80%), sản xuất phân phối điện (+20,24%), cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+17,77%). Riêng công nghiệp khai khoáng giảm so cùng kỳ. Các phân ngành công nghiệp chủ yếu đều tăng so cùng kỳ, trong đó một số ngành có chỉ số IIP tăng khá cao như: dệt (+33,18%), sản phẩm từ cao su&plastic (+13,23%), da và các sản phẩm có liên quan (+14,58%). Biểu 2: Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu 8 tháng/2019 so với cùng kỳ (%).

2. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá ss 2010): ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2019 đạt 64.138 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 16,10%. Phân theo ngành kinh tế: công nghiệp chế biến, chế tạo (+15,97%); sản xuất phân phối điện (+73,47%), trong 9 tháng đầu năm có 09 dự án điện mặt trời với công suất 648 MW đi vào hoạt động góp phần tăng lượng sản xuất điện trên địa bàn; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng nhẹ.

Biểu 2: Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu 9 tháng 2019 so với cùng kỳ


(đang chờ tải lên)


Tính chung 9 tháng, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển và tăng khá so cùng kỳ năm 2018 (chỉ số IIP 9 tháng 2018 tăng 15,28%). Chỉ số sản xuất tăng, tác động chủ yếu từ các ngành có GTSX chiếm tỷ trọng cao và sản phẩm tăng như: chế biến thực phẩm, dệt, xi măng, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (giầy các loại), sản xuất cao su & plastic (vỏ ruột xe các loại)./.

Phòng QLCN - SCT


9/20/2019 9:00 AMĐã ban hànhCông nghiệpTinHoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2019/PublishingImages/2019-09/News_Key_20092019091227.png
Tháng 9 năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm so tháng trước (1,29%) nhưng tăng cao so tháng cùng kỳ (+18,88%).
Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2019 đạt 64.138 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 16,10%.
9/20/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệpNghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp
Ngày 30/8/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

     Nghị định này quy định về hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức danh đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

     Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong lĩnh vực hóa chất là 50 triệu đồng, trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp là 100 triệu đồng. Các mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

     Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2019, thay thế Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP.

     Nghị định 71-2019-NĐ-CP.signed.pdf

Phòng KTATMT - SCT

9/18/2019 3:00 PMĐã ban hànhKỹ thuật an toàn-Môi trườngTinNghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp/PublishingImages/2019-09/Nghi Dinh_Key_18092019144144.jpg
Ngày 30/8/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.
9/18/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Trung Quốc sửa đổi quy định về quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩuTrung Quốc sửa đổi quy định về quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu
Bộ Công Thương vừa thông tin Trung Quốc sửa đổi quy định về quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu.
Theo đó, Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan Trung Quốc gần đây cho đăng toàn văn Thông báo số 70/2019 về quy định quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu của Trung Quốc, thời gian bắt đầu áp dụng từ ngày 1/10/2019.

Thông báo của Hải quan Trung Quốc cho biết, để thực hiện yêu cầu cải cách "trao quyền, tinh giản hóa thủ tục hành chính và tối ưu hóa các dịch vụ công" của Chính phủ Trung Quốc, nâng cao hiệu quả công tác thông quan hàng hóa tại cửa khẩu, Trung Quốc quy định quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu cụ thể như sau:

1. Từ ngày 01/10/2019, không yêu cầu đăng ký hồ sơ lưu đối với nhãn mác bao bì của thực phẩm đóng gói sẵn lần đầu nhập khẩu vào Trung Quốc. Việc kiểm tra nhãn thực phẩm đóng gói sẵn nhập khẩu là một trong những nội dung kiểm tra, kiểm nghiệm đối với thực phẩm, cơ quan hải quan Trung Quốc sẽ căn cứ theo các quy định pháp luật liên quan về kiểm nghiệm hàng hóa xuất nhập khẩu và vệ sinh an toàn thực phẩm để tiến hành kiểm nghiệm theo quy định của pháp luật.

2. Nhà nhập khẩu chịu trách nhiệm đảm bảo nhãn mác bằng tiếng Trung Quốc trên bao bì đóng sẵn của thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc phải phù hợp với quy định pháp luật liên quan của Trung Quốc, phù hợp với quy định hành chính và yêu cầu về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia. Nếu thẩm tra không đáp ứng tiêu chuẩn, không được nhập khẩu.

3. Thực phẩm đóng gói sẵn khi nhập khẩu sẽ được lấy mẫu kiểm tra xác suất tại hiện trường hoặc kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm, nhà nhập khẩu cần cung cấp tài liệu chứng minh hàng hóa đáp ứng điều kiện nhập khẩu, tài liệu gốc và bản dịch ghi nhãn mác, mẫu ghi nhãn tiếng Trung và các tài liệu chứng minh khác cho nhân viên hải quan.

4. Khi nhận được thông báo của cơ quan hữu quan, đơn khiếu nại của người tiêu dùng về việc thực phẩm đóng gói sẵn bị nghi ngờ vi phạm quy định, cơ quan hải quan sẽ tiến hành thẩm tra xác minh, khi xác nhận có vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

5. Các loại thực phẩm đóng gói sẵn nhập khẩu vào Trung Quốc trưng bày triển lãm, hàng mẫu, hàng kinh doanh miễn thuế (trừ trường hợp miễn thuế theo luật định), thực phẩm phục vụ cho cơ quan ngoại giao, hàng xách tay du lịch, bưu phẩm, bưu kiện, thương mại điện tử qua biên giới… căn cứ theo các quy định hiện hành.

6. Doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm đóng gói sẵn cần đảm bảo nhãn mác bao bì đóng gói sẵn của thực phẩm xuất khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn của quốc gia/ vùng lãnh thổ nhập khẩu hoặc yêu cầu của hợp đồng thương mại.

7. Ngoài ra, từ ngày 01/10/2019, bãi bỏ các thông báo sau: (a) Thông báo số 44/2006 Tổng cục Kiểm nghiệm và Giám sát Chất lượng Quốc gia Trung Quốc (AQSIQ) về điều chỉnh chế độ kiểm tra thẩm định ghi nhãn hàng mỹ phẩm, thực phẩm xuất nhập khẩu; (b) Thông báo số 59/2011 của AQSIQ về việc vận hành hệ thống quản lý ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn nhập khẩu; (c) Thông báo số 27/2012 của AQSIQ về việc thực hiện quy định giám sát quản lý kiểm nghiệm ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu. Hồ sơ đã nộp lưu chiểu đăng ký trước đó sẽ bị hủy bỏ cùng thời điểm.

Như vậy, các doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm đóng gói sẵn cần đảm bảo quy định với nhãn mác bao bì, sẵn sàng phối hợp với nhà nhập khẩu đáp ứng các quy định của Trung Quốc trong quá trình thông quan.

(Nguồn Bộ Công Thương)

9/6/2019 4:00 PMĐã ban hànhKế hoạch-Tổng hợpTinTrung Quốc sửa đổi quy định về quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu/PublishingImages/2019-09/News_Key_06092019152043.png
Bộ Công Thương vừa thông tin Trung Quốc sửa đổi quy định về quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu.
Theo đó, Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan Trung Quốc gần đây cho đăng toàn văn Thông báo số 70/2019 về quy định quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu của Trung Quốc, thời gian bắt đầu áp dụng từ ngày 1/10/2019.
9/6/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2019Hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2019
Tính chung 8 tháng, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển và tăng trưởng khá so cùng kỳ năm 2018. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,43% so cùng kỳ (8 tháng năm 2018 tăng 15,06%). Chỉ số sản xuất tăng khá so cùng kỳ tác động chủ yếu từ các ngành có GTSX chiếm tỷ trọng cao và lượng sản phẩm tăng.

* Chỉ số sản xuất công nghiệp:

Tháng 8 năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 4,01% so tháng trước
và tăng khá so với tháng cùng kỳ (+19,54%). Các phân ngành kinh tế đều tăng, trong đó: công nghiệp chế biến, chế tạo (+4,05%); sản xuất phân phối điện (+2,35%); khai khoáng (+7,97%); Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+2,89%). Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so tháng trước: bột mì, quần áo các loại, xi măng, gạch, vỏ ruột xe, điện thương phẩm; các sản phẩm giảm: giày các loại, clanke, sản phẩm đường nhà máy không sản xuất.

Biểu 1: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 so tháng trước và tháng cùng kỳ (%)

H-CN-T8-01.jpg


- Lũy kế so cùng kỳ, các phân ngành kinh tế có chỉ số (IIP) tăng: công nghiệp chế biến, chế tạo (+15,43%); sản xuất phân phối điện (+19,49%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+19,27%); một số ngành công nghiệp chủ yếu có chỉ số tăng khá như: sản xuất sản phẩm từ cao su&plastic (+13,14%), dệt (+34,94 %), da và sản phẩm có liên quan (+15,25%), sản xuất phân phối điện (+19,49%).

Biểu 2: Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu 8 tháng/2019 so với cùng kỳ (%)

H-CN-T8-02.jpg


Tính chung 8 tháng, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển và tăng trưởng khá so cùng kỳ năm 2018. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,43% so cùng kỳ (8 tháng năm 2018 tăng 15,06%). Chỉ số sản xuất tăng khá so cùng kỳ tác động chủ yếu từ các ngành có GTSX chiếm tỷ trọng cao và lượng sản phẩm tăng như: chế biến thực phẩm, dệt may, khoáng phi kim loại, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan, sản xuất cao su & plastic, điện thương phẩm.

Phòng QLCN - SCT


8/26/2019 3:00 PMĐã ban hànhCông nghiệpTinHoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2019/PublishingImages/2019-08/News_Key_26082019145012.png
Tính chung 8 tháng, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển và tăng trưởng khá so cùng kỳ năm 2018. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,43% so cùng kỳ (8 tháng năm 2018 tăng 15,06%). Chỉ số sản xuất tăng khá so cùng kỳ tác động chủ yếu từ các ngành có GTSX chiếm tỷ trọng cao và lượng sản phẩm tăng.
8/26/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next