Tin chuyên ngành
Thứ 3, Ngày 21/02/2017, 16:00
QUY ĐỊNH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI CỦA THƯƠNG NHÂN
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/02/2017
Ngày 28/12/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 34/2016/TT-BCT Quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

Thông tư 34/2016/TT-BCT áp dụng đối với thương nhân Việt Nam; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa qua biên giới.

Theo đó, thương nhân có nhu cầu mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở biên giới cần phải nộp hồ sơ đăng ký với Sở Công Thương (tại tỉnh có cửa khẩu phụ, lối mở biên giới) để Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới.

Hồ sơ đăng ký của thương nhân (theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 34/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương), gồm:

(1)- Đơn đăng ký hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới theo mẫu quy định tại Phụ lục I Thông tư số 34/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương.

(2)- Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh: 01 (một) bản sao, có xác nhận đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định về mặt hàng mua bán qua biên giới của thương nhân, cụ thể:

- Hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở: phải đáp ứng quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

- Hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

+ Đối với các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu, hàng hóa nhập khẩu phải đáp ứng quy định Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

+ Đối với các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu, chỉ cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục quy định tại Phụ lục II Thông tư này. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu ngoài danh mục quy định tại Phụ lục II Thông tư này, chỉ được nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong thời gian cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới thông báo sau khi lấy ý kiến Bộ Công Thương.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017 và thay thế Thông tư số 52/2016/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công Thương quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của Thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

Tải về Thông tư số 34-TT-BCT.pdf

Phòng KHTH - SCT

Lượt người xem:  Views:   177
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành