Tin chuyên ngành
Thứ 2, Ngày 15/12/2014, 16:15
Sở Công Thương tổ chức thành công Hội nghị “Giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/12/2014
Thực hiện công văn số 607/UBND-KTN ngày 24/3/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo việc thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh. Ngày 05/12/2014, Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị “Giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” triển khai các chính sách có liên quan đến “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” đến các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước và 30 Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 28/8/2014.
Lượt người xem:  Views:   0
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành