Tin chuyên ngành
Thứ 3, Ngày 31/12/2013, 10:15
Kết quả triển khai, thực hiện kế hoạch kiểm tra, tuyên truyền và hướng dẫn tiêu chí số 4 về điện nông thôn mới năm 2013
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/12/2013
Thực hiện Quyết định số 2780 /QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND tỉnh về việc phân khai và giao dự toán chi ngân sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 cho các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh; Thông báo số 1217/TB-VP ngày 01/4/2013 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh-Nguyễn Thị Thu Thủy tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010-2020.
Lượt người xem:  Views:   0
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành