Tin chuyên ngành
Thứ 5, Ngày 28/01/2021, 10:00
Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/01/2021
Ngày 05 tháng 01 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 01/2021/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Theo đó, Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam gồm 5 cấp, cụ thể: Dịch vụ gia công hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa chưa được chi tiết ở nơi khác; Dịch vụ vận tải; Dịch vụ du lịch và dịch vụ đi lại khác; Dịch vụ xây dựng; Dịch vụ bảo hiểm và hưu trí; Dịch vụ tài chính; Phí sử dụng quyền sở hữu trí tuệ; Dịch vụ máy tính, thông tin và viễn thông; Dịch vụ cá nhân, văn hóa và giải trí;…

Bên cạnh đó, Ngành cấp 1 gồm 12 dịch vụ được mã hóa bằng 2 chữ số từ 01 đến 12; Ngành cấp 2 gồm 45 dịch vụ được mã hóa bằng 4 chữ số theo dịch vụ cấp 1 tương ứng; Ngành cấp 3 gồm 95 dịch vụ được mã hóa bằng 5 chữ số theo dịch vụ cấp 2 tương ứng; Ngành cấp 4 gồm 136 dịch vụ được mã hóa bằng 6 chữ số theo dịch vụ cấp 3 tương ứng; Ngành cấp 5 gồm 168 dịch vụ được mã hóa bằng 7 chữ số theo dịch vụ cấp 4 tương ứng.

Ngoài ra, Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam giải thích rõ những dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu gồm khái niệm, nhận dạng các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ, dịch vụ thuộc phạm vi, không thuộc phạm vi thống kê dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2021.

Tải về Quyết định 01.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   498
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành