Tin chuyên ngành
Thứ 5, Ngày 03/09/2020, 17:00
Tăng cường công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/09/2020
Để công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới theo đúng quy định, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp;

 Để công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới theo đúng quy định, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh:

- Thực hiện thống kê chi tiết các kho chứa, vị trí tồn trữ của cơ sở sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ do đơn vị quản lý và báo cáo về Cục Hóa chất, địa chỉ: Số 21, Phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 30/9/2020 (mẫu báo cáo kèm theo).

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công nhân viên trong đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về công tác đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ, an toàn môi trường, an toàn lao động liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, lưu trữ hóa chất tại đơn vị.

- Tăng cường kiểm tra các vị trí, nguồn, điểm có nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất tại đơn vị, kịp thời phát hiện, sửa chữa, khắc phục và có giải pháp bảo vệ an toàn khu vực. Bổ sung trang bị, phương tiện ứng phó sự cố hóa chất đầy đủ về số lượng, chủng loại, đảm bảo phù hợp, hiệu quả khi sử dụng.

- Xây dựng Kế hoạch/Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo hướng dẫn tại Phụ lục 6 của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương phù hợp với quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính của hóa chất nguy hiểm, đảm bảo tốt nhất khả năng phòng ngừa và ứng phó khi xảy ra sự cố.

- Định kỳ tổ chức tập huấn kỹ thuật an toàn hóa chất cho cán bộ, công nhân làm việc có liên quan đến hóa chất theo quy định tại Điều 31, 32, 33, 34 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

- Chủ động phối hợp thông tin về sự cố hóa chất (nếu vượt quá tầm kiểm soát, ứng phó của đơn vị) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kịp thời hỗ trợ trong công tác ứng phó, xử lý.

- Thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng hóa chất qua Hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia trước ngày 15 tháng 01 hàng năm tại địa chỉ: http://chemicaldata.gov.vn theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương.

- Đối với các đơn vị sử dụng, bảo quản tiển chất thuốc nổ (theo Danh mục tiền chất thuốc nổ được quy định tại Phụ lục III của Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương) thì ngoài các nội dung trên, phải bố trí khu vực kho chứa tiền chất thuốc nổ đảm bảo an toàn theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2019/BCT về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ.

2. Đối với các doanh nghiệp sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh:

- Thực hiện thống kê chi tiết các kho chứa, vị trí tồn trữ của cơ sở sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do đơn vị quản lý và báo cáo về Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, địa chỉ: Số 25, Phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 30/9/2020 (mẫu báo cáo kèm theo).

- Xây dựng kế hoạch cải tạo nâng cấp kho chứa vật liệu nổ công nghiệp đáp ứng các yêu cầu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2019/BCT về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ.

- Chấp hành nghiêm quy định pháp luật về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với các đối tượng tiếp xúc với vật liệu nổ công nghiệp.

- Rà soát, lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, chuẩn bị công cụ, phương tiện, thiết bị phòng ngừa, ứng phó theo kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên hệ phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường của Sở Công Thương (số điện thoại: 0936227832) để được hướng dẫn.

Sở Công Thương thông báo đến Quý doanh nghiệp biết, thực hiện./.

Tải về VB trien khai thuc hien Chi thi 12 cua BCT_Signed.pdf

Tải về Chỉ thị số 12_Signed.pdf


Phòng KTATMT - SCT

Lượt người xem:  Views:   313
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành