Tin chuyên ngành
Thứ 4, Ngày 12/02/2020, 17:00
Danh sách các Doanh nghiệp, cơ sở được được hỗ trợ kinh phí Khuyến công Giai đoạn từ 2016-2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/02/2020
Chương trình khuyến công quốc gia và địa phương giai đoạn 2016-2019 đã hỗ trợ cho 30 doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật - hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị với tổng kinh phí hỗ trợ 4,760 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương.

Thực hiện các chính sách về thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thời gian qua các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Tây Ninh đã được hưởng các chính sách của Nhà nước quy định về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu, miễm giảm tiền thuê đất, dự án đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Ngoài những chính sách quy định chung về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, lĩnh vực công nghiệp còn có chính sách khuyến công theo Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, ngày 21 tháng 5 năm 2012 về Khuyến công, nội dung của Nghị định quy định các chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn và áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Theo đó Chương trình khuyến công quốc gia và địa phương giai đoạn 2016-2019 đã hỗ trợ cho 30 doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật - hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị với tổng kinh phí hỗ trợ 4,760 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương, vốn đối ứng của doanh nghiệp là 30,588 triệu đồng (Kèm danh sách các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất được hỗ trợ).

Tải về DS các doanh nghiệp, cơ sở SX được hỗ trợ từ nguồn vốn Khuyến công giai đoạn 2016-2019.docx

Phòng QLCN - SCT

Lượt người xem:  Views:   9
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành