Tin chuyên ngành
Thứ 2, Ngày 10/02/2020, 16:00
Điều chỉnh nhập thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan cam kết trong CPTPP
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/02/2020
Ngày 22/01/2020, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 29/02/2020.

Theo đó, Thông tư điều chỉnh việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu (mã HS 24.01) theo hạn ngạch thuế quan cam kết tại Hiệp định CPTPP và lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo Hiệp định CPTPP không tính vào lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO do Bộ Công Thương công bố hàng năm.

Cụ thể, thuốc lá nguyên liệu có mã HS 24.01 được điều chỉnh nhập khẩu theo lộ trình từ năm 2020 đến năm 2038, mỗi năm tăng thêm 25 tấn, lần lượt như sau: Năm 2020 (525 tấn); năm 2021 (550 tấn); năm 2022 (575 tấn); năm 2023 (600 tấn); năm 2024 (625 tấn); năm 2025 (650 tấn); năm 2026 (675 tấn); năm 2027 (700 tấn); năm 2028 (725 tấn); năm 2029 (750 tấn); năm 2030 (775 tấn); năm 2031 (800 tấn); năm 2032 (825 tấn); năm 2033 (850 tấn); năm 2034 (875 tấn); năm 2035 (900 tấn); năm 2036 (925 tấn); năm 2037 (950 tấn); năm 2038 (975 tấn).

Thông tư này áp dụng cho các đối tượng là thương nhân nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan cam kết tại Hiệp định CPTPP; tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan cam kết tại Hiệp định CPTPP.

Thuế và hạn ngạch thuế quan được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Tải về THONG TU SO 03.2020.TT-BCT.pdf

Phòng KHTH - SCT

Lượt người xem:  Views:   13
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành