Tin chuyên ngành
Thứ 4, Ngày 05/02/2020, 09:00
04 điều kiện để hàng hóa được áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 – 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/02/2020
Ngày 05/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2020/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mai Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022 (thuế suất AHKFTA)

​Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2/2020, theo đó việc thực hiện Hiệp định Thương mai Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc (AHKFTA) giai đoạn 2019-2022, các cơ quan hải quan, công chức hải quan; người nộp thuế theo quy định của Luật thuế xuất, nhập khẩu; và các tổ chức cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất, nhập khẩu thực hiện theo quy định về điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Nghị định này.

Nghị định số 07/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ, để hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất AHKFTA, các tổ chức, doanh nghiệp phải có đủ 4 điều kiện sau:

Thứ nhất, thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này;

Thứ hai, được nhập khẩu từ các nước là thành viên của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc, bao gồm 11 quốc gia, vùng lãnh thổ: Bru-nây Đa-rút-xa-lam, Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hoà In-đô-nê-xi-a, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Ma-lay-xi-a, Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma, Cộng hoà Phi-líp-pin, Cộng hoà Xinh-ga-po, Vương quốc Thái Lan,  Đặc khu hành chính Hồng Kông thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (bao gồm hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước);

Thứ ba, được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu theo quy định của Hiệp định AHKFTA và quy định của Bộ Công Thương;

Thứ tư, đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK theo quy định của Hiệp định AHKFTA và quy định của Bộ Công Thương.

Trong đó, hàng hóa được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu được hiểu là hàng hóa được chuyển giữa 02 nước thành viên hoặc trung gian qua nhiều nước thành viên hoặc qua 01 nước không là thành viên. Đối với trường hợp hàng hóa trung gian qua nhiều nước thành viên hoặc qua 01 nước không là thành viên thì phải đáp ứng các điều kiện: Hàng hóa quá cảnh là cần thiết vì lý do địa lý hoặc yêu cầu vận tải; không tham gia giao dịch thương mại, không tiêu thụ tại đó; không qua giai đoạn gia công, chế biến nào khác.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định riêng đối với các tờ khai hải quan của mặt hàng nhập khẩu đăng ký từ ngày 11/6/2019 đến trước ngày 20/2/2020, nếu đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Nghị định này và nếu đã nộp thuế theo mức thuế cao hơn thì được cơ quan hải quan xử lý tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tải về Nghị định số 07.2020.ND-CP.pdf

Phòng KHTH - SCT

Lượt người xem:  Views:   21
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành