Tin chuyên ngành
Thứ 6, Ngày 31/01/2020, 12:00
Triển khai thực hiện Thông tư số 32/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/01/2020
Ngày 21/11/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 32/2019/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ ký hiệu là QCVN 01:2019 BCT. Theo đó:

Thứ nhất, đối với nhà xưởng sản xuất vật liệu nổ công nghiệp: Phải có cửa thoát nạn dễ nhận biết với số lượng không nhỏ hơn 02 và phải đảm bảo khoảng cách từ cửa đến điểm xa nhất trong nhà không quá 15m. Cửa thoát nạn có kích thước không nhỏ hơn 1,2m x 2,2m; Sàn nhà xưởng sản xuất cao hơn mặt bằng xung quanh từ 0,2m trở lên, được làm hoặc phủ bằng vật liệu không cháy…

Thứ hai, quá trình trộn hỗn hợp thuốc nổ và chế tạo dây nổ: Không cho phép có người trong buồng trộn hỗn hợp thuốc nổ khi máy trộn đang hoạt động. Khi máy trộn dừng hoạt động, trong buồng trộn không được nhiều hơn 02 người để lấy sản phẩm thuốc nổ ra ngoài; Không cho phép nhiều hơn 02 người trong phòng cuốn dây nổ.

Đặc biệt, tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để nghiên cứu khoa học, học tập không được bảo quản lớn hơn 20kg thuốc nổ; 500 kíp nổ cùng lượng dây cháy chậm, dây nổ tương ứng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 và thay thế Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp, Thông tư số 10/2012/TT-BCT ngày 12/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp.​​​

Tải về Thông tư số 32-BCT.signed.pdf

Phòng KTATMT - SCT

Lượt người xem:  Views:   22
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành