Tin chuyên ngành
Thứ 6, Ngày 31/01/2020, 12:00
Chính phủ ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/01/2020
Ngày 13/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 04/2020/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành kèm theo Quyết định 26/2016/QĐ-TTg.
Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc cấp tỉnh, trình Bộ Công Thương phê duyệt, trừ các Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc trên biển thực hiện theo khoản 6 Điều 56 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Bên cạnh đó, loại bỏ Oxy tại Danh mục các loại hóa chất độc ban hành kèm theo Quyết định 26/2016/QĐ-TTg. Đồng thời, bổ sung Thủy ngân và các hợp chất Thủy ngân, ngưỡng tồn trữ 1 kg vào Danh mục hóa chất độc.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 28/02/2020. ​

Tải về Quyết định số 04.signed.pdf

Phòng KTATMT - SCT

Lượt người xem:  Views:   35
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành