Tin chuyên ngành
Thứ 4, Ngày 25/03/2020, 15:00
Cung cấp thông tin thực hiện Xây dựng “Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc cấp tỉnh”
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/03/2020
Sở Công Thương đề nghị quý doanh nghiệp vui lòng cung cấp thông tin về tình hình quản lý, sản xuất, sử dụng hóa chất tại đơn vị .

Căn cứ Quyết định số 04/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Chiến tại Công văn số 310/VP-KTTC ngày 15/01/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 04/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1767/VP-KTTC ngày 20/3/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 04/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Để tổng hợp dữ liệu phục vụ thực hiện nhiệm vụ xây dựng "Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất độc cấp tỉnh";  Sở Công Thương đề nghị quý doanh nghiệp vui lòng cung cấp thông tin về tình hình quản lý, sản xuất, sử dụng hóa chất tại đơn vị (có biểu mẫu phiếu thu thập thông tin gửi kèm theo Công văn này và các văn bản liên quan).

Công văn đề xuất và kiến nghị (nếu có) cùng với  phiếu thu thập thông tin của Quý doanh nghiệp xin gửi về (bản văn bản và file mềm qua email) trước ngày 04 tháng 4 năm 2020 theo địa chỉ: 

Phòng Kỹ thuật an toàn & Môi trường - Sở Công Thương

Số 304-Cách Mạng tháng tám, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

Số điện thoại: 0276.3820273 - 0988680760 (gặp anh Nguyễn Thành Sang).

Email: thamnv@tayninh.gov.vn hoặc ntsang@tayninh.gov.vn.

Tải về CV de nghi cung cap thong tin KH su co hoa chat Độc_Signed.pdf

Tải về Quyết định 04-2020-QĐ-TTg.pdf

Tải về Quyết định 26-2016-QĐ-TTg.signed.pdf

Tải về Mau Phieu khao sat thuc te UPSCHC cho Doanh nghiep.doc

Phòng KTATMT - SCT

Lượt người xem:  Views:   1417
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành