Tin chuyên ngành
Thứ 2, Ngày 26/08/2019, 15:00
Hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/08/2019
Tính chung 8 tháng, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển và tăng trưởng khá so cùng kỳ năm 2018. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,43% so cùng kỳ (8 tháng năm 2018 tăng 15,06%). Chỉ số sản xuất tăng khá so cùng kỳ tác động chủ yếu từ các ngành có GTSX chiếm tỷ trọng cao và lượng sản phẩm tăng.

* Chỉ số sản xuất công nghiệp:

Tháng 8 năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 4,01% so tháng trước
và tăng khá so với tháng cùng kỳ (+19,54%). Các phân ngành kinh tế đều tăng, trong đó: công nghiệp chế biến, chế tạo (+4,05%); sản xuất phân phối điện (+2,35%); khai khoáng (+7,97%); Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+2,89%). Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so tháng trước: bột mì, quần áo các loại, xi măng, gạch, vỏ ruột xe, điện thương phẩm; các sản phẩm giảm: giày các loại, clanke, sản phẩm đường nhà máy không sản xuất.

Biểu 1: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 so tháng trước và tháng cùng kỳ (%)

H-CN-T8-01.jpg


- Lũy kế so cùng kỳ, các phân ngành kinh tế có chỉ số (IIP) tăng: công nghiệp chế biến, chế tạo (+15,43%); sản xuất phân phối điện (+19,49%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+19,27%); một số ngành công nghiệp chủ yếu có chỉ số tăng khá như: sản xuất sản phẩm từ cao su&plastic (+13,14%), dệt (+34,94 %), da và sản phẩm có liên quan (+15,25%), sản xuất phân phối điện (+19,49%).

Biểu 2: Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu 8 tháng/2019 so với cùng kỳ (%)

H-CN-T8-02.jpg


Tính chung 8 tháng, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển và tăng trưởng khá so cùng kỳ năm 2018. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,43% so cùng kỳ (8 tháng năm 2018 tăng 15,06%). Chỉ số sản xuất tăng khá so cùng kỳ tác động chủ yếu từ các ngành có GTSX chiếm tỷ trọng cao và lượng sản phẩm tăng như: chế biến thực phẩm, dệt may, khoáng phi kim loại, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan, sản xuất cao su & plastic, điện thương phẩm.

Phòng QLCN - SCT


Lượt người xem:  Views:   634
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành