Tin chuyên ngành
Thứ 2, Ngày 12/08/2019, 11:00
Hội nghị phổ biến Văn bản pháp luật về hóa chất năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/08/2019
Thực hiện Kế hoạch số 2136/KH-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh năm 2019; Kế hoạch số 327/KH-SCT ngày 20/02/2019 của Sở Công Thương về việc tổ chức lớp tập huấn về “An toàn Hóa chất” năm 2019; Ngày 09/8/2019, Sở Công Thương đã tổ chức lớp tập huấn “An toàn hóa chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp” năm 2019.

​ Hội nghị đã thu hút được 120 người tham dự bao gồm đại diện các Sở, ban, ngành cùng với các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh. Hội nghị bao gồm các nội dung: Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực hóa chất và hướng dẫn các thủ tục pháp lý trong sản xuất, kinh doanh hóa chất; các yêu cầu về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất; quy định về nhãn hiệu hàng hóa và tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong sản xuất, kinh doanh hóa chất; bảo vệ môi trường trong hoạt động hóa chất; công tác an toàn trong vận chuyển hàng nguy hiểm; phòng chống cháy nổ trong hoạt động hóa chất và hướng dẫn nội dung xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

H KTATMT 2019.jpg


Qua Hội nghị phổ biến Văn bản pháp luật về hóa chất năm 2019, các doanh nghiệp đã nắm được các quy định cơ bản về công tác quản lý, bảo quản, phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố do hóa chất gây ra để từ đó thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về lĩnh vực hóa chất.

Trong những năm tiếp theo, Sở Công Thương sẽ tiếp tục triển khai các nội dung mới về lĩnh vực hóa chất đến các doanh nghiệp, đơn vị có liên quan để công tác quản lý hóa chất được thực hiện tốt hơn.

Phòng KTATMT - SCT


Lượt người xem:  Views:   706
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành