Tin chuyên ngành
Thứ 5, Ngày 02/05/2019, 15:00
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và công nghiệp hỗ trợ địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/05/2019
Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định 11/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và công nghiệp hỗ trợ địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

​Năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/03/2018 về hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công (bãi bỏ Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương). Đồng thời Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28/03/2018 về hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. Nội dung  của  02 Thông tư này chủ yếu tập trung vào chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp và quy định cụ thể về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ; mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp/cơ sở cũng được tăng lên so với quy định trước đây. Do vậy, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định 11/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và công nghiệp hỗ trợ địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tải về Quyết định số 11-2019-QĐ-UBND.PDF


Phòng QLCN - SCT

Lượt người xem:  Views:   347
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành