Tin chuyên ngành
Thứ 3, Ngày 22/01/2019, 16:00
Thông tư 51/2018/TT-BCT quy định quản lý xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/01/2019
Ngày 19/12/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 51/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

Việc nhập khẩu các chất HCFC thuộc Phụ lục I Thông tư 47 được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

- Việc nhập khẩu phải được thực hiện theo giấy phép của Bộ Công Thương;

- Trên cơ sở lượng hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC, báo cáo tình hình nhập khẩu và đăng ký nhập khẩu cho năm tiếp theo của thương nhân, Bộ Công Thương trao đổi với Bộ Tài nguyên và Môi trường về đối tượng được phép nhập khẩu và phương thức điều hành;

- Thương nhân báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu và đăng ký nhập khẩu cho năm tiếp theo trước tháng 12 hàng năm.

Thông tư số 51/2018/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/02/2019.

Tải về Thông tư 51-2018-TT-BCT.doc

Tải về Thông tư liên tịch 47-2011-TTLT-BCT-BTNMT.doc

Phòng KTATMT - SCT

Lượt người xem:  Views:   997
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành