Tin chuyên ngành
Thứ 3, Ngày 22/01/2019, 16:00
Bãi bỏ Thông tư 42/2013/TT-BCT quy định về quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực Công nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/01/2019
Ngày 21/11/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Thông tư số 49/2018/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp.

Xuất phát từ thực tế hiện nay, đã có nhiều văn bản mới ban hành về lĩnh vực hóa chất, cụ thể như:

+ Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất;

+ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

Do đó, những quy định trong Thông tư 42/2013/TT-BCT đã không còn phù hợp và phải tiến hành bãi bỏ. Vì vậy, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 49/2018/TT-BCT để bãi bỏ Thông tư này.

Thông tư 49/2018/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 07/01/2019.

Tải về Thông tư 49-2018-TT-BCT.pdf

Phòng KTATMT - SCT

Lượt người xem:  Views:   855
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành