Tin chuyên ngành
Thứ 3, Ngày 17/04/2018, 13:00
LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN NÂNG CẤP, SỮA CHỮA ĐƯỜNG DÂY (từ ngày 14/4/2018 đến ngày 22/4/2018)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/04/2018

1.  THÀNH PHỐ TÂY NINH:

- Ngày 16/4/2018: Khu phố 2, 3 phường I và khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 17/4/2018: Khu phố Ninh Trung phưòng Ninh Sơn từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 18/4/2018: Khu phố Ninh Lộc phường Ninh Sơn và ấp Thạnh Đông xã Thạnh Tân từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 19/4/2018: Khu phố Ninh Thành phường Ninh Sơn và ấp Bàu Lùn xã Bình Minh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 20/4/2018: Khu phố 5 phường III; khu phố Ninh Phú, Ninh Bình phường Ninh Sơn và khu phố Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

2. HUYỆN HÒA THÀNH:

- Ngày 21/4/2018: Ấp Trường Thiện, Trường Thọ xã Trường Hòa; ấp Trường Phước, Trường Lộc xã Trường Tây và ấp Long Tân, Long Đại, Sân Cu xã Long Thành Bắc từ 07giờ đến 17giờ. Ấp Long Chí, Long Kim xã Long Thành Trung và ấp Long Hải, Trường Giang xã Trường Tây từ 07giờ đến 13giờ30. Ấp Long Mỹ xã Long Thành Bấc từ 07giờ đến 13giờ30 và từ 17giờ đến 18giờ.

3. HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU:

- Ngày 16/4/2018: Ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh và ấp Phước Long 2 xã Phan từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 17/4/2018: Ấp Bàu Dài xã Phước Ninh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 18/4/2018: Tổ 7 khu phố 3 Thị trấn và ấp Bình Linh xã Chà Là từ 08giờ đến 17giờ. Àp Phước Hòa xã Suối Đá từ 08giờ đến 1 lgiờ30.

- Ngày 19/4/2018: Ấp Phước An xã Phước Ninh từ 08giờ đến 1 lgiờ30. Ấp Phước Long 1 xã Phan, ấp Khởi Trung (trừ tổ 9, 36) xã Cầu Khởi và ấp Phước Tân xã Phước Ninh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 20/4/2018: Ấp Láng xã Chà Là từ 08giờ đến 17giờ.

4. HUYỆN CHÂU THÀNH:

- Ngày 16/4/2018: Ấp Thanh Bình, Thanh An xã An Bình; ấp Suối Muồn xã Thái Bình và ấp Thanh Hòa, Thanh Phước, Thanh Trung, Thanh Thuận, Thanh Đông xã Thanh Điền từ 08giờ đến 1 lgiờ30. Ấp Long Châu, Long Đại xã Long Vĩnh và ấp Bình Phong xà Thái Binh từ 13giờ30 đến 17giờ.

- Ngày 17/4/2018: Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền từ 08giờ đến 1 lgiờ30. Ẩp Nam Bến Sỏi, Thành Trung, Thành Đông xã Thành Long từ 13giờ30 đến 17giờ.

- Ngày 18/4/2018: Ẩp cầy Xiêng xã Đồng Khởi từ 08giờ đến 1 lgiờ30. Ấp Tua Hai. Bình Lương xã Đông Khởi từ 13giờ30 đến 17giờ.

- Ngày 19/4/2018: Khu phố 2 Thị trấn từ 08giờ đến llgiờ30. Ấp Bình Hòa xã Thái Bình từ 13giờ30 đến 17giờ.

- Ngày 20/4/2018: Ấp cầu Trường xã Hảo Đước từ 08giờ đến 1 lgiờ30. Ấp Trường xã Hảo Đước từ 13giờ30 đên 17giờ.

- Ngày 21/4/2018: Xã Phước Vinh từ 06 giờ đến 17giờ.

- Ngày 22/4/2018: Ấp Xóm Ruộng xã Trí Bình và các xã Ninh Điền. Thành Long, Hòa Hội, Hòa Thạnh, Biên Giới (trừ ấp Rạch Tre) từ 06 giờ đến 17giờ.

5. HUYỆN BẾN CẦU:

- Ngày 16/4/2018: Ấp Bàu Tràm Lớn xã Tiên Thuận, ấp Thuận Tâm xã Lợi Thuận và ấp Long Llòa 2 xã Long Chữ từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 18/4/2018: Ấp Long Giao, Long Thạnh xã Long Chữ từ 08giờ đến 17giờ. Ngày 19/4/2018: Khu phố 4 Thị trấn, ấp Rừng Dầu xã Tiên Thuận và ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 20/4/2018: Khu phố 3 Thị trấn và ấp Thuận Đông xã Lợi Thuận từ 08giờ đến 17giờ.

6. HUYỆN TRẢNG BÀNG:

     - Ngày 16/4/2018: Ấp An Hội, Hòa Hội xã An Hòa; ấp Phước Trung, Phước Long, Phước Lập xã Phước Chỉ và ấp Bình Phú xã Bình Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.
     - Ngày 17/4/2018: Ấp Lộc Trung, Lộc Trị, Lộc Thuận xã Hưng Thuận; ấp Phước Llưng, Phước Dân xã Phước Chỉ và ấp Bình Phước xã Bình Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.
     - Ngày 18/4/2018: Ấp A5 xã Phước Chỉ từ 08giờ đến 17giờ.
     - Ngày 19/4/2018: Ấp An Phú xã An Tịnh từ 08giò' đến 17giờ. Ấp cầu Xe, Tân Thuận xã Hưng Thuận từ 10giờ đến 13giờ.
     - Ngày 20/4/2018: Ấp Lộc An xã Lộc Hưng từ 08giờ đến 17giờ.
     - Ngày 22/4/2018: Toàn bộ KCN Thành Thành Công và khu tái định cư KCN Thành Thành Công từ 07giờ đến 17giờ.

7. HUYỆN TÂN CHÂU:
     - Ngày 16/4/2018: Ấp Thạnh Hưng xã Thạnh Đông và ấp 3, 4 xã Suối Ngô từ 08giờ đến 17giờ.
     - Ngày 17/4/2018: Ấp Tân Tây, Tân Thạnh, Tân Lợi xã Tân Hưng và ấp Tân Lợi xã Tân Phú 07giờ đến 17giờ.
     - Ngày 18/4/2018: Ấp Hội Tân xã Tân Hội và ấp Tân Bình xã Tân Hiệp từ 08 giờ đến 17giờ.
     - Ngày 19/4/2018: Ấp Thạnh Quới, Thạnh Hưng xã Thạnh Đông; ấp Hội Thành xã Tân Hội và ấp Tân Lâm xã Tân Hà từ 07giờ đến 17giờ.

8. HUYỆN TÂN BIÊN:
     - Ngày 16/4/2018: Khu phố 4 Thị trấn, ấp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình và ấp Suối Mây xã Thạnh Bắc từ 08giò' đến 1 lgiờ30.
     - Ngày 17/4/2018: Ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập và ấp Đồng Dài xã Tân Phong từ 08giờ đến 17giờ.

Lượt người xem:  Views:   3078
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành