Tin chuyên ngành
Thứ 3, Ngày 17/04/2018, 12:00
HĐND tỉnh Tây Ninh ban hành Nghị quyết thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/04/2018
Ngày 29 tháng 3 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035.

​Nhằm đảm bảo sự phát triển cân đối, hài hòa, đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện nhằm định hướng xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống điện, cung cấp điện có chất lượng, tin cậy và hiệu quả cho phụ tải đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ngày 29 tháng 3 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035. 

Tải về Nghị quyết số 07-NQ-HĐND.pdf

Phòng QLNL - SCT

Lượt người xem:  Views:   3040
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành