Tin chuyên ngành
Thứ 5, Ngày 05/04/2018, 22:00
Lịch ngừng cung cấp điện nâng cấp, sữa chữa đường dây (từ ngày 09/4/2018 đến ngày 14/4/2018)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/04/2018

1.     THÀNH PHỐ TÂY NINH:

- Ngày 09/4/2018: Khu phố Ninh Thành phường Ninh Sơn; ấp Tân Hòa, Tân Lập xã Tân Bình và ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Tân từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 10/4/2018: Ấp Tân Trung xã Tân Bình từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 11/4/2018: Khu phố 2 phường I, khu phố 4 phường II và khu phố Ninh An phường Ninh Sơn từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 12/4/2018: Khu phố Ninh Phú phường Ninh Sơn và khu phố Ninh Lợi phường Ninh Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 13/4/2018: Khu phố Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh, khu phố Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh, khu phố Ninh Bình phường Ninh Sơn và ấp Tân Phước xã Tân Bình từ 08giờ đến 17giờ.

2.     HUYỆN HÒA THÀNH:

- Ngày 09/4/2018: Ấp Long Hải, Trường An xã Trường Tây và ấp Long Mỹ xã Long Thành Bắc từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 11/4/2018: Ảp Trường An, Trường Huệ xã Trường Tây từ 08 gi ờ đến 1 lgiờ30. Ấp Long Trung xã Long Thành Trung từ 13giờ30 đến 17giờ.

- Ngày 15/4/2018: Ấp Trường Phước, Trường Lộc xã Trường Tây; Ấp Long Tân, Long Đại, Sân Cu, Long Thời xã Long Thành Bắc và xã Trường Hòa từ 06giờ đến 17giờ. Ấp Long Mỹ xã Long Thành Bắc; ấp Trường Lưu, Trường Phú, Năm Trại xã Trường Đông từ 06giờ đến 07giờ và từ 17giờ đến 18giờ.

3.     HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU:

- Ngày 09/4/2018: Ấp Ninh Hòa xã Bàu Năng từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 10/4/2018: Tổ 18, 19 ấp Bình Linh xã Chà Là từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 11/4/2018: Ắp Phước Bình 1 xã Suối Đá từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 12/4/2018: Áp Thuận Bình xã Truông Mít từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 14/4/2018: Ấp Ninh Hiệp, Ninh An xã Bàu Năng từ 08giờ đến 17giờ.

4.     HUYỆN CHÂU THÀNH:

- Ngày 09/4/2018: Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 11/4/2018: Ấp An Thọ xã An Cơ từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 12/4/2018: Âp Phước Lộc xã Phước Vinh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 13/4/2018: Ấp Phước Lập xã Phước Vinh từ 08giờ đên 17giờ.

5.     HUYỆN BẾN CẦU:

- Ngày 09/4/2018: Ấp Long Giao xã Long Chữ từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 10/4/2018: Ẩp Long Châu xã Long Khánh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 13/4/2018: Ấp B, Xóm Lò xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 14/4/2018: Khu phố 2, 3 Thị trấn và ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 17giờ.

6.     HUYỆN TRẢNG BÀNG:

- Ngày 09/4/2018: Ấp Sóc Lào xã Đôn Thuận từ 08giờ đến 17giờ. Ấp Bùng Binh xã Hưng Thuận và ấp Bà Nhã, Bến Kinh xã Đôn Thuận từ l0giờ đến 13giờ.

- Ngày 10/4/2018: Ấp Gia Tân, Gia Lâm, Lộc Khê xã Gia Lộc và ấp Lộc Hòa, Lộc Thanh, Lộc Châu xã Lộc Hưng từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 11/4/2018: Ấp Bình Nguyên xã Gia Bình, ấp An Thới xã An Hòa và ấp Phước Giang xã Phước Lưu từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 12/4/2018: Ấp Hòa Bình, Hòa Phú xã An Hòa và ấp Bình Hòa xã Bình Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 13/4/2018: Ấp An Thới xã An Tịnh; ấp Hòa Phú, An Phú xã An Hòa và ấp Lộc Thành, Lộc Vĩnh xã Lộc Hưng từ 08giờ đến 17giờ.

7.     HUYỆN TÂN CHÂU:

- Ngày 09/4/2018: Ấp Tân Tiến xã Tân Phú từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 10/4/2018: Ấp Cây Khế xã Tân Hoà từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 11/4/2018: Ấp Tân Cường xã Tân Hà từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 12/4/2018: Ấp Tân Kiên xã Tân Hà 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 13/4/2018: Ấp Hội An xã Tân Hội 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 14/4/2018: Ấp Tân Dũng xã Tân Hà từ 08giờ đến 17giờ.

8.     HUYỆN TÂN BIÊN:

- Ngày 09/4/2018: Ấp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 10/4/2018: Ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây từ 08giờ đến llgiờ30. Ấp Hòa Bình xã Hòa Hiệp từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 11/4/2018: Ấp Tân Hòa xã Tân Lập từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 12/4/2018: Ảp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp từ 08giờ đến 17giờ.

Phòng QLNL - SCT

Lượt người xem:  Views:   88
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành