Tin chuyên ngành
Thứ 5, Ngày 05/04/2018, 22:00
Kết quả thực hiện tiêu chí số 4 về điện trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/04/2018
Qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra tiêu chí số 4 về điện của Sở Công Thương và qua báo cáo của UBND huyện, UBND xã cũng như của Điện lực các huyện, 08 xã tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới năm 2017 cơ bản đã đạt tiêu chí số 4 về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND 08 huyện; Phòng Kinh tế và Hạ tầng 08 huyện; Công ty Điện lực Tây Ninh thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn nội dung của tiêu chí số 4 về điện (từ ngày 13 đến ngày 29/9/2017) làm cơ sở cho 08 xã thực hiện theo đúng quy định, cụ thể như sau:

– Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

– Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 về phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

– Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.


H 1.jpg

Phòng Quản lý Năng lượng–Sở Công Thương triển khai hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 về điện


Qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra tiêu chí số 4 về điện của Sở Công Thương và qua báo cáo của UBND huyện, UBND xã cũng như của Điện lực các huyện, 08 xã tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới năm 2017 cơ bản đã đạt tiêu chí số 4 về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, cụ thể:

STT

Xã – Huyện

 

4.1 HTĐ đảm bảo  yêu cầu kỹ thuật4.2 Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn (%)Đánh giá tiêu chí số 4 về điện
01Mỏ Công – Tân BiênĐạt100Đạt
02Tân Hưng – Tân ChâuĐạt100Đạt
03Cầu Khởi – Dương Minh ChâuĐạt100Đạt
04Thái Bình – Châu ThànhĐạt99,95Đạt
05Trường Tây – Hòa ThànhĐạt100Đạt
06Thanh Phước – Gò DầuĐạt99,96Đạt
07Gia Lộc – Trảng BàngĐạt100Đạt
08Long Chữ - Bến CầuĐạt99,68Đạ

Thuận lợi:
Được sự quan tâm, hỗ trợ của UBND các cấp, các ngành và sự nổ lực của ngành điện trong quá trình thực hiện tiêu chí 4 về điện trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 08 xã tập trung xây dựng nông thôn mới năm 2017 đã cơ bản đạt tiêu chí số 4 về điện.


Hạn chế:

Đối với lưới điện sau điện kế do người dân tự đầu tư, quản lý sử dụng, do công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả chưa thực sự sâu rộng để người dân có thể nắm bắt và thực hiện đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật đáp ứng tiêu chí số 4 về điện nông thôn mới.

Phòng QLNL - SCTLượt người xem:  Views:   3064
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành