Tin chuyên ngành
Thứ 5, Ngày 24/08/2017, 11:00
Hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/08/2017
Tháng 8 năm 2017, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm 1,13% so tháng trước và tăng so tháng cùng kỳ (+16,14%). Các phân ngành kinh tế ước thực hiện đều giảm so tháng 7/2017; chỉ số IIP giảm do ảnh hưởng từ một số ngành có GTSX chiếm tỷ trọng cao giảm, như : sản xuất trang phục, sản xuất da và sản phẩm có liên quan, sản xuất và phân phối điện. Riêng ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng nhẹ và chủ yếu tăng từ công nghiệp khai thác, xử lý và cung cấp nước (+4,69%). Trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo phần lớn các ngành công nghiệp chủ yếu giảm so tháng trước, riêng công nghiệp sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng khá cao (+39,70%) tác động chủ yếu từ ngành công nghiệp sản xuất xi măng, chế biến thực phẩm (+1,19%) tác động từ sản phẩm đường, tinh bột sắn có lượng tăng khá so tháng trước, dệt (+6,11%). Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so tháng trước: tinh bột mì (+1,75%), đường các loại (+82,35%), xi măng (+39,7%), clanke (+3,04).

Biểu 1: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2017 (ĐVT: %)

H1.jpg


Tính chung 8 tháng, chỉ số IIP tăng 15,7% so cùng kỳ (8 tháng 2016, tăng 15,05%), trong đó: công nghiệp chế biến, chế tạo (+16,12%); sản xuất phân phối điện (+16,09%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+12,53%). Riêng công nghiệp khai khoáng tiếp tục giảm mạnh so cùng kỳ (49,13%) do một số đơn vị khai thác cát ngưng hoạt động. Các ngành công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ: ngành dệt (+35,71%), sản xuất da và sản phẩm có liên quan (+26,18%), sản phẩm từ cao su và plastic (+34,63%), sản xuất trang phục (+4,24%), sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại (+10,11%), sản xuất phân phối điện (+16,09%); công nghiệp chế biến thực phẩm tiếp tục giảm so cùng kỳ (2,16%) ảnh hưởng chủ yếu từ công nghiệp chế biến đường, tinh bột sắn không tăng so cùng kỳ 2017. Phần lớn các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so cùng kỳ, riêng sản phẩm đường, tinh bột sắn, gạch các loại giảm.

Biểu 2: Sản phẩm công nghiệp chủ yếu 8 tháng  so cùng kỳ  (ĐVT: SL)

H2.jpg


Lũy kế so cùng kỳ 2017, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục phát triển và tăng trưởng. Đóng góp cho tăng trưởng của ngành chủ yếu từ các ngành có giá trị sản xuất chiếm tỷ trọng cao và chỉ số IIP tăng so cùng kỳ, như: sản xuất da và sản phẩm có liên quan, may trang phục, sản xuất sản phẩm cao su & plastic, khoáng phi kim loại, sản xuất và phân phối điện.


Phòng QLCN - SCT

Lượt người xem:  Views:   29
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành