Tin chuyên ngành
Thứ 6, Ngày 21/07/2017, 15:00
Hoạt động Công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/07/2017
Tháng 7 năm 2017, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng so tháng trước (+7,06%) và tăng cao so tháng cùng kỳ (+22,0%). Các phân ngành kinh tế tăng so tháng trước: công nghiệp chế biến, chế tạo (+7,23%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+5,76%); khai khoáng (+0,62%). Riêng công nghiệp sản xuất phân phối điện giảm 5,48%. Trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo hầu hết các ngành công nghiệp chủ yếu có chỉ số sản xuất tăng so tháng trước nhưng mức tăng không cao, trong đó ngành chế biến thực phẩm có chỉ số tăng cao (+52,99%) do tác động chủ yếu từ hai sản phẩm có lượng tăng khá so tháng trước là tinh bột mì, đường; dệt (+4,63%), sản xuất trang phục (+8,86%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (+0,27%), sản xuất sản phẩm từ cao su và Plastic (+3,79%), sản xuất sản phẩm khoáng phi kim loại (+5,56%).

Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so tháng trước: tinh bột mì (+17,51%), đường các loại (+10,46%), giầy các loại (+0,38%), quần áo các loại (+3,83%), vỏ ruột xe các loại (+10,15% ), gạch các loại (+2,67%), xi măng (+5,6%). Sản phẩm clanke, điện thương phẩm giảm so tháng trước.

H 1.jpg

Biểu 1: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2017 (ĐVT: %)


Các phân ngành kinh tế có chỉ số IIP tăng so cùng kỳ 2017: công nghiệp chế biến, chế tạo (+15,10%); sản xuất phân phối điện (+12,77%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+18,09%). Riêng công nghiệp khai khoáng giảm 8,27% so cùng kỳ. Phần lớn các ngành công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ, trong đó một số ngành có chỉ số tăng cao như: ngành dệt (+55,56%), sản xuất da và sản phẩm có liên quan (+35,21%), sản phẩm từ cao su và plastic (+34,08%), sản xuất trang phục (+19,03%); công nghiệp chế biến thực phẩm tiếp tục giảm so cùng kỳ (8,49%). Phần lớn các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so cùng kỳ, riêng sản phẩm đường, gạch các loại giảm.

H 2.jpg

Biểu 2: Sản phẩm công nghiệp chủ yếu 7 tháng  so cùng kỳ  (ĐVT: %)


Tính chung 7 tháng, chỉ số IIP tăng 14,96% so cùng kỳ năm 2017 (7 tháng 2016 tăng 14,02%). Đóng góp cho tăng trưởng của ngành chủ yếu từ các ngành có giá trị sản xuất chiếm tỷ trọng cao và chỉ số IIP tăng khá so cùng kỳ, như:sản xuất da và sản phẩm có liên quan, may trang phục, sản xuất sản phẩm cao su & plastic, khoáng phi kim loại, sản xuất và phân phối điện.

Phòng QLCN - SCT

Lượt người xem:  Views:   60
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành