Tin chuyên ngành
Thứ 5, Ngày 22/06/2017, 15:00
Hoạt động Công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/06/2017
Tháng 6 năm 2017, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng so tháng trước (+9,03%) và tăng cao so tháng cùng kỳ (+24,67%). Các phân ngành kinh tế tăng trong tháng: công nghiệp chế biến, chế tạo (+9,27%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+1,53%); sản xuất phân phối điện (+1,0%). Riêng công nghiệp khai khoáng giảm 4,47%. Trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo phần lớn các ngành công nghiệp chủ yếu có chỉ số tăng và tăng khá so tháng trước: dệt (+12,24%),sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (+14,67%), sản xuất sản phẩm từ cao su và Plastic (+14,54%), sản xuất sản phẩm khoáng phi kim loại (+24,04%), sản xuất chế biến thực phẩm (+0,26%) đã góp phần tăng chỉ số của ngành trong tháng.

Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so tháng trước: giầy các loại (+0,59%), quần áo các loại (+5,93%), vỏ ruột xe các loại (+1,46% ), gạch các loại (+6,95%), xi măng (+0,6%), clanke (+27,95%), điện thương phẩm (+0,82%).

Biểu 1: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 6/2017 (ĐVT: %)

H 1.jpg


Lũy kế so cùng kỳ, chỉ số IIP tăng 15,03% (6 tháng 2016 tăng 15,01%). Các phân ngành kinh tế tăng: công nghiệp chế biến, chế tạo (+15,13%); sản xuất phân phối điện (+12,48%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+20,82%). Riêng công nghiệp khai khoáng giảm 4,48%. Phần lớn các ngành công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ, trong đó một số ngành có chỉ số tăng cao như: ngành dệt (+57,83%),  sản xuất da và sản phẩm có liên quan (+35,22%), sản phẩm từ cao su và plastic (+39,06%). Riêng ngành sản xuất chế biến thực phẩm tiếp tục giảm so cùng kỳ (-6,29%) do lượng sản phẩm đường, tinh bột mì chế biến chỉ tăng nhẹ so cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá ss 2010): ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2017 đạt 30.294,178 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 15,19%. Phân theo loại hình kinh tế: khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19.524,577 tỷ đồng tăng (+24,50%) do một số dự án mới đi vào hoạt động ổn định và tăng công suất theo thiết kế, trong đó GTSX của khu vực FDI tại các khu, cụm công nghiệp chiếm 90,0% so tổng GTSX của khu vực FDI và chiếm 58% so GTSX của toàn ngành công nghiệp tỉnh; kinh tế nhà nước, ngoài nhà nước tăng trưởng nhẹ so cùng kỳ 2016. Phân theo ngành kinh tế: công nghiệp chế biến, chế tạo (+15,28%), sản xuất phân phối điện (+7,9%), cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+24,09%).

Các ngành công nghiệp chủ yếu có GTSX tăng so cùng kỳ: Sản xuất lương thực và đồ uống (+0,46%), trong đó GTSX của 3 nhà máy đường (+0,74%), dệt may (+27,63%), sơ chế da (+17,82%), cao su &plastic (+47,61%), sản xuất chất khoáng phi kim loại (+6,18%), trong đó GTSX nhà máy xi măng (+7,16%). Riêng sản xuất sản phẩm từ kim loại giảm 7,42% so cùng kỳ.

Biểu 2: Sản phẩm công nghiệp chủ yếu 6 tháng  so cùng kỳ  (ĐVT: %)

H 2.jpg


Nhìn chung, hoạt động sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá so cùng kỳ. Trong đó, GTSX khu vực có vốn đầu tư nước ngoài trong các khu, cụm công nghiệp đã đóng góp 14,52 điểm cho tăng trưởng (toàn ngành tăng 15,03%) và chiếm 57,71% GTSX toàn ngành công nghiệp tỉnh.

Phòng QLCN - SCT

Lượt người xem:  Views:   80
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành