Tin chuyên ngành
Thứ 5, Ngày 27/04/2017, 11:00
Quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/04/2017
Ngày 21/4/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương – Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BCT quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017. Theo đó, mặt hàng đường đấu giá có mã HS 1701, số lượng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017 là 89.500 tấn.

Đối tượng áp dụng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 là các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2017.

Về nguyên tắc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 được thực hiện thông qua Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản thực hiện theo quy định về pháp luật bán đấu giá phù hợp với tính chất tài sản bán đấu giá. Bộ Công Thương thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017. Chủ tịch Hội đồng đấu giá ban hành Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017.

Về thủ tục nhập khẩu, sau khi có Báo cáo kết quả đấu giá của Hội đồng đấu giá, Bộ Công Thương có văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá. Khi làm thủ tục nhập khẩu đường, ngoài việc thực hiện các quy định hiện hành, thương nhân xuất trình văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường của Bộ Công Thương với Chi cục Hải quan cửa khẩu.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2017 đến hết ngày 31/12/2017​.

Tải về Thông tư 05-2017-TT-BCT.pdf

Phòng KHTH - SCT

Lượt người xem:  Views:   125
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành