Tin chuyên ngành
Thứ 5, Ngày 13/04/2017, 17:00
Bộ Công Thương ban hành các văn bản hợp nhất Thông tư về Luật Hóa chất, vũ khí, vũ khí hóa học, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phân bón và tiền chất công nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/04/2017
Ngày 12/01/2017 và 17/01/2017, Bộ Công Thương đã ban hành các Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BCT, 03/VBHN-BCT, 04/VBHN-BCT, 05/VBHN-BCT, 06/VBHN-BCT, 07/VBHN-BCT hợp nhất Thông tư về Luật Hóa chất, vũ khí, vũ khí hóa học, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phân bón và tiền chất công nghiệp.

Theo đó, vào ngày 12/01/2017, Bộ Công Thương ban hành các Văn bản hợp nhất sau:

- Văn bản hợp nhất  02/VBHN-BCT hợp nhất Thông tư số 61/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện và quy định cụ thể một số điều của Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT hợp nhất Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 08 năm 2009 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp được sửa đổi, bổ sung bởi các Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 và Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016.

- Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT hợp nhất Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 về quy định, quản lý kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp có hiệu lực từ ngày 10 tháng 3 năm 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi các Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 và Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016.

- Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT hợp nhất Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2010  được sửa đổi, bổ sung bởi các Thông tư số 18/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 4 năm 2011, Thông tư số 06/2015/TT-BCT ngày 23 tháng 4 năm 2015, Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng  6 năm 2016  và Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016.

- Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT hợp nhất Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014  quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học  được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016.

Và vào ngày 17/01/2017, Bộ Công Thương tiếp tục ban hành Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BCT hợp nhất Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014  quy định cụ thể và hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 nằm 2013 về quản lý phân bón được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 và Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung trong các thông tư hợp nhất được chú thích cụ thể trong các văn bản hợp nhất do Bộ Công Thương ban hành.

Thông tin chi tiết về các văn bản hợp nhất có thể tham khảo tại đây 

Tải về 02-vbhn-bct-12-01-2017.doc

Tải về 03-vbhn-bct-12-01-2017.doc

Tải về 04-vbhn-bct-12-01-2017.doc

Tải về 05-vbhn-bct-12-01-2017.doc

Tải về 06-vbhn-bct-12-01-2017.doc

Tải về 07-vbhn-bct-17-01-2017.doc

Thành Sang - Phòng KTATMT. SCT

Lượt người xem:  Views:   159
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành